Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

 • Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál
  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

Související zprávy

 • Česká vakcinologická společnost i MZ doporučují očkování proti covidu. K textu doporučení se však nikdo nehlásí
  Česká vakcinologická společnost i MZ doporučují očkování proti covidu. K textu doporučení se však nikdo nehlásí

  Česká vakcinologická společnost i MZ doporučují očkování proti covidu. K textu doporučení se však nikdo nehlásí

 • Magazín EVIE publikuje článok varujúci čitateľov pred sexom s mužmi, ktorí boli očkovaní proti COVID a nielen to
  Magazín EVIE publikuje článok varujúci čitateľov pred sexom s mužmi, ktorí boli očkovaní proti COVID a nielen to

  Magazín EVIE publikuje článok varujúci čitateľov pred sexom s mužmi, ktorí boli očkovaní proti COVID a nielen to

 • Fauci lhal. Zemřelo více než 120 tisíc dětí: Tajná zpráva CDC to potvrzuje
  Fauci lhal. Zemřelo více než 120 tisíc dětí: Tajná zpráva CDC to potvrzuje

  Fauci lhal. Zemřelo více než 120 tisíc dětí: Tajná zpráva CDC to potvrzuje

 • PROČ AŽ TEĎ? FDA rozhodla, že lékaři nyní mohou předepisovat ivermektin
  PROČ AŽ TEĎ? FDA rozhodla, že lékaři nyní mohou předepisovat ivermektin

  PROČ AŽ TEĎ? FDA rozhodla, že lékaři nyní mohou předepisovat ivermektin

Prohlášení o izolaci viru: Virus SARS-CoV-2 nebyl nikdy izolován

Izolace: Akt odpoutání; skutečnost nebo stav izolování se nebo samostatné existence; oddělení od jiných věcí nebo osob; osamělost.”  -Oxford English Dictionary

Spory o tom, zda byl virus SARS-CoV-2 někdy izolován nebo purifikován, pokračují. S použitím výše uvedené definice, zdravého rozumu, zákonů logiky a vědeckého přístupu však musí každý nezaujatý člověk dojít k závěru, že virus SARS- CoV-2 nebyl nikdy izolován ani purifikován. Z toho důvodu nelze najít žádné potvrzení existence viru. Z této skutečnosti vyplývají následující logické, racionální a vědecké důsledky:

 • není možné popsat strukturu a složení něčeho, o čem se neprokázalo, že existuje, včetně přítomnosti, struktury a funkce jakéhokoli hypotetického „spike“ nebo dalších proteinů;
 • genetická sekvence něčeho, co nebylo nikdy nalezeno, nemůže být popsána;
 • „varianty“ něčeho, o čem se neprokázalo, že existuje, nelze popsat;
 • není možné prokázat, že SARS-CoV-2 způsobuje onemocnění zvané Covid-19.

Následující text v nejucelenější možné podobě popisuje správný způsob, jak izolovat, charakterizovat a demonstrovat nový virus. Nejprve se odeberou vzorky (krev, chrchel, sekret) mnoha lidem (např. 500) se symptomy, které jsou jedinečné a dostatečně specifické, aby charakterizovaly nemoc. Bez smíchání těchto vzorků s JAKÝMIKOLI tkáněmi nebo produkty, které také obsahují genetický materiál, virolog čistí vzorek pomocí macerace, filtrace a ultracentrifugace. Tato běžná virologická technika, prováděná v každé virologické laboratoři po celá desetiletí k izolaci bakteriofágů (1) a takzvaných obřích virů, umožňuje virologovi demonstrovat pomocí elektronové mikroskopie tisíce stejně velkých a tvarovaných částic. Tyto částice jsou izolovaným a očištěným virem.

 

[wp_ad_camp_3]

 

U těchto identických částic se poté zkontroluje jednotnost fyzikálními a/nebo mikroskopickými technikami. Jakmile je stanovena čistota, mohou být částice dále charakterizovány. To by zahrnovalo zkoumání struktury, morfologie a chemického složení takových částic. Dále je jejich genetická výbava charakterizována extrakcí genetického materiálu přímo z vyčištěných částic a použitím technik genetického sekvencování, jako je Sangerovo sekvencování, které se také používají po celá desetiletí. Poté se provede analýza, která potvrdí, že tyto uniformní částice mají exogenní (vnější) původ, v souladu s tím jak je existence virů chápana, a že se nejedná o normální produkty rozpadu odumřelých a umírajících tkání (2). (Od května 2020 víme, že virologové nemají žádný způsob, jak určit, zda částice, které vidí, jsou viry nebo jen normální produkty rozpadu mrtvých a umírajících tkání.) (3)

Pokud jsme provedli všechny výše popsané kroky, pak jsme plně izolovali, charakterizovali a geneticky sekvencovali exogenní virovou částici. Stále však musíme demonstrovat, že příčinně souvisí s onemocněním. To se provádí vystavením skupiny zdravých subjektů (obvykle se používají zvířata) takovému izolovanému očištěnému viru způsobem, o kterém se předpokládá, že je jím nemoc přenášena. Pokud zvířata onemocní stejnou chorobou, což má být potvrzeno klinickými a pitevními nálezy, pak bylo demonstrováno, že virus skutečně způsobuje nemoc. Tento proces demonstruje infekčnost a přenos infekčního agens.


(1) Isolation, characterization and analysis of bacteriophages from the haloalkaline lake Elmenteita, Kenya, Juliah Khayeli Akhwale et al, PLOS One, Published: April 25, 2019

(2) Extracellular Vesicles Derived From Apoptotic Cells: An Essential Link Between Death and Regeneration, Maojiao Li1 et al, Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2020 October 2

(3) The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and SARS Viruses, Flavia Giannessi, et al, Viruses, 2020 May


U viru SARS-CoV-2 nebyl ani proveden pokus o žádný z těchto kroků, dokonce nebyly úspěšně provedeny všechny tyto kroky společně u žádného takzvaného patogenního viru. Náš výzkum naznačuje, že v lékařské literatuře neexistuje jediná studie popisující provedení výše popsaného procesu.

Místo toho virologové od roku 1954 odebírají neočištěné vzorky od relativně malého množství lidí, často méně než deseti, s podobným onemocněním. Poté tento vzorek minimálně zpracují a naočkují takový nepurifikovaný vzorek na tkáňovou kulturu obsahující obvykle čtyři až šest dalších typů materiálů – které všechny obsahují genetický materiál identický tomu, co nazývají „virem.“ Předmětná tkáňová kultura je vyhladovělá a otrávená a přirozeně se rozpadá na mnoho druhů částic, z nichž některé obsahují genetický materiál. Proti veškerému zdravému rozumu, logice, používání jazyka a vědecké integritě se tomuto procesu říká „izolace viru“. Tato směs obsahující fragmenty genetického materiálu z mnoha různých zdrojů je poté podrobena genetické analýze, která pak v procesu počítačové simulace vytvoří údajnou sekvenci údajného viru, tzv. in silico genomu. Skutečný virus není nikdy potvrzen elektronovou mikroskopií. Genom není nikdy extrahován a sekvenován ze skutečného viru. Toto je vědecký podvod.

Odpozorovaný jev, že nepurifikovaný vzorek – naočkovaný na tkáňovou kulturu spolu s toxickými antibiotiky, bovinní fetální tkání, plodovou vodou a jinými tkáněmi – ničí ledvinovou tkáň, na kterou je naočkován, je uveden jako důkaz existence a patogenity viru. Toto je vědecký podvod.

Pokud vám kdykoli někdo dá studii prohlašující, že virus SARS- CoV-2 byl izolován, zkontrolujte metodologickou sekci. V případě, že vědci použili buňky Vero nebo jinou kultivační metodu, můžete udělat závěr, že jejich proces nebyl izolací. Uslyšíte následující výmluvy, proč se skutečná izolace neprovádí:

1) Ve vzorcích od pacientů nebyl nalezen dostatek virových částic k analýze

2) Viry jsou intracelulární paraziti; takto je nelze najít mimo buňku.

Pokud je tvrzení v Odstavci 1 správné a není možné virus najít ve sputu nemocných lidí, na základě jakých důkazů je tedy učiněn závěr, že je virus nebezpečný nebo dokonce smrtelný? Pokud je tvrzení v Odstavci 2 správné, jak se tedy virus šíří z člověka na člověka? Bylo nám řečeno, že virus vychází z buňky a infikuje ostatní. Proč ho tedy není možné najít?

Je potřeba si uvědomit, že analyzování validity těchto virologických technik a jejich závěrů nemá za cíl vyvolat rozpory nebo odvádět pozornost nežádoucím směrem. Pravdivé popsání výše zmíněných jevů je naprosto nezbytné k zastavení otřesného podvodu, kterému lidstvo momentálně čelí. Protože, jak nyní víme, pokud virus nebyl nikdy izolován, sekvenován nebo nebylo prokázáno, že způsobuje nemoc, a je-li tedy tento virus imaginární, proč tedy nosíme roušky nebo respirátory, distancujeme se od sebe a zavíráme celý svět do vězení?

Konečně, pokud patogenní viry obecně neexistují, jaké látky jsou obsaženy v prostředcích, které se nepravdivě nazývají „vakcíny“ a které jsou aplikovány lidem, a jaký je jejich účel? Toto je nejnaléhavější a nejrelevantnější vědecká otázka současnosti.

Máme pravdu. Virus SARS-CoV2 reálně neexistuje.

Převzato: Resetheus

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
41 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře