Oblast lidského mozku zvaná šišinka mozková, je někdy označována jako naše třetí oko. Přesněji, tato epifýza má tvar podobný jako šiška borovice a jedna z jejích úloh je produkovat melatonin; lidské tělo ho používá k řízení hormonů, které ovlivňují fáze spánku a probuzení (jako jsou sezónní funkce). Tato žláza se nachází v blízkosti středu mozku mezi dvěma hemisférami. Někteří lidé se domnívají, že o této žláze je publikováno tak málo dat kvůli své skutečně tajemné a metafyzické povaze.

[wp_ad_camp_1]

Lidé tvrdili, že šišinka mozková je portálem mezi fyzickým a duchovním světem, a že může vyvolat pocity euforie, jednoty a poskytnout plně osvícený pocit člověku. Zjevně jóga, meditace a různé skryté techniky mohou pomoci aktivovat šišinku – a mohou pomoci otevřít cesty do jiných dimenzí. Tyto zkušenosti jsou také známé jako astrální projekce nebo vzdálené sledování. Říká se, že starověké techniky umožňují lidem řídit myšlenky a činy jiných osob. Vlády a tajné organizace bývalého Sovětského svazu léta studovaly tyto vnější účinky, ale jejich závěry nebyly nikdy veřejně sděleny.

S těmito informacemi a otevřenou myslí si shlédněte osmileté dítě na videu YouTube níže a zvažte, jaký maximální potenciál šišinky mozkové by mohl být. Je to pozoruhodné a zdá se, jako by dítě mělo cizí znalosti a odhalení. Nemusí být náhodou, že má tak hluboké pochopení o činnosti této žlázy, o které se předpokládá, že je schopna tyto informace okamžitě předávat. Navíc jeho další pohledy na život obecně se zdají být velmi moudré – zvláště když zvážíte, že tato odhalení pochází od osmiletého kluka! Chcete-li říci, že toto dítě je daleko nad průměrem, budete ho podceňovat. Shlédněte video a udělejte si obrázek sami.

[wp_ad_camp_1]

Osmiletý chlapec na videu redaktorku televize CBS rychle poučil o věcech života a jak se věci zde na Zemi mají. Klučina drží konverzaci na úrovni, která o mnoho převyšuje úroveň dětí v jeho věku. Rovněž se pouští do diskuze o tom, jak by šlo učinit svět bezpečnější, že zbraní není třeba a že svět bez nich by byl bezpečnější.

Aktivace šišinky mozkové dává (lépe vyjádřeno – aktivuje) člověku opravdu ohromné schopnosti a otevírá přístup do morfogenetických polí, ze kterých člověk čerpá ohromné množství dat o všem. Postup na aktivaci šišinky je už mnoho let znám a je samozřejmě vládci (zejména Vatikánem) tohoto světa přísně střežen. Moc dobře vědí, že nad člověkem s aktivovanou šišinkou mozkovou ztrácí veškerou kontrolu a moc. Na toto téma velmi doporučuji film Lucy, ve kterém nám bylo mnoho řečeno. Je však třeba znát dobře symboliku. Proto také matrix vymyslel různá zařízení, která šišinku ničí – jedy v jídle, záření z mobilních telefonů, WiFi sítě a mnoho dalšího. 

Zdroj: 1

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.