…..elektromagnetické zbraně, které má Rusko mnoho let a nějaké, které mají zapůjčené od jiné entity, mohou udělat z jů es ej kůlničku na dříví. Ještě to ale inteligenti za velkou louží nepochopili a neustále neboli furt se snaží vyvolat WWWIII. Ty nejzajímavější o kterých se zatím moc nemluví  a málokdo o nich ví jsou zbraně morfogenetických polí. Popisoval jsem asi v lednu jejich možnost použití na běžence….

05:55

[wp_ad_camp_1]

Zbraně radioelektronického boje: Západ Rusko nikdy nedožene

Pulzní elektromagnetické zbraně jsou skutečným, reálným typem výzbroje ruské armády, který již prochází testy. Také v USA a v Izraeli probíhá v této oblasti úspěšný vývoj, tyto státy však vsadily na využití EMI (elektromagnetických impulzů) k vytváření kinetické energie bojové munice.
Rusové se vydali cestou přímého využití destruktivních účinků vlnění a vyvinuli hned několik prototypů bojových systémů – pro pozemní síly, letectvo i námořnictvo. Podle odborníků pracujících na realizaci projektu vývoj technologie již prošel stádiem zkoušek v terénu a práce nyní probíhají jak na odstraňování zjištěných nedostatků, tak na zvýšení výkonu, přesnosti a dosahu účinků zařízení.
Když se ruská Alabuga aktivuje ve výšce 200 – 300 metrů nad terénem, je schopna vyřadit z činnosti všechna elektronická zařízení v okruhu 3,5 km a nechat útvary nepřítele na stupni prapor/pluk bez možnosti spojení, velení, řízení palby a přeměnit tak veškerou techniku nepřátel v hromadu bezcenného šrotu. Těm potom nezbývá nic jiného, než se vzdát postupujícím jednotkám a předat jim těžké zbraně jako válečné trofeje.

„Rušička“ elektroniky

Svět viděl poprvé funkční prototyp elektromagnetické zbraně na zbrojní výstavě LIMA-2001 v Malajsii. Byla tam představena exportní varianta ruského systému Raněc-E. Je postaven na podvozku nákladního vozu MAZ-543, jeho hmotnost je přibližně 5 tun a je schopen se zárukou vyřadit elektroniku pozemních a vzdušných cílů nebo řízených střel do vzdálenosti 14 km nebo narušit jejich činnost až na 40 km.

Třebaže tato první ukázka vzbudila velký rozruch ve světových médiích, odborníciupozornili, že komplex má několik nedostatků. Zaprvé – velikostefektivně zasaženého cíle nepřesahuje 30 m v průměru, zadruhé – zbraň je „jednoranná“; její příprava k dalšímu použití trvá víc než 20 minut, během kterých může být třeba patnáctkrát zničena ze vzduchu, a zatřetí – zaměřit se na cíl může jen v odkrytém terénu, bez vizuálních překážek.

Možná právě proto ustoupili Američané od vývoje obdobného typu elektromagnetické zbraně a zaměřili se na laserové technologie. Ruští zbraňoví vývojáři se naopak rozhodli „pokoušet osud“ a pokusit se dotáhnout do cíle princip směrovaného elektromagnetického záření (EMI).

Specialista koncernu Rostec, který z pochopitelných důvodů nechtěl prozradit své jméno, naznačil v rozhovoru pro Expert online, že elektromagnetická pulzní zbraň již existuje, problém však spočívá ve způsobu její dopravy na cíl: „Pracujeme na projektu vývoje kompletu elektronického boje s vysokým stupněm utajení OV (Osoboj Važnosti) pod názvem Alabuga. Jde o raketu, jejíž bojovou část tvoří mimořádně silný vysokofrekvenční generátor elektromagnetického pole.“

Impuls generátoru vyvolá podobné účinky jako jaderný výbuch, ovšem bez radioaktivní složky. Praktické zkoušky prokázaly vysokou účinnost generátoru – nejenradioelektronická, ale i běžná elektronická zařízení napojená na elektrickou síť jsou v okruhu 3,5 km vyřazena z provozu. „To znamená, že nejen vyřadí z činnosti protivníkovy velící složky, když je oslepí a ohluší, ale fakticky ponechá celou nepřátelskou jednotku bez jakýchkoli elektronických systémů řízení včetně ovládání zbraní. Výhody takového nesmrtícího napadení jsou zřejmé: protivník se musí vzdát a jeho technikabude naší válečnou trofejí. Problém je pouze v efektivní dopravě zbraně na cíl – má poměrně velkou hmotnost,raketa musí být tím pádem velká a v důsledku toho je ohrožená prostředky protivzdušné a protiraketové obrany nepřítele,“ vysvětlil expert.

Zajímavé jsou výsledky výzkumů NIIRP (Naučno-Issledovatělskij Institut RadioPriborostrojenia – tj. Vědeckovýzkumného ústavu radiotechniky), který je nyní divizí koncernu PVO Almaz-Antej, a Fyzikálně-technického ústavu A. F. Joffe (oba ústavy mají sídlo v Moskvě).

Když tyto ústavy zkoumaly účinky velmi silného mikrovlnného záření vysílaného ze zemského povrchu směrem ke vzdušným cílům, výzkumníci celkem nečekanězjistili, že v průsečíku svazků záření, vycházejících z několika zdrojů, se vytvářejí lokální plasmové útvary.

Vzdušné cíle, které se dostaly s těmito útvary do styku, byly vystaveny ohromnému dynamickému zatížení a byly zničeny. Koordinace činnosti zdrojů mikrovlnného záření umožňovala velmi rychle měnit polohu společného ohniska záření, tedy jeho zaměření, stejně jako sledovat letící cíle bez ohledu na jejich aerodynamické vlastnosti. Další experimenty prokázaly účinnost zařízení i proti mezikontinentálním balistickým raketám.

Bohužel, když v roce 1993 předložila skupina autorů celý projekt protivzdušné a protiraketové obrany, založený na výše uvedeném principu, k posouzení vládě, Boris Jelcin obratem nabídl společný postup při jeho dalším vývoji americkému prezidentovi. A třebaže se nabízená spolupráce nakonec neuskutečnila, je možné, že právě tento projekt vyprovokoval Američany k tomu, že na Aljašce vybudovali tzv. HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) – zařízení údajně sloužící výzkumnému projektu pro studium ionosféry a polárních září. Podotýkáme, že z „nějakého“ důvodu byl tento „mírový“ projekt financován agenturou DARPA podléhající Pentagonu (Defense Advanced Research Projects Agency – agentura Ministerstva obrany USA pro pokročilé výzkumné projekty).

Již jsou zařazovány do výzbroje ruské armády

Abychom pochopili, jaké místo zaujímá téma radioelektronického boje ve vojensko-technické strategii Ruska, stačí nahlédnout do „Státního programu vyzbrojování do r. 2020“. Z celkového objemu 21 bilionů rublů výdajů na vojenské účely je 3,2 bilionu (cca 15 %) určeno na vývoj a výrobu obranných i útočných systémů využívajících elektromagnetického vlnění. Pro srovnání: v plánech Pentagonu je na obdobné účely určeno cca 10 % prostředků. A nyní se podívejme na to, co už dnes můžeme hmatatelně „cítit“, tedy na zařízení, která jsou již sériově vyráběna a byla během posledních let zavedena do výzbroje armády.

Mobilní systémy REB (radioelektronického boje) typu Krasucha-4 (viz úvodní obrázek) oslepují špionážní družice, pozemní radiolokátory a letouny AWACS, ruší činnost radarů protivníka do vzdálenosti 150 – 300 km a mají i schopnost poškodit nepřátelské prostředky REB a komunikační zařízení. Činnost těchto systémů je založena na silném rušení hlavních frekvencí (nepřátelských) radarů a dalších zařízení vysílajících elektromagnetické záření. Výrobcem systému je veřejná akciová společnost (OAO) Brjanský elektrotechnický závod.

Námořní prostředek REB typu TK-25E poskytuje účinnou ochranu lodím ruské námořní flotily. Je určen pro aktivní rušení naváděcích signálů protivníkových řízených střel vzduch-loď. Předpokládáno je propojení s dalšími obrannými systémy plavidla, jakými jsou např. navigační systém, radiolokační zařízení nebo automatizovaný systém velení a řízení boje.

Zařízení TK-25E umožňuje účinné rušení prostředků protivníka ve spektru 64 – 2000 MHz a také kopírování jeho vlastního vysílání k následnému vysílání dezinformačních a falešných signálů. Komplex je schopen analyzovat až 256 cílů současně. Troj i vícenásobné zajištění chráněného objektu systémem TK-25E dále snižuje pravděpodobnost jeho zásahu nepřítelem.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=q26b2bOsGXk

Polyfunkční systém Rtuť-BM byl vyvinut a vyrábí se v závodech koncernu KRET (Koncern RadioElektronických Technologií) od roku 2011 a patří k nejmodernějším prostředkům REB. Základním úkolem tohoto zařízení je ochrana živé síly a techniky před jednotlivými výstřely i salvami polního dělostřelectva nepřítele vybaveného municí s elektronickou přibližovací pojistkou zapalovače – viz toto video (v ruštině):

Vyvinul: OAO Všeruský vědeckovýzkumný ústav Gradient. Analogické zařízení vyrábí i továrna KB Radar v Minsku. Připomínáme, že tímto typem zapalovače je v současné době vybaveno asi 80 % dělostřelecké a minometné munice i neřízených střel raketového dělostřelectva a téměř veškerá tzv. přesně naváděná munice Západu. Rtuť-BM je zařízení schopné vojska v zóně kontaktu s nepřítelem uchránit před ničivým napadením.

Koncern Souhvězdí vyrábí celou řadu malých (přenosných, převozních nebo autonomně pojízdných) rušiček řady RP-377. S jejich pomocí lze rušit signály GPS a v přenosné verzi, vybavené napájecími zdroji, je možné rušení rozšířit na plochu omezenou pouze počtem rušiček.

V současné době je připravována exportní varianta výkonnějšího systému rušení signálů GPS a frekvencí využívaných k navádění zbraní a munice. Jde již vlastně o objektový a plošný systém ochrany před vysoce přesnými prostředky napadení. Sestrojen je na principu jednotlivých modulů, což umožňuje operativně měnit chráněné objekty i plochy. Z otevřených, neutajovaných zdrojů jsou k dispozici informace také o dalších výrobcích MNIRTI (Moskevský vědeckovýzkumný ústav radiotechniky): Sniper-M, A-140/64 a Gigawatt, postavených na automobilových přívěsech. Ty jsou nejčastěji využívány k ochraně radiotechnických a výpočetních vojenských, speciálních i civilních zařízení před účinky elektromagnetických impulzů.

Trocha teorie

Velká většina radioelektronických zařízení je velmi citlivá na přetížení a elektromagnetické pole o dostatečně vysoké hustotě je schopno spálit jejich polovodičové přechody a zcela nebo částečně tak omezit jejich funkci. Nízkofrekvenční elektromagnetická zbraň vytváří impulzní elektromagnetické pole o frekvenci nižší než 1 Mhz, vysokofrekvenční pak vytváří mikrovlnné záření – buď impulsní nebo kontinuální.

Nízkofrekvenční zbraň působí prostřednictvím pevných sítí – elektrického a telefonního vedení, venkovních napájecích kabelů a vodičů datového přenosu.

Vysokofrekvenční zbraň proniká do elektronického zařízení napadeného cíle jeho anténním systémem. Kromě působení na radioelektronickou síť protivníka působí vysokofrekvenční záření také na pokožku a vnitřní orgány člověka. V důsledku prudkého zahřátí organismu může v těle dojít k chromozomálním a genetickým změnám, aktivaci či deaktivaci virů a ke změnám imunologických a behaviorálních reakcí.

Hlavním technickým prostředkem pro získání velmi silných elektromagnetických impulzů, které jsou základem nízkofrekvenční elektromagnetické zbraně, je generátor vyvolávající velké a rychlé změny magnetického pole. Dalším potenciálním zdrojem potom může být tzv. magnetodynamický generátor, uváděný do chodu pomocí raketového paliva nebo výbušnin. Při vytváření vysokofrekvenčního elektromagnetického pole pomocí silného mikrovlnného generátoru mohou být využívána taková elektronická zařízení a součástky, jako jsou širokopásmový magnetron, klystron, gyrotron pracující v milimetrovém pásmu, generátor s virtuální katodou (virkátor) pracující v centimetrovém pásmu, laser s volnými elektrony a širokopásmové plazmové generátory.

Zdroj: agitpro.su

Překlad: mbi, Eurasia24.cz

Foto: Vitalij Kuzmin

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.