Protokol 7: Univerzální válka (Universal War)

1) Zbrojení a posilování úlohy policie je nezbytnou součástí našeho plánu. Musíme docílit stavu, kdy v žádném státě nebude kromě nás nikdo, než proletářské masy, policie, vojsko a několik nám oddaných milionářů.

[wp_ad_camp_2]

2) V celé Evropě i na ostatních kontinentech musíme podporovat šíření nejednotnosti, nepořádků a nenávisti. Z toho nám plyne dvojí užitek. Za prvé si všude získáme respekt, protože si všichni uvědomí, že máme moc vyvolat chaos nebo zavést pořádek podle našeho uvážení. Všichni si navyknou považovat nás za nutné zlo.
Za druhé našimi intrikami zamotáme všechny nitky, které jsme vpletli do vládních systémů politikou, hospodářskými smlouvami a finančními závazky. Aby chom toho dosáhli, museli jsme projevit v jednání a obchodě velkou dávku mazanosti a prozíravosti. V takzvaných oficiálních projevech budeme zaujímat postoj pozorovatelů a vystupovat na oko čestně a ochotně.
Národy a vlády Nežidů, které jsme takto naučili uvažovat, pozorovat a nahlížet
věci, je budou přijímat tak, jak jim je my předložíme a ještě nás budou považovat
za dobrodince a zachránce lidstva.

[wp_ad_camp_2]

3) Při jakémkoli odporu nějakého státu proti nám musíme být vždy schopni vyhlásit mu válku prostřednictvím jeho sousedů. Kdyby se však tito sousedé proti nám spojili, odpovíme jim válkou všeobecnou.

4) Základem úspěchu každé politiky je udržení záměrů v tajnosti. Slova diplomatů nemají být v souladu s tajnými záměry a činy.

5) Donutíme vlády Nežidů jednat v záměrech našeho široce rozvinutého plánu, který se již blíží svému cíli. Bude nás v tom podporovat veřejné mínění, které prostřednictvím všemocného tisku zcela ovládáme. Až na několik výjimek, se kterými nemusíme počítat, je tisk skutečně již na nás zcela závislý.

[wp_ad_camp_2]

6) Shrnu v krátkosti náš systém k podmanění nežidovských vlád v Evropě: Ukážeme jednomu z těchto států svou sílu atentáty a terorem, a kdyby se chtěli proti nám všichni postavit, potom jim odpovíme americkými, čínskými nebo japonskými děly.

zdroj: Protokoly sionských mudrců, str. 27-28

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.