Protokol 8: Zbraně (Weapons)

1) Musíme se vyzbrojit všemi bojovými prostředky, jakých by proti nám mohl použít nepřítel. Musíme si až do nejjemnějších podrobností osvojit všechny taje a finesy právnického umění. Nesmíme se bát rozhodnout spor i tehdy, kdyby se rozsudek mohl zdát opovážlivý a nespravedlivý. Jenom je přitom důležité podat rozsudek takovou formou, aby vyhlížel jako výraz nejvznešenějších zásad morálky a práva.

[wp_ad_camp_2]

2) Naše vláda se musí obklopit všemi mocenskými prostředky civilizace, odpovídajícími prostředí a společnosti, v níž působíme. Obklopí se zkušenými právníky, publicisty, odborníky na státní správu, diplomaty a vůbec lidmi, vychovanými v našich odborných školách.

3) Tito lidé budou znát všechna tajemství sociálního života i politické slovní obraty všech jazyků. Budou obeznámeni s podstatou lidské přirozenosti se všemi jejími citlivými strunami, na něž budou umět dokonale zahrát. Tyto struny vyjadřují podstatu inteligence, dobrých i špatných vlastností, snažení, ctností, neřestí a specifika jednotlivých tříd, vrstev a činností nežidovských národů.

[wp_ad_camp_2]

4) Rozumí se samo sebou, že tito duchovní spolupracovníci naší vlády nebudou vybíráni z řad Nežidů, kteří jsou zvyklí vykonávat svoje správní povinnosti bez toho, aby se starali o výsledek. Státní úředníci z řad Nežidů jsou zvyklí podepisovat akta bez čtení a pracují buď kvůli prospěchu nebo z osobní ctižádosti.

5) Svoji vládu obklopíme světem národohospodářů. Nauka o národním hospodářství je hlavní vědou, kterou se Židé učí. Dále budeme mít kolem sebe štáb bankovních odborníků, kapitalistů, průmyslníků, a především milionářů, protože o všem se nakonec rozhoduje mocí peněz.

zdroj: Protokoly sionských mudrcůstr. 28

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.