Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Generál Mark Milley odvezen do GITMO
  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

 • JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny
  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

 • Okno do nového světa – osudové křižovatky
  Okno do nového světa – osudové křižovatky

  Okno do nového světa – osudové křižovatky

 • Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu
  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

  Elity Západu vedú bez vyhlásenia tretiu svetovú vojnu

Související zprávy

 • Generál Mark Milley odvezen do GITMO
  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

  Generál Mark Milley odvezen do GITMO

 • JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny
  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

  JAG zatýká zvláštní zástupkyni USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny

 • Generál Mark Milley zatčen
  Generál Mark Milley zatčen

  Generál Mark Milley zatčen

 • Letos to bude opravdu Rudý říjen
  Letos to bude opravdu Rudý říjen

  Letos to bude opravdu Rudý říjen

Protokoly: Dokument, který vysvětluje vše – Protokol 13

Protokol 13: Odvádění pozornosti (Distractions) 

1) Starost o denní chléb nutí Nežidy mlčet a dělá z nich naše pokorné služebníky. Ti z Nežidů, které zaměstnáme v tisku, budou na náš příkaz psát o všem, co sami nemůžeme sdělit v úředních listech. A zatímco se bude o věci polemizovat, vyhlásíme připravené zákony a předložíme je veřejnosti jako hotovou věc. Nikdo se neodváží žádat jejich odvolání již jen proto, že je označíme za zlepšení dosavadního stavu. Tisk mezitím obrátí pozornost veřejnosti k jiným otázkám. Víte přece dobře, že jsme lid navykli hledat stále něco nového. Nekonečně hloupí političtí dobrodruzi se ihned vrhnou na tyto nové problémy, aniž budou tušit jejich podstatu. Otázky vysoké politiky nejsou známy nikomu jinému než těm, kdo je po staletí studovali a ovlivňovali.

 

[wp_ad_camp_2]

 

2) Z toho všeho vidíte, že chceme ovládnout veřejné mínění jen proto, abychom usnadnili chod našeho státního stroje. Stejně tak dobře poznáváte, že stojíme v té nebo oné záležitosti o souhlas s našimi slovy, nikoli s činy. Proto stále prohlašujeme, že naši politiku řídí pouze starost o veřejné blaho.

3) Abychom neklid lidu odvedli od politických otázek, dáme mu náhradní podněty v podobě otázek hospodářských a průmyslových, aby se jimi vyčerpal. Lid si opravdu rád odpočine od – jak se on domnívá – politické činnosti, k níž jsme jej přiměli za účelem boje proti nežidovským vládám. Stačí, aby tyto nové otázky považoval za politicky důležité.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

4) Aby lid nemohl o politice nikdy rozumně uvažovat, rozptýlíme jej kromě toho zábavami, hrami, a ostatními náruživostmi. Brzy začneme vypisovat soutěže všeho druhu v oblasti umění a sportu. Zájem o nové podniky dokonale odvrátí mysl lidu od otázek, v nichž bychom se s ním dostali do konfliktu. Jakmile lidé postupně odvyknou samostatnému myšlení, budou mluvit výhradně ve smyslu našich idejí, protože my budeme jedinými, kdo jim předloží nové myšlenkové směry; samozřejmě že jen prostřednictvím takových osob, které nebudou podezírány z nějakého spojení s námi.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

5) Úloha liberálních utopistů skončí uznáním naší svrchované moci. Do té doby nám ovšem ještě budou prokazovat dobré služby. Obrátíme jejich myšlení k fantastickým teoriím, o nichž se budou domnívat, že jsou nové a pokrokové. Heslem pokroku jsme zmátli mozky nemyslících Nežidů. Není mezi nimi jediného, který by pochopil skutečnou podstatu věci, snad s výjimkou materiálních záležitostí. Přitom je tak snadné pochopit, že když jde o jedinou pravdu jako takovou, nemůže v ní být přece žádný pokrok v jimi chápaném smyslu slova. Jako každá falešná myšlenka,
slouží i pojem pokrok jen k zakrývání pravdy, kterou známe pouze my, vyvolený národ.

6) Až nastolíme naši vládu, budou vybraní řečníci přetřásat velké otázky, které hýbaly světem, než konečně přešly pod naše blahodárné vedení. Kdo by v tom okamžiku mohl pojmout podezření, že všechny tyto otázky byly námi vyvolány na základě politického plánu, jehož se nikdo po tolik staletí nedopátral.

zdroj: Protokoly sionských mudrcůstr. 37-38

Knihu můžete stahovat v češtině ZDE a ve slovenštině ZDE.

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál