Protokol 21: Půjčky

1) Ve své poslední přednášce chci ještě pojednat otázku vnitřních půjček. O zahraničních půjčkách, které naplnily naše pokladny nežidovskými penězi, již mluvit nebudu, protože v našem státě nebudou žádní cizinci a žádné zahraničí.

2) Díky korupci státních úředníků a nedbalosti nežidovských vlád jsme dokázali vybrat z půjček dvakrát i třikrát víc, než nám příslušelo, a to tím, že jsme vládám
půjčovali i peníze, které ani samy nepotřebovaly. Kdo jiný by tohle dokázal? Nyní přejdu k objasnění podrobností vnitřních půjček.

 

[wp_ad_camp_2]

 

3) Pokud chce stát půjčku, předloží vláda upisovací listiny ke koupi dluhopisů. Tím se stanou vydávané státní papíry všem přístupné. Nominální hodnota bude stanovena na 100,- až 1.000,- a prvním upisovatelům bude poskytnuta sleva. Nazítří se cena uměle zvýší pod záminkou, že poptávka převyšuje nabídku. Za několik dní se ohlásí, že státní pokladna je přeplněna a dále se bude upisovat již jen výjimečně.

Proč se to tedy vůbec dělá? Upsaná částka vysoko převyšuje uložený obnos; veřejnost má tudíž důvěru ve vládní finanční politiku.

4) Jakmile je komedie dohrána, stojí vláda před ohromnou zátěží dluhu. Aby z něho bylo možno vyplácet úroky, uzavřou se nové půjčky, které ovšem dluh nezlikvidují, ale naopak ještě zvýší. A když vláda možnosti půjček vyčerpá, nezbývá jí nakonec než uložit nové daně, které ovšem neumoří dluh, ale kryjí pouze vyplácení úroků. Tyto daně tedy představují pouze zadlužení, jímž se má zaplatit dluh jiný.

 

[wp_ad_camp_2]

 

5) Potom ovšem přijde čas snížení ceny státních dluhopisů a jejich úročení, ale tím dluh nezmizí. Kromě toho je snížení úrokové sazby možné pouze se souhlasem
věřitelů. Nabídne se tedy těm, kdo se snížením nesouhlasí, navrácení upsaných peněz. Kdyby všichni věřitelé žádali navrácení vkladů, upadl by stát do vlastní pasti, protože by nemohl všechny věřitele uspokojit. Protože naštěstí Nežidé vědí málo o finančních otázkách, raději souhlasí se snížením hodnoty papírů z obavy před rizikem z nového umístění svých vkladů. Tím dávají vládě do rukou prostředek ke snížení schodku. Při zahraničních půjčkách si Nežidé podobné věci nemohou dovolit, protože dobře vědí, že my bychom žádali navrácení peněz. A doznaný státní bankrot by byl nejlepším důkazem, že mezi vládou a lidem není jednota.

6) Nyní vás žádám o mimořádnou pozornost tomu, co přednesu, i tomu, co bude následovat. V současné době jsou všechny vnitřní půjčky v podobě takzvaných
plovoucích dluhů, jejichž splatnost je vázána kratším nebo delším časovým termínem. Tyto půjčky se uskutečňují za přibírání peněz, uložených ve státních bankách a spořitelnách. Protože tyto peníze bude mít vláda delší čas k dispozici, poslouží jí ke splácení úroků ze zahraničních půjček, a tyto částky budou podloženy státními bony. Těmi se pak budou hradit schodky státních pokladen nežidovských států.

 

[wp_ad_camp_2]

 

7) Jakmile my budeme pány, všechny tyto finanční podvody zmizí, protože by byly proti našim vlastním zájmům. Zrušíme rovněž všechny burzy, protože nemů- žeme připustit, aby bylo naše panství podlamováno změnami cen státních papírů. Zákonem zajistíme, aby kolísání kursů cenných papírů nemohlo podrývat autoritu naší vlády. Rovněž zákonem určíme, že kursovní cena papírů se musí rovnat ceně nominální. Každý vzestup kursu papírů má vzápětí za následek jejich pokles. Proto jsme na začátku způsobili vzestup papírů nežidovských států, abychom je pak srazili dolů a zmocnili se jich.

8) Bursy nahradíme mohutnými státními úvěrovými ústavy, jichž úkolem bude určovat hodnoty průmyslových papírů podle potřeb vlády. Tyto ústavy budou schopné v jediném dni hodit na trh nebo nakoupit papíry v ceně 500 milionů. Tímto způsobem dostaneme do naší závislosti všechny průmyslové podniky, a umíte si sami představit, jakou moc nám to zajistí.

zdroj: Protokoly sionských mudrcůstr. 51-52

Knihu můžete stahovat v češtině ZDE a ve slovenštině ZDE.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.