Anna:

„Ví náš president o situaci s mimozemšťany?“

Dr. Anderson:

„Ano.“

Anna:

„Co o tom ví?“

[wp_ad_camp_2]

Dr. Anderson:

„Ví o Šedivácích. Ví o mimozemských základnách, které existují uvnitř našeho solárního systému. Ví o Marťanech…“

Anna:

„Dobrý bože, skutečně se mi chystáte namluvit, že zelení mužíčci z Marsu existují?“

Dr. Anderson:

„Kdybych vám byl řekl, co vím o situaci s mimozemšťany, obávám se, že bych ve vašich očích ztratil věrohodnost. Věřte mi, že skutečnost s mimozemšťany je mnohem složitější a obsáhlejší, než abych vám o tom dnes večer vykládal. Na to není teď čas. A kdybych vás informoval pouze povrchně, obávám se, že byste tomu nevěřila. Takže se chystám poskytnout vám částečnou pravdu a budu se snažit pečlivě volit slova.

Marťané jsou humanoidní rasa, jenž mají s námi společné genetické kořeny. Žijí v podzemních základnách na Marsu a není jich mnoho. Někteří se již přistěhovali na Zemi a s nějakými minimálními úpravami svého fyzického vzezření, by mohli být považováni za lidi i za denního světla.

Prezident Clinton je si vědom této záležitosti a zvažoval alternativní cesty komunikace s mimozemšťany. Dosud, jako prvotní forma komunikace byla použita telepatie. Nicméně, tato forma komunikace nepožívá důvěry, obzvlášť ve vojenských kruzích. Vlastně každý radioteleskop na zemi, byl z času na čas používán pro komunikaci s mimozemšťany. Dávalo to smíšené výsledky, ale bylo to úspěšné a prezident o tom ví.“

[wp_ad_camp_2]

Anna:

„Pak je Clinton zapojen do tajné sítě, o které jste se zmínil?“

Dr. Anderson:

„Ne vědomě. Ale je jasně důležitou autoritou a síťoví operativci ho mají ve velké péči.“

Anna:

„Říkáte, že je manipulován?“

Dr. Anderson:

„To záleží na definici manipulace. Může udělat jakékoliv rozhodnutí, jenž si přejí, konečně, má moc udělat anebo ovlivnit všechna rozhodnutí ohledně národní bezpečnosti, hospodářské stability a sociálního řádu. Ale je obecně ovlivněn názorem svých poradců. A vysoce postavení operativci tajné sítě radí jeho poradcům. Síť a její operativci, se jenom zřídka tlačí k politické moci, protože tato je ostře sledována v médiích a oni obecně pohrdají názorem médií a veřejnosti.

Clinton, nicméně, není manipulován, ale dostává rady. Informace, kterou dostává, je někdy upravena, aby vedla jeho rozhodnutí ve směru, jenž Síť považuje za prospěšný pro všechny své členy. Myslím, že k rozsahu úpravy informace řeknete, že prezident je manipulován. Má velice málo času k tomu, aby prověřoval a hodnotil alternativní plány, co způsobuje, že jeho poradci jsou velice vlivní.“

Anna:

„Dobrá, takže je manipulován, přinejmenším podle mého mínění. Děje se to také s jinými vládami, jako je například japonská, nebo britská?“

Dr. Anderson:

„Ano. Síť není pouze národní, ale globální. Natahuje se k jiným rasám a druhům, takže její vliv je mnohem širší, než jste zvyklá pozorovat. Je to obousměrná ulice. Jak jsem již řekl, jedině Labyrinth Group provozuje činnost, jenž je skutečně nezávislá a kvůli svým cílům je povoleno mít tuto nezávislost… ve vší počestnosti, není nic, co by jí zamezilo, s možnou výjimkou Tvůrců Křídel.“

[wp_ad_camp_2]

Anna:

„Takže všechny světové vlády jsou manipulované touto tajnou Sítí organizací… kdo jsou tyto organizace… zmínil jste se o některých z nich, ale které jsou další?“

Dr. Anderson:

„Mohl bych jmenovat většinu z nich, ale proč? O mnohých byste to neřekla. Jsou jako Labyrinth Group. Slyšela jste o ní někdy předtím? Ovšemže ne. Dokonce současné vedení NSA neví o ACIO. Někdy v minulosti věděli. Ale to bylo před 35 lety a lidé v organizaci se mění, ale stále si ponechávají své napojení na tajnou a privilegovanou informační síť.

Ale na tuto síť nemá absolutně žádný vliv dav, či organizovaný zločin. V některých případech síť používá organizovaný zločin jako svůj štít, ale organizovaný zločin funguje přes nahánění strachu, ne utajení. Jeho vůdcové mají průměrnou inteligenci a spojují se s informačními systémy, které jsou zastaralé a proto nejsou strategické. Síť organizovaného zločinu je o mnoho méně rafinovaná, než Síť, o které mluvím.“

Anna:

„Dobrá, vraťme se na chvilku k Tvůrcům… omlouvám se za své roztěkané otázky. Je to proto, že se chci dozvědět co nejvíc a zjišťuji, že je obtížné držet se tématu projektu Ancient Arrow.“

Dr. Anderson:

„Nemusíte se omlouvat. Chápu, jak vám to musí vypadat. Jsem stále svěží, můžeme pokračovat.“

Anna:

„Dobrá. Mluvme trochu o vašich dojmech nebo vhledech do filosofie a kultury Tvůrců Křídel.“

Dr. Anderson:

„Nejdříve ze všeho chci opět připomenout, že byl přeložen pouze zlomek z jejich textů. Takže kdybych měl jakékoliv vhledy, jsou omezeny částečným pochopením – přinejlepším – jejich kultury a filosofie. Rovněž bych chtěl připomenout, že Tvůrci nemuseli reprezentovat svou kulturu a filosofii v širším měřítku. Naše interpretace byla, že prezentovali podmnožinu subkultury jejich času.

Se znalostí těchto informací řeknu, že Tvůrcům prospělo přibližně 750 let evolučního myšlení. Předpokládáme, že lidé toho období jsou aktivními členy Galaktické Federace…“

Anna:

„Co je ta Federace… Ještě jsem vás neslyšela o ní mluvit?“

Dr. Anderson:

„Každá galaxie má svou Federaci – volný svazek který obsahuje všechny vnímající formy života na každé planetě této galaxie. Dalo by se říct, že je to ekvivalent Spojených Národů galaxie. Tato federace má své přizvané členy a také členy přísedící. Přizvaní členové jsou ty druhy, které byly řízeny aby se chovaly odpovědným způsobem, jako správci své planety a kombinují jak technologii, filosofii, tak i kulturu, které jim umožní komunikovat, jako globální bytost se sjednoceným řádem.

Přísedící členové jsou druhy, které jsou oddělené a pořád zápasí jeden s druhým o území, moc, peníze, kulturu a o mnoho jiných věcí, které jim brání ve vytvoření sjednocené světové vlády. Lidská rasa na zemi je takovým druhem, a nyní je prostě pozorována Federací, ale není přizvána k její politice a ekonomickým systémům.“

[wp_ad_camp_2]

Anna:

„Říkáte, že naše galaxie má nějakou vládu a ekonomický systém?“

Dr. Anderson:

„Ano, ale jestliže vám budu povídat o tom, ztratíte stopu toho, co vám chci skutečně vykládat o Tvůrcích…“

Anna:

„Omlouvám se, že vás neustále odvádím od tématu. Ale je to příliš úžasné, než abych to nechala být. Jestliže existuje spolupracující Federace inteligentních druhů, proč nás neochrání před nepřátelskými mimozemšťany v roce 2011, anebo nám alespoň v tom nepomohou?“

Dr. Anderson:

„Federace nenaléhá na žádné druhy. Je to opravdová osvobozující síla, ne vládnoucí síla s vojenskou přítomností. To jest, budou nás pozorovat a pomáhat svými podněty, ale nebudou zasahovat.“

Anna:

„Je to jako Primární Direktiva, jako ve Star Trek?“

Dr. Anderson:

„Ne. Je to spíše jako rodič, který chce učit své děti, jak se mají o sebe postarat, aby se stali větším přínosem pro rodinu.“

Anna:

„Ale mělo by nepřátelské převzetí moci na zemi vliv na Federaci?“

[wp_ad_camp_2]

Dr. Anderson:

„Určitě. Ale Federace nezasahuje do odpovědnosti druhu za své přežití a do záchrany její genetiky. Víte, na úrovni atomů našich fyzických těl jsme všichni doslovně vytvořeni z hvězd. Na sub-atomární úrovni, naše mysli jsou nefyzickými schránkami galaktické mysli. Na sub-sub-atomární úrovni, naše duše jsou nefyzickými schránkami Boha, či inteligence, která prostupuje vesmír.

Federace věří, že lidské druhy se mohou bránit, protože jsou složeny s hvězd, galaktické mysli a Boha. Kdybychom byli neúspěšní a nepřátelství se rozšířilo do dalších částí galaxie, pak by si toho Federace všimla a její členové by hájili svou svrchovanost, jak se to stalo mnohokrát. A v tomto procesu obrany povstanou nové technologie, ustanoví se nová přátelství a do galaktické mysli se vloží nová důvěra. To je důvod, proč to Federace dělá tak, jak to dělá.“

Anna:

„Existuje fenomén BST někde ve Federaci?“

Dr. Anderson:

„Ano. Pravděpodobně na jedné z planet, blíže ke galaktickému jádru.“

Anna:

„Tak proč Federace nepomůže… řekl jste, že by mohli pomoct, že?“

Dr. Anderson:

„Ano, mohou pomoct. A Corteum patří mezi pozvané členy Federace (IM – invited members) a skutečně nám pomáhá. Ale oni sami nevlastní technologii BST… je to velice speciální technologie a je umožněno ji vlastnit jenom těm druhům, které ji zamýšlejí použít jako obrannou zbraň. A v tom je výzva.“

Anna:

„Kdo uděluje toto „povolení“… říkáte, že Federace rozhoduje o tom, které druhy jsou připraveny získat BST?“

Dr. Anderson:

„Ne…myslím, že o tom rozhoduje Bůh.“

Anna:

„Nevím proč, ale je těžké uvěřit v to, že věříte v Boha.“

Dr. Anderson:

„Správně, věřím. A dále ještě, v Boha věří každý v Labyrinth Group – včetně Fifteena. Viděli jsme tolik důkazů Boha, či vyšší inteligence, že těžko můžeme diskutovat o jeho existenci. Bylo by nemožné popírat Boha na základě toho, co jsme pozorovali v našich laboratořích.“

Anna:

„Takže Bůh rozhoduje o připravenosti použít BST. Myslíte že o tom rozhodne před rokem 2011?“ (Přiznávám, že v této otázce byly tuny sarkasmu.)

Dr. Anderson:

„Víte, Anno, Labyrinth Group doufá, že připravenost všech druhů nemusí být určujícím faktorem, ale že určité podskupiny uvnitř druhů by mohli dostat svolení získat technologii, aby se mohly ubránit proti nedovoleným zásahům cizích sil. Labyrinth Group doufá, že ona by mohla být touto podskupinou a to je jeden z důvodů, proč Fifteen investoval takové nesmírné prostředky skupiny ACIO do bezpečnostních systémů.“

[wp_ad_camp_2]

Anna:

„Nezodpověděl jste plně mou otázku…myslíte, že by BST mohla být vyvinuta v průběhu příštích dvanácti let?“

Dr. Anderson:

„Nevím. Rozhodně doufám, že ano, ale BST není naše jediná linie obrany. Labyrinth Group vymyslela mnoho obranných zbraní, všechny vám nebudu popisovat. Ta cizí rasa, předpovídaná v proroctvích, v této chvíli o Zemi vůbec neví. Oni přijdou z naprosto jiné galaxie. Proroctví zní, že pošlou sondy do naší galaxie a rozhodnou, že Země je nejlepší genetickou knihovnou a přirozeným rezervoárem zdrojů v Mléčné dráze, která může být rychle přizpůsobena jejich cílům. Navštíví Zemi v roce 2011.

Proroctví dále říká, že budou zadobře s našimi vládami a využijí Spojené Národy jako svého spojence. Vloží se do procesu vytvoření sjednocené světové vlády přes Organizaci Spojených Národů. A v prvních volbách v roce 2018, překvapí OSN a převezmou vládu nad světem. Provedou to podvodným způsobem. Zmiňuji se o těch proroctví, protože jsou docela specifické, pokud se týká času, takže máme přibližně 19 let abychom vyvinuli a zdokonalili BST. V ideálním případě, chtěli bychom ji mít k dispozici za účelem působení v intervenčních bodech pro tuto rasu, v těch bodech, kdy se rozhodovala přejít do naší galaxie. Chtěli bychom způsobit, aby se rozhodli pro jinou galaxii, anebo aby ustoupili od toho záměru vůbec. Ale možná bude těžké zjistit tento intervenční bod.

Víte, technologie implantace paměti, vyvinutá Labyrinth Group, se dá použít v součinností s BST. Mohli bychom definovat intervenční bod, kdy bude vybrána naše galaxie, jako cíl kolonizace, vstoupit do toho času a místa a vložit jejich vedení novou paměť, která je odvrátí od naší galaxie.“

Anna:

„Buď jsem již unavena, anebo jsem jenom pořád víc zmatena… říkáte, že Labyrinth Group již má řešení této situace… zabránění těmto loupeživým cizincům i jenom vstoupit do naší galaxie? Jako víte, kde vůbec jsou?“

Dr. Anderson:

„Abych mohl odpovědět na vaši otázku, měl bych vám detailněji vysvětlit povahu BST a to, jak se liší od pouhého cestování časem. Pokusím se vysvětlit to tak jednoduše, jak jenom mohu, ale je to složité a k tomu je potřeba, abyste opustila předjaté názory o času a prostoru.

Víte, čas nemusí být výhradně přímočarý, jak se to zobrazuje v „časové linii“. Čas je uspořádán svisle s každým okamžikem v existenci, stohován jeden na druhém a všechny časy se vzájemně kryjí. Jinými slovy, čas je souborem všech okamžiků všech zkušeností, současně existujících uvnitř bezčasovosti, které se obvykle říká věčnost.

[wp_ad_camp_2]

 

Z existence vertikálního času je možno vyvodit závěr, že je možno vybrat okamžik zkušenosti a použít čas a prostor jako portál, skrze který se dá provést volba. Jestliže se jednou volba provede, čas a prostor se stanou kontinuitním činitelem, který změní vertikální čas na horizontální, neboli konvenční…“

Anna:

„Nerozumím. Jak se liší vertikální čas od horizontálního?“

Dr. Anderson:

„Vertikální čas má co do činění se současně probíhající zkušeností všeho času a horizontální čas souvisí s kontinuitou času v lineárních zkušenostech okamžik vedle okamžiku.“

Anna:

„Tak jestliže říkáte, že každá zkušenost, jakou jsem kdy měla, anebo kdy budu mít, existuje již nyní? A že minulost a budoucnost, jsou právě přítomny, ale pouze já mám natolik vymytý mozek, že to nevidím?“

Dr. Anderson:

„Jak jsem již řekl, je to složité a obávám se, že to potrvá, než vám to vysvětlím a za tu dobu ztratíme stopu k velice zajímavé informaci o BST. Snad, kdybych byl vysvětlil povahu BST, mnoho vašich otázek by se přitom objasnilo.“

Anna:

„Dobrá, řekněte mi tedy, co je BST? Vzhledem k tomu, co znamená zkratka, předpokládám, že to znamená něco jako … vymazání události a změnu kursu historie. Je to tak?“

Dr. Anderson:

„Vysvětlil bych to takto. Povaha cestování časem může být pozorovací. Z tohoto pohledu, ACIO a jiné organizace – dokonce jednotliví občané – mají schopnost cestování v čase. Ale tato forma cestování je pasivní. Není ekvivalentem BST. Jestliže chcete změnit budoucnost, musíte se dostat do interakce s vertikálním časem, listovat v něm jako v knize, až dokud nenajdete tu stránku, čili intervenční bod, jenž je důležitý pro vaši misi.

Proto je to tak složité, protože vstup do vertikálního času vyžaduje změnu kurzu horizontálního času. A pochopení těchto změn a jejich rozsahu a vlivu vyžaduje mimořádně složité modelování. Z toho důvodu se Labyrinth Group spojila s Corteem – její výpočetní technologie má 3.200 krát větší výpočetní rychlost, než naše nejlepší superpočítače.

[wp_ad_camp_2]

Umožňuje nám to vytvářet organické, vysoce složité modely scénářů. Jestliže shromáždíme důležitá data, tyto modely nám řeknou nejpravděpodobnější intervenční body a po vyvolání určitého scénáře, dostaneme jeho nejpravděpodobnější výsledky. Jako ty nejsložitější technologie, BST je složeninou, zahrnující pět oddělených a souvisejících technologií. První technologie je specializovaná forma vzdáleného vidění. Tato umožňuje školenému člověku mentálně se pohybovat do vertikálního času a pozorovat události a dokonce naslouchat rozhovorům, dotazovacím způsobem. Agent je neviditelný pro všechny lidi v tom času, do kterého se cestuje, takže je to dokonale bezpečné a nevtíravé. Informace, získané tímto způsobem, ovlivní použití dalších čtyřech technologií. Je to ekvivalent shromažďování informací.

Druhá technologie, která je klíčem k BST, je ekvivalentem implantace paměti. ACIO říká této metodě Procedura Restrukturalizace Paměti (Memory Restructure Procedure – MRP). MRP je technologie která umožní důkladně eliminovat paměť v horizontální časové posloupnosti a na její místo umístit novou paměť. Tato nová paměť je připojena k existující paměťové struktuře příjemce. Vidíte, události – malé i velké – stojí za jednotlivou myšlenkou, která se stává trvalou pamětí, která opačně, se stává příčinným energetickým centrem, které vede vývoj a uskutečnění myšlenky v realitě… v horizontálním čase. MRP může odstranit počáteční myšlenku a tím eliminovat trvalou paměť, která způsobuje, že se událost stane. Třetí technologie se skládá z vymezení intervenčního bodu. V každém větším rozhodnutí, jsou stovky, ne-li tisíce intervenčních bodů v horizontálním čase, jako se myšlenky rozvíjí a pohybují se skrze svou vývojovou fázi. Nicméně, ve svislém času je pouze jeden intervenční bod, nebo jak mu říkáme, kauzální semeno. Jinými slovy, jestliže zpřístupníte vertikální čas, můžete identifikovat intervenční bod, který je tímto kauzálním semenem. Tato technologie identifikuje nejpravděpodobnější intervenční body a řazení jejich priorit. To umožní soustředit se na zbývající technologie. Čtvrtá technologie se vztahuje k třetí. Je to technika modelování scénářů. Tato pomáhá odhadnout různé intervenční body, které mají nejmenší invazivní účinek na příjemce. Jinými slovy, který intervenční bod – pokud se na něj aplikuje daný model scénáře – má žádoucí výsledek s co nejmenším narušením nesouvisejících událostí? Technologie modelování scénářů je klíčovým prvkem BST, protože bez ní by BST mohlo způsobit významný rozkol ve vztahu ke společnosti a druhům.

[wp_ad_camp_2]

Pátou, nejzáhadnější technikou je technika interaktivního cestování časem. Labyrinth Group má první čtyři techniky připravené na příchod této páté, aby se BST dala provádět. Je k tomu potřeba agenta, či celý tým agentů, kteří jsou schopni pohybovat se ve vertikálním čase, aby mohli být posláni do přesně stanoveného prostoru a času, kde byl určen rozhodující intervenční bod. Odtud musí tito pracovníci provést MRP, (Memory Restructure Procedure – proces restrukturalizace paměti) a vrátit se do svého původního času, aby potvrdili úspěšnost mise.“

Anna:

„Jak tomu naslouchám, zdá se mi, že tomu i rozumím, ale zní mi to tak neskutečně, doktore. Jsem… jsem úplně v rozpacích z toho, jak se teď cítím. Je to vše tak zvláštní. Je to tak velké…ohromné…Nemohu uvěřit, že to směřuje někam, na té samé planetě, kde žiji. Před touto schůzkou, jsem se starala o vyrovnanost svého finančního rozpočtu a kdy již konečně nechám opravit to své rozbité auto… tyto věci se teď zdají tak vzdálené…“

Dr. Anderson:

„Možná bychom si mohli dát další přestávku a ohřát si kávu.“

Anna:

„Vyhlašuji přestávku na kávu…“

(přestávka asi 10 minut . . . interview pokračuje)

Anna:

„Jestliže tedy má Labyrinth Group čtyři technologie připravené k použití a pouze čeká na interaktivní… na tu interaktivní část, musí mít již stanovené modely scénářů a intervenční body, jakým způsobem se budou zabývat touto cizí rasou. Je to tak?“

Dr. Anderson:

„Ano. Mají definováno kolem čtyřiceti modelů a snad více jak pět až osm intervenčních bodů.“

Anna:

„Jestliže je scénářů tak mnoho, musí mít také stanoveny priority. Jaký je nejpravděpodobnější model scénáře?“

Dr. Anderson:

„V tomto bodě budu stručný, protože je to tak tajná informace, že ji zná jenom Fifteen a personál s úrovní 14X. Mé zařazení je 12X, takže se ke mně tyto informace dostanou velice zředěné a dost možná, že použijí dezinformace, pokud se týče modelování scénáře.

Mohu o tom říct pouze, že z proroctví a pomocí techniky vzdáleného vidění, víme o této rase dost hodně.

Například, víme, že pochází z jedné z galaxií, kterou Hubblův teleskop prozkoumal tak důkladně, jak to jenom bylo možné a tím pádem je velice popsána podrobně. Víme, že je vzdálena 2,6 milionu světelných let a že ten druh bytostí je umělou rasou, směsí genetické tvorby a technologie. Má mentalitu roje, či úlu, ale individuální iniciativa se u nich pořád hodnotí kladně, pokud se shoduje se zřejmými záměry jejich vůdců.

Jelikož je to umělá rasa, může být vyráběna v řízeném prostředí a jejich populace se může zvýšit, nebo snížit podle přání jejich vůdců. Je…“

Anna:

„Řekl jste, že jsou z galaxie vzdálené 2,6 milionů let? Pokud by tedy cestovali rychlostí světla, zabralo by jim to 2,6 milionu let. A vy jste předtím řekl, že oni teď dokonce o Zemi vůbec neví?“

Dr. Anderson:

„Corteum pochází z planety vzdálené 15.000 světelných let a mohou cestovat na svou planetu a zpět v čase, ve kterém my cestujeme na Měsíc – který je vzdálen pouhých 400.000 km. Čas, ani prostor není lineární. Prostor je zakřiven, jak vaši fyzikové v poslední době učili, ale může být uměle zakřiven přemístěním energetického pole, které způsobí zhroucení prostoru a iluze vzdálenosti. Světelné částice nepřemisťují prostor a nezpůsobují jeho zhroucení, ale pohybují se přímočaře prostorem, ale jsou formy elektromagnetické energie, pomocí kterých je toto možné provádět. A tato technologie umožňuje cestování prostorem – také mezi galaxiemi – relativně snadno.“

[wp_ad_camp_2]

Anna:

„Proč jste potom řekl: „vaši fyzikové“?“

Dr. Anderson:

„Omlouvám se… je součástí mého tréninku být izolován od hlavního proudu společnosti. Jestliže pracujete třicet let v tajné organizaci jako je Labyrinth Group, máte sklon pohlížet na své přátele…jakoby nebyli vašimi přáteli, ale jako něčím úplně jiným. Vědecké principy, kterých se chopila Labyrinth Group jsou podstatně odlišné od těch, které se učí ve vašich… vidíte a je to tu zas,…v našich vysokých školách. Musím již být unaven.“

Anna:

„To neznamená, že bych vám to vytýkala. Je to jenom způsob, jakým jste to řekl, znělo to, jakoby to řekl cizinec, nebo vyhoštěnec.“

Dr. Anderson:

„Jsem vyhoštěnec, ale rozhodně ne cizinec.“

[wp_ad_camp_2]

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.