Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

Související zprávy

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Přes 11 000 politiků a elit dostalo výjimku na očkování proti Covidu
  Přes 11 000 politiků a elit dostalo výjimku na očkování proti Covidu

  Přes 11 000 politiků a elit dostalo výjimku na očkování proti Covidu

 • Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká
  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

 • FDA (ne)reaguje na výzvu ke stažení vakcíny Pfizer kvůli fragmentům DNA
  FDA (ne)reaguje na výzvu ke stažení vakcíny Pfizer kvůli fragmentům DNA

  FDA (ne)reaguje na výzvu ke stažení vakcíny Pfizer kvůli fragmentům DNA

Proč je test na hladinu vitamínu D v krvi důležitější než mamograf

…..o mamografech a jejich nebezpečí jsme psali nespočetněkráte. Dnes se dozvíte o důležitosti vitamínu D, který se tvoří v lidkém těle při slunečním záření. Jinak se také dá koupit a brát ve vysokých dávkách 5000I denně na internetu….
00:54

tm komentuje: promiňte, ale jenom nemyslící lidé mohou jít na nesmyslné preventivní prohlídky a na mamograf….

Říjen bývá měsícem celonárodního povědomí o rakovině prsu a s ním se spojují každoroční výzvy kampaní růžových stužek za rakovinu prsu. Den mamografie připadá na třetí říjnový pátek.

Už máme sice leden, ale nezaškodí si toto důležité téma připomenout i vícekrát do roka. Je totiž možné, že jste byly nebo stále jste bombardovány připomínkami, že mamografy zachraňují životy.

Bohužel se věnuje jen málo úsilí vzdělávání žen o skutečné prevenci. Zjištění rakoviny obvykle nemá nic společného s prevencí. V té chvíli je už příliš pozdě.

Problém mamografie je, že má vážná zdravotní rizika, o kterých konvenční kampaně na zvýšení povědomí o rakovině prsu vůbec nemluví. Například tak obyčejná optimalizace vitamínu D by mohla potenciálně eliminovat velkou většinu typů rakoviny prsu, ale tato zásadní informace je zcela ignorována.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Optimalizace vitamínu D by mohla eliminovat většinu případů rakoviny prsu

Výzkum obecně ukázal, že když dosáhnete minimální úrovně vitamínu D 40 nanogramů na mililitr (ng/ml), vaše riziko rakoviny se v porovnání s hladinou 20 ng/ml snižuje o 67 %.

Výzkum ukazuje, že k většině rakovin dochází u lidí, kteří mají hladinu vitamínu D v rozmezí 10 až 40 ng/ml v krvi a optimální hladina při prevenci před rakovinou je stanovena v rozmezí 60 až 80 ng/ml.

Vitamín D také zvyšuje vaše šance rakovinu přežít, když ji už máte, a důkazy naznačují, že doplňování vitamínu D ke konvenční léčbě může účinnost léčby podpořit.

Několik studií také prokazuje, že vyšší hladiny vitamínu D mají ochranní účinek proti rakovině prsu.

Důležité je, že studie z roku 2005 ukázala, že ženy s hladinami vitamínu D nad 60 ng/ml mají až o 83 % nižší riziko rakoviny prsu než ty s hladinou pod 20 ng/ml a já si neumím představit žádnou jinou strategii, která by uměla nabídnout takový druh snížení rizika. Rozhodně to nedokáží mamografy.

Poměrně nedávno dospěla k téměř identickému závěru společná analýza dvou náhodných pokusů a eventuální budoucí studie, publikovaná v červnu 2018. Cílem bylo posoudit, jestli existují nějaké přínosy hladiny vitamínu D nad 40 ng/ml, protože většina studií si na tyto vyšší hladiny netroufá.

A opravdu se potvrdily výsledky studie z roku 2005, že ženy s hladinami vitamínu D na úrovni 60 ng/ml nebo více měly o 82 % nižší míru výskytu rakoviny prsu než ty, jejichž hladiny dosáhly úrovně 20 ng/ml a méně.

Společné údaje byly analyzovány třemi různými způsoby. Míry výskytu byly nejprve porovnány na základě hladin vitamínu D v rozmezí od 20 do 60 ng/ml. Poté byla provedena statistická analýza s využitím Kaplan-Meierových křivek.

Nakonec byla k prozkoumání spojitosti mezi různými hladinami vitamínu D a rizikem rakoviny prsu použita vícerozměrná Coxova regrese. Podle autorů:

„Výsledky těchto tří analýz byly podobné. Při první, která srovnávala míru výskytu rakoviny prsu, byl u žen s koncentracemi 25 (OH) D≥60 vs. <20 ng/ml míra výskytu rakoviny prsu o 82 % nižší.

Při druhé byly Kaplan-Meierovy křivky pro koncentrace <20, 20-39, 40-59 a ≥60 ng/ml výrazně rozdílné, s nejvyšším podílem žen bez rakoviny prsu ve skupině ≥60 ng/ml (99,3 %) a s nejnižším podílem žen bez rakoviny prsu ve skupině <20 ng/ml (96,8 %).

Podíl žen s rakovinou prsu byl u skupiny ≥60 ve srovnání se skupinou <20 ng/ml o 78 % nižší.

Třetí analýza, vícerozměrná Coxova regrese, ukázala, že ženy s koncentracemi 25 (OH) D ≥60 ng/ml měly o 80 % nižší riziko rakoviny prsu než ženy s koncentracemi <20 ng/ml, přizpůsobené na základě věku, BMI, kuřáckého statusu, příjmu doplňků stravy s obsahem vápníku a zkoumání původu…

Vyšší koncentrace 25 (OH) D se spojovaly s příslušným snížením rizika rakoviny prsu, kde nejvyšší ochranu poskytovaly koncentrace ≥60 ng/ml.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Další studie, která spojuje hladinu vitamínu D s rizikem výskytu rakoviny

Hypotézu, že vyšší hladiny vitamínu D jsou účinnou prevencí proti rakovině, podporuje i několik dalších studií, ke kterým patří následující:

Menopauza, 2018 – jen nedávno výzkum zveřejněný v časopise Menopauza zjistil, že ženy po menopauze, kterým byla diagnostikována rakovina prsu, mají s větší pravděpodobností nedostatek vitamínu D a nadváhu než ženy, jejichž diagnóza je negativní.

Pacientky s rakovinou prsu měly celkově 1,5krát vyšší pravděpodobnost nízké hladiny vitamínu D.

The BMJ, 2018 – začátkem roku 2018 japonská studia zveřejněná v lékařském časopise The BMJ dospěla k závěru, že vyšší hladiny vitamínu D souvisejí s 20 % nižším relativním rizikem vnitřních druhů rakovin u obou pohlaví.

Rovněž důležité je zjištění, že neexistuje žádné zvýšené riziko jakéhokoliv typu rakoviny při vyšších hladinách vitamínu D.

PLOS One, 2016 – tato společná analýza náhodného pokusu a eventuální budoucí studie zjistila, že ženy ve věku více než 55 let, které měly v krvi hladinu vitamínu D 40 ng/ml a více, měly o 67 % nižší riziko rakoviny v porovnání s těmi, jejichž hladina vitamínu D byla méně než 20 ng/ml.

Příčiny a kontrola rakoviny, 2013 – v této kontrolní případové studii měly ženy s hladinou vitamínu D 35 ng/ml a více o 70 % nižší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu ve srovnání s ženami, jejichž hladina byla 15 ng/ml a nižší.

PLOS One, 2011 – zde měly ženy s hladinou vitamínu D 30 ng/ml nebo vyšší o 60 % nižší riziko rakoviny prsu než ty, jejichž hladina byla 20 ng/ml a nižší. Mezi ženami po menopauze bylo riziko nižší o 71 %.

Rakovinová epidemiologie, biomarkery a prevence, 2019 – v této případové kontrolní studii měly ženy před menopauzou s hladinou vitamínu D více než 34 ng/ml o 60 % nižší riziko rakoviny prsu oproti těm, jejichž hladina byla 24 ng/ml a méně.

Kancerogeneze, 2007 – ženy po menopauze s hladinou vitamínu D 30 ng/ml měly o téměř 70 % nižší riziko rakoviny prsu ve srovnání s těmi, jejichž hladina byla 12 ng/ml nebo nižší.

Americký žurnál klinické výživy, 2007 – ženy nad 55 let, které zvýšily svou průměrnou úroveň vitamínu D v krvi na 38 ng/ml, snížily své riziko všech agresivních rakovin, včetně rakoviny prsu, o 77 %.

Protirakovinný výzkum únor 2011 – v této studii měli pacienti s vysokými hladinami vitamínu D dvojnásobně vyšší pravděpodobnost přežití než ti s nízkými hladinami (vyšší hladiny vitamínu D se u pacientů s rakovinou také spojují s nižším rizikem těžké periferní neuropatie).

 

[wp_ad_camp_2]

 

Hladinu vitamínu D v krvi si dejte zkontrolovat co nejdříve

Letos prokažte skutečnou laskavost zdraví svých prsou a dejte si zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi. Dokáží to zprostředkovat i obvodní lékaři jednoduchým laboratorním vyšetřením krevního obrazu, kde bude zahrnutý i vitamín D.

Předtím, než darujete peníze nějaké nadaci nebo charitě na prevenci rakoviny prsu, zjistěte si, jestli se ta skupina zaměřuje na základní prevenci nebo jen na mamografy.

Opravdu se snaží eliminovat rakovinu prsu nebo usilují jen o její odhalování? Pak si ověřte, jestli skupina doporučuje jako hlavní strategii prevence test na hladinu vitamínu D v krvi.

Výzkum znovu jasně demonstroval, že hladina vitamínu D na úrovni alespoň 40 ng/ml – a ideálně v rozmezí 60 až 80 ng/ml – dokáže vaše riziko rakoviny prsu výrazně snížit.

Jak poznamenali vědci v GrassRoots Health: „Pokud jsou odpovědi na obě výzvy ANO, pak na tom mohou ženy jenom rychle, významně, bezpečně a levně získat.“

Pokud ne, vaše peníze zřejmě hodně dobra nenadělají, když se podíváme na to, že navzdory mnoha milionům vybraným ve sbírkách nenastala za deset let ve výskytu rakoviny prsu žádná změna.

Podle údajů publikovaných v archivu interní medicíny má 75 % dospělých a dospívajících lidí nedostatek vitamínu D, přičemž postačující hladina je 30 ng/ml.

To znamená, že alespoň tři čtvrtiny ženské populace by mohly snížit své riziko rakoviny prsu o 60 až 80 %.

Kdyby se stupeň dostatečnosti posunul na úroveň 40 či 60 ng/ml, míra nedostatku vitamínu D by byla pravděpodobně 90 %. Odkaz na domov je, že velká většina lidí nemá dostatečnou hladinu vitamínu D v krvi na to, aby předešla rakovině!

A tak, pokud jste to ještě neudělaly, dejte si letos za cíl optimalizovat vaši hladinu vitamínu D v krvi a podělte se o tuto zprávu se všemi ostatními ženami ve vašem životě.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Dejte si pozor na vzájemné působení vitamínů D a K2, vápníku a hořčíku

Co se týče zvýšení vaší hladiny vitamínu D, mějte na paměti, že nejlepším způsobem, jak ho získat, je expozice slunečním paprskům. I přesto budou mnohé ženy potřebovat k dosažení optimální hladiny vitamínu D orální doplněk, zejména pokud jsou těhotné a je zimní období.

Mějte na paměti, že při orálním užívání velkých dávek vitamínu D budete možná potřebovat zvýšit svůj příjem vápníku, hořčíku a vitamínu K2, jelikož tyto čtyři živiny vzájemně spolupracují a pro správné fungování se spoléhají na dostatečné množství každého z nich.

Důležité je, že nedostatečné hladiny vitamínu K2 mohou v kombinaci s přijímáním vysokých dávek vitamínu D způsobit nadměrné vstřebávání vápníku, což zase může vést k ukládání vápníku ve vašem srdci a ledvinách.

Důležité je také zachování správného poměru vápníku a hořčíku, neboť hořčík vám pomáhá udržovat vápník v buňkách, a tak mohou lépe fungovat. Jako ideální se zdá být poměr 1 : 1.

Hořčík je také potřebný pro aktivaci vitamínu D. Bez dostatku hořčíku může být užívání doplňku vitamínu D neúčinné, vyvolávající v podstatě zdání, že potřebujete zbytečně vysoké množství. Když budete mít příliš nízkou hladinu hořčíku, vitamín D se bude jednoduše ukládat ve své neaktivní formě a nebudete z něj mít absolutně žádný užitek.

Podle nedávného výzkumu až 50 % lidí užívajících doplňky stravy s obsahem vitamínu D nemusí z něj mít výrazný přínos kvůli nedostačující hladině hořčíku v krvi.

Naopak, když máte optimální hladinu hořčíku, vaše hladina vitamínu D bude růst i při užívání mnohem nižší dávky.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Malování narůžovo – dávejte si pozor na podvod s růžovou stužkou

Ačkoliv existuje mnoho různých charit věnujících se prevenci rakoviny prsu, zřejmě nejznámějšími jsou akcie firmy Avon či Ligy proti rakovině.

Ženám nadělaly mnoho škod zpochybňováním autentických preventivních kroků dostupných v boji s rakovinou prsu a bagatelizováním preventivní role zdravého stravování, optimalizace hladiny vitamínu D v krvi a omezení expozice chemickým látkám, přičemž silně propagovaly mamografii.

Ignorováním role, kterou hraje ve vývoji rakoviny váš životní styl, mohou podobné organizace dále vybírat miliony korun za účelem „hledání léku“.

Účinná prevence by zatím mohla potřebu hledání léku eliminovat úplně. Jak uvedla v článku z roku 2014 Karuna Jaggarová, výkonná ředitelka organizace Breast Cancer Action:

„Jen málo lidí si uvědomuje, že měsíc povědomí o rakovině prsu (BCAM) zavedla farmaceutická společnost AstraZeneca, prodávající léky pro léčbu rakoviny a také karcinogenní pesticidy.

A tak je BCAM po celou dobu jedna velká reklamní kampaň – zřejmě nejúspěšnější marketingová kampaň 20. století.

Právě proto my v organizaci Breast Cancer Action nazýváme říjen „měsícem průmyslu rakoviny prsu“, měsícem, kdy korporace vydělávají peníze, předstírajíce, jak moc je trápí rakovina prsu prodáváním výrobků s růžovou stužkou…

Kolik ingrediencí obsažených v náhodném výběru růžových produktů je toxických a škodlivých pro vaše zdraví? To kvůli chabým, zastaralým chemickým normám nikdo neví…

Nemůžeme promarnit další říjen tím, že budeme přihlížet, jak korporace vydělávají peníze na produktech s růžovou stužkou, obsahujících toxiny, které mají spojitost s rakovinou prsu.

Pokud jste rozhořčeni, vyjádřete svůj názor a chraňte nás před toxickými chemickými látkami, ze kterým můžeme onemocnět, neboť výrobci produktů s růžovou stužkou to jistě dělat nebudou.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

Mamografy mohou nadělat více škody než užitku a nemají žádný vliv na míru úmrtnosti

Mamografie dokáže u žen odhalit agresivní rakovinu prsu. O tom není pochyb. Pochybovat se však dá o tom, jestli rutinní mamografy jsou nebo nejsou skutečně tím správným nástrojem pro snížení míry rakoviny prsu a jestli je více žen, kterým může ublížit než těch, kterým pomáhá.

Rostoucí množství důkazů naznačuje, že celkově dělá více škody než užitku vytvářením vysoké míry nesprávných pozitivních nálezů, které vedou ke zbytečné léčbě a s tím souvisejícímu zbytečnému traumatu.

Ty, které si zvolí agresivní léčbu, jako jsou mastektomie, ozařování a chemoterapie, snášejí po nesprávné pozitivní diagnóze fyzickou bolest a utrpení v podstatě „pro nic“.

Jelikož je ale nepravděpodobné, že někdy přijdete na to, že jste nakonec vůbec neměly životu nebezpečnou rakovinu, budete ženy, které věří, že jim život zachránila mamografie, jen těžko přesvědčovat o tom, že rutinní mamografy nadělají více škody než užitku.

Statistiky však naznačují, že mnoho těch, které prodělaly rakovinu prsu, ve skutečnosti neprodělaly rakovinu, ale její léčbu. Některé studie zcela vyvrátily představu, že mamografy zachraňují životy. Například:

1. Studie z roku 2015, zveřejněná v JAMA Internal Medicine, zjistila, že screeningová mamografie vede ke zbytečným léčbám, přičemž nemá doslova žádný vliv na počet úmrtí na rakovinu prsu.

2. Další studie z roku 2015, zveřejněná v žurnálu Královské lékařské společnosti, hlásá svůj závěr přímo v nadpisu, který zní: „Screeningová mamografie je škodlivá a mělo by se s ní přestat.“

Jednoduše řečeno, desetiletí rutinního snímkování rakoviny prsu pomocí mamografie nepřispělo ke snížení počtu úmrtí na rakovinu prsu, ale způsobilo, že více než polovina – 52 % – všech žen, které test absolvovaly, měla příliš často zjištěnou rakovinu prsu a podstoupila přehnanou léčbu. Podle hlavního autora studie Petra C. Gotzscheho byly mamografy drogou, „už dávno měly být staženy z trhu“.

3. Studie z roku 2012 v časopise The Lancet došla k závěru, že na každý život, který byl zachráněn díky screeningové mamografii, připadají tři ženy, kterým byla diagnostikována rakovina prsu a které byly léčeny chirurgickým zákrokem, ozařováním nebo chemoterapií kvůli pomalu se šířící formě rakoviny, která by jim možná nikdy nezpůsobila problém. Kromě toho se nedaly najít žádné pozitivní souvislosti ve vztahu k úmrtnosti.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Počítačová analýza přesnost mamografie nezlepšuje

Výzkum také ukazuje, že používání detekce pomocí počítače (CAD) pro analýzu a interpretaci, která se využívá v 90 % mamografů a v USA stojí jen 400 milionů dolarů ročně, přesnost testu nijak nezlepšuje.

Pro zjištění, jestli CAD skutečně zlepšuje vyhodnocování mamografů nebo ne, se studie podívala na více než 625 000 mamografů od téměř 324 000 žen.

Ukazuje se, že CAD neměla na vyhodnocování mamografie žádný prospěšný vliv, což vedlo autory k závěru, že: „Tyto výsledky naznačují, že zdravotní pojišťovny platí kvůli CAD více, přičemž pro ženy to nemá žádný přínos.“

Ve skutečnosti jsou radiologové náchylnější přehlédnout rakovinu, když CAD používají, než když CAD nepoužívají.

Celkově radiologové identifikovali rakovinu správně v 90 % případů v době, kdy se CAD nepoužíval, a pouze v 83 % případů, kdy se CAD používal.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Převezměte kontrolu nad svým zdravím

Nezapomeňte si dát zkontrolovat svou hladinu vitamínu D a když bude nižší než 60 ng/ml, podnikněte kroky na její zvýšení.

Pokud hledáte nějaký vědecky ověřený způsob, jak se vyhnout tomu, abyste se stali součástí statistiky rakoviny prsu, optimalizace hladiny vitamínu D je na samém začátku seznamu.

Opět platí, že úroveň, které potřebujete dosáhnout, je v rozmezí 60 až 80 ng/ml. Hladina 40 ng/ml je příliš nízká na to, aby úspěšně předcházela řadě onemocnění, včetně rakoviny.

Co se týče dávkování, potřebujete užívat jakoukoliv dávku, která vám pomůže dosáhnout optimální úrovně. Výzkum ukazuje, že v 97 % světové populace by k dosažení hladiny 40 ng/ml bylo potřebných 9 600 mezinárodních jednotek (IUS) vitamínu D, požadavky se však mohou velmi lišit od člověka k člověku.

Jak již bylo zmíněno, velmi důležitým faktorem, který může hrát klíčovou roli ve vaší požadované dávce, je hladina hořčíku v krvi, je ale mnoho dalších individuálních faktorů.

Když několik měsíců užíváte jisté množství vitamínu D3 a opětovný test odhalí, že stále nejste v doporučeném rozmezí, pak víte, že svou dávku potřebujete zvýšit.

Postupem času však najdete své individuální optimum a budete mít dobrou představu, kolik ho potřebujete přijmout na celoroční udržení zdravé hladiny.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Role vitamínu D při prevenci onemocnění

Rostoucí množství důkazů ukazuje, že vitamín D hraje velmi důležitou roli při prevenci onemocnění a udržení optimálního zdraví.

Ve vašem těle je asi 30 000 genů a vitamín D ovlivňuje téměř 3 000, jakož i receptory vitamínu D, nacházející se po celém vašem těle.

Podle jedné rozsáhlé studie mohou optimální hladiny vitamínu D snížit vaše riziko rakoviny až o 60 %.

Udržování jeho optimální hladiny může pomoci předcházet nejméně 16 různým typům rakoviny, včetně rakoviny slinivky, plic, vaječníků, prostaty a kůže.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Jak může test hladiny vitamínu D pomoci optimalizovat vaše zdraví

Není zvláštní, že bez ohledu na to, jaké onemocnění se zkoumá, vitamín D při něm jako by hrál důležitou roli?

Právě proto jsme tak nadšení projektem Akce D neziskové organizace GrassRoots Health. Ředitelem výzkumu je Dr. Robert Heaney a je součástí návrhu Projektu Akce D, jakož i analýzy zjištění výzkumu.

GrassRoots Health ukazuje, jak dnes můžete jednat na základě známých vědeckých poznatků a konsensu expertů bez čekání na institucionální letargii.

Ukázala, jak může člověk pomocí kombinace vědeckého přístupu (hladina vitamínu D) a osobního rozhodnutí jednat a převzít skutečnou kontrolu nad vlastním zdravím.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Co má organizace GrassRoots Health dále v plánu?

Nezisková organizace GrassRoots Health se nyní zabývá novým projektem s názvem Chraňme naše děti TEĎ (POC).

Cílem tohoto projektu je dosáhnout v komunitě účasti alespoň 500 těhotných žen a zvýšit u nich množství vitamínu D v krvi na doporučenou hladinu alespoň 40 ng/ml, na základě klinického testu neonatologyčky Carol Wagnerové a výzkumníka Brucea Hollise, zaměřujícího se na výzkum vitamínu D.

Kromě toho, projekt tyto výsledky do dvou let převezme a bude „demonstrovat“ na různých institucích ve státě a vládě s požadavkem na provedení kroků k ochraně další světové generace.

Další položkou očekávaného dopadu projektu zřejmě bude snížení počtu předčasných porodů (v některých případech snížení až o 50 %).

Projekt už má požehnání vědců a lékařů z Lékařské fakulty Univerzity v Jižní Karolíně (kteří ho zavádějí do praxe), a dokonce požehnání pojišťoven.

Implementovat ho může jakákoliv komunita a něco tím změnit pro sebe i ostatní.

Zdroj: Dr. Mercola, Zpracovala: Vylectese.cz

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
3 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře