V následujících měsících po povolení vakcíny proti Covid-19 ve Spojených státech, společnost Pfizer najala 600 zaměstnanců, aby se vyrovnali s „prudkým nárůstem“ počtu hlášených nežádoucích účinků způsobených vakcínou, podle dokumentu vypracovaného samotnou laboratoří.

Podle tohoto dokumentu společnost Pfizer „přijala řadu opatření k řešení prudkého nárůstu počtu hlášení nežádoucích účinků.

Patří mezi ně významná technologická vylepšení a řešení z hlediska metod a pracovních postupů.

Kromě toho se zvýšil počet zaměstnanců, kteří zadávají údaje a zpracovávají případy. »

V době, kdy byl dokument – ​​datovaný prvním čtvrtletím roku 2021 – odeslán FDA, společnost Pfizer najala přibližně 600 dalších zaměstnanců na plný úvazek, aby se tomuto nárůstu přizpůsobila.

„Vždy se k nám každý měsíc připojuje více lidí, což je očekávaný celkový počet více než 1 800 nových zaměstnanců do konce června 2021,“ uvedl Pfizer.

Dokument se jmenuje „Kumulativní analýza hlášení o nežádoucích událostech po udělení povolení“. Toto jsou zprávy pouze pro vakcínu Pfizer, obdržené do 28. února 2021. Byla schválena FDA dne 30. dubna 2021.

Dokument nebyl zpřístupněn veřejnosti, dokud Veřejné zdraví a lékaři pro Transparency (PHMPT) žaluje FDA. PHMPT požádal FDA (podle zákona o svobodném přístupu k informacím – FOIA), aby co nejdříve zveřejnil dokumenty, které ho vedly k urychlenému schválení vakcíny Pfizer ve Spojených státech.

Ale pak FDA řekl, že nebude schopen publikovat více než 500 stran za měsíc (z téměř 500 000), a že by proto trvalo několik desítek let, než by se vše dalo znovu dohromady. Po soudním sporu bylo FDA nařízeno poněkud zrychlit tempo a publikovat 55 000 stran každých 30 dní.

Analýza hlášení nežádoucích účinků již unikla specializované nevládní organizaci, transparentnost lékařských údajů PHMPT, ale některé části byly redigovány, včetně počtu lidí, které Pfizer najal, aby se vypořádali s nárůstem zpráv o vedlejších účincích.

„Požádali jsme, aby zpráva na šesté straně byla vyškrtnuta a FDA ” souhlasil bez poskytnutí vysvětlení,“ vysvětlil Aaron Siri, právník zastupující žalobce, v e-mailu pro The Epoch Times.

Po zveřejnění dokumentu měl FDA za to, že na této stránce byly provedeny tři proškrtání „Mohlo by být zrušeno,“ řekl mluvčí FDA listu The Epoch Times e-mailem.

Tyto pasáže byly ponechány přeškrtnuté v souladu s oddílem (b)(4) zákona o svobodném přístupu k informacím (FOIA), který agenturám umožňuje „neprozrazovat obchodní tajemství a obchodní informace získané privilegovanou osobou nebo informace důvěrné“.

Proškrtaná verze dokumentu také odhaluje, že přibližně 126 milionů dávek Pfizeru byly odeslány do celého světa od doby, kdy společnost poprvé obdržela povolení od amerických regulátorů, dne 1. prosince 2020. Společnost dodávala vakcíny do 28. února 2021.

Není známo, kolik z těchto dávek bylo k tomuto datu podáno.

Společnost Pfizer neodpověděla na otázky, které jí byly zaslány e-mailem, zejména ohledně počtu lidí přijatých ke zvládání nežádoucích účinků.

Společnosti, které vyrábějí další dvě vakcíny proti Covid-19 schválené americkými regulačními orgány, Moderna a Johnson & Johnson neodpověděly na otázky týkající se zvýšení počtu nežádoucích účinků nebo nábor dalších zaměstnanců pro správu hlášení.

Počet hlášení o nežádoucích účincích po očkování předložených do systému hlášení nežádoucí účinky vakcín (Vaccine Adverse Event Reporting System), společně řízená FDA a CDC, od té doby, co byly vakcíny licencovány, raketově vzrostla.

Mezi hlášené problémy patří zánět srdce, srážení krve a těžký alergický šok.

Federální vláda tvrdí, že přínosy očkování převažují nad riziky, ale specialisté toto tvrzení stále více zpochybňují, zejména pro jistotou část populace (jako jsou například mladí dospívající muži).

Přeložila b. | Zdroj: Epoch Times

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.