Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu
  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

 • Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti
  Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti

  Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti

 • Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné
  Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné

  Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné

 • Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká
  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

Související zprávy

 • Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu
  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

 • Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti
  Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti

  Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti

 • Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné
  Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné

  Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné

 • Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká
  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

Probíhající genocida. Shrnutí faktů

Existují tři typy lidí. Ti, kteří nevidí vůbec nic, dále ti, kteří vidí to, co se jim ukazuje, a pak ti, kteří vidí. To jsou ti, kteří se informují jinak než z médií hlavního proudu, ti, kteří nepropadli masové psychóze způsobené médii a vládou, ti kteří vidí, co přichází.

Dlouhodobý plán redukce populace se uskutečňuje. Zbraně, kterými se to děje, jsou složky obsažené ve vakcínách a testech – hydrogel, oxid grafenu, spike proteiny. Ten, kdo se touto problematikou alespoň trošku zabývá, ví, že jsou to vysoce toxické elementy, které se vpichují do krevního oběhu každé oběti. Kdo se tím zabývá do hloubky, ví, že proti těmto substancím a genetickým změnám, neexistuje žádný prostředek. A ten, kdo se tímto tématem zabývá ještě hlouběji, ten ví, že nově instalované rychlé sítě se svým rozšířeným frekvenčním polem mohou tyto substance ovlivňovat a manipulovat je.

Injekce s obsahem těžkých kovů, substance, které jsou stříkány na oblohu v kombinaci na vysokofrekvenční sítě, představují zbraně hromadného ničení. Pravděpodobně tu nejnebezpečnější zbraň hromadného ničení všech dob. Kritické lékaře, mezi nimiž je i sám objevitel genové terapie, nalezneme jen na alternativních platformách. Mainstream tyto specialisty účinně umlčel.

Normální konzument se nedozví nic o nebezpečnosti těchto vakcín, ani o tom, že všichni tito lékaři učinili jasné předpovědi o fatálních účincích těchto substancí v lidském těle. Řečeno jednou větou, ten, kdo se nechá očkovat, bude trpět stejnými symptomy, které se připisují AIDS a tito lidé zemřou na autoimunitní reakce svého vlastního těla. V okamžiku, kdy bude imunitní systém zatížen, zkolabuje lidský organismus. Tito umlčení lékaři si myslí, že umírání začne na podzim, a že většina očkovaných zemře v období 3 – 5 let. Ani jedno jediné pokusné zvíře v laboratoři nepřežilo tyto pokusy s genovou terapií, do dnešního dne, ani jedno.

Všechny tyto informace jsou známé již dávno, já sám jsem na tato nebezpečí upozorňoval a odkazoval na tato videa již na jaře 2020 a čekal, co se stane. A to nejsem ani lékař, ani člověk s přístupem k tajným zdrojům.

První lidé už bohužel zemřeli následkem těchto jedů nebo trpí vedlejšími účinky, ale stále ještě se nechají mnozí lidé na základě manipulace a masové psychózy očkovat, ačkoliv je některým známo, že jsou součástí experimentu, a že vedlejší účinky jsou enormní. Od doby španělské chřipky před 100 lety, která byla také zapříčiněna očkováním, nebyly případy úmrtí tak vysoké jako dnes.

Škody napáchané na tělech jsou nevratné, neexistuje žádná léčba, poškození a případů úmrtí přibývá, ale nikoho to nezajímá. Někteří dokonce vědí, že tento zásah je potenciálně smrtelný, ale i přesto vyměňují své zdraví za špekáček, návštěvu koncertu nebo dva týdny dovolené na Mallorce. Jen, aby unikli tomu nátlaku, volí tu nejjednodušší cestu. Je to snad podvědomé přání smrti, které jde proti zdravému rozumu, které je nechá učinit tento katastrofální krok a navíc dobrovolně?

 

[wp_ad_camp_2]

 

Je známo, že světová populace má být zredukována o přibližně 90 %. WHO požadovala už v roce 1976 redukci světové populace. Je také známo, jak se to má uskutečnit. Výroky těch, kteří se na tom podílejí, jsou veřejně dostupné. Ať už to byl proslov Pierra Gilberta v roce 1995, ve kterém popisuje dnešní scénář, nebo informátor Joseph Spencer, který věděl už celé roky předem, že kolem roku 2018 má být chřipka nasazena jako zbraň proti lidem, výroky Antonia Fauciho z roku 2017 nebo Billa Gatese z roku 2018, Rockefellerovy papíry z roku 2010 nebo výpovědi přírodní léčitelky Rimy Laibow z roku 2009.

Četné výroky státníků, vědců, předních činitelů z oblasti hospodářství a sdružení jako např. Římský klub a dokumenty z posledních padesáti let nasvědčují tomu, že přicházející genocida je dlouhodobě plánována, a právě k ní dochází. Avšak většina se na tyto dokumenty ani nepodívá. Jsou příliš chyceni v umělém světě, a právě tito lidé jsou cílem. Ti hloupí a nepotřební mají být eliminováni.

Toto řekl Jacques Attali, poradce bývalého prezidenta Francie François Mitterranda, v roce 1981:

„V budoucnu půjde o to najít způsob, jak zredukovat populaci. Začneme těmi starými. Jakmile člověk dosáhne věku 60 – 65 let, žije déle než produkuje a to stojí společnost moc. Poté budeme pokračovat těmi slabými a nepotřebnými, kteří společnosti nic nepřinášejí, protože jich neustále přibývá a pak především těmi hloupými.

Eutanazie se zaměřuje na tyto skupiny, eutanazie se každopádně musí stát nezbytným instrumentem našich budoucích společností. Samozřejmě nebudeme schopni zabíjet lidi a organizovat tábory. Zbavíme se jich tak, že je necháme, aby si mysleli, že je to pro jejich nejvyšší dobro. Příliš velká, a z velké části nepotřebná populace je něco, co je hospodářsky příliš drahé. Také společensky je pro lidský stroj lepší, když bude náhle zastaven, než kdyby stále více a více degeneroval.

Nebudeme schopni zvládat miliony testů inteligence milionů lidí, jen si to představte. Něco způsobíme, pandemii, která bude cílená na určité lidi, opravdovou hospodářskou krizi, nebo ne, nějaký virus, který bude napadat staré nebo tlusté, to nehraje roli. Slabí nebo vystrašení podlehnou. Hloupí tomu uvěří a budou prosit, aby byli ošetřeni. Postaráme se o to, abychom měli naplánovanou péči. Péči, která bude řešením. Takže výběr idiotů se vyřeší sám, sami půjdou na porážku.“

Je evidentní, že celosvětově rozšířené akce proti obyvatelstvu jsou plánovány dlouhou dobu dopředu, a že redukce světové populace je veřejně vyřčeným cílem. Příliš mnoho nepotřebných strávníků spotřebovává vyčerpatelné zdroje této planety a podle darwinistického pravidla si berou bohatí bez skrupulí právo silnějšího a požadují tyto zdroje jen pro sebe.

Cílem je jen malá bohatá vyšší vrstva a totálně kontrolované, na minimum redukované obyvatelstvo. Zvláště v dnešní době je zřejmé, že vlády zde nejsou pro své národy, ale slouží pouze jako vykonavatelé svých kontrolorů v pozadí.

Vlády dneška jsou kriminální, nelegitimní, tajně ve firmy pozměněné organizace, které nečiní nic jiného než agendu těch, kteří je stvořili. Policejní složky po celém světě jsou již dlouho vytvořeny tak, aby byli zaměstnáni pouze lidé s určitým psychologickým profilem. Nejsou to žádní státní zaměstnanci, nýbrž soukromé oddíly, které pracují pro soukromé firmy.

Většina ústav byla postavena mimo moc, aniž by o tom obyvatelé hlasovali v referendu nebo o tom byli informováni. Celosvětový totalitarismus byl plánován, jeho aktéři jsou všichni na svých místech a všechny plánované akce „Lockstepu“ probíhají. Pomocí mediálních šokových vln se lidem lže, jsou zastrašováni, donucováni, vydíráni, je jim vyhrožováno a jsou donucováni do největší masové psychózy všech dob.

Spleť multinárodních společností, organizací, firem a kartelů, podvodný peněžní systém, zfalšovaná historie, hluboce zkorumpovaná věda, materialistický pohled na svět, denně médii vytvářená pseudo realita redukovaly lidstvo pomocí monstrózního předstírání a lží na stádo nesčetných nemorálních těl, na neužitečné žrouty, kteří musí být nyní odstraněni.

Každý z nás si dokáže představit, co nastane, když se všechny systémy zhroutí. Když už nepřijede žádná sanitka, obchody přestanou být zásobovány, nebude palivo, lidé budou muset bojovat o potraviny, vlády zkolabují, armády, pokud ještě budou existovat se osamostatní a můžeme vycházet z toho, že nastane totální chaos.

V každém případě nabídnou kontroloři z pozadí řešení, aby byl chaos odstraněn. Ti, kteří zde zůstanou se ještě rádi podřídí, aby unikli strachu a chaosu. Jedno je jisté. Spousta lidí bude trpět vedlejšími účinky těch jedů – neplodností, srdeční nedostatečností, trombózami, dnes ještě není možné odhadnou veškeré následky.

Sami výrobci těchto jedů neručí za žádné následky, to si pojistili, právě naopak, pro medicínu se tyto následky stanou v budoucnu dalším miliardovým obchodem. Na stránkách americké organizace CDC se již celé roky píše o zombie apokalypse, jako by již celá léta byly známy účinky genové terapie na lidský organismus.

Dnes se nejedná ani o virus ani o pandemii, nejde ani o nějakou nemoc. Jediným důvodem celosvětového lockdownu a restrikcí je přimět lidi, aby se nechali dobrovolně naočkovat. Čím více lidí bude odporovat této smrtící injekci, tím tvrdší budou tyto restrikce a tím větší bude nátlak, dokud se nedosáhne kýženého cíle.

Vypadá to, jako by se všechny vlády světa měly diskreditovat a tím má být otřeseno jejich důvěrou tak, aby globalisté měli lehkou práci s tím, aby zoufalým lidem vytvořili stravitelnou představu o globální vládě světa. Nabídku nepodmíněného příjmu, samozřejmě spojeného s kontrolou mnoha životních oblastí, pak mnozí ještě s radostí přijmou.

Vlády, které byly v posledním desetiletí přetransformovány ve firmy pak budou pomocí fúze přeměněny v jednu světovou vládu. To je bohužel realita. Jde zde o život nebo smrt a o budoucí soužití lidstva. Jde zde o každého z nás, ať už chce nebo nechce.

Samozřejmě, že jsou možné i alternativní řešení. Národy se postaví proti svým vládám a nějaké řešení najdou. Nebo je možné zajistit armádou kontrolovaný klid. Je také možné, že se lékaři a vědci mýlili a zemře jen malé množství lidí.

Ti ostatní si v izolaci ani nevšimnou, že je všude nastolen totalitarismus, systém sociálních kreditů, elektronických peněz a totálního sledování. Jedno je však jisté, už nikdy to nebude takové, jako dříve. Výpadky zásobování některých oblastí zatím nejsou moc viditelné, ale je jen otázkou času, kdy se projeví v regálech obchodů. Světová produkce potravin bude zastavena, zemědělci budou nuceni zničit svou úrodu a vybít své chovy zvířat. Produkce masa je momentálně celosvětově redukována a v budoucnu má být nahrazena výrobky z laboratoří a na bázi hmyzu a červů.

Ti, kteří nic nevidí, nebo nic vidět nechtějí, budou zničeni. Ti, kteří zde pobíhají poloslepí, čekají na zachránce, ať už je v podobě postavy amerického prezidenta Trumpa, záchranné vesmírné flotily nebo Ježíše Krista, mají jedno společné. Jen vyčkávají a nic nedělají a nechají procházet vše tak dlouho, dokud jejich vlastní život nebude v ohrožení a ani oni se nebudou moci vyhnout zlovůli státu a medicínskému totalitarismu. Tito lidé nevidí, že vše je jen účelovou manipulací a odváděním jejich pozornosti, aby je uvedla do pasivity a apatie.

Avšak stále více lidí prohlédlo tuto iluzi a začíná si všímat, že momentální situace se obrací ke každému jednotlivci a nutí ho k vlastním rozhodnutím. Důležité jsou informace. Čím více lidí pochopí, že žili ve lži a podvodu, tím více začne růst opozice.

Přinese to paralelní struktury, obchodování mezi sebou, samo zásobování, autonomní měnové komunity, které nebudou kontrolovatelné a budou decentralizované jako některé kryptoměny. V neposlední řadě je humor účinnou zbraní proti totalitním snahám. Není to žádný boj se zbraněmi proti vládám, zde pomůže jen civilní neposlušnost.

Důležité jsou mezilidské vztahy, vzájemná podpora, dobrovolná spolupráce všech ve spirituálním souboji každého jednotlivce o pravdu a hlubší porozumění všech souvislostí.

Přeložila marki z videa zde

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
37 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře