Řeknu vám, co to vlastně znamená Nový světový řád (NWO). Je to elektronické vězení, síť pro ovládání a kontrolu. Je to ELEKTRONICKÝ HOLOKAUST !!

Elektronickou síť v Americe tvoří satelity, vysílací věže a drony. Je vystavena tak, aby umožňovala elektronicky kontrolovat a řídit všechny lidi prostřednictvím elektronických implantátů. Elektronické implantáty jsou rozprašovány do vzduchu pomocí „chemtrails“. Všichni mají tyto implantáty a jsou tedy součástí tohoto elektronického holokaustu. Implantáty najdeme na pokožce hlavy, použijeme-li bezkontaktní voltmetr. Všichni jsme takto napojeni na vysílací věže, sloužící této agendě kontroly nad lidskou myslí. Chemtrailové implantáty se také používají pro spálení některých lidí zevnitř. Takto již byli umučeni různí lidé po celých Spojených státech, aniž by vláda či policie proti tomu kdy zasáhla. To je ostatně informace, s níž se ve zprávách nesetkáme.

Mnoha Američanům byly aktivovány čipy, které umožňují jejich fyzické mučení a slovní napadání. Naše domovy se staly vězením. Jsme spalování zevnitř a elektricky popravováni určitými nacistickými frakcemi z řad americké armády, které vysílají elektrické výboje do našich domovů prostřednictvím satelitů, dronů a vysílacích věží a tímto způsobem spalují a týrají lidi i domácí zvířata. Popisované frakce v americké armádě jsou schopny na dálku uslyšet všechny naše myšlenky, mluvit s námi prostřednictvím této elektronické sítě, popravit nás elektrickým proudem či dálkově řídit činnost našich vnitřních orgánů. Jsou schopny nás udusit, spustit srdeční fibrilaci, způsobit nám obrovské migrény, vyvolat pocit, že umíráme atd. Tři měsíce týraly moji kočku, až ji nakonec zabily nasměrovanými energetickými zbraněmi. Mě pro změnu ve dne v noci tráví chemickými látkami zapáchajícími po plesnivině. Snaží se mi tím říci, co v tomto Novém světovém řádu mohu dělat a co naopak nesmím. Po celý den mně vyhrožují zabitím. Vidí do našich domů a mohou nás zastřelit, pronásledovat nás po celém domě, z místnosti do místnosti.

 

[wp_ad_camp_2]

Mohu vám o této agendě vypovědět mnohé, o jejím úmyslu věznit a ovládat lidstvo prostřednictvím elektřiny. Logo nacistického SS má jakoby náhodou podobu elektrických blesků. A tato agenda Nového světového řádu provádí popravy elektřinou.

Pod vodami Antarktidy se nachází obrovská nacistická základna. Na YouTube lze najít spoustu videí na toto téma. Myslím si, že tuto agendu řídí společně s určitými frakcemi v americké armádě, které zaprodají lidskost, jen aby mohly žít a získat pokročilé technologie. Dále se domnívám, že jde o nacistickou frontu uskupenou okolo těch, jež jsou v podzemní a říká se jim nordičtí mimozemšťané a šediváci. Popisovaná agenda Nového světového řádu nekoná ve prospěch lidstva, když za posledních 100 let její protagonisté snížili kyslík ve vzduchu o 30–50 %. S touto agendou spolupracující politici a americká armáda jsou s největší pravděpodobností prostřednictvím chemtrailových implantátů řízeni technologiemi umělé inteligence, šediváky a nordickými mimozemšťany.

Tento Nový světový řád se snaží o elektronický holocaust, infikovat celou lidskou rasu nanotechnologickými implantáty, které se rozprašují do vzduchu a vytváření tzv. „chytrý prach“. Jde o inteligentní prachové částice tvořené replikujícími se nanoroboty z polyuretanů, siloxanů a uhlíkových nanotrubic. Ty jsou schopny převzít kontrolu nad lidským tělem. Pomocí vysílacích věží napojených na obří superpočítač jsou pak představitelé Nového světového řádu, kteří chystají převzetí kontroly nad světem, schopni dálkově řídit implantáty v našem těle, přesunovat je a přenastavovat elektronickou síť v našich tělech.

 

[wp_ad_camp_2]

Tyto implantáty máme v sobě už všichni. Kolik jich však v sobě máme závisí na době naší expozice, na našem imunitním systému, místě kde žijeme, genetice a v neposlední řadě i na naší schopnosti detoxikovat z našeho organismu jedy. Zdá se, že je napadána určitá genetika: Židé, staré pokrevní linie, mj. mezi křesťany, dále buddhisté ​​a jogíni. Nový světový řád si nepřeje, aby se člověk duchovně rozvíjel. Je satanistický – bez Boha a duchovnosti. Naoko touží po blonďaté, modrooké nordickogermánské genetice. Ale používají geneticky manipulované potraviny, aby nás přeměnili na jiné druhy, pravděpodobně na šediváky. Chtějí, aby muslimové převzali moc, protože životní styl muslimů se spíš blíží tvrdšímu typu životního stylu třetího světa. A chtějí ke svým záměrům použít i zastánce hnutí New Age, poněvadž jim jde o přesměrování energie a o uctívání mimozemšťanů, nikoli však Boha. Božská energie je totiž pro tyto démonské rasy příliš vysoká. Potřebují tedy lidi, kteří by jim odevzdávali svou energii, aby mohli šediváci zůstat ve vyšších vibracích, do nichž by se obyčejně nedostali. Jelikož jsou zlí.

Tato agenda Nového světového řádu pochází z dob Hitlera, který byl stoupencem New Age. Byl zapojen do tajných společností hnutí New Age, kupř. Vrill a Thule. Tyto společnosti byly vedeny psychiky, kteří kontaktovali cizí rasy – nordické mimozemšťany a šediváky. Bible varuje před uctíváním cizích božstev. Jde o varování před zlem, které číhá za skupinami, které hodlají zničit lidstvo a vytvořit elektronickou síť za účelem provádění elektrických poprav, mučení a zabíjení občanů, které nepovažují za vhodné pro svou transhumanizovanou společnost. Má jít o společnost, v níž budou smět být pouze ti lidé, které lze programovat pomocí nanotechnologií a řídit skrze umělou inteligenci napojenou na vysílací věže, satelity, drony, internet, chytré telefony atp. Plánují zřízení komplexní řídicí sítě k ovládání lidstva prostřednictvím implantátů.

 

[wp_ad_camp_2]

Jeden z hlavních implantátů používaných touto agendou se nachází v očích. Domnívám se, že zejména levé oko obsahuje jeden z hlavních implantátů, které umí přesměrovávat elektrickou energii po celém těle. Možná právě proto je symbolem Iluminátů ruka držená nad jedním z očí. Myslím, že zakrývání levého oka nějakým typem blokace kmitočtů může působení jejich systému poněkud omezit. Myslím si, že společnost Vrill má svůj název odvozen z okultní terminologie, v níž „Vrill“ znamená jakési ovládnutí oka parazitem. Je třeba si dát jednotlivé kousky skládačky dohromady. Domnívám se, že Vrill jsou nordičtí mimozemšťané a šediváci v Antarktidě apod.

Takže tyto skupiny Nového světového řádu, které spolupracují s armádou Spojených států, momentálně v lidech zapínají nanotechnologické implantáty. Lidé po celé Americe jsou popravováni elektrickým proudem ve svých domácnostech, automobilech, když jdou do práce, zrovna nakupují atd. Také domácí zvířata i děti jsou mučeny. Lidé jsou ve svých domovech ozařováni mikrovlnným zářením, popravováni elektrickým proudem a vystavováni působení chemických zbraní.

Tento elektronický holocaust zahrnuje používání patentované zbraně „Voice to Skull“ (hlas do hlavy). Díky ní mohou americká armáda i „jiní“ z podzemních základen vysílat své hlasy přes vysílací věže přímo do organismu lidí, a sice prostřednictvím nanotechnologií rozprašovaných do atmosféry.

 

[wp_ad_camp_2]

Mučí lidi slovem v jejich domovech, čímž z nich dělají koncentrační tábory. Zde jsou některé věci, které tyto zlé síly prostřednictvím technologie „Voice to Skull“ požadují:

  1. Nedovolí vám jíst, jinak vám budou dávat elektrické šoky.
  2. Nedovolí myslet na vaše příbuzné, jinak nad vámi převezmou kontrolu, jakmile budete řídit auto (a udělají to).
  3. Nedovolí vám jíst, jinak zabijí vašeho domácího mazlíčka (moji kočku už zabili).
  4. Donutí vás třeba, abyste uklidili dvůr, jinak třeba něco zapálí (a pak se jakoby náhodou objeví třeba kanystr benzínu před vaším domem).
  5. Nedovolí vám nikomu říci, že jste mučeni, jinak něco ve vašem domě nebo autě vyhodí do vzduchu atd.
  6. Nedovolí vám někam jít, jinak tam všem ublíží.
  7. Nedovolí vám něco konkrétního udělat, jinak zabijí vaše sousedy, kočku, psa apod.

Toto je NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD! Je to elektronický holocaust, v němž jsou všichni připojeni k elektronické síti, napojeni na vysílací věže atd., aby mohli být vězněni a říkalo se jim, co mají dělat. Jinak budou mučeni a spáleni. A právě to se už děje po celé Americe.

Zapomněl jsem se zmínit, že používají také „zařízení“, kterým znásilňují ženy, muže i domácí zvířata a využívají přitom nanotechnologii a laserových zbraní. Vláda má k dispozici uniklý on-line dokument popisující tuto technologii vyvolávání orgasmu. I toto je součástí jejich mučení. Mnoho celebrit, které řekly, že měly sex s duchy, jsou oběťmi této technologie, aniž by si uvědomovali, že za tím stojí armáda.

 

[wp_ad_camp_2]

Žádný z oněch velkých informátorů si zdá se neposkládal všechny kusy skládačky dohromady. Domnívám se, že takový David Icke je ovládán těmito nordickými mimozemšťany a šediváky, aby se zaměřoval Izrael. Důvod, proč v tomto novém světovém řádu nechtějí Izrael, židy ani křesťany, je, že implantáty, které nastříkají do vzduchu, mohou lidem s prastarými geny náboženských pokrevních linií umožnit získat přístup k nechtěným informacím, podobně jako ve filmu „Lucy“. Naučit se stahovat jakékoli informace přímo z vesmíru a podle potřeby. Proto představitelé Nového světového řádu popouzejí skupiny typu Agers a Truthers proti těmto starobylým pokrevním liniím. Snaží se o přerušení některých pokročilejších genetik, jako je ta Ježíšova či Mojžíšova. Ty totiž této planetě dodávají až příliš mnoho vyšších duchovních energií. Filmový producent Phil K. Dick v sedmdesátých letech varoval před nacistickou agendou, jejíž součástí bude stříkání jedů do vzduchu, jelikož nastane problém, kdy určité procento obyvatel získá pokročilejší schopnosti podobné těm z filmu „Lucy“. A právě o tom pojednává ten film. Že určité genetické linie nepodlehnou transhumanizaci, ale krystalové implantáty zesílí duchovní energii, aby se mohlo stahovat velké množství jakýchkoli informací, které by pomohly lidstvu.

přeložil Rosťa | zdroj: 9

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.