Protokol 22: Zlo

1) Vším, co jsem vám zde přednesl, jsem se snažil vykreslit obraz minulých i současných dějů, a ukázat, jak všechno osudově spěje ke svému určení. Výsledky uvidíte již v blízké budoucnosti. Seznámil jsem vás s naším poměrem k Nežidům a s tajemstvím naší finanční politiky. Zbývá už jen málo, co bych k tomu dodal.

2) V našich rukou je největší moc současné doby – peníze! Během dvou dnů je můžeme v libovolném množství stáhnout z oběhu. Potřebujeme si ještě nějak jinak dokazovat, že naše panství je předurčeno Bohem? S tímto bohatstvím jsme schopni dokázat, že všechno zlo, které jsme museli během mnoha staletí udělat, poslouží k dosažení štěstí a míru lidstva, tedy k pořádku. Možná, že k tomu bude zapotřebí ještě nějakého násilného opatření, ale nakonec bude pořádek nastolen.

 

[wp_ad_camp_2]

 

3) Prokážeme, že my jsme těmi dobrodinci, kteří dali zmučenému světu pravý blahobyt a svobodu, a dáme mu možnost těšit se klidu a míru; ovšem s podmínkou,
že svět bude ctít naše zákony. Současně prokážeme, že svobodu nelze vykládat jako stav libovůle a nemravnosti, v němž si každý může dělat co chce. Stejně tak osobní svoboda člověka neznamená právo šířit podvratná učení. Skutečná svoboda spočívá v nedotknutelnosti osoby za předpokladu respektování sociálních zákonů. Důstojnost člověka spočívá v poznání vlastních práv a nikoli ve fantastických představách o významu vlastního „já.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

4) Naše vláda bude slavná, protože bude mocná, a sama bude vládnout a povede lid. Nebude ve vleku stranických vůdců a táborových řečníků, kteří vykřikují prázdná hesla a nazývají je hlubokými zásadami, ale ve skutečnosti se jedná o utopie. Naše vláda zavede pořádek, v němž spočívá štěstí lidstva. Stane se předmětem mystického zbožňování a národy se jí budou vděčně klanět. Skutečná moc se nesmí zastavit před žádným právem, dokonce ani před Božím. Pak se nikdo neopováží pokusit se vzít jí třeba i jen malý kousek její síly.

Zdroj: Kniha – Protokoly sionských mudrcůstr. 52-53

Knihu můžete stahovat v češtině ZDE a ve slovenštině ZDE.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.