[wp_ad_camp_1]

Reinkarnace je fenomén, který již dlouho v oblasti vědeckého výzkumu setrvává na okraji zájmu, ačkoli řada vědců naléhá na mainstreamovou komunitu, aby ji zkoumala hlouběji, a to z dobrého důvodu. Několik desítek let nazpět americký astronom a astrobiolog Carl Sagan řekl, že „v oblasti parapsychologie existují tři jevy, které by se, dle jeho názoru, měly podrobit reálnému výzkumu,“ jedním z nich je, „že malé děti někdy detailně hovoří o svém minulém životě. Po ověření se tato data ukáží být skutečnými a neexistuje způsob, jakým by o nich tyto děti mohly dozvědět, než díky reinkarnaci.“

Toto téma spadá do neustále se rozrůstající oblasti studia nemateriálních věd. Na konci 19. století fyzikové objevili něco, co nemohlo být vysvětleno žádnou metodou klasické fyziky. To vedlo k rozvoji kva ntové mechaniky, která dnes již dokázala, že materiální základy našeho světa ve skutečnosti nejsou jeho reálnou podstatou, jak jsme si mysleli. Kvantová mechanika náhle přišla s myšlenkou konceptuální struktury. Všechny výsledky pramenící z kvantové mechaniky totiž ukazují na to, že fyzický svět není primární ani jedinou složkou reality.

„Navzdory bezkonkurenčnímu empirickému úspěchu kvantové teorie je pouhá myšlenka, že by možná mohla být vnímána jako doslovný popis přírody, přijímána s cynismem, nepochopením a dokonce rozčilením.“

– T. Folger, “Quantum Shmantum”; Discover 22:37-43, 2001

Citace uvedená níže je od Dr. Garyho Schwartze, profesora psychologie, medicíny, neurologie, psychiatrie a chirurgie na University of Arizona. On a množina dalších vědců vysvětlují tyto koncepty v jejich Manifestu post-materiální vědy:

Ideologie vědeckého materialismu se v průběhu 20. století stala v akademické sféře dominantní. Tak dominantní, že většina vědců začala věřit, že se zakládá na zjištěných empirických důkazech a že reprezentuje jediný racionální pohled na svět. Vědecké metody založené na materialistické filosofii byly velmi úspěšné, a to nejen tím, že přispěly k našemu rozvoji v oblasti chápání přírody, ale díky pokročilým technologiím do našich životů také přinesly větší kontrolu a svobodu. Nicméně, tato téměř absolutní dominance materialismu v akademickém světě závažně omezuje vědu a brzdí rozvoj na poli vědeckého studia mysli a spirituality. Víra v tuto ideologii, jako v exkluzivní vysvětlovací rámec pro realitu, nutí vědce zanedbávat subjektivní dimenzi lidské zkušenosti. To vedlo k vysoce opomenutému a chudému pochopení sebe samých a našeho místa v přírodě.

Co se týče konkrétně reinkarnace, je přímo spojena se studií vědomí – s něčím, co Max Plank považoval za „zásadní“ ve vztahu ke kvantové mechanice. Eugene Winger, vítěz Nobelovi ceny – vědec/ matematik, jednou oznámil světu, že „by nebylo možné formulovat zákony kvantové mechaniky bez ohledu na vědomí.“

Vědecké studium reinkarnace

Psychiatr Jim Tucker z University of Virginia je pravděpodobně nejvýznamějším světovým výzkumníkem této oblasti. V roce 2008 zveřejnil v časopise Explore přehled případů, které nasvědčovaly existenci reinkarnace.

Typický případ reinkarnace popsaný Jimem zahrnuje subjekt svědčící o svém minulém životě. Zajímavé je to, že 100% subjektů, kteří popisují své minulé životy, jsou děti. Průměrný věk, kdy začínají vzpomínat svůj minulý život, je 35 měsíců a jejich popisy událostí a zkušeností z jejich předešlého života jsou často rozsáhlé a pozoruhodně podrobné. Tucker zdůrazňuje, že když tyto děti hovoří o svých zkušenostech, vykazují velice silné emocionální zapojení. Některé dokonce pláčí a prosí své rodiče, aby je vzali tam, kde je podle nich jejich předchozí rodina.

Podle Tuckera „subjekty obvykle přestanou zmiňovat svůj minulý život ve věku šesti let a většina zřejmě ztrácí své údajné vzpomínky. Je to věk, kdy děti začínají chodit do školy a začínají mít více zkušeností v současném životě, stejně tak mají tendenci ztrácet vzpomínky ze svého raného dětství.“

Tento případ

Tento článek se však zaměřuje na jiný případ. Vše začíná u doktora jménem Eli Lasch, významného lékaře v Izraeli, který sloužil jako poradce pro koordinaci zdravotnických služeb v pásmu Gazy. Zemřel v roce 2009, ale předtím, než se tak stalo, vyšetřoval údajný případ reinkarnace, kdy tříletý chlapec tvrdil, že si pamatuje svůj minulý život. Vzpomíná, jak byl zasažen velkou ránou do hlavy od sekery a že měl v minulém životě na hlavě dlouhé červené mateřské znaménko.

Chlapec, jehož jméno zůstávalo po celou dobu studie v tajnosti, měl na tomtéž místě také mateřské znaménko, což je zajímavé, protože mnohé studie, jako je ta, kterou uveřejnil časopis Explore, poukazuje na to, že sdílená mateřská znaménka jsou u dětí, které si pamatují svůj minulý život, běžným jevem.

Chlapcůb otec a řada dalších příbuzných z vesnice se rozhodli navštívit sousední komunity, aby zjistili, zda by identita z jeho minulého života mohla být odhalena. Dr. Lasch byl pozván, aby se připojil. Na této cestě navštívili mnoho vesnic, dokud si chlapec nevzpomněl na tu správnou. Rovzpomněl se na své předchozí jméno i příjmení a stejně tak na jméno a příjmení svého vraha.

Podle Institutu pro integraci vědy, intuice a duše:

Člen této komunity, který zaslechl o příběhu tohoto chlapce, řekl, že znal muže, kterého chlapec popsal jako své minulé já. Tento muž  prý zmizel před 4 lety a nebylo po něm ani stopy. Předpokládalo se, že tato osoba musela přijít k nějaké nehodě, jelikož se vědělo, že jednotlivci byli čas od času na hranici Sýrie a  Izraele drženi jako zajatci nebo rovnou zabiti, jako podezřelí ze špionáže.

Skupina prošla vesnicí a v jednu chvíli chlapec upozornil na svůj bývalý dům. Kolem se shromáždili zvědaví kolemjdoucí a náhle chlapec vyrazil směrem k jednomu muži a zavolal na něj jménem. Muž přiznal, že ho jmenoval správně a chlapec potom řekl:

„Býval jsi mým sousedem. Měli jsme spor a ty jsi mě zabil sekerou.“

Dr. Lasch si všiml, že mužova tvář byla náhle bílá jako stěna. 3 letý chlapec poté uvedl:

„Dokonce vím, kde pohřbil mé tělo.“

Chlapec poté vedl skupinu, včetně obviněného z vraždy, do polí, která byla poblíž. Zastavil se před hromadou kamenů a řekl:

„Mé tělo pohřbil pod těmito kameny a sekeru támhle.“

Následný výkop odhalil, že pod kameny se skutečně nachází kostra dospělého muže oblečená ve farmářském oděvu, na jehož lebce se nacházel lineární štěp, který odpovídal zásahu od sekery. V roce 1998 Dr. Lasch poskytl tento historický případ Trutzu Hardovi, který praktikuje regresi minulých životů v Německu. Pan Hardo chlapcův příběh následně uvedl v jeho knize Children Who Have Lived Before, která vyšla v roce 2005.

Zde je shrnutí v krátkém videu pro všechny, kteří se vzdělávají audiovizuálně.

 

Bylo to vlastně skutečné?

Stejně jako u ostatních případů reinkarnace studovaných v rámci mainstreamové vědy, vyžaduje tento případ další důkazy.

Jak poukázal San Francisco Globe před pár lety:

Příběh je docela zajímavý, ale je těžké určit, zda je to pravda. Ačkoli se v tomto případu zachovalo mnoho detailů, je divné, že všechna jména buďto nebyla zaznamenána nebo byla časem zapomenuta. Jediný známý člověk, který byl toho svědkem, byl Dr. Lasch, který v roce 2009 zemřel, a informace zde uvedené jsou to jediné, co je o případu známo. Je to docela zvláštní příběh a zcela jistě není jediným svého druhu, jelikož existují zprávy o dalších dětech, které si pamatují své minulé životy. Co si o tom myslíte? Mohla by to být pravda, nebo si to doktor celé jen vymyslel?

 

Co se děje po smrti? Kam odchází naše „vědomí“?

Množství výzkumů, které se zabývají parapsychologií, kvantovou fyzikou, reinkarnací, zážitky blízké smrti, výstupy mimo tělo,vědomím a obecně nemateriálními vědami je opravdu ohromující. Pokud se chcete o tomto tématu dozvědět více, můžete si projít naše webové stránky, kde jsme zveřejnili nesčetné množství článků z této oblasti, nebo navštivte místa jako je Institute of Noetic Sciences a začněte své pátrání zde.

Osobně si myslím, že po „smrti“ máme na výběr z mnoha cest. Někteří se možná reinkarnují na této planetě, nebo na nějaké jiné, a někteří možná zvolí zcela odlišnou rovinu existence. Existuje dostatek důkazů podporujících obě tyto možnosti, jak z dávné historie a náboženství, tak ze studií o vědomí (jako je reinkarnace nebo zážitky blízké smrti) a dalších zdrojů. Všechny důkazy ukazují na to, že tato zkušenost lidství a naše fyzická forma nepředstavuje ani konec naší cesty, ani její začátek.

[wp_ad_camp_1]

zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.