Protokol 11: Konec práv (End Rights)

1) Státní rada bude mít za úkol zdůrazňovat vládní moc. Bude zákonodárným sborem jen zdánlivě, protože ve skutečnosti bude pouhou redakční komisí na úpravu zákonů a vládních nařízení.

2) Důležitou částí programu námi navržené ústavy je vydávat takové zákony, které dají do našich rukou soudnictví a státní správu. Tato činnost se bude projevovat:
a) v osnovách zákonů pro zákonodárné sbory,
b) v prezidentských výnosech, ve formě všeobecných nařízení, usneseních senátu a rozhodnutích státní rady formou ministerských výnosů,
c) ve formě státního převratu, provedeného ve vhodný okamžik.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

3) Když jsme si v hrubých rysech načrtli postup jednání, přikročím nyní k projednání těch opatření, která nám pomohou prosadit vládní soustavu v našem smyslu. Těmi jsou svoboda tisku, spolčovací a shromažďovací právo, svoboda vyznání, volební právo a mnohé jiné věci, které musejí zmizet z lidského vědomí, nebo budou muset být důkladně změněny ihned po vyhlášení nové ústavy. Svoje pozměňovací nařízení v tomto smyslu budeme moci totiž vyhlásit jen v tomto okamžiku, protože pozdější změny našich zákonů by mohly být nebezpečné. A řekněme si proč: Když se takové změny provedou s přehnanou přísností, mohlo by to vést k pochybnostem a obavám, že se budou opakovat. Kdybychom však svoje nařízení dodatečně zmírnili, bude lidu jasné, že uznáváme svoje chyby, což by zničilo víru v neomylnost naší vlády. Mohlo by se to také vykládat jako naše slabost, s níž děláme ústupky, za které nám nikdo nepoděkuje, protože se všem budou zdát samozřejmé. Jedno i druhé by poškodilo vážnost nové ústavy.

4) V okamžiku jejího vyhlášení, kdy je lid ještě zcela ve strachu a bezradnosti omámen provedeným státním převratem, v něm musíme vzbudit přesvědčení, že jsme tak mocní a nezranitelní, že s jeho míněním vůbec nemusíme počítat. Lid musí být přesvědčen, že nejen nebudeme brát ohledy na jeho přání a názory, ale jsme rozhodnuti kdykoli a kdekoli potlačit sebemenší pokus o opozici. Musí pochopit, že jsme jedním rázem na sebe strhli veškerou moc a že se o ni s nikým v žádném případě nebudeme dělit. Potom se lid bude cítit úplně poražený a rezignovaně bude očekávat vývoj událostí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

5) Nežidé jsou stádem ovcí a my jsme vlky. Dobře víte, co se stane, když se vlci dostanou do ovčince. Budou opět nečinní, protože jim slíbíme, že dostanou zpět všechna uloupená práva ihned po poražení všech nepřátel klidu a míru, a po rozpuštění politických stran. Nemusím vám doufám říkat, jak dlouho si na obnovení svých práv počkají. Proč jsme vymysleli a vypracovali takovou politiku a našeptali ji Nežidům bez toho, aniž bychom jim dali možnost poznání jejího pravého smyslu? Abychom oklikami dosáhli toho, čeho náš rozptýlený národ přímou cestou dosáhnout nemůže.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

6) To byl základ naší zednářské organizace, jejíž pravé cíle nežidovská zvířata vůbec netuší. Klidně je přijímáme do zednářských lóží, abychom jim nasypali písek do očí.

7) Je velikou milostí Boží, že dal svému vyvolenému lidu rozptýlit se po světě, a v této zdánlivé slabosti naší rasy je veškerá síla, která nás v těchto dnech vynesla až na samotný práh světové moci.

8) Nezbývá už mnoho vykonat, abychom na těchto základech vztyčili její budovu.

zdroj: Protokoly sionských mudrcůstr. 33-34

Knihu můžete stahovat v češtině ZDE a ve slovenštině ZDE.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.