…..může způsobovat mnoho nemocí. Celkově je známo přes 60 druhů mutovaní této malé potvůrky. Psali jsme o problematice mnohokráte. Jednou z nejnebezpečnějších mutací namířenou proti člověku je nakažení druhem toxoplazmy, která způsobuje homosexualitu jak u žen tak u mužů, depresivní stavy, sklon k sebevraždě,  vražedné úmysly, samopoškozování, nenávist a mnoho jiného. Bylo by dobré se okamžitě, při zjištění u mladých lidí, poohlédnout po MMS a přeléčit se. Homeopatiky a koloidním stříbrem se tato „potvůrka“ dá taky odstranit. Obšírněji jsme o možnosti opravy lidského těla od virů a baktérií psali v rubrice zdraví.

06:54

[wp_ad_camp_1]

Naprosto správně reaguje ministerstvo zdravotnictví RF a zařazuje tyto „úchylky“ jako nemoc. Viry byly pomocí chemtrailů, a přidáváním  do některých druhů potravin vyvolána vlna zmíněného onemocnění…..

Ministerstvo zdravotnictví RF zařazuje homosexualitu opět do seznamu chorob

606x341_228370_russia-bans-gay-propagandaHomosexualita byla v dokumentech WHO vedena jako psychická choroba až do roku 1990. Ne na bázi vědeckých argumentů, ale pod ideologickým tlakem, byla ze seznamu psychických chorob vyškrtnuta.

Citace z tisku:

Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace připravilo návrh vyhlášky, která homosexualitu zařazuje mezi onemocnění

Ruské Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh vyhlášky, v níž se „poruchy pohlavní identity“ a „duševní poruchy a poruchy chování související se sexuálním vývojem a orientací“ přirovnávají k nemocem, které je potřebné léčit.

Podle Mskagency.ru a dalších informačních zdrojů, Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace připravilo návrh vyhlášky, který vnáší změnu do „Postupu při poskytování lékařské péče při duševních poruchách a poruchách chování“.

V souladu s tímto dokumentem se navrhuje v psychiatrických léčebnách zřídit sexuologické ordinace, kde budou muset absolvovat léčbu osoby, „které trpí poruchou pohlavní identity, sexuální preference a poruchami spojenými se sexuálním vývojem a orientací“.

Tento dokument byl zveřejněn na federálním portálu návrhů normativních právních aktů dne 19. února.

„Sexuologická ordinace je určena k poskytování pomoci těm, kteří trpí: sexuálními dysfunkcemi, které nejsou způsobeny organickými poruchami nebo nemocemi, a také sexuálními dysfunkcemi smíšeného původu; poruchami pohlavní identity; poruchami sexuální preference; psychologickými a behaviorálními poruchami spojenými se sexuálním vývojem a orientací; rodinně-sexuálními disharmoniemi“, uvádí se v návrhu.

Léčba v těchto ordinacích znamená „účast společně s psychiatrem na realizaci soudního nuceného opatření lékařského charakteru u osob, které trpí pedofilií; vymezení indikací pro změnu pohlaví v osobních dokumentech; a též posouzení dočasné pracovní neschopnosti“.

Kromě toho budou zaměstnanci ordinace povinni vést „zdravotně-vzdělávací, poradenskou a preventivní činnost v oblasti formování sexuality v dětství a dospívání a sexuální výchovy“.

Připomeňme, že v roce 1990, byla homosexualita vyloučena z desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí WHO (MKN-10), a proto již není považována za nemoc.

Diagnóza egodystonické homosexuality v MKN-10 se zachovala, označuje se jako „touha pacienta změnit svou sexuální orientaci vzhledem k přidruženým psychickým a behaviorálním poruchám“. Jinými slovy, za duševní poruchu se v současných dokumentech přijatých WHO nepokládá homosexualita, ale s ní spojený duševní nepokoj homosexuálních pacientů, v jehož následku u nich může nastat touha změnit orientaci.

V návaznosti na rozhodnutí Světové zdravotnické organizace homosexualita už není považována za patologii v mnoha zemích včetně Ruska. Nominálně vzato, dokument MZ RF není v rozporu s MKN-10, ale de facto vytváří podmínky pro patologizaci homosexuality a nucenou „léčbu poruch sexuální orientace“ například u mládeže, která v období dospívání začíná vnímat, že je přitahována k osobám stejnému pohlaví.

Zdroj: http://regulation.gov.ru/projects#npa=46419

Poznámka autora: Je třeba si v této souvislosti položit otázku: Co vlastně je Gay Pride i tzv. sexuální výchova propagovaná OSN? A dále: Jaký má homosexualita vliv na lidskou psychiku? Je k posílení morálních hodnot? Je k utvrzení základní buňky lidské společnosti, kterou je rodina?

Autor: Byzantský patriarchát

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.