Po privatizačním puči disidentů a komunistických přeběhlíků byl první útok veden na zemědělství, potravinovou soběstačnost a informační bezpečnost, když byly rozbíjeny funkční družstva, státní statky a nejlepší federální vysílací frekvence F1 předána bezúplatně komerční fake news žumpě jménem Nova. Proč?

 

 

Na to už věda experimentálně dávno odpověděla, ale lidem se výsledky pokusů tají, zjistil matrix. Experiment byl realizován prostřednictvím tzv. hybridních semen rostlin. Semena byla rozdělena do tří skupin za přísně kontrolovaných podmínek. U první skupiny byly rostliny opylovány pokaždé jinou skupinou včel. Poté byla každá jedna rostlina oddělena od druhé. Jakmile vysemenila, byla semena zaseta a celý cyklus se za stejných podmínek opakoval.
U druhé skupiny semen experiment probíhal obdobně, pouze s tím rozdílem, že opylené rostliny nebyly od sebe odděleny, ale byly pohromadě, takže tvořily sourodou skupinu, s jakými se můžeme setkat v klasické přírodě.
U třetí skupiny tomu bylo také tak, ale navíc každou generaci nových rostlin vyklíčených ze semen opatřených předchozí generací vždy opylovala jedna a ta samá skupina včel. Během tohoto samo o sobě nesmírně zajímavého experimentu se zjistilo, že další a další generace rostlinek u třetí skupiny klíčí podstatně rychleji, ale nejen to, zjistilo se, že každá následná generace má podstatně lépe vyvinutý imunitní systém, je přizpůsobivější vnějším vlivům a výrazně vzrostl objem užitečných živin v těle takové rostliny.
U druhé skupiny byl tento jev sledován také, ale asi 15x pomaleji, a u první skupiny žádné změny podobného typu u následujících generací patrné nebyly. Ovšem nejvíce fascinující na celé věci byl fakt, že nakonec bylo všem zainteresovaným vědcům, a to včetně Ruperta Sheldraka, důrazně doporučeno, aby o těchto závěrech vůbec nereferovali směrem k veřejnosti. K tomu, předpokládám, není vůbec co dodat.
Tato reakce je o to podivnější, když si uvědomíme, že Rupert Sheldrake se svými kolegy postupoval zcela v souladu s vědeckými metodami, nehledě na to, že výše uvedený překvapující výsledek byl opakovaně ověřen s naprosto stejným efektem.
Takže, jak vidno, nejde tu už pouze o ověřitelnost výsledků, ale principiálně řečeno, o nebezpečí nabourání zažitého světonázoru, který by se v opačném případě musel měnit a vzhledem k reálnému dominovému efektu by si nikdo ani netroufal odhadnout, kde by to nakonec skončilo. Taková je realita, kterou bude nejprve nutné změnit, abychom se jako lidstvo mohli posunout v těch nejzásadnějších otázkách o kus dopředu.
V roce 1996 například probíhal za účasti dr. Ruperta Sheldraka ve Velké Británii televizní test, kterého se zúčastnilo asi 2 miliony diváků. Součástí tohoto testu byl obrázek obsahující v sobě další skrytý obrazec. Jinými slovy, v jedné chvíli se dívalo na testovaný obrázek 2 miliony lidských vědomí.
Všichni tito lidé prostřednictvím předem připravené technologické metody dali redakci vědět, jak vypadá skrytý obrázek. Tím se nejen zjistil jeho tvar, ale také i přibližná doba, za kterou si divák byl tvarem skrytého obrázku jist.
Ovšem ještě před tím, než se tento rozsáhlý experiment rozběhl na televizních obrazovkách, bylo naprosto stejnému testu vystaveno 2 miliony jiných účastníků, kteří však byli rozděleni do skupin po 1000 respondentech. Obrázek byl ukázán každé takové skupině zvlášť a v jiném čase. Nakonec došlo k celkovému vyhodnocení, které přineslo zcela šokující výsledek.
U těch účastníků, kteří byli rozděleni do skupin po 1000 respondentech, určilo správný tvar skrytého obrazce přesně 1,17%. Kdežto v případě, kdy najednou (tedy v jedné době) mělo možnost vidět obrázek se skrytým obrazcem 2 miliony respondentů, určilo správně skrytý obrazec neuvěřitelných 76% zainteresovaných. Tento projekt byl ještě několikrát opakován s prakticky stejným výsledkem.
Odhalil neuvěřitelný kreativní potenciál kolektivní mysli lidské bytosti. V terminologii výzkumníka dr. Ruperta Sheldraka bychom řekli, že byla opětovně prokázána síla tajemného morfogenetického pole – tentokrát přímo v prostředí lidského vědomí.
Zdroj: 1
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...