Originální text žaloby >>>>>ZDE

PODÁNO 26. února 2020

Cyrus A. Parsa, Organizace AI (Organizace AI se specializuje na výzkum a posuzování rizik umělé inteligence, pozn. překl.), 4275 Executive Square Suite 200, La Jolla, California, 92037, tel.: 805-996-0135, email: [email protected]

Okresní soud jižní Kalifornie, USA

Číslo případu: ‘19CV2407 CAB AHG

Strana žalující:

Organizace AI s.r.o., Cyrus A. Parsa, světová populace, oběti pronásledování, znásilnění, mučení, koncentračních táborů, sexuálního zneužívání, obchodování s orgány a s lidmi, oběti odběru orgánů v Číně, Hong Kongu, Americe a ve světě (tento výčet se neomezuje na demokratické aktivisty), praktikující Falun Dafa, Ujgurové, křesťané, Tibeťané, soudci, právníci a novináři mučeni a zavražděni v Číně (neomezený výčet žalujících)

Strana žalovaná:

Google L.L.C, Barack Hussein Obama, Joe Biden, Hunter Biden, Hillary Clinton, Eric Schmidt, Nancy Pelosi, John O. Brennon, James Corney, Andrew McCabe, James Clapper, Facebook Inc, DeepMind Inc, Alphabet Inc, The World Bank, Neuralink Inc, Tesla Inc, Larry Page, Sergey Brin, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Amazon, Jeff Bezos, Microsoft, Bill Gates, CISON PR NewsWire, CNN Cable News Network, Anderson Cooper, Don Lemon, MSNBC, Rachel Maddow, James Clapper, Washington Post, New York Times, Time Magazine, Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Adam Schiff, Wyss Institute, Daroer, Qualcomm, George Soros, Soros Fund Management, Open Society Foundations, University of Vermont, Joshua Bongard and Sam Kriegman, Rockefeller Foundation, Huawei, Boston Dynamics, Hanson Robotics, Didi Chuxing, Megvii Face++, Alibaba, Sensetime, !Carbon X, Festa, Čínská komunistická strana (neomezený výčet obžalovaných)

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

 1. Zneužití umělé inteligence, kybernetiky, robotiky, biometrie, rozpoznávání obličejů, bioinženýrství, biotechnologie, 5G, 6G a technologie kvantových výpočtů, ohrožení lidí po celém světě
 2. Ohrožení lidské rasy zneužíváním technologií umělé inteligence a vývojem Umělé všeobecné inteligence (AGI) a Umělé super inteligence (ASI)
 3. Přesunutí technologie umělé inteligence a biologických zbraní do Číny, Zákon o biologických zbraních z roku 1989
 4. Americký zákoník 18, kapitola 115 – vlastizrada, rozvratná činnost
 5. Napomáhání genocidě v Číně
 6. – (9) Porušení článku 1-4 úmluvy o genocidě
 1. Sociální inženýrství – manipulace lidí prostřednictvím umělé inteligence
 2. Bio-digitální sociální programování lidí prostřednictvím biometrických měření a umělé inteligence
 3. Vymývání mozků lidem za použití kódování a algoritmické zaujatosti
 4. Kulturní genocida prostřednictvím zneužití umělé inteligence
 5. Porušení dohody o dobré víře a poctivém jednání
 6. Pomluva
 7. Způsobení emocionálního strádání z nedbalosti
 8. Vytvoření hanebné kvantové biotechnologie umělé inteligence z nedbalosti, kyberneticky vylepšených šídel, robotických včel, mikro hmyzích dronů, xenobotů (mikrorobotů schopných regenerace, pozn. překl.), ohrožení veškerého světového lidstva sítěmi 5G
 9. Zakrývání genocidy technologiemi umělé inteligence
 10. Podvod a záměrné uvádění v omyl
 11. Uvedení v omyl z nedbalosti
 12. Náboženská diskriminace
 13. Selhání v interaktivním procesu
 14. Cenzura umělé inteligence a zákaz knihy „AI, TRUMP, CHINA & THE WEAPONIZATION OF ROBOTICS WITH 5G“ („Umělá inteligence, Trump, Čína a zneužití robotiky prostřednictvím 5G: Proč Čína a západní společnosti vyvíjející umělou inteligenci představují největší hrozbu pro lidstvo & Proč svět potřebuje podporovat Trumpa“). Zakrývání nebezpečí umělé inteligence pro lidstvo prostřednictvím používání umělé inteligence
 15. Zneužívání algoritmů umělé inteligence a biometrická manipulace
 16. Porušování práva na soukromí
 17. Porušení Norimberského kodexu (zásady lékařské etiky vztahující se na provádění experimentů na lidech z roku 1947, pozn. překl.)
 18. Vytvoření umělé inteligence, která je schopna rozpoznat případy, kdy jsou lidé vůči umělé inteligenci rezistentní
 19. Neniformování veřejnosti o tom, že produkty a služby žalované strany využívají snímače přiblížení a další technologie patentované pro smart phony a internet věcí (IOT), které se napojují na lidské myšlení, neuronové sítě a chemické procesy v mozku, manipulují s nimi a přeprogramovávají je, propojují se s lidským nervovým systémem a elektrickým polem
 20. Vývoj zločinné technologie xenobotu využívající robotiku, kmenové buňky a stehýnka afrikých žab, která dá vzniknout umělému životu, který může mutovat nebo být naprogramován k šíření nemocí nebo zabíjení lidí po celém světě mnohými způsoby
 21. Získávání soukromých biometrických údajů všech lidí pro potřeby kvantové umělé superinteligence, která ohrožuje všechny lidské bytosti přes sítě 5G nebo 6G
 22. Zabraňování Cyrusu A. Parsovi a Organizaci AI v pomoci a ochraně lidí před nebezpečím biotechnologií z Číny a před velkými technologickými společnostmi. Odmítnutí zveřejnění jeho zjištění v médiích po dobu šesti měsíců.

 

[wp_ad_camp_2]

 

SHRNUTÍ FAKTŮ

Došlo k ohrožení životů všech lidí na Zemi prostřednictvím následujících činů: zneužití umělé inteligence, biotechnologie, přenos technologií biologických zbraní z nedbalosti, nezabránění odcizení čínských IP a citlivých biotechnologií, spoluvina na genocidě, napomáhání fyzické genocidě v koncentračních táborech v Číně prostřednictvím přenosu kvantové biotechnologie umělé inteligence, vývoj sledovacích systémů a technologií rozpoznávání obličejů, zapojování se do kulturní genocidy lidstva skrze kybernetiku, bioinženýrství, trans-humanismus, ovládání a přeprogramovávání lidských ras, lidského myšlení, emocí a chemických procesů v mozku, které má za cíl akceptování transhumanismu a přechod k transhumanismu prostřednictvím bio-digitálního sociálního programování a sociálního inženýrství páchaného na lidské rase prostřednictvím kódování umělé inteligence, algoritmických biometrických manipulací lidského nervového systému, elektrických polí a neuronových sítí prostřednictvím používání mnohačetně patentovaných Smart Phonů, chytrých snímačů přiblížení a dalších sofistikovaných technologií, které jsou zapojeny, když lidé používají systémy umělé inteligence, aplikace, když využívají Google, Microsoft, Amazon, Apple, Baidu, Tik Tok, Wechat, Huawei, Megvii Face++, Alipay, Facebook, Neuralink, internet a mnohé sociální sítě a platformy.

Dochází k programování lidí bez jejich vědomí, bez jejich svolení, bez toho, aby rozuměli, co se s nimi děje. Neinformování občanů celého světa o tom, že jejich soukromá data jsou používána k vytváření Umělé super inteligence prostřednictvím systémů 5G a 6G, které jsou schopny odstranit a zničit všechny lidi na světě skrze konflikty mezi národními státy, rozšíření virů, sledování nebo mnohé další postupy. Toto bylo zjištěno panem Cyrusem A. Parsou a Organizací AI při více než tisícovce výzkumů společností zabývajících se umělou inteligencí a bylo to publikováno v knihách Cyruse A. Parsy „Nebezpečí umělé inteligence pro lidstvo“ („Artificial Intelligence Dangers to Humanity“).

Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden, Hunter Biden, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Adam Schiff, Jerry Nadler, Eric Schmidt, Bill Gates, John O. Brennan, James Comey, Andrew McCabe, Elon Musk, Google, Sergey Brin, Larry Page, Jeff Bezos a mnozí další jsou obžalováni z nedbalostního, nekompetentního a vlastizrádného jednání. Toho se dopustili tím, že dovolili Číně, jejím korporacím, lidem a entitám ukrást biotechnologie umělé inteligence, kvantové technologie, 5G, drony, biometrie, polovodičové čipy, projekty F35, bitevní lodě, vesmírnou technologii a soukromé údaje Američanů. Obama dovolil našim podnikům, institucím, školám a občanům investovat do Číny a přenést citlivé technologie umělé inteligence, které jsou uvedeny v této žalobě, do Číny, což nyní ohrožuje všechny lidi na světě.

Nezabránění krádeži nebo úmyslné napomáhání krádeži soukromých údajů a údajů o rodině po celém světě a krádeži biometrických údajů za účelem vybudování kvantových bio-digitálních technologií umělé inteligence, přičemž cílem je vytvoření umělé všeobecné inteligence nebo super inteligence využívající 5G, 6G a 7G systémů, což ohrožuje všechny lidi na světě a což nemohou kontrolovat ani chápat vlády, Pentagon, CIA, NSA, MI6, FBI, DARPA, NASA ani žádná světová moc. Ignorance, cenzura, neinformování, překrucování sdělení, vytváření plagiátů práce Cyruse A. Parsy za účelem odvedení pozornosti od prací, materiálů a zjištění Cyruse A. Parsy, namísto toho, aby byl Cyrus A. Parsa podporován v úsilí zabránit nebezpečí, které hrozí všem lidem.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Znesnadňování práce Cyruse A. Parsy a Organizace AI, kterou se snaží varovat lidi a pomoci je včas zachránit před nebezpečími zjištěnými za pomoci simulací, které ukázaly vznikající katastrofy v několika stádiích, včetně varování před koronavirem (biologická nemoc z Číny vyrobená umělou inteligencí) několik měsíců předtím, než se virus v Číně objevil. Varování byla zveřejněna v knihách „AI, TRUMP, CHINA & THE WEAPONIZATION OF ROBOTICS WITH 5G“ („Umělá inteligence, Trump, Čína a zneužití robotiky prostřednictvím 5G“) a „Artificial Intelligence Dangers to Humanity“ („Nebezpečí umělé inteligence pro lidstvo“). Jelikož obžalovaní a další pracovníci v médiích – reportéři, editoři, vlastníci médií – neinformovali o soudních případech Cyruse A. Parsy a o jeho zjištěních, podléhají trestnímu stíhání místními soudy, městy, státy, podléhají národním i mezinárodním zákonům o spoluvině, o prevenci trestné činnosti, o pronásledování a genocidě. Dále bylo Cyrusu A. Parsovi bráněno v setkání s prezidentem Trumpem za účelem vysvětlení zprávy o knize „Nebezpečí umělé inteligence pro lidstvo“ a zveřejnění Parsových velmi citlivých zjištění ohledně kvantových biotechnologií a rizik z toho plynoucích pro celé lidstvo. Porozumění těmto rizikům a jejich posouzení je nad rámec schopností a dovedností poradců, analytiků a vedoucích pracovníků Pentagonu, Darpa, NASA, armády, OSTPS nebo Bílého domu.

Tuto žalobu podává jménem lidí celého světa Cyrus A. Parsa a Organizace AI z čistě nesobeckých důvodů. Jejím cílem je zabránit ubližování lidem. Data Cyruse A. Parsy poházejí z výzkumů více než tisíce umělých inteligencí, z výzkumů robotů, bio-inženýrství, 5G, biometrie a velkých technologických společností (tzv. Big Tech companies), které zahrnují 500 čínských společností, jak uvádí kniha „Nebezpečí umělé inteligence pro lidstvo.“

Pro tadesco přeložila hani

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.