;

…..Nejsem fanouškem křesťanství, ale představení ve kterém Ježíš Kristus znásilňuje muslimku je už trochu moc. Ať si říká kdo chce co chce, křesťanství je oproti islámu slabá káva. Ačkoli oba směry uctívají jednu a tutéž entitu….

raja


Tento otevřený list je reakcí na váš úmysl uvést divadelní představení „Naše násilí, vaše násilí“, v němž se zobrazuje scéna rouhavého charakteru, hrubě urážející osobu Ježíše Krista.

Kdyby někdo chladnokrevně znásilnil Vaši dceru, patřil by před soud a do vězení. Ale ani tento spravedlivý trest pro zločince by neodstranil z duše Vaší dcery trauma, které ji bude provázet celý život. Vás, jako otce, by denně sžíralo potupení a utrpení Vaší dcery.

Ježíš Kristus přinesl vzor nejdokonalejšího mravního a ctnostného života. On ustanovil zákon zakazující znásilnění, cizoložství anebo jakoukoliv sexuální zvrácenost.

On shrnul celý Zákon do dvou přikázání: „Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a ze všech svých sil a bližního jako sebe samého.“ Na tomto morálním a duchovním zákoně byla vybudována evropská civilizace.

Jakého trestu je tedy hoden ten, který z Ježíše činí zločince znásilňujícího muslimku?

Autor představení, ředitel divadla a ti, kteří toto představení prosazují, zjevně trpí analfabetismem v oblasti historie, křesťanství a islámu. Rouhavě potupili jméno živého Boha, Ježíše Krista, Jehož uctívají všichni pravdiví křesťané. Ve Starém zákoně byl za takový rouhavý čin trest smrti. Když dnes někdo zneužívá milosrdenství Ježíše Krista k tomu, aby hanebně tupil Jeho svaté jméno, je hoden dvojnásobného opovržení a trestu v souladu s činným zákonodárstvím za tupení náboženského cítění. Divadelní představení musí být zakázáno!

Je zřejmé, že výše uvedení zaútočili přímo na Krista a křesťany. Nejde zde jen o potupení osoby Ježíše Krista, ale jde i o snahu vykořenit křesťanskou civilizaci. Obvinili Ježíše z toho, co ve skutečnosti dělají muslimové se ženami, mladými děvčaty, a dokonce dětmi po celé Evropě. Masmédia k tomu mlčí, policisté dostali příkaz nezveřejňovat statistiky znásilnění ze strany muslimů, politici v rámci politické korektnosti se tváří, jako by nic nevěděli a František I., zvaný odpadlík, volá do Evropy další muslimy. Toto spiknutí proti Kristu musí skončit ať už je osnované ze strany současných neznabohů, anebo odpadl&iacu te;ků v řadách církevní hierarchie, která doposud divadelnímu představní nezabránila. Nějaký alibistický protest nestačí.

Kdyby nějaký křesťan znásilnil ženu, patří před soud a do vězení. Porušil tím nejen světský, ale na prvním místě Boží zákon. Potupil jméno Boha, který takové ohavnosti zakázal. Jestliže však muslim znásilnil bílou ženu, je to považováno za válečnou kořist a Mohamedem schválené jednání. On sám to dělal a učí to dělat i své následovníky.

Jestliže dnes někdo Ježíše Krista obviňuje ze znásilnění muslimky, nese znaky dobrovolně získané debility a analfabetismu. Stal se nebezpečným pro sebe i pro celé své okolí.

Kéž by se celá česká společnost, ale obzvlášť křesťané, stali citlivými na takovéto útoky proti Kristu a civilizaci vybudované na morálních a duchovních hodnotách, inspirovaných evangeliem.

 

 

+ Timotej OSBMr

Biskup sekretář Byzantského katolického patriarchátu

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.