Milý čtenáři tadesca,

máme na vás obrovskou prosbu, je nutné tato data sdílet s co největším počtem lidí. Nejedná se o žádný hoax nebo zprávu napsanou za účelem výdělku. Jak vidíte, nejsou v tomto článku žádné reklamy, takže profit v tom nehledejte. Mnoho událostí, které byly předpovězeny a měly se stát se nestaly díky tomu, že o nich vědělo příliš mnoho lidí dopředu. Tohle je stejná situace. Máte zajisté přístup na spoustu sociálních sítí, webů, na youtube, atd… Šiřte tuto zprávu v češtině na českých médiích a v angličtině na těch ostatních. Níže je český originál, dlouhá anglická verze a kratší anglická verze. Společně této události můžeme zabránit.

Předem moc děkujeme těm, kteří se zapojí.

redakce tadesca

 

PS: Pro ty, kteří se chtějí zapojit: Dlouhá verze bude vydána jako samostatný článek, abyste mohli používat pouze link. Krátkou verzi můžete využít do komentářů pod články a na Youtube. Ještě jednou velké DĚKUJEME.

Česká verze:

Dnes v noci se mi zdál sen, který se může za krátkou dobu na planetě Zemi odehrát. Potkali jsme se brzy ráno na procházce uprostřed hustého lesa, kam často chodím.  Viděl jsem v dálce mezi stromy bytost, která šla proti mně. Hned když se přiblížil na malou vzdálenost jsem poznal o koho se jedná. Byl to právě ten cestující v čase, který mně vykládal minulý příběh. Pozdravili jsme se a šli na asi jediný malý palouček uprostřed tajemného lesa. Byl stejně tak tajemný jako cestující v čase s jeho příhodami.

Vyprávěl o dlouhých cestách vesmírem. Poznamenal, že nejsou tak zajímavé jako možná událost, která se může odehrát na planetě Zemi. V HOTELU ZEMĚ, jak ji často nazývám pravil.  Podíval jsem se na něho s tázavým pohledem, který ho asi zarazil, protože jsem u něho prý vytřeštil oči.

Říkal, že není vyloučen možný sled událostí, které mi poví. Dokonce tomu mohu snad zabránit! Tak nyní jsem vytřeštil oči ještě více. Nedal to na sobě znát, pobídl mně abychom si sedli. Usadili jsme se na paloučku na hebkou trávu, která obzvláště dobře voněla. Řekl bych i tajemnem. Všiml jsem si, že slunce se prodíralo mezi stromy po mé levici.  Hned po usazení začal vykládat.

Říkal, že opět byla postavena jedna velká budova za určitým účelem, tak jako ty dvě poslední, které už neexistují. Zmínil se o NY, kam právě také nyní míří HURIKÁN. Ten ho ale mine. Co ho ale nemusí minout je následující událost a rozpovídal se.

Na budově, která se nazývá JEDNO SVĚTOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM, One World Trade Center,  byla umístěna špice, která šahá až do výše 541 metrů nad zemí.  Slovo JEDNO obzvlášt zdůraznil. Pomyslel jsem si: aha, začínají používat naše čísla pro zdar věci.

Po krátké odmlce pokračoval, když mně asi přečetl myšlenku, která mi prolétla jen tak hlavou.

Špice má 6,3 tuny a pod ní vlaje americká národní vlajka. Nikoliv na špici, ale pod tímto monstrem doslova a dopísmene. Většinou je tomu naopak. Udivilo mně to.  Opět se krátce odmlčel a tentokráte se on podíval na mně tázavým pohledem. Asi opět četl mé myšlenky nebo tušil na co myslím a nemýlil se. Pak pokračoval dále.

Amerika je na konci a potřebuje vyvolat WWIII. Jiné řešení nemá. Proto do špice byla údajně umístěna atomová bomba, která má nad NY a budovou vybuchnout a srovnat NY se zemí. Pak bude skutečně docíleno ground zero. Dále vykládal že USA je na naprostém konci a nemá jinou možnost než zapojit svět do nukleární války. Hned nato by měla být rozpoutána po celé planetě Zemi.

Pak prudce ukázal levou rukou směrem k lesu, až jsem se leknul, lusknul přitom prsty, a předemnou se objevilo „plátno“, či obrazovka, na které běžel „film“.  Viděl jsem jak ruská vojska obsadila celou Evropu. Aha, pomyslel jsem, tak přece proroctví Irlmayera, které je lidstvu předpovězeno. Bylo vidět, jak americká letadla zlikvidovala Severní Koreu a sypou nějaký prášek na arabské země. Prý atomový poprašek, dodal při filmu.

Dále jsem viděl, jak se vytvořila na moři v Atlantiku obrovská vlna vysoká několik set metrů a zaplavila velkou část východní Ameriky a velkou část Evropy.

Film se přenesl do Cernu, kde byl právě urychlovač skoro na maximálním výkonu. Viděl jsem, že ho neovládají lidé ale nějaká cizí mimozemská rasa. Najednou se na monitorech objevila číslice 1000% výkonu a zlomek vteřiny po zobrazení dosažení požadovaného výkonu byla všude tma. Nic než tma. Totální výpadek systému. Totální výpadek MATRIXU. Možná už navždy.

Po navrácení do reality na paloučku jsem opět s vytřeštěným pohledem hleděl do jeho světle modrých očí a on s úsměvem na tváři mi pověděl, že nyní je krok na mně? Absolutně jsem nechápal co tím myslí. Hned jsem se to ale dozvěděl. Pokračoval tím, že na web, na který píši,  je nutné napsat data, která mi byla ukázána a která mi dopředu zobrazil. Tím prý může být zabráněno tomuto útoku a rozpoutání něčeho, čeho by si lidé na planetě Zemi nikdy nepřáli. Dodal: Až na pár pochybných jedinců, kteří všechno dopodrobna naplánovali jako 11.09 jinak taky 911 známou historku po celém světě.

Zveřejněním těchto dat, které jste nyní četli, by tomu mělo být zabráněno a jejich plány anulovány. Uvidíme, jak tomu bude.

Když skončil, zjistil jsem, že je pozdní odpoledne a čas neuvěřitelně rychle uběhl. Před rozloučením mně požádal určitě vize dát na web a napsat, že vše se může odehrávat 22 nebo 23.09 tohoto roku. Čas mají do konce tohoto měsíce a zde by měl být konec jejich snažení a možností. Také mi sdělil, abych si povšiml jak rychle uběhl čas setkání. Byli jsme spolu 8 hodin. Můj pocit byl ale maximálně 45-54 minut…..

Po rozloučení jsem se rozešli a já jsem….

tm

 

anglická verze dlouhá:

September 23-30 2017 POSSIBLY STARTS THE WORLD WARIII! READ THIS AND SHARE WITH OTHERS BEFORE IT WILL BE TOO LATE!!

I had an interesting dream last night and it was frightening. I met one time traveler and he told me an interesting story…

This dream could become reality of the planet Earth soon. We met early in a morning and we decided for a walk through a forest. He looked very mysterious. The time traveler told me about his journeys throughout universe. He started with the story about event that could potentially become a reality on our planet. I looked at him with a questioning look that had stopped him.

He said that the possible sequence of events that he is about to tell me about are not excluded. He said that I can even prevent that! We sat down and his story begun.

The time traveler started speaking about a big building that is being built for a purpose, like the two of those that are not existing any more (speaking about WTC). He mentioned NY, where huricane is now heading. The huricane will miss it. What will probably not miss NY is following event…

The building, which is called ONE WORLD TRADE CENTER, has a spike located up to 541 meters above the ground.  He especially highlighted the word ONE. I thought, oh, they’re starting to use our numbers for their good.

After a long break, when he was probably reading a thought that crossed my mind, he continued

The spike has 6.3 tonnes and the US National Flag is flying under it. Not at the top of the spike, but under this monster. Mostly it is the opposite. It amazed me.

America is in its end and needs to cause WWIII. There is no other solution. That’s why they placed an atomic bomb in the spike. It has to explode over the NY and straighten it with the ground. Ground zero will actually be achieved then. Then the time traveler continued on the fact that US is in the end and it has no other choice then join the nuclear war. Right after that the war should be unleashed all over the planet Earth.

Then he sharply pointed his left hand toward the woods and some sort of screen appeared right in front of me and the „movie“ started. I saw the Russian troops occupying the whole Europe. Ah, I thought, so the prophecy of Irlmayer, which is foretold to mankind, is maybe right. The movie showed how US aircraft destroyed North Korea and was pouring some powder on Arab countries. He said it is an atomic dust.

Then I saw how a houndreds of metres high tsunami was created in the Atlantic ocean and it flooded most of the eastern America and much of Europe.

The movie moved to Cern where the accelerator was almost at the full power. I saw Cern not being controlled by people but by some kind of alien race. Suddenly, the 1000% power digits appeared on the monitors, and a fraction of a second after displaying the number everything was shrouded in the darkness. Nothing but darkness. Total system failure. Total MATRIX dropout. Maybe forever.

After th movie ended I realised that I am still standing next to the time traveler. He told me that the next step is on me now. I has no idea what he ment by this but he explained that it is conected with the website I write on. He said it is neccesary to share those data he told me about in advance with people. This is said to prevent this attack and the unleashing of something people would never want on the planet Earth.

By publishing the article, which you are reading right now, their plans should be avoided and canceled. Let’s see how it will be.

When the strange meeting ended it was a late afternoon. The time ran incredibly fast. The time traveler asked me to write it on the web of mine and tell people that this horrible event could happen on 22nd or 23th September 2017. They have time untill the end of the month. They will have no other chance to unleash WWIII.

SHARE IT WHEREVER YOU CAN

tm

 

anglická verze krátká:

September 23-30 2017 POSSIBLY STARTS THE WORLD WARIII! READ THIS AND SHARE WITH OTHERS BEFORE IT WILL BE TOO LATE!!

I met person who knows. This time traveler said that he has bad news for us, and we can prevent that! We sat down and his story begun.

The time traveler started speaking about a big building that is being built for a purpose, like the two of those that are not existing any more (speaking about WTC). He mentioned NY, where huricane is now heading. The huricane will miss it. What will probably not miss NY is following event…

The building, which is called ONE WORLD TRADE CENTER, has a spike located up to 541 meters above the ground. The spike has 6.3 tonnes and the US National Flag is flying under it. Not at the top of the spike, but under this monster. Mostly it is the opposite. It amazed me.

America is in its end and needs to cause WWIII. There is no other solution. That’s why they placed an atomic bomb in the spike. It has to explode over the NY and straighten it with the ground. Ground zero will actually be achieved then. Then the time traveler continued on the fact that US is in the end and it has no other choice then join the nuclear war. Right after that the war should be unleashed all over the planet Earth.

He told me that the next step is on me now. I has no idea what he ment by this but he explained that it is conected with the website I write on. He said it is neccesary to share those data he told me about in advance with people. This is said to prevent this attack and the unleashing of something people would never want on the planet Earth.
By publishing the article, which you are reading right now, their plans should be avoided and canceled. Let’s see how it will be.

SHARE IT WHEREVER YOU CAN

tm

 

 

 

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.