Originální text žaloby >>>>>ZDE

První díl ZDE

Obžalovaní se dopustili porušení jednoho až všech třiceti uvedených bodů obžaloby, porušení více než 42 trestních zákonů, národních a mezinárodních zákonů týkajících se ochrany biometrických údajů. Spáchali vlastizradu, vytvářeli podlé technologie, napomáhali genocidě (článek 1, 2, 3, 4). Neinformovali o varováních Cyruse A. Parsy, přenesli biotechnologie do Číny a nepřímo také do Íránu převedením 150 miliard dolarů v hotovosti, které patřily íránskému lidu, na íránskou vládu a duchovní vůdce, kteří za ně nakoupili od Číny technologie umělé inteligence, biotechnologie, roboty, technologie rozpoznávání obličejů, což vedlo ke zpřísnění sledovacích systémů a technologií íránské vlády namířených proti íránskému lidu, Střednímu východu, americkým vojákům. Tímto byli všichni dotyční poškozováni a došlo k ohrožení obyvatel Íránu. Tímto byly položeny základy k propojení Íránu a Číny pomocí 5G systémů, které mají spojovat Afriku, Střední východ a Evropu zapojením Huawei a mnohých dalších čínských a západních globálních společností. Tím je napomáháno vzniku konfliktů mezi národními státy prostřednictvím biotechnologií a jak vyplývá ze zjištění Cyruse A. Parsy, dochází k ohrožení dnešních lidí na celém světě mnohými způsoby.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Obžalovaní Obama, Pelosi, Schumer, Schiff, Clinton, Anderson Cooper, Soros, Biden, CNN a mnozí další vytvářeli konflikty s Trumpovou administrativou a vyvíjeli nátlak na obvinění prezidenta Spojených států z velezrady (tzv. impeachment). Ohrožovali bezpečnost všech lidí na světě prostřednictvím hanebných rizik pocházejících z Číny a západních velkých technologických společností. Tato rizika zahrnují i koronavirus. Tímto plýtvali cenným časem a energií dobrých mužů a žen pracujících pro CIA a FBI, kteří měli hodnotit rizika vznikajících technologií. Tato rizika přehlédli a neporozuměli jim včas. Došlo k najímání a financování historicky nekompetentních expertních skupin, ústavů a strategických analytiků ve Washingtonu DC, Santa Monica, New Yorku, kteří nejsou altruističtí, nýbrž sobečtí, nemají zájem o lidi celého světa, nemají inteligenci ani obecné povědomí na to, aby pochopili dění v širokých souvislostech a byli schopni řádně informovat a vysvětlit prezidentu Trumpovi, Kongresu a světovým leaderům všechna rizika umělé inteligence. Tito Ph.D., hráči strategických her a vědci přehlížejí nebezpečí umělé inteligence v důsledku své neschopnosti porozumět sofistikovaným hrozbám umělé inteligence a tím přispívají k nebezpečnému vývoji budoucích událostí, což má vliv na všechny lidi na planetě.

Došlo ke svěření poradenské činnosti a mediálních platforem do rukou bohatých, slavných tak zvaných „doktorů a vědců“, kteří přivedli svět k úpadku a vytvořili konflikty trvající po generace, ublížili lidem celého světa a jejich kulturám, namísto toho, aby byli vybráni moudří dobří lidé, kteří by radili ve věcech národních bezpečnostních rizik všem lidem. Jde o nedbalostní jednání. Vstupujeme do doby umělé inteligence, 5G, robotiky a dalších sofistikovaných rizik. Oblast umělé inteligence nemohou řídit nekompetentní, nerozvážné a neschopné osoby s tituly Ph.D., kterým chybí síla ducha, zájem a vůle chránit lidstvo a rodiny před hanebným zneužíváním umělé inteligence. 5G sítě a vznikající biotechnologie s umělou inteligencí mohou poškodit všechny lidské bytosti na planetě sofistikovaným a rychlým způsobem, který lidé ani nepostřehnou.

Došlo k ohrožení lidí a lidstva zneužitím umělé inteligence, kvantových výpočtů, robotiky, 5G, 6G, strojů, smart phonů, chytrých domů, chytrých měst, internetu věcí, hologramů, smíšené reality (kombinace fyzického a digitálního světa, pozn. překl.), nanotechnologie, klonování, genetického inženýrství, kybernetiky, bio-inženýrství, vytvoření digitálního mozku s umělou inteligencí propojeného s Google vyhledávačem za použití lidských biometrických údajů, digitálních biometrických kódů, které zahrnují technologii rozpoznávání obličeje, hlasu, zdraví, orgánů, nervové sítě a těla. Toto vede ke kontrole myšlenek lidí, jejich jednání, biologických procesů, biometrie, mozkových nervových drah, nervových drah v organismu, což dále vede k přeprogramování všech lidských bytostí za pomoci sociálního inženýrství a bio-digitálního sociálního programování bez souhlasu lidí, bez toho, aby měli o této problematice znalosti, aby jí rozuměli, aniž by jim bylo umožněno se rozhodnout na základě jejich svobodné vůle. Získávání lidských digitálních otisků je porušením Norimberského kodexu, zákona FTC Act (Federal Trade Commission – Federální obchodní komise) – Americký zákoník hlava 15 §§ 41-58, jde o zapojování se do nezodpovědného a nebezpečného výzkumu a vývoje umělé všeobecné inteligence (AGI) nebo umělé super inteligence (ASI), která může vést ke zotročení lidstva nebo zabití lidí nebo může dát obžalovaným moc zotročit lidstvo mnohými způsoby za použití 5G a dalších vyvíjejících se sítí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Čínské vládě a čínským společnostem byly poskytnuty: znalosti, data, technologie umělé inteligence, kvantové výpočty, robotika, 5G, biometrie, kybernetika, bio-inženýrství, internet věcí, počítačové vidění, technologie sledování lidí, technologie zpřístupňující Číně všeobecnou umělou inteligenci nebo umělou super inteligenci, včetně zbraní využívajících umělé inteligence za účelem zabíjení, což ohrožuje svět a lidstvo. Jde o porušení Zákona o kontrole zbraní a odzbrojení (Arms Control and Disarmament Act, 22 U.S.C. 2551) a Zákona o zahraniční pomoci (Foreign Assistance Act, 22 U.S.C. 2151) z roku 1961 v pozdějších zněních a porušení dalších zákonů, např. Zákona o atomové energii z r. 1954 (Atomic Energy Act), byla spáchána vlastizrada, rozvratná činnost, vzpoura a rebelie, podvratné spiknutí, obhajování svržení vlády a další.

Číně a čínským společnostem byly poskytnuty následující technologie a údaje: umělá inteligence, data o zdraví a biometrické technologie používané pro sledování, stopování a pronásledování, karanténu, zajetí, zatýkání, mučení, odebírání orgánů a obchodování s orgány, což vedlo ke smrti čínských občanů včetně osob praktikujících Falun Dafa, Ujgurů, demokratických aktivistů, křesťanů, Tibeťanů, pracovníků soudů, profesorů, novinářů a příslušníků menšin bez ohledu na pohlaví, rasu, politické smýšlení, víru, lidí žijících v Číně.

Čínské vládě byly poskytnuty údaje o zdraví a financích Američanů, jejich biometrické údaje a data ze sociálních sítí Američanů a stejně tak data dalších občanů z celého světa. Tímto došlo k ohrožení světa a lidí prostřednictvím sítí 5G.

Došlo k vytvoření propojené platformy mezi službami Facebook, Google, Alphabet a entitami vyvinutými společností Neuralink a Deep Mind, které propojují digitální mozek s internetem, digitálními a bio-digitálními sítěmi, lidskými těly, stroji, roboty, internetem věcí, rozšířenou realitou, virtuální realitou, mixovanou realitou, hologramy a dalšími technologiemi, které mohou být využívány za účelem sledování, stopování, manipulace, kontroly, sociálního inženýrství, přeprogramování, vymývání mozků, pronásledování, karantény, zastrašování, zatýkání, kulturní genocidy, zabíjení lidských bytostí stroji, bio-digitální umělou inteligencí, digitální umělou inteligencí, roboty napojenými na 5G, 6G a další sítě a korporátní velitelská centra.

Jsme těsně před rozvinutím umělé všeobecné inteligence a na to navazující super inteligence, které budou mimo kontrolu lidských bytostí pracujících na Neuralink, Alphabet, Deep Mind, Google, Facebook a ve vládách.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Na lidských bytostech v Číně byly prováděny genetické experimenty v koncentračních táborech, včetně experimentů s lidskými hybridními bytostmi.

Došlo k zavádění, plánování, propagování a podporování fyzické a kulturní genocidy lidstva. Lidský nervový systém byl nahrazen operačním systémem s umělou inteligencí, došlo k propojení lidské bytosti se stroji napojenými na internet. Obžalovaní tyto technologické experimenty a produkty propagovali a poskytovali veřejnosti přímo i nepřímo.

Došlo k přeprogramování myšlení lidí a chemických procesů v mozku prostřednictvím algoritmů umělé inteligence na internetu, sociálních médiích, aplikacích, ve smart phonech, internetu věcí, v počítačích, v přenosných zařízeních, v implantovaných technologických zařízeních, skrze virtuální realitu, rozšířenou realitu, mixovanou realitu, hologramy a rozšířenou realitu. Lidé nebyli informováni, ani jim nebylo vysvětleno, že chemické procesy v jejich mozku jsou měněny při využívání produktů a služeb obžalovaných. Lidem nebylo vysvětleno, že jejich myšlení a jednání mohou být manipulovány a kontrolovány smart phony, aplikacemi a internetem věcí ve spojení se sociálními platformami a technologiemi od Google, Alphabet, Facebook, Neuralink, Deep Mind, Tesla. Poskytováním těchto služeb a technologií veřejnosti tyto gigantické společnosti získávají úplnou kontrolu a vliv nad Američany i nad lidstvem.

Veřejnost není informována o tom, že na smart phonech vzniká závislost v důsledku frekvencí a softwaru, který využívá umělou inteligenci. Tyto systémy se napojují na neuronovou síť člověka, vytvářejí symbiotický proces a dělají z člověka kyborga, který je závislý na produktu a jeho službách, spoléhá se na ně a je jimi ovládán a programován. Jde o produkty a služby Google, Facebook, Alphabet, Deep Mind, Tesla a Neuralink. Ve své podstatě jde o uvedení lidské rasy do stavu zvířete, které je vlastněno svým pánem prostřednictvím biometrie, biologie a operačních systémů využívajících nervový systém a digitální identitu.

Došlo k zanedbání férového nastavení algoritmů, které dovolilo ve vyhledávačích Google nenávistné projevy, dezinformování, pomlouvání a zpochybňování informací o obchodování s orgány, odebírání orgánů, koncentračních táborech, mučení, zneužívání a o velkých a mnohostranných hrozbách umělé inteligence.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Došlo k vytvoření algoritmů a stylu psaní, které v současnosti podporují kulturní genocidu. Tato kulturní genocida zahrnuje kybernetiku, robotiku, existenci nelidskosti, která se objevuje na předních místech vyhledávačů Google a ovlivňuje společnost a biometrii mladých lidí poté, co zhlédnou videa a články na svých smart phonech a počítačích. Toto ovlivňuje jejich myšlení skrze jejich biometrické systémy, připravuje cestu k degeneraci příští generace, k přijetí tohoto typu chování, k zavádění bioinženýrství a kybernetiky a experimentů s nimi.

Došlo k vytvoření stylu psaní a vytvoření algoritmů, které podněcovaly liberály a konzervativce k rostoucí vzájemné nenávisti. Za tím účelem bylo využíváno jejich biometrických systémů a emocí, na které bylo působeno skrze jejich připoutanost ke smart phonům, internetu věcí, aplikacím, digitálním médiím, Googlu, Facebooku a dalším připojeným platformám. Bylo ublíženo národům a světu, došlo k ohrožení lidstva na geopolitické úrovni skrze využití politických lídrů, kteří byli vystaveni sociálnímu inženýrství a bio-digitálnímu sociálnímu programování a kontrole ze strany svých platforem. Účelem tohoto postupu bylo, aby ignorovali porušování lidských práv a zvěrstva páchaná v Číně a po celém světě, která pocházela ze zneužití algoritmů a umělé inteligence obžalovanými. Toto má za následek, že světoví lídři a jejich občané budou obžalováni podle článku 2, 3 a 4 dohod o genocidě. To se týká kanadského ministerského předsedy, většiny evropských lídrů, vedení OSN, médií, tisku, jejich reportérů a dalších, kteří cenzurovali a stále cenzurují informace o porušování lidských práv v Číně nebo brání informování o něm. Byly stanoveny postupy a algoritmy, které ovládají reportéry, média a tisk, jejich myšlení a jednání, což sahá za hranice běžné manipulace, které jsou vystaveni ze strany zájmových skupin, producentů nebo přátel či ostatních reportérů a obsahu, o němž informují. Tímto docházelo k zasahování Googlu do médií proti jejich svobodné vůli a bez jejich vědomí. Google a Facebook podněcovaly skrze algoritmy, kontrolu biometrických systémů lidí a skrze aplikace a nenávistný obsah konzervativce a liberály ke konfliktům a také podněcovaly k nenávisti mezi Američany a lidmi po celém světě.

Byly stanoveny postupy a algoritmy, které propagovaly extrémní množství pornografie a násilné pornografie, narážky na znásilňování a prostituci, což vedlo k hanobení žen, mladých dívek a měnilo myšlení lidí, měnilo koncept tradiční rodiny a zdraví založený na etických zásadách. To přispívalo ke znásilněním, obchodování se sexem a lidmi a k rozpadu rodin.

Byly stanoveny postupy a algoritmy, které podněcovaly vědce, kteří vyvíjeli umělou inteligenci, k poslušnosti. Byly stanoveny postupy a algoritmy, kterými došlo k vytvoření „digitálního mozku“ u lidí, což mělo zabránit tomu, aby lidé pochopili, že jsou ovládáni. Došlo k narušení biologické rezistence lidského těla a narušení vrozené lidské schopnosti odolat parazitním a symbiotickým vztahům s umělou inteligencí s využitím struktury mozku zaměřené na racionální myšlení.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Lidé nebyli informováni o tom, že některé cíle obžalovaných u technologií všeobecné umělé inteligence a umělé super inteligence mají náboženské účely a zahrnují pokusy vyhledávat a ptát se umělé inteligence na to, jak funguje simulace, kdy, jak a kým byla vytvořena a co je mimo ni. Neuralink, Google, Alphabet, Facebook, Tesla a Deep Mind mají stejné cíle jako většina náboženství. Obžalovaní a jejich společnosti mají tendenci zacházet s jejich technologickými výdobytky jako s Bohem.

Pro tadesco přeložila hani

 

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.