Po privatizačním puči disidentů a komunistických přeběhlíků byl první útok veden na zemědělství, potravinovou soběstačnost a informační bezpečnost, když byly rozbíjeny funkční družstva, státní statky a nejlepší federální vysílací frekvence F1 předána bezúplatně komerční fake news žumpě jménem Nova. Proč?

 

[wp_ad_camp_2]

 

Na to už věda experimentálně dávno odpověděla, ale lidem se výsledky pokusů tají, zjistil matrix. Experiment byl realizován prostřednictvím tzv. hybridních semen rostlin. Semena byla rozdělena do tří skupin za přísně kontrolovaných podmínek. U první skupiny byly rostliny opylovány pokaždé jinou skupinou včel. Poté byla každá jedna rostlina oddělena od druhé. Jakmile vysemenila, byla semena zaseta a celý cyklus se za stejných podmínek opakoval.
U druhé skupiny semen experiment probíhal obdobně, pouze s tím rozdílem, že opylené rostliny nebyly od sebe odděleny, ale byly pohromadě, takže tvořily sourodou skupinu, s jakými se můžeme setkat v klasické přírodě.
U třetí skupiny tomu bylo také tak, ale navíc každou generaci nových rostlin vyklíčených ze semen opatřených předchozí generací vždy opylovala jedna a ta samá skupina včel. Během tohoto samo o sobě nesmírně zajímavého experimentu se zjistilo, že další a další generace rostlinek u třetí skupiny klíčí podstatně rychleji, ale nejen to, zjistilo se, že každá následná generace má podstatně lépe vyvinutý imunitní systém, je přizpůsobivější vnějším vlivům a výrazně vzrostl objem užitečných živin v těle takové rostliny.
U druhé skupiny byl tento jev sledován také, ale asi 15x pomaleji, a u první skupiny žádné změny podobného typu u následujících generací patrné nebyly. Ovšem nejvíce fascinující na celé věci byl fakt, že nakonec bylo všem zainteresovaným vědcům, a to včetně Ruperta Sheldraka, důrazně doporučeno, aby o těchto závěrech vůbec nereferovali směrem k veřejnosti. K tomu, předpokládám, není vůbec co dodat.
Tato reakce je o to podivnější, když si uvědomíme, že Rupert Sheldrake se svými kolegy postupoval zcela v souladu s vědeckými metodami, nehledě na to, že výše uvedený překvapující výsledek byl opakovaně ověřen s naprosto stejným efektem.
Takže, jak vidno, nejde tu už pouze o ověřitelnost výsledků, ale principiálně řečeno, o nebezpečí nabourání zažitého světonázoru, který by se v opačném případě musel měnit a vzhledem k reálnému dominovému efektu by si nikdo ani netroufal odhadnout, kde by to nakonec skončilo. Taková je realita, kterou bude nejprve nutné změnit, abychom se jako lidstvo mohli posunout v těch nejzásadnějších otázkách o kus dopředu.
[wp_ad_camp_2]
V roce 1996 například probíhal za účasti dr. Ruperta Sheldraka ve Velké Británii televizní test, kterého se zúčastnilo asi 2 miliony diváků. Součástí tohoto testu byl obrázek obsahující v sobě další skrytý obrazec. Jinými slovy, v jedné chvíli se dívalo na testovaný obrázek 2 miliony lidských vědomí.
Všichni tito lidé prostřednictvím předem připravené technologické metody dali redakci vědět, jak vypadá skrytý obrázek. Tím se nejen zjistil jeho tvar, ale také i přibližná doba, za kterou si divák byl tvarem skrytého obrázku jist.
Ovšem ještě před tím, než se tento rozsáhlý experiment rozběhl na televizních obrazovkách, bylo naprosto stejnému testu vystaveno 2 miliony jiných účastníků, kteří však byli rozděleni do skupin po 1000 respondentech. Obrázek byl ukázán každé takové skupině zvlášť a v jiném čase. Nakonec došlo k celkovému vyhodnocení, které přineslo zcela šokující výsledek.
U těch účastníků, kteří byli rozděleni do skupin po 1000 respondentech, určilo správný tvar skrytého obrazce přesně 1,17%. Kdežto v případě, kdy najednou (tedy v jedné době) mělo možnost vidět obrázek se skrytým obrazcem 2 miliony respondentů, určilo správně skrytý obrazec neuvěřitelných 76% zainteresovaných. Tento projekt byl ještě několikrát opakován s prakticky stejným výsledkem.
Odhalil neuvěřitelný kreativní potenciál kolektivní mysli lidské bytosti. V terminologii výzkumníka dr. Ruperta Sheldraka bychom řekli, že byla opětovně prokázána síla tajemného morfogenetického pole – tentokrát přímo v prostředí lidského vědomí.
[wp_ad_camp_2]
Zdroj: 1
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.