Síce sa veľa očkuje, ale sú tu nežiaduce účinky v nevídanom počte a frekvencii. Najlepším dôkazom toho je samotná databáza Európskej lekárskej agentúry (EMA / European Medicines Agency): po štyroch mesiacoch už nedokáže spracovať množstvo údajov. Systém EMA nedokáže vyslať viac ako 199 801 riadkov. To znamená, že údaje spred 06.03.2021 budú v Astrazeneca prerušené. Musí sa pracovať so starými zálohovanými súbormi a tie prerušené doplniť. Potrebujeme ešte ďalšie dôkazy o tom, že ide o bezprecedentný experiment? Pokus, ktorý tu ešte nikdy nebol? Vlastné systémy už nedokážu spracovať množstvo údajov.

[wp_ad_camp_2]

 

Prípravok, ktorý sa dnes volá Vaxzevria, schválila EMA podmienečne od 29. januára 2021. Prvý záznam v databáze EMA ale pochádza z 11. januára 2021. Ku 19. máju 2021 je na webovej stránke EMA len pre výrobok Astrazeneky uvedených viac ako 220 000 podozrení na vedľajšie účinky. Ak chcete získať viac informácií o jednotlivých podozrivých prípadoch, môžete použiť takzvaný line-listing. Pre každú osobu je vyhradený jeden celý riadok. Zoznam je dostupný buď v exceli alebo ako súbor csv. Presne tieto zoznamy sú obmedzené na 199 801 riadkov. Ale ani ďalšie preparáty nie sú na tom oveľa lepšie a BioNtech/Pfizer je na tom ešte horšie čo sa týka úmrtí, ako je možné vidieť v tabuľke:

18. 05. 2021

Podozrivé prípady

Úmrtia

Astrazeneca

212 928

1455

Janssen

4161

140

Moderna

25842

2013

Pfizer

177 076

3599

Spolu

420 007

7207

Takže v databáze je už 420 007 podozrení na vedľajšie účinky a 7207 podozrení na smrť. Tabuľka obsahuje prípady z EÚ / EWR ako aj z iných regiónov, pretože farmaceutické spoločnosti sú povinné zapisovať do databázy EMA závažné vedľajšie účinky z iných regiónov. Je potrebné spomenúť, že podľa rakúskeho farmaceutického združenia Pharmig sa uvádza len 6% prípadov. Takže bolo aj je podstatne viac vedľajších účinkov, vážnych zranení a úmrtí ako v databáze uvedených. Obzvlášť zaujímavé sú však podozrivé prípady v EÚ v súvislosti s dávkami podávanými pri uskutočňovaní klinických skúšok s liekmi obsahujúcimi geneticky zmenené organizmy alebo sú z nich zložené, na liečbu alebo prevenciu koronavírusovej infekcie, ako sa uvádza v nariadení EÚ.

Nahlásené podozrivé prípady EMA 2021 , zo 17. 05. 2021:

Podozrivé prípady-úmrtia

Podané dávky

% úmrtí

1 z … mŕtvy

Astrazeneca

616

35 000 000

0,0018

56 818

Janssen

3

1 000 000

0,0003

333 333

Moderna

221

14 000 000

0,0016

63 348

Pfizer

2834

130 000 000

0,0022

45 872

Tabuľka ukazuje, že s prípravkom od Pfizeru existuje jedno podozrenie na smrť na 45 872 očkovaní. Astrazeneca je na tom lepšie s 1 z 56 818 a Moderna s 1 zo 63 348. Keďže sa očkuje vždy dvomi dávkami, v spoločnosti Pfizer je 1 úmrtie na 23 000 ľudí, v Astrazeneca 1 z 28 000 a v Moderne 1 z 32 000 ľudí. Čísla sú však oveľa horšie, keďže zďaleka nie sú hlásené všetky prípady.

Vekové rozdelenie vedľajších účinkov a úmrtí sa významne líši od vekových skupín chorôb a úmrtí na infekcie. Z údajov spoločnosti Pfizer vidíme, že vysoký podiel je u ľudí vo veku od 18 do 64 rokov, zatiaľ čo v prípade infekcií je takmer všetkých úmrtí u ľudí nad 65 rokov, ako aj hospitalizácií. Údaje z Rakúska dokonca ukazujú absolútny podiel z 58% prípadov s vedľajšími účinkami v porovnaní s 0% úmrtí na infekcie vo vekovej skupine 18 až 44 rokov.

Inými slovami: Pre ľudí do 65 rokov nemá očkovanie zmysel, takmer na 100% spôsobí očkovanie u ľudí pod 50 rokov viac škôd ako účinku. Čo sa v súčasnosti deje, je masívne porušovanie princípov medicíny, ako aj porušovanie Norimberského kódexu z roku 1947. Farmaceutická loby sa presadila.

Rakúska zdravotná poisťovňa sa týmto videom, na náklady poistených, dostala čo sa týka očkovania, na absolútny bod mrazu: https://youtu.be/XwDuCQ1qDM0

Přeložila zuzka | Zdroj: https://tkp.at/2021/05/19/massive-impf-nebenwirkungen-sprengen-ema-datenbank/

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.