…..za lži a matení obyvatelstva by se měl pan TUNA omluvit. Uvidíme, jestli má na to „koule“ a odvahu. Mluvit o něčem, čemu vůbec nerozumí je naprostá šílenost. Zařadil se do kolektivu SISYFA a jeho představitele pana Grygara….

07:54

Tři nesouměrnosti v obličeji A DOST. Všichni by si měli uvědomit, dle fyziognomie obličeje, že tři a více nesouměrností označují lidi velice nebezpečné společnosti a druhým lidem. Mohou být klidně i vrazi….

[wp_ad_camp_1]

 

Děkuji časopisu Nová Regena za možnost vyjádřit se k dané útočné mediální kauze „parazitologové, reportér vs. detoxikační poradci“ a zasílám svůj příspěvek k danému tématu.

Tato mediální kauza, která aniž bych byl nějakým způsobem kontaktován ze strany agresorů, se mne také dotýká. Původně jsem se chtěl v začátku k celé kauze vyjádřit a kontaktovat strůjce mediální kampaně, kteří zjevně usilují o vlastní propagaci, slávu, peníze a pročištění konkurenčního teritoria, což je logicky pochopitelné a které se již velmi rozrostlo. Což je logicky také pochopitelné. Po zjištění jakým stylem se mediální a parazitologická mašinérie prezentuje a co je vlastně jejím účelem, nemám zájem s nimi o tom jakým koliv způsobem vůbec diskutovat. Nicméně ještě jednou děkuji za možnost se veřejně vyjádřit čtenářům časopisu Nová Regena k dané mediální kauze.

Nejprve bych rád reagoval na neuvěřitelně neskutečnou agresivní hitlerovskou mašinérii vůči osvědčeným přírodním metodám. Nechápu, jak může někdo napadat něco, co bezesporu funguje a je mnoho spokojených klientů, kteří dané metody podstoupili, včetně mne, kdy jsem si touto cestou vyřešil několik zdravotních lapálií a tím jsem bezesporu s klidným vědomím a svědomím dále doporučoval.

Přivádí mne k zamyšlení nad tím, kde parazitologičtí agresoři vzali tu odvahu něco odsoudit a kde berou tu jistotu, že dané postupy nefungují , jsou dle nich podvod a jak tvrdí ziskuchtivost. Myslím si, že než si dovolí něco kritizovat, měli by se nejprve o danou metodu více zajímat a hlavně ji VYZKOUŠET, než budou něco neoprávněně hanit. To, že dané metody nejsou vědecky podložené, neznamená, že nefungují. Zrovna tak je všeobecně známo, že i vědecké studie mohou být lehce zmanipulovány, podplaceny a nemusí se zakládat na pravdě.

Kdyby přírodní metody skutečně nefungovaly, zcela  jistě by poradci museli ukončit svou činnost pro nefunkčnost a nespokojenost klientů. Což tak není, to hovoří samo za sebe…

Parazitologická lobbykampaň se snaží pouze ovlivňovat jistá média, které dané problematice vůbec nerozumí a využívá je ke svému zviditelnění a pochopitelně očekávají, že se budou před nimi hrbit a sníží se ke sdílení jejich názorů, protože jsou přeci parazitologové a oni vědí, jak se věci mají. Bohužel jistá média již neví, že mají pouze nastudované zastaralé parazitologické knihy, které již dávno neodpovídají dnešní realitě.

Měření a analýzy, které poradci používají, nemají za snahu nahrazovat lékařské vyšetření, ale jsou jeho vynikajícím doplňkem. Nejsme lékaři a ani si na ně hrát nechceme.
Poradci mají v pracovní náplni to, že pokud klientovi najdou nesrovnalosti v analýzách nebo měření a jsou si vědomi toho, že se nejedná o pouhou detoxikační prevenci, úpravou stravování a změnou životního stylu, měli by směrovat klienty s konkrétním problémem ke specializovaným lékařům. Pokud by se závažnost obtíží přelévala k vážným zdravotním komplikacím. My často s mnoha lékaři velmi úzce spolupracujeme. Nejsme ovšem uzavřeni rozumným objektivním názorům všech lékařů, kteří akceptují i jiné možné metody. Především pokud nejsou založeni na sebestřednosti, neupřednostňují zaryté a zkostnatělé postupy z výukových skript, která jsou 60. let stará a která již dávno neodpovídají dnešní realitě a novým vědeckým poznatkům. Např. tvrzení, že se motolice vůbec nevyskytují v našem domácím prostředí, ale pouze na Madagaskaru, Asii a ve Venezuele je demagogie. Např. minulý rok 2016 v létě proběhlo televizními stanicemi, že se v Česku běžně vyskytují kromě sinic, (což je běžnou záležitostí) i motolice a krevničky v přírodních rybnících, kde se člověk může lehce těmito parazity infikovat (potvrzeno parazitologickým ústavem v Brně). Dále bylo ústavem potvrzeno z výpravy do Antarktidy, kde učinili objev, že mezi ledovci hluboko v moři, ve velmi ledové vodě bylo objeveno u místních ryb velké množství parazitů, než se původně předpokládalo.
Mezi parazitology obecně stále panují velké rozpory v názorech, což zrovna nepřispívá k jejich důvěryhodnosti.

Nikdo netvrdí, že jsou v těle jen škodlivé patogeny. V těle se nachází i prospěšní „parazité“ a tou jsou např. zdraví prospěšné střevní bakterie, které se starají o střevní mikroflóru a imunitu jako takovou. Ve střevě je až 80% imunity. Ale tvrzení, že jsou v těle prospěšní parazité, je naprostý nesmysl. Zdravé bakterie ano (ty neřešíme), prospěšní parazité rozhodně NE. Parazit je parazit a nic prospěšného v těle rozhodně nedělá jen už podle svého názvu.

Tvrzení parazitoložky, že mikroskopická analýza je podvod? Pak tedy naprosto odporuje lékařským poznatkům a vytváří nové skutečnosti nebo danou metodu nikdy neviděla. Trombocyt není trombocyt, leukocyt není leukocyt, tuky nejsou tuky, erytrocyt není erytrocyt, urátový krystal z kyseliny močové není urátový krystal z kyseliny močové, apod… Je velký problém ukázat klientovi fakta, které v krvi má? Zavedl bych povinnost, mít mikroskop v každé domácnosti  anebo minimálně u každého praktického lékaře, aby měl tuto mikroskopickou fenomenální a ne příliš složitou pomůcku k dispozici, aby jeho pacient viděl realitu, která se děje v jeho krvi. Mohl by pak efektivněji svému pacientovi rychle pomoci a ne ho vláčet různými vyšetřeními, která se často vlečou týdny.  My analýzu z kapky krve využíváme k individuálnímu nutričnímu poradenství. Máme tak možnost sestavit jídelníček šitý přesně na míru.

Poradce má měnit životní styl klienta, pokud koliduje s jeho onemocněním. Snaží se ho vést k pečování o sebe samotného ve zdravém životním stylu, učí ho vyvarovat se toho, co je pro něj v dnešním životním prostředí škodlivé. Ctí lékaře a nehraje si na něj. Není prozíravější starat se preventivně o své zdraví v průběhu života a nenechat ho dojít ke kolapsu a fatálním následkům?

V našem centru řešíme poradenství v oblasti zdravého životního stylu a prevence, díky které se klient často vyhne budoucím zdravotním komplikacím. Prevence a zdraví životní styl je v současnosti velmi žádaný a aktuální trend dnešní doby, který má budoucnost.  Často nacházíme u klientů počáteční příčiny zdravotních potíží, které jsme schopni včas eliminovat a tím předejít zdravotním problémům. Nedivím se, že my všichni co děláme stejnou záslužnou práci (mimo skutečných neumětelů a zisku chtivých podvodníku, kteří jsou mezi námi a kazí naši reputaci), jsme logicky trnem v oku jistým skupinám, které potřebují pacienty a ne zdravé lidi.

Nechceme, aby k nám docházeli klienti, kteří mají závažné onemocnění, máme to uvedené roky na našich webových stránkách. Pokud k nám i přesto takový klient přijde, neodmítneme ho, ale doporučujeme mu kombinovat klasickou léčbu s přírodními metodami , neinvazivními postupy, používání nezátěžových přístrojů k odstranění problémů bez škodlivých vedlejších účinků. Rozhodnutí necháme vždy na klientovi. Nikdy nenabádáme klienta, aby nedocházel ke svému lékaři a neřešil s ním své zdravotní problémy. Řídíme se naším etickým kodexem, který máme také uvedený na našich webových stránkách. Řešíme příčiny potíží, které klasická lékařská medicína neřeší. Řeší pouze důsledek, proto je dobré kombinovat klasickou léčbu s přírodními postupy.

V zahraničí je spolupráce lékařů a poradců běžnou záležitostí. V České republice jsme k tomuto zatím bohužel nedospěli a neustále se jedna strana pokouší napadat druhou. Což lidem, kteří nás potřebují zrovna moc neprospěje. Našim společným úsilím by naopak mělo být to, abychom se snažili pomoci potřebným. Naopak místo toho se řada z nás věnuje žabomyším válkám mezi sebou a používá k tomu hloupé bulvární mediální zbraně. Převážně formou laciného internetového pořadu, který často nemá vůbec žádnou profesionální žurnalistickou úroveň.

Drzé, agresivní a podúrovňové chování, které hraničí s etiketou slušného chování  a je podle mého názoru podmětem na podání oznámení pro trestní stíhání  za urážku, hanobení a neoprávněné napadání poradců z řad některých parazitologů a placeného bulvárního reportéra, kterému jde pouze o sledovanost jeho pořadu, ze kterého se snaží vytěžit co nejvíce peněz fanatickým haněním, který vůbec nezná danou problematiku a opírá se o zastaralé a zkostnatělé parazitologické středověké metody, které v 21. století působí již poněkud úsměvně. Vyšetření ze stolice a krve, kterým nemají vůbec žádnou šanci ZJISTIT relevantní výsledky. Pak jim pochopitelně dané výsledky vychází negativně… Vyšetřením z krve a stolice nemohou v žádném případě zjistit patogen v jednotlivých orgánech, to ani omylem.

V reportážích se také vůbec neuvádí přesně jakým způsobem se potencionální parazitární nákazy zjišťují. Asi zřejmě proto, že moc dobře vědí, že jejich vyšetřovací metody nejsou zrovna přesné a relevantní…

Úspěchy přírodních metod, zjevně někomu velmi vadí a jsou trnem v oku zasvěcených. Celá mediální kauza je cílená na likvidaci silné celorepublikové konkurence po zjištění, že mají objektivnější, cílené a fungující metody. Předmětem jsou mnohdy poctiví poradci, kterým je největší odměnou spokojený klient, který se zbaví svých potíží a je ukázkou toho jak funguje lobby určitých agresivních skupin. Kdyby dělali svou práci spolehlivě na 100 %, lidé by nehledali pomoc jinde. Je to jen ukázka jejich nedokonalosti, na které navíc tímto způsobem sami upozorňují  a dávají tím najevo nepřesnost a neschopnost  jejich diagnostických a léčebných postupů. Problém je, že klasická medicína neřeší příčiny zdravotních potíží, ale pouze jejich důsledek. Tím pádem ani nepřipouští, že je toto holý fakt a popírá to, co je  vědecky dokázáno, že patogeny způsobují i onkologické potíže. To asi bohužel neplatí v České republice a je to v podstatě popíráno. Zřejmě máme nové světové odborníky, kteří přišli na to, že vše jinak. Tvrzení, že určité druhy patogenů se u nás nevyskytují je velmi odvážné a bohužel nepřesné, velmi zavádějící a především LŽIVÉ. To se uvádělo kdysi ve starých parazitologických skriptech, kterých se zřejmě pořád drží. V dnešní době lidé cestují po celém světě, nehledě na neustálou migraci a kumulaci národů, kdy se logicky patogeny přenášejí na všechny světové kontinenty, takže již dávno neplatí kontinentální selekce patogenů.

[wp_ad_camp_1]

 

Chováni reportéra je podle mého názoru ukázka toho, jak vypadá neprofesionální a neobjektivně manipulativní reportáž s jasným cílem splnit svůj předem domluvený úkol. Asi proto, že nevystudoval žurnalistiku , ale úplně jiný obor (konkrétně pedagogiku). Jeho vystupování je ve stylu hádajícího se trhovce na tržišti. Jeho profesoři z fakulty se za něj musí stydět k čemu se to propůjčil a čím se živí. Kdyby to alespoň bylo na profesionální úrovni.  Z reportéra je cítit silná zaujatost, aniž by si ověřil fakta a výsledky fungujících poraden, záměrně cílená medializace poradců, kteří se nedokáží bránit slovním útokům, aby ještě více poškodil a zneuctil dané přírodní postupy.

Video, ve kterém se parazitologové snaží cíleně degradovat alternativní postupy, aniž by odborně a profesionálně zjistili FUNKČNOST daných postupů. Dát patogen pod mikroskop a čekat, že se za pár minut budou konat zázraky je opravdu úsměvné. Především se musí znát PŘESNÁ frekvence daného patogenu a cíleně ho zasáhnout. Zajímalo by mne, jak ji zjišťovali, popř. jak ji měřili, když není patogen v těle? Našimi přístroji asi těžko. Pokud není patogen v těle, změřit se nedá.
Každá hmota, to znamená i každý patogen MÁ SVOJI FREKVENCI NA KTEROU REAGUJE! Na internetu lze lehce dohledat videa např. rozbití skleničky zvukovými frekvencemi, apod.
Kdyby se tím parazitologové zabývali, zjistili by, že přírodní zákony nezmění. S tím se musí smířit.
Někdy mi dnešní doba připomíná středověk, kdy zatýkali, mučili a upalovali lidi tvrdící, že země je kulatá, protože se mělo za to, že je placatá ☺

Parazitologové a bulvární reportér by si měli nejprve nastudovat zákony rezonance resp. rezonanční frekvence, elektromagnetickou rezonanci, elektromagnetické vlnění, kmitání, pulsy, záření a zákony kvantové fyziky, která vychází z elektromagnetického pole, které popisují Maxwellovy rovnice.
Maxwell je odvodil matematicky a dlouho je nikdo nedovedl experimentálně potvrdit. Z Maxwellových rovnic vyplývá, že elektromagnetické pole je popsáno dvěma významnými vektory – intenzitou el. pole E a mag. indukcí B, které se časově mění podle funkce sinus, leží v rovinách navzájem kolmých. Vlnová délka světla souvisí s intenzitou el. pole E. Maxwellovy rovnice potvrdil až o deset let později německý fyzik Hertz.
Elektromagnetické pole se šíří prostorem prostřednictvím elektromagnetických vln. Vlny o krátkých vlnových délkách se šíří přímočaře, v podobě paprsků, proto o nich mluvíme jako o záření. Elektromagnetické záření vydávají všechna tělesa. Chladná vyzařují infračervené záření okem neviditelné, tělesa zahřátá nad 500 °C září viditelně. Zvláštním případem záření je záření rovnovážné neboli záření absolutně černého tělesa. Absolutně černé těleso si můžeme představit jako pec, do které se díváme velmi úzkým otvorem. V absolutně černém tělese je v rovnováze vyzařování a pohlcování záření. Pozorujeme-li rozžhavené absolutně černé těleso, jeví se nejprve jako černé, červené, se vzrůstající teplotou jako oranžové, žluté a bílé. Spektrum rovnovážného záření nezávisí na chemickém složení tělesa, ale jen na jeho teplotě a je spojité, rovnovážné těleso vyzařuje na všech vlnových délkách. Klasická fyzika nedokázala uspokojivě vysvětlit závislost na frekvenci a nezávislost energie elektronů na intenzitě dopadajícího záření. Vysvětlení podal v roce 1905 A. Einstein s využitím Planckovy kvantové teorie a za teorii fotoelektrického jevu získal v roce 1921 Nobelovu cenu. Prvním využitím uměle vytvořených elektromagnetických vln byl přenos informace (bezdrátový telegraf – vynálezce Nikola Tesla). Pomocí elektromagnetických vln dnes například přenášíme televizní a rozhlasové vysílání, komunikujeme mobilními telefony, ovládáme např. hračky pomocí dálkového ovládání, elektroniku (pomocí ovladače), GPSS, zjišťujeme přítomnost a pohyb předmětů (radary). V širším slova smyslu mezi elektromagnetické vlny patří i světlo.

Nemocnice nebo laboratoř zachytí asi pouhých 20% případů parazitů. Žije v nás asi 1000 druhů parazitů a máme testy jen na 40 – 50 z nich. To znamená, že náš lékař, když provede testy, zjistí asi 5% parazitů, kteří v nás aktuálně mohou žít, s přesností na 20%. Takže když to zprůměrujeme, testování na parazity běžnými lékařskými testy má 1% úspěšnost.

V dalším videu zmanipulovaného laciného internetového media bylo parazitologem uvedeno tvrzení, že byly za jeden rok nahlášeny pouze 4 tasemnice a 20 škrkavek ☺ Problém je vážený pane docente v tom, jak jste sám uvedl, že to lékaři nenahlásí, ale také proto, že velmi často nejsou odhaleny, díky starověkým metodám vyšetřování, pokud vůbec nějaké proběhne.

V reportážním videu je také uvedeno tvrzení parazitologa, že fotografie nejsou z těla člověka, ale většinou zvířat. Tvrzení parazitologů při komentovaní fotografií s parazity v orgánech, že se jedná zřejmě, pravděpodobně, nejspíše, apod., tedy moc věrohodně nevyznělo. Evidentně sami nevědí o jaký organismus se vlastně jedná, zda jde o zvířecí nebo lidský. Osobně si myslím, že parazitologové by toto měli vědět… Tak že, ve videu, kde je vlasovec oční (Loa loa) evidentně v lidském oku není a není to lidské oko, kde je jasně vidět, že ANO? To už v reportáži pochopitelně není. Vlasovec podkožní, kterého vytahují z nohy, kde je jasně zřetelně vidět, že se jedná o člověka a je to zcela evidentní, protože je tam celý vyfocený, také není člověk? Tak kdo to tedy je? Opice? Mám pocit, že těmto zcela zavádějícím bulvárním videím uvěří jen naprostý hlupák, který ve skutečnosti nikdy neviděl alternativní postupy ani z rychlíku a jen píše bláboly v komentářích u videí, protože je to jeho forma zvrácené zábavy nebo je z toho placený.

Tvrzení, že zvířecí paraziti, např. psí nebo kočičí nelze přenést na člověka? Tak v tom případě nevím, proč je mají především lidé, kteří domácí mazlíčky vlastní, často s nimi spí v posteli a nechávají se olizovat jazykem, kterým právě při venčení olízli zadek jiného psa nebo kočky a pojídají lidské i zvířecí výměšky. Vůbec pak jistě nemají parazitární vajíčka na jazyku a jiné patogeny, které na člověka olizováním přenesou ☺

Časté odezvy klientů, kteří se plazmovali se svými domácími mazlíčky jsou, že většinou den po plazmování, když nechali domácího mazlíčka v bytě a vrátili se ze zaměstnání, měli doma nadělení v podobě zvířecích výměšků a zvratek po celém bytě, ve kterých nalezli podivné bílé provázky, červy a vajíčka parazitů. Z toho se několikrát stalo, že domácí mazlíček byl natolik plný parazitů, že se mu ucpalo střevo a při pitvě na veterině zjistili, že zvíře dostalo koliku z blokace (zacpáním) mrtvými červy ve střevech i přes to, že majitelé zvíře dříve pravidelně odčervovali chemickými antiparazitiky doporučené zvěrolékařem. To je ukázka toho jak fungují nebo spíše nefungují chemické antiparazitární léky a jak fungují alternativní postupy.

Klientům často doporučuji, aby si výsledky z měření prověřili. Ne ovšem na lidské parazitologii, ale na veterině, kde získají relevantnější výsledky. Často se bavím tím, že lidé na doporučení testování dávají část své stolice na lidskou parazitologii a druhou část na veterinu, kde uvedou, že daná stolice je jejich psa. Jak je možné, že výsledky se neshodují??? Na veterině zjistí parazitární nákazu a na lidské parazitologii NIC – negativní… Je to velmi, velmi zvláštní… Jak se potom tedy dá věřit tomu, že jsou výsledky objektivní?

O vědeckých studiích a tvrzení si myslím své… 

Více než někdy zmanipulované vědecké studie mne zajímají především objektivní výsledky v praxi. Mám od klientů plno exponátů, které budu nyní o to více zveřejňovat, aby lidé znali realitu a ne mlživé informace od parazitologických ústavů. Chápu, že nechtějí vyvolávat parazitární paniku, ale lidé mají právo na to znát pravdu. Ať se to někomu líbí nebo ne. Dnes již většina lidí ví, jaká je realita, co se parazitárních onemocnění týká a jak fungují jistá lobby…
Sami dobře víte, že parazitární nákazy jsou běžnou věcí a léky na některé z nich vůbec nefungují, protože jsou na ně rezistentní.

Znám mnoho lékařů, kteří se ve své praxi již mnohokrát setkali s tím, jak jistá lobby fungují a nenechali si to pro sebe. Jen pro příklad uvedu nejmenovanou moji známou paní lékařku z České republiky, která provádí biopsie. Pacientovi vyjmula „něco“ o čem si myslela, že je určitý druh parazita. Nechtěla ovšem vytvářet paniku a zaslala vzorek do laboratoře. Při prozkoumání vzorku v laboratoři okamžitě volali lékařce, že se jedná o parazita. Po několika dnech, kdy lékařce dorazila zpráva z laboratoře, byla v údivu, že zde vůbec nebyla uvedena parazitární nákaza. Volala zpět do testující laboratoře, kde ji ovšem bylo sděleno, že se to v pacientově lékařské zprávě uvádět nebude. Mohl by mi někdo toto jednání vysvětlit??? Pacient má přeci právo vědět o svém zdravotním stavu!

[wp_ad_camp_1]

Zajímavá informace, která dříve proběhla profesionálními medii na úrovni o zpěvákovi, který měl v hlavě tasemnici z vegetariánského jídla. Neustále si stěžoval na bolest hlavy a špatný zrak. Lékaři mu na to dali prášek na bolest hlavy a doporučení na pořízení brýlí ☺ Později se to zjistilo a vyoperovali mu ji. U nás v Čechách by odborníci řekli, že tasemnice v hlavě je nesmysl.
Tvrzení parazitologů, že je všechna alternativní diagnostika lživá a jak uvádí  „léčba“ (jak ji nazývají) nefunkční, jen svědčí o tom, že absolutně dané měření neviděli ani z rychlíku, natož, aby se o to nějak zajímali. Nejjednodušší je to ihned zavrhnout, aniž by si to nějak ověřili u poradců, kteří tomu rozumí. Jak prohlásil pan docent parazitolog v jednom komentáři pod internetovým videem jako reakci na jednoho pisatele nebo pisatelku, kteří mu psal(a), že by si měl nejprve podrobně zjistit jak se dané metody provádějí, odpověděl, že se těmito blbostmi zabývat nebude, že by v tom hrálo roli vlastní EGO, arogance a nebo ví, že dané metody opravdu fungují a není to v jeho zájmu? Např. v jednom komentáři parazitologa pod bulvárním videem, vznáší veřejný dotaz, komu zapper našel nějakého parazita a v jakém orgánu? Pan docent zřejmě neví, že zapper žádné parazity NEZJIŠŤUJE. Evidentně je vidět, že absolutně neví nic o zapperu a ostatních přístrojích a metodách. Znalost pana docenta hovoří sama za sebe… Hlavně, že si dovolí kritizovat něco, o čem neví vůbec nic.  Trendy v diagnostických přístrojích se bohužel stále vyvíjejí a posouvají závratnou rychlostí. Přístroje, které se používají, kde se jejich pořizovaci cena pohybuje v řádech statisíců není pouze drátek propojený s elektrodou, jak tvrdí neznalci a placení agresoři. Je ovšem řada podvodných přístrojů, které vrhají špatné světlo i na všechny ostatní, dokonce i na ty, které mají lékařské certifikace Medical Device Class II A  ☺. Což je absolutně v rozporu s normálním uvažováním.

Kdyby lékaři a parazitologové záměrně nemlžili realitu o existenci parazitů a měli na to odpovídající diagnostiky, aby to mohli zjistit, nemuseli by lidé hledat pomoc jinde.

Po shlédnutí  jedno ze sérií bulvárního internetového videa, kde bylo naprosto lživé tvrzení parazitologa z Bulovky, že zapper a plazmový generátor způsobuje neuvěřitelné poškození pokožky, kde ukazoval fotografie pacientů, mne opravdu velice pobavilo. S těmito přístroji roky pracuji a nikdy se u ŽÁDNÉHO klienta tyto příznaky NEPROJEVILY!!! V tu chvíli mi došlo, že se uvedený parazitolog neštítí podávat LŽIVÉ informace a bludy, které se nezakládají na pravdě.

Další tvrzení parazitologa, že poradci klientům ukazují artefakty (vady) na sklíčku a tvrdí, že je to parazit se opravdu děje, ale tímto opět vrhají špatné světlo na všechny i poctivé poradce. My máme již několik let na našich webových stránkách uvedeno upozornění pro klienty, aby se dobře orientovali v mikroskopických metodách,  co lze a naopak co nelze v kapce krve nalézt, vč. podvodů v mikroskopii, aby nenaletěli podvodným mikroskopářům. Často se stává, že vzduchové bubliny, které vzniknou při přiložení krycího sklíčka na podložní  se klientům tvrdí, že se jedná o chemikálie což není pravda. Pravdou je, že se chemikálie v krvi nachází, ovšem musí být kolem ní odumřelé červené krvinky bez kyslíku. Pokud to tak není nejedná se o chemikálii, ale o již uváděnou vzduchovou bublinu. To stejné se týká prezentování těžkých kovů v krvi. Těžké kovy v krvi jsou bohužel častým jevem, ovšem stává se, že jsou hodnoceny opět artefakty nebo nečistoty na sklíčku jako těžké kovy což není pravda. To poznají pouze dobře proškolení a zkušení poradci s dlouholetou praxí.

Spojování patogenů s energetickými a nadpřirozenými bláboly spojované s duchařinou, zjišťování frekvencí virgulí nebo kyvadlem to není zrovna šálek mé kávy. Opírám se o fakta založené na lékařky certifikovaných a forenzních přístrojích vyráběné švýcarskou firmou, která dodává přístroje pro banky a policii na detekci bankovek a otisky prstů  a hlavně mám osobní zkušenosti s danými postupy měření a likvidací patogenů.

V našem poradenském centru prevence máme plno spokojených klientů, kteří nás dále doporučují. To je důvod úspěchu. K nám do poradny chodí také klienti z řad lékařů, stomatologů, soudců, právníků, kvantových fyziků,  inženýrů, apod. Jsou to vzdělaní lidé, kteří vědí, že dané metody velice dobře fungují.

Zdravý selský rozum veřejnosti si udělá vlastní názor. Kdo alespoň trochu vidí do dané problematiky udělá si jasnou představu a logicky si uvědomí v čem je „zakopaný pes“…

Laciným bulvárním internetovým pořadům , kde ne vždy, ale často sami manipulují s informacemi, člověk s rozumným uvažováním si objektivní názor udělá… Viz např. díly o pitné vodě a chemtrails… Kdo je platí, nevím… Je to jen manipulace s veřejností, nic víc.

Toto je moje vyjádření k dané korupční mediální kauze a více se k tomuto tématu vyjadřovat nehodlám.

Tímto zdravím všechny věrné čtenáře oblíbeného časopisu Nová Regena s radou: Nenechte se sebou manipulovat mocnou lobby ze strany závistivých agresorů, řiďte se zdravým selským rozumem a hlavně Ti z Vás, kteří si přírodními postupy prošli, moc dobře vědí, že to funguje.
Tak není co řešit ☺

Zdraví Vás,
Petr Procházka
přírodní detoxikační terapeut
MEDICNATUR
Bělehradská 47
Praha 2
www.medicnatur.cz

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.