Fake news. Termín, který ještě před pěti lety prakticky neexistoval, se nyní stal oblíbeným nástrojem k potlačení svobody projevu. Jedním z těch, kteří tohoto trendu využili, je kalifornský senátor Richard Pan, ten samý politik, který již napáchal nesčetné škody zavedením svého neslavného zákona SB277 o povinném očkování všech kalifornských dětí ve školním věku (roku 2015).

Nový návrh zákona senátora Richarda Pana s názvem „SB1424 Internet: sociální média: falešné informace: strategický plán“ by ze všech lidí, kteří zpochybňují jakoukoli „oficiální pravdu“ vlády, učinil kriminálníky – klást otázky by se stalo trestným činem. To samozřejmě zahrnuje oficiální pravdu o očkování, tedy že všechny vakcíny jsou zdraví prospěšné, bezpečné a bez rizika vedlejších účinků, a že zdravý národ je očkovaný národ.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Proč je zákon SB1424 nebezpečný

Natural Health 365 vysvětluje, jak by zákon ohrozil svobodu projevu a právo na zpochybnění oficiálních informací o vakcínách:

Každá osoba, která v Kalifornii provozuje internetovou stránku, bude povinna vypracovat strategický plán k ověření každé zprávy, kterou bude chtít publikovat. Plán musí také obsahovat opatření ke zmírnění šíření nepravdivých informací pomocí fact-checkerů (ověřování faktů), aby ověřily pravdivost publikací a následně poskytly výsledky uživatelům sociálních sítí. Štítkem „fake news“ musí být ocejchován každý příspěvek, který obsahuje dezinformace.

Pokud návrh zákon projde, kalifornské vládní orgány budou nuceny zavést dodatečné zákony k jeho prosazování, včetně sankcí proti tzv. „slovním zločincům“.

Například, pokud někdo v nezávislých médiích publikuje článek o nebezpečí očkování a jejich toxickém složení, bude do příspěvku muset zahrnout také varování, že obsahuje „fake news“ (vzhledem k tomu, že se odchýlil od „oficiálního“ příběhu), jinak bude riskovat sankce za „slovní kriminalitu“.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Cenzura převlečená za formu „ochrany“

Kdo bude rozhodovat o tom, co je správné a špatné, pravdivé a falešné? Odkud budou oficiální fact-checkery a jakým směrem budou nakloněny?  Konec konců, všichni jsme zaujatí pro nebo proti věcem na základě našich vlastních životních zkušeností.

Breitbart News píše:

Není jasné, kdo by tyto „fact-checkery“ určil.

V současné době Facebook používá fact-checkery schválené Mezinárodní sítí pro kontrolu faktů (IFCN), organizací řízenou neziskovkou Poynter Institute, která je zase částečně financována nadací George Sorose (Open Society Foundation) a dalšími liberálními organizacemi.

Pro vládní agentury by byla hračka eliminovat veškeré zdroje názorů, které se od oficiálních zpráv liší. Prvně by se zaměřily na největší organizace a zpravodajské agentury, které běžně vyjadřují ne-mainstreamové názory, a postupně by se propracovaly až k těm nejnižším vrstvám – malým organizacím a nezávislým webům – a nakonec i k jednotlivcům, kteří si vládnímu patentu na pravdu dovolí oponovat.

Pomalu, ale jistě, by byla zavedena cenzura, která by byla prezentována jako zdravý způsob kontroly faktů, kterým jsme denně vystavováni – způsob, jak nás chránit před fake news a šířením dezinformací. Je důležité si uvědomit, že máme právo slyšet obě strany každého příběhu a docházet k vlastním závěrům.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Takový vládní zásah, jaký by z implementace navrhovaného zákona SB1424 jistě vyplynul, by nás zbavil práva na posouzení validity informací námi samými – práva, kterého bychom si všichni měli vážit a bojovat za něj.

 

Překlad: raja, Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.