Prezident Putin vracia úder späť svetovej finančnej dominancií vedenou Západnou elitou sľubom, že zničí globálnu finančnú hegemóniu vedenou USA.

 

[wp_ad_camp_1]

 

Putin povedal v predvečer samitu BRICS v Číne, že teraz je čas pozdvihnúť skutočnú „voľnú ekonomiku“ a na druhej strane zničiť nespravodlivú globálnu finančnú a ekonomickú štruktúru.

Russia-insider.com píše: Putinova stratégia sa zameriava predovšetkým na upevnenie politickej jednoty nových vznikajúcich svetových mocností a na to, aby napadli existujúce inštitúcie zlyhávajúceho Západu, konkrétne ich menovú hegemóniu a finančné mocenské štruktúry ako sú MMF a Svetovú Banku.

Putin píše:

Rusko sa zameriava „na podporu globálnej reformy finančníctva a na prekonávanie nadmerného ovládania obmedzeného počtu rezervných mien (to je, menový monopol Západu) spoločne kráčajúc k vyváženejšiemu rozdeľovaniu kvót a hlasovacích podielov v rámci MMF a Svetovej banky“.

Putin chce zastaviť svetovú hegemóniu Západu nad svetovým obchodom vytvorením globalného skutočne volného trhového systému ako opak súčasnému klamlivo liberálnemu systému, ktorý slúži len záujmom USA. Putin pokračuje:

Rusko podporuje „základy otvoreného, rovnocenného a vzájomne prospešného mnohostranného obchodného systému a posilnenie úlohy WTO“.

Ďalej stojí za poznámku, že Putin vo svojej analýze identifikoval svetovej monopolnú prevahu Zapadných nadnárodných korporácií ako najväčší štrukturálny problém. Chce uvolniť kolektívnu moc protimonopolných agentúr krajín BRICS proti týmto predátorským korporáciam:

 

[wp_ad_camp_1]

 

“Cieľom je vytvoriť balík opatrení  pre spoluprácu proti obmedzujúcim obchodným praktikám velkých nadnárodných korporácií a proti ich bezhraničnému porušovaniu pravidiel hospodárských súťaží.“

Tak sme to povedali

Osobne ma veľmi potešilo keď Vladimír Putin tak jasne identifikoval súčasné prekážky vo svetovom finančníctve a trhu a že tak stručne zhrnul stratégiu ako poraziť tento nespravodlivý systém.

V našej nedávnej správe, ako Rusko zvláda sankcie a prudké klesanie ceny ropy sme napísali v tom istom riadku, ale menej diplomaticky ako to formuloval Putin, citujem:

“Chceme zdôrazniť, že sú na nás uvalené dva typy sankcií , oficiálne uvalené sankcie a neoficiálne. Tie druhé neboli oficiálne ohlásené žiadnou zo Západných vlád ale napriek tomu úmyselne presadzujú agendu hospodárskeho zadržiavania, ktorá je sama súčasťou veľkej geopolitickej stratégie obmedzovania Ruska.

 

[wp_ad_camp_1]

 

Istými opatreniami ruským investoriom a exportérom je aktívne zabraňovaný vstup na západný trh a na globálne trhy kde tieto mocnosti majú navrch, napríklad neohlásenými (t.j. ilegálnymi) pravidlami. Navyše západní (a iní) investori sú od určitých investíc v Rusku odrádzaní (donútení).

Hospodárske zadržiavanie môže naberať rôzných iných podôb. Napríklad, ovplyvňovaním účasti Ruska na globálnych finančných operáciách a rolu v globálnych menách.

Neoficiálne sankcie považujeme za ešte viac poškodzujúce a ťažkopádnejšie ako tie oficiálne.“

A pokračuje: :

“V skutočnosti, existujú veľmi reálne a konkrétne obmedzenia, ktoré zabraňujú a aj naďalej budú zabraňovať Rusku od zvyšovania exportu jeho vyrobených produktov, a to tak dlho, pokiaľ tieto obmedzenia nebudú identifikované.

Dôvody sú historickej povahy a ďalej súvisiace so súčastnou realitou globálneho obchodovania. V súčasnosti je vysoká nasýtenosť trhu a ukotvené pozície globálne dominujúcich, hlavne západných, nadnárodných korporácií a celý svetový obchodný poriadok je založený na inštitucionalizovanej hegemónií  Západu, rovnako ako aj ich zdanlivo neobmedzený prístup k virtuálnemu bezúročnému financovaniu.

Rusko môže čeliť týmto problémom len pomocou podobných geopolitických manévrov (našťastie, v tomto ohľade sa už začalo pracovať) a pomocou veľmi dobre premysleného strategického marketingového plánu na úrovni národneho hospodárstva a aj korporácií“.

 

[wp_ad_camp_1]

 

Preložila: anna

Zdroj: newspunch.com

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.