Vážení představitelé politického života,

vážení poslanci,

tyto dny, v polovině března, Poslanecká sněmovna řeší zavedení zákona na změnu pohlaví pro děti od 12 let. Argumentuje se tím, že na Maltě je to už dovoleno. Odvolávat se na Maltu je podobné jako tvrdit: tamti už spáchali sebevraždu, musíme proto i my.

Co říci ke změně pohlaví, ať s operací či bez ní? Rozdíl je asi takový jako použít k sebevraždě buď prudký jed, anebo způsobit smrt postupně, po slabších dávkách jedu.

Dnešní mladá generace je vystavena mimořádnému manipulačnímu tlaku, takže takzvané rozhodování 12letých dětí, nemá se svobodou nic společného. To přece každý ví, nehrajme si na slepou bábu.

V USA se 16leté děvče nechalo přeoperovat na chlapce. Když si uvědomila, že se stal tragický omyl, spáchala sebevraždu. Kdyby ještě před třiceti lety někdo vystoupil v českém parlamentu s návrhem zákona o změně pohlaví, pokládali by ho za zločince anebo by ho odvezli na psychiatrii.

Blíží se 26. březen a nový nátlak na vás, poslance, k prosazení homomanželství. Pokud ale řeknete A, musíte povědět i B. Tedy dát souhlas k dalšímu autogenocidnímu kroku – kradení dětí sociálními službami z normálních rodin k tzv. adopci deviantům. Tu nejde o schvalování spravedlivých či neutrálních zákonů, tu jde o prosazování nejtěžších zločinů proti dětem i českému národu!

Reakce Bulharska: Konstituční soud zamítl přijetí Istanbulské úmluvy z důvodu, že má v názvu„proti tyranii žen“ a současně prosazuje, že se nemůže přesně určit, kdo je žena, protože se v dané chvíli může cítit jako muž. Úmluva je tedy nejen zločinná, ale je i nonsens, proto ji Bulharsko zamítlo.

 

[wp_ad_camp_2]

Tato lživá a nebezpečná genderová ideologie se dostává do zákonů. Prosazují ji masmédia i školní programy a rovněž ji musí akceptovat zdravotnictví. Jestliže děti vyrostou v atmosféře normalizace zločinu, bude z nich generace zločinců, kteří už nebudou mít žádné výčitky svědomí! Taková česká společnost nepřežije, protože zvrácenost je zároveň spojena s neplodností, takže nebude žádné potomstvo. Přední ukrajinský politik O. Turčinov se vyjádřil, že gender je největším ohrožením národní bezpečnosti.

Pravdivá antropologie ukazuje, že v člověku je duchovní ložisko zla, proti němuž musí bojovat, a ne ho legalizovat! Naši předkové říkali: člověk je natolik člověkem, nakolik má zdravé principy! Dnes nezdravé principy v legislativě spolu s antivýchovou formují potenciální zločince a sebevrahy.

Každý politik, každý pedagog, každý lékař a každý, kdo prosazuje tuto genderovou ideologii smrti, ať si uvědomí, komu slouží. Ve skutečnosti slouží satanu, který je lhář a vrah! (J 8,44) Uvědom si, že tento život je jen zkouškou. Jaká bude Tvoje věčnost? Zajdi do pitevny či márnice, podívej se, jak tam leží na kachličkách nahé mrtvoly, a připomeň si, že i tebe čeká smrt! Nikdo z nás jí neunikne. Pak ale budeme stát před Božím soudem! Budeme souzeni za to, co jsme dělali či nedělali pro to, aby byly děti nejen chráněny před morální zvrhlostí, ale aby byly vychovávány zdravě a včas jim byl ukázán smysl a c&iacu te;l života.

Nyní v čase před Velikonocemi je doba postní. Křesťan je vybízen k pravdivému pokání – k metanoi! Kéž by se český národ pravdivou metanoiou postavil proti gender systému lži a smrti!  

„Proto křesťane, hledej pravdu, miluj pravdu… pravda tě vysvobodí od hříchu a ďábla a nakonec od smrti věčné.“ (Jan Hus)

 

Za Byzantský katolický patriarchát: Metoděj OSBMr a Timotej OSBMr – Biskupové sekretáři

13. 3. 2019

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.