Toto je úvodní díl série článků o Rozhovorech s Nerudou. Konkrétně se jedná o  poznámky novinářky jménem Sarah, kterou sám Neruda kontaktoval. Rozhovorů je dohromady 5. Neruda se zmiňuje o technologii cestování v čase (BST), o které hovořil tomáš marný ve svém článku o 12. dubnu. Za jakým účelem bylo BST pravděpodobně použito se dočtete ZDE.

raja


Poznámky Sarah o Dr. Jamissonovi Nerudovi

Napsáno 27. května 1998

To, co následuje, jsou některé mé poznámky, které jsem si zapsala během napjatých rozhovorů s Dr. Nerudou z ACIO (Advanced Contact Intelligence Organization – Organizace pro kontakt s vyspělými inteligencemi) během posledních dvou týdnů v prosinci
1997, předtím, než zmizel – alespoň z mého dohledu.

[wp_ad_camp_2]

Dr. Neruda je asi šest stop vysoký a váží tak sto sedmdesát liber. Má poměrně dlouhé černé vlasy a zdá se, že je potomkem Peruvianů, nebo přinejmenším je odněkud z Jižní Ameriky (ačkoliv jsem se nikdy nezeptala v jakém městě nebo vesnici vyrůstal). Domnívám se, že je mu kolem padesáti let, má pár šedivých vlasů.

Z ničeho nic mi zavolal jednoho dne vprostřed prosince 1997. Začal asi takto: “Jmenuji se Dr. Neruda a mám tajné informace o budoucnosti lidského druhu, které dokazují existenci technologie cestování časem.” Protože jsem profesionální novinář, upoutalo to mou pozornost, ačkoliv celou dobu, co jsem s ním telefonicky hovořila, jsem zůstávala skeptická. Vždycky jsem si myslela, že příběhy s fantastickou podstatou jsou ve skutečnosti nepravdivé, ačkoliv ten, kdo jim naslouchá, si může myslet, že jsou pravdivé. S tímto přístupem jsem pracovala s Dr. Nerudou. Cítila jsem, že je upřímný a ryzí, avšak že se pravděpodobně mýlí.

Nicméně mě přesvědčil natolik, že jsme si domluvili schůzku a o několik dní později jsme se potkali v kavárně poblíž mého domova. Nějak nepasoval do mé stereotypní představy o vědcích. Byl mnohem vzdělanější a dokonce měl elegantní chování. Mnohem více než cokoliv jiného vypadal jako vedoucí společnosti typu Fortune 100. Jeho charisma a výrazná povaha na mě okamžitě zapůsobily. Cítila jsem, že to není mentálně labilní člověk náchylný k unáhleným tvrzením.

Řekl mi, že na svou matku si nepamatuje a že jeho otec ho přivedl již v raném věku do ACIO. Vysoce postavený člen ACIO ho vzal pod svou ochranu a podstatná část jeho života tak byla spojena s ACIO. Otec ho vychovával sám. Řekl mu, že jeho matka zemřela na rakovinu prsu krátce po jeho porodu, když mu byly pouhé dva roky. Navštěvoval nejlepší soukromé školy a byl veden zvláštními instruktory, o nichž se později dozvěděl, že byli z ACIO.

[wp_ad_camp_2]

Ve věku čtrnácti let se dostal do oficiálního poručnictví svých budoucích kolegů z ACIO. V sedmnácti letech ukončil školu a rozhodl se nastoupit praxi v ACIO, ačkoliv říkal, že v té době byla nazývána prostě Laboratoř Zvláštních Projektů NSA. Byla tajným oddělením NSA. Jeho stáž trvala dva roky a on nikdy nedosáhl oficiálního titulu na univerzitě, ačkoliv měl znalosti fyziky a biologických věd, které dalece přesahovaly osnovy i těch nejlepších univerzit. Tvrdil, že než započal svůj trénink a stáž v ACIO, měl průměrnou inteligenci. Říkal, že mají technologie, které stimulují jisté aspekty centrálního nervového systému a mozku a zvětšují tak původní inteligenci o více než 500 procent. Dále tvrdil, že mají technologii genetické implantace, která zvětšuje schopnost pamatování a uchovávání informací až do té míry, že celé vědecké jádro ACIO má dokonalou fotografickou paměť. To jim umožnilo vytvořit jejich skupinovou inteligenci, jež sahá daleko za dosah jediného génia. Tyto technologie – jak tvrdil – jsou původem mimozemské a jsou převzaté od spřáteleného zdroje, který navštěvuje Zemi po stovky let a s ACIO má od roku 1959 domluvu, jež je utajená dokonce i před vládou a jejími špionážními službami.

Ta mimozemská rasa, kterou nazývá Corteum, pronikla do ACIO v roce 1958 a ačkoliv neupřesnil, jak se to stalo, řekl, že Corteum s ACIO stále spolupracuje za účelem vytvoření technologií, jež jsou dokonalejší než jakékoliv zdejší technologie na Zemi. Technologie pro
urychlení a rozšíření inteligence byly prvními technologiemi, které byly převedeny. Ty pak umožnily vědcům ACIO vstřebat a využít další technologie, které Corteum přineslo do ACIO. Výměnou za tyto technologie bylo Corteu poskytnuto bezpečné útočiště v inteligenční struktuře ACIO. Jinými slovy – Corteu byl umožněn přístup ke všem informačním systémům ACIO, které jsou podle Dr. Nerudy obrovské. Také jim bylo umožněno používat zařízení ACIO včetně jejich laboratoří, rozsáhlých pozemků a vědecké mozkové kapacity. Tento neomezený přístup k inteligenci ACIO poskytl vůdcům Cortea vhled do struktury světové vlády, ve které jsou centra moci, kde sídlí skuteční vůdci. Také jim to poskytlo vhled do způsobu, jak jsou tvořena zásadní rozhodnutí týkající se světové populace.

[wp_ad_camp_2]

Podle Dr. Nerudy je Corteum blahosklonné a nemá žádné skryté motivy převzetí moci na Zemi a nastolení své diktatury. Ve skutečnosti se mnohem více zajímají o to, aby ve vhodný čas navázali diplomatické vztahy s různými světovými vládami prostřednictvím Spojených Národů. Ten čas, jak se domnívají, přijde krátce po roce 2011. Existence Cortea je utajována před NSA a dokonce ani zaměstnanci ACIO si neuvědomují jejich existenci (ačkoliv nevím, jak je toho dosaženo). V ACIO existuje čtrnáct různých úrovní bezpečnostního povolení. Ti, kteří jsou na úrovni dvanáct a výše jsou si vědomi Programu Transferu Technologií (TTP – Technology Transfer Program) s Corteem. Podle Dr. Nerudy je jich asi 120 a nalézají se převážně v Indii, Belgii a Spojených Státech. Těch s bezpečnostním přístupem čtrnáct je jen sedm a jsou to ředitelé Rozvědky, Bezpečnosti, Výzkumu, Zvláštních Projektů, Operací, Informačních systémů a Komunikací.

Tito ředitelé podléhají Výkonnému Řediteli, který je znám jednoduše jako “Fifteen” (patnáct), což je jedinečné zařazení, které je vyhrazené pro vedoucího ACIO. Fifteen je v očích Nerudy nejmocnějším člověkem na planetě. Myslím, že slovem “nejmocnější” má na mysli skutečnost, že Fifteen je schopen rozvinout technologie, které jsou velmi pokročilé oproti jakýmkoliv jiným, jež mají k dispozici světové vlády. Nicméně Dr. Neruda popsal Fifteena a jeho sedm Ředitelů jako blahosklonnou sílu – nikoliv nepřátelskou či
manipulativní.

Těchto osm lidí, jenž tvoří vnitřní svatyni ACIO, vlastní podstatné technologie, které pocházejí z programu TTP s Corteem. Nicméně také existují mimozemské technologie, které byly odvozené z vyproštěných vesmírných lodí či jiných mimozemských artefaktů, včetně různých objevů obsažených ve starobylých textech, které nikdy předtím nebyly odhaleny. Všechny tyto informace a technologie byly shromážděny a vyvinuty ve vědeckém jádru ACIO – všichni jeho členové mají bezpečnostní úroveň dvanáct nebo vyšší. Vědecké jádro se nazývá Labyrint Tým a je tvořeno jak muži, tak ženami, kteří úspěšně využili Corteánské technologie urychlení inteligence a vytvořili tajnou organizaci uvnitř ACIO. Když mi to Dr. Neruda všechno vysvětloval, stalo se to tak komplikovaným, že jsem ho požádala, jestli by mi mohl nakreslit diagram zobrazující, jak všechny tyto organizace pracují.

[wp_ad_camp_2]

Labyrint Tým je tvořen zaměstnanci ACIO, jenž se kvalifikovali do bezpečnostní úrovnědvanáct, třináct a čtrnáct. Fifteen je vedoucím  této nejtajnější organizace. Ta se oddělila od ACIO, aby mohla být utajena před NSA a členy ACIO s nižší hodností. To urychlilo program Labyrint Týmu, který vyvinul své vlastní aplikace technologií z programu TTP s Corteem.

Labyrint Tým vlastní ryzí technologie odvozené z programu TTP s Corteem. Bere tyto technologie a ředí je až do stavu, ve kterém je ACIO či Laboratoř Zvláštních Projektů prodává soukromému průmyslu a vládním institucím (včetně vojenských). Podle názoru Dr. Nerudy je tato tajná organizace nejmocnější organizací na Zemi, ale rozhodli se neuplatňovat svou moc takovým způsobem, který by je zviditelnil. Takže jejich moc je známá jen jejich členům. Asi čtyřicet let shromažďovali velký majetek tak, aby o tom NSA nevědělo. Vyvinuli své vlastní bezpečnostní technologie, které je chrání před výzvědnými agenturami jako je CIA nebo MI5. Ve všech praktických ohledech mají svůj program plně pod kontrolou – a to je zřejmě činí jedinečnou organizací. Dr. Neruda má bezpečnostní úroveň dvanáct a ještě stále nemá přístup k důležitým informacím, které znají jen Ředitelé. Předpokládá, že dokonce i Fifteen zadržuje důležité
informace před svými Řediteli – ačkoliv si tím není jist. Symbol, jenž Labyrint Tým používá, jsou čtyři soustředné kruhy. Každý kruh představuje bezpečnostní úroveň (dvanáct, třináct, čtrnáct a patnáct) a každý z nich představuje jedinečný vhled do programu Labyrint Týmu a jeho koordinace s Corteem.

Fifteen je pro každého v Labyrint Týmu záhadou. Než se stal výkonným ředitelem ACIO, byl fyzikem. Byl vyloučen z univerzity, protože nedodržoval její předpisy a politické prostředí. Pracoval vně institucí a byl vybrán do ACIO díky své kombinaci mozkové kapacity,
nezávislosti a relativní neznámosti ve vědeckých kruzích. Byl jedním z prvních, kdo měl kontakt s Corteem a kdo s nimi založil komunikaci. Corteum vlastně stanovilo Fifteena jako svého spojence v ACIO a Fifteen se stal prvním, kdo použil technologie urychlení inteligence, které Corteum nabízelo jako první. Tyto technologie zdokonalují nejen poznávací schopnosti, paměť a vyšší myšlení, ale také zdokonalují vědomí jedinců, takže můžou využít nově dosažené inteligence ne-invazivním způsobem. To znamená, že nepoužívají svou inteligenci pro svůj osobní prospěch na úkor ostatních. To zřejmě zvýšilo jak Fifteenovo IQ, tak etické vědomí, což ho přimělo k vytvoření Labyrint Týmu, který zadržuje před NSA ryzí technologie z programu TTP s Corteem. Technologie, které jsou uvolněny pro NSA, jsou zředěnými formami ryzích technologií a při vojenských a sledovacích aplikacích jsou mnohem méně účinné. Očekávala jsem, že od Dr. Nerudy uslyším o tajné organizaci inteligentních zlých elitářů – jejichž záměr je vykořisťování a kontrola. Proč by se jinak chtěli schovávat za pláštíkem tak neuvěřitelného utajení?

[wp_ad_camp_2]

Odpověď je podle Dr. Nerudy překvapující. Labyrint Tým vnímá sám sebe jako jedinou skupinu s dostatečným intelektem a technologiemi na to, aby mohla vyvinout jistou formu technologie cestování v čase. V základu jsou zaměřeni na tento program, protože si přejí předejít budoucím nepřátelským akcím, o kterých věří, že se přihodí, pokud tato technologie nebude vyvinuta. Corteum jim v tom pomáhá, avšak nehledě na jejich značný intelekt nebyli doposud schopni tuto technologii vyvinout.

To, co se vám chystám sdělit, se bude zdát neuvěřitelné, ale znovu opakuji, že jen podávám zprávu vytvořenou podle svých poznámek, které jsou založené na konverzaci s Dr. Nerudou. Vysvětlil mi, že na minulosti, přítomnosti a budoucnosti Země a jejího osudu je
zainteresováno dvanáct mimozemských ras. ACIO je díky svému poslání v NSA organizací, která má nejrozsáhlejší znalosti o různých programech těchto dvanácti mimozemských ras. Zřejmě existuje mimozemská rasa, která má nepřátelský záměr a technologický potenciál k rozvrácení lidského sociálního řádu a jeho převzetí, stejně jako k převzetí planety samé. Tento záměr motivoval Fifteena shromáždit intelekt a kolektivní energii Labyrint Týmu, aby vytvořil absolutní obrannou zbraň – které říkají Technologie Čistého Listu (BST – Blank Slate Technology) nebo forma cestování v čase. Nepředstírám, že rozumím všemu, co Dr. Neruda ohledně BST popisoval. Mé poznámky jsou trochu nejasné, protože to, o čem hovořil, tak dalece přesahovalo mé chápání, že jsem v mnoha případech vůbec nevěděla, co si mám zapsat.

Když se projekt Starobylý Šíp dostal pod kontrolu ACIO, byl stejně jako všechny ostatní projekty pečlivě přezkoumán, aby bylo zjištěno, zda neobsahuje nějaké technologie, které by mohly pomoci v celkovém programu vývoje BST. Když bylo zjištěno, že projekt Starobylý Šíp je vlastně časovou schránkou od budoucí verze lidstva, Labyrint Tým zajistil projekt před ACIO a započal směrem k NSA dezinformační kampaň. Dr. Neruda byl jedním ze dvou vědců, kteří měli bezpečnostní přístup dvanáct a jež byli požádáni, aby vedli překlad jazyka Tvůrců Křídel a aby dekódovali jejich různé komunikační symboly. Při tomto procesu si začínal uvědomovat a chápat, jak jejich jazyk dekódovat a co se nám pokouší sdělit. Začal být přesvědčen, že Tvůrci Křídel jsou cestovatelé časem a že ovládají jistou formu BST. Také byl přesvědčen, že na různých místech Země existuje dalších šest časových schránek, ve kterých jsou uložené technologie či vhledy, které umožní vývoj BST.

[wp_ad_camp_2]

Důvod, proč zběhl, spočívá v tom, že při procesu překladu jazyka Tvůrců Křídel začal sympatizovat s jejich filosofií. Cítil, že Tvůrci Křídel s ním komunikují a že ho vybrali jako svého spojence. Když to oznámil svým nadřízeným, cítil, že představuje riziko pro bezpečnost projektu. Když se zaměstnanci ACIO stanou zjevným bezpečnostním rizikem, tak nehledě na jejich bezpečnostní úroveň je jim provedena “paměťová terapie”, která odstraňuje problematické zkušenosti z jejich myslí. Dr. Neruda si byl jist, že mu hrozí tato “terapie” a nedokázal si představit důsledek ztráty svých vzpomínek na zážitky s Tvůrci Křídel. Proto zběhl z ACIO a Labyrint Týmu – byl prvním, kdo to kdy udělal. Když mě kontaktoval, bylo to jen jeden den poté, co zběhl. Řekl mi, že mám počkat, až mě bude znovu kontaktovat, abychom si domluvili místo a čas naší schůzky. O tři dny později zavolal a toho dne odpoledne jsme se setkali. Nebyla jsem připravena mu věřit, ale měla jsem za to, že se jedná o provokativní příběh a byla jsem připravena strávit hodinu nebo dvě jeho vyšetřováním.

Každopádně to, co mi řekl při tomto prvním setkání, je z převážné části obsaženo v tomto protokolu. Ukázal mi fotografie a dokumenty z projektu Starobylý Šíp, které se mi zdály autentické. Také mi ukázal některé z technologií, které v ACIO vyvinuli. Týkaly se holografických fraktálových objektů či HFO – jak jim říkají. Bylo neuvěřitelné to pozorovat (a stejně tak nemožné to vysvětlit) a já musím připustit, že můj první dojem po shlédnutí HFO v akci byl ten, že jakákoliv organizace, jež je schopná vyvinout takovéto technologie, pracuje na úrovni daleko převyšující hlavní proud společnosti. Zdálo se mi to velmi cizí. Pak jsem tomu začala přinejmenším částečně věřit. Zavolala jsem svému zaměstnavateli a řekla mu, že si potřebuji vzít nějaké osobní volno. Vzala jsem si týdenní dovolenou a její podstatnou část strávila s Dr. Nerudou, kterého jsem se ptala na tisíce otázek, na které byl ve většině případů schopen odpovědět. Postupně jsem tomu s pořádnou dávkou skepticismu začala neochotně věřit. Koncem toho týdne mě požádal, abych některé z jeho materiálů publikovala.

Čestně připouštím, že jsem několikrát měla pocit, že je mimozemšťan a dokonce ani teď si nejsem jistá, že není. (To říkám jako osoba, která ještě před šesti měsíci zpochybňovala mimozemšťany a všechny ostatní “netradiční” jevy.) Byl přesvědčen, že ACIO mu nedovolí zběhnout s neporušenou pamětí. Obával se jejich technologie vzdáleného vidění a byl si jist, že se pokusí ho vypátrat. Chtěl, abych si vzala ty materiály, jen pokud s tím souhlasím a pokud budu ochotná je publikovat. A i tak si nebyl úplně jist, že Labyrint Tým a jejich mimozemští přátelé, Corteum, se nebudou snažit provést něco zlého. Nechtěl, aby manipulovali s jeho pamětí. Myslím, že jeho zájem byl převážně v odhalení časové schránky Tvůrců Křídel, její filozofie a komunikačních symbolů. Zdálo se, že ho vůbec nezajímá odhalení ACIO a jeho tajné organizace Labyrint Týmu. Řekl mi o těchto organizacích jen proto, aby na mě zapůsobil – že byl součástí organizace, která má neobvyklou moc a technologie. Taky aby ukázal rozsah toho, co všechno chtějí udržet pod pokličkou a toho, že nebudou váhat svou značnou moc k tomu použít. To byl důvod, proč mě náhodně vybral, abych mu pomohla ten příběh dostat ven.

[wp_ad_camp_2]

Dr. Neruda byl ten nejupřímnější jedinec, jakého jsem kdy potkala. Byl někým, koho bych ráda zařadila mezi své přátele. Byla jsem naprosto okouzlena jeho chováním, komunikačními schopnostmi i jeho intelektem. Jednou jsem se ho zeptala, jaké je jeho IQ a on se vší skromností jednoduše odpověděl, že neexistuje způsob, jak to změřit. A že členové Labyrint Týmu se nezajímají ani tak o své IQ, jako spíš o Fluidní či Tekutou Inteligenci, která určuje rychlost, se kterou můžou být tvořena alternativní či kreativní řešení problémů. Tvrdil, že toto je nejdůležitější forma inteligence a že bez ní nikdo nemůže být schopen cestovat časem. Jinými slovy byl přesvědčen, že cestování časem není nezávislou technologií, ale že jde o technologii, která je spojena s cestovatelem samým. Cestovatel časem musí mít jistou míru fluidní inteligence, aby vydržel stres plynoucí z cestování časem. Nejlepším způsobem, jak tento stres zvládnout, je mít vysokou úroveň fluidní inteligence.

To, co mě na Dr. Nerudovi fascinovalo, bylo jeho líčení toho, jak jsou informace o mimozemšťanech, nové fyzice a kosmologii, proroctvích a galaktické hierarchii skrývány před veřejností, vládami a dokonce před výzvědnými organizacemi. Řekl mi, že existoval jen jeden jediný člověk, který se kdy pokusil napsat o Laboratoři Zvláštních Projektů NSA a že to bylo někdy v roce 1950. Podle mých poznámek to byl Wilbur Smith, kanadský novinář. Všechno ostatní, co kdy bylo napsáno, bylo napsáno na základě pouhých dohadů. Dr. Neruda říkal, že když byl ten článek zveřejněn, stal se důvodem vzniku ACIO, aby byla vytvořena nová úroveň toho, co nazýval nepovšimnuté sektory. Říkal, že nepovšimnuté sektory se ve výzvědných složkách vyskytují zřídkakdy, ale ty, které existují, se často zasouvají do hlubokých úrovní utajení, aby zůstaly skryty před veřejností a soukromým zkoumáním.

Také se dohadoval, že existují členové vojensko-průmyslového komplexu, kteří jsou zainteresováni v těchto nepovšimnutých sektorech. Tvrdil, že ACIO či jeho sesterská organizace – Laboratoř Zvláštních Projektů, prodávají zředěné technologie soukromým korporacím a laboratořím a ty pak můžou dále být komercionalizovány pro vojenský průmysl a v některých případech dokonce i pro spotřebitelské použití.

Dr. Neruda mi dovolil, abych pět formálních rozhovorů s ním nahrávala. Ty rozhovory jsou pravděpodobně nejlepším způsobem, jak pochopit jeho úhel pohledu či perspektivu a příběh, který vypráví. Dokonce i teď, když píšu tento dopis, pochybuji o mnohém, co mi říkal a zároveň si nedokážu představit, proč by si dělal všechny tyto starosti, kdyby to byla jen hra nebo nějaký podvod. To by mi vůbec nedávalo smysl. Tak jsem se zasekla někde vprostřed mezi vírou a nevírou. Jen vám řeknu, že i kdyby jen malé procento z toho, co říká, byla pravda, pak by se občané a jejich politici měli probudit. Podle Dr. Nerudy nemají dokonce ani naši nejvyšší vládní úředníci a vojenští hodnostáři přístup k informacím, na nichž se on podílí.

[wp_ad_camp_2]

Jestli ale tyto nepovšimnuté sektory existují a soukromí investoři pracující ve prospěch vojenského průmyslu jsou v těchto tajných organizacích zainteresováni, měla by to nějaká organizace prošetřit. A měla by jí být zajištěna ochrana a imunita a mnoho dalších statutů, aby mohla tato tajemství dostat na veřejnost nebo přinejmenším k našim vládním úředníkům.

Mám zhruba šedesát stran poznámek z mých prvních rozhovorů s Dr. Nerudou a pak ještě pět přepisů pěti rozhovorů, které jsem s Dr. Nerudou udělala. Chtěla bych povzbudit každého, kdo chce tato témata pochopit, aby si přečetl přepisy rozhovorů. Jsou určitě našimi nejlepšími záznamy toho, co se děje za zavřenými dveřmi, co se týká faktů o mimozemšťanech, tajných organizacích a cestování časem.

 

pokračování příště

[wp_ad_camp_2]

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.