Zatímco široká část obyvatelstva odhalila korona-podvod a jeho nelibost k neodůvodněným (ochranným) opatřením očividně narůstá, přináší Spolkový statistický úřad „vystřízlivělá“ čísla, která přivádí Spolkovou radu do stavu nouze při podávání vysvětlení. Pročpak o tom MSM nepřináší žádné zprávy?

Čísla dokládají, že se ve Švýcarsku v žádném období nevyskytovala pandemie. V roce 2015 zemřelo ve stejném období dokonce více lidí než v roce 2020.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Podvod systému?

Poté co vláda ve spolupráci s prolhaným tiskem démonizovala na základě vědeckých podvodů CO2, následuje útok na vzduch, který dýcháme. Dle nového příběhu je vzduch kontaminován neviditelným patogenem, jehož následkem je nyní volné dýchání vysoce nebezpečné až smrtelné.

Poznámka: Neexistuje ani žádná korelace mezi obsahem CO2 v atmosféře a změnou klimatu, ani vědecký pokus, který by tuto souvislost dokazoval. Podobně jako u koronapodvodu je tato teorie založena výhradně na modelech, které mohou být „vědci“ svévolně kalibrovány tak, jak si přejí zadavatelé těchto studií.

Jak klimatický švindl, tak i koronašvindl jsou útokem na lidské svobody a blahobyt. Zatímco lidstvo krvácí, mne si elita u moci ruce. Koronapodvod exemplárně ukazuje, že nás stát nechrání před kriminálními živly. V praxi stát slouží kriminálníkům jako prostředek k dosažení svých nároků na světovládu. Ten, kdo chce vyřešit problém s novými zákony a regulacemi, ten pouze krmí bestii.

Podobně jako rostliny nemohou prospívat bez CO2, daří se stejně lidem bez kyslíku. Podle Warburgova efektu vede nedostatek kyslíku k překyselení, které transformuje organismus na optimální prostředí pro parazity a infekce. Pokud tedy nosíte respirátor a již nebýváte vystaveni UV záření, protože se již neodvažujete chodit kvůli koronahysterii ven, zvyšujete si riziko vzniku onemocnění.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Poznámka: UV-záření přetváří (O2) na ozon (O3). Ultra fialové záření se používá k úpravě vody, vzduchu a povrchů. Vzhledem k rychlosti reakce jsou mikroby deaktivovány během zlomku sekundy, pokud je dávka dostatečná – UV lampy lze použít nejen k dezinfekci povrchů, ale také k dezinfekci vody, vzduchu nebo dokonce vzdušných proudů přenášených v trubkách klimatizací.

Terapie pomocí UV záření: Aktivuje TRUMP znovu geniální TESLŮV VÝZKUM?

Zatímco psychosomatické účinky strachu a stresu prokazatelně vedou k onemocnění, působí pohyb a sociální blízkost konstruktivně na zdraví.

Vidíte, jak zrádná jsou takzvaná ochranná opatřené proti koronaviru? (roušky, karanténa a „sociální distanc“)

Uzavření vede svět přímou cestou do hospodářské krize. Vliv hospodářských krizí na sebevražednost bylo zkoumáno již mnohokrát. Již při velké hospodářské krizi ve 30. letech v USA byl zdokumentován. Zvláště zlé byly účinky „léčby šokem“ v Rusku po rozpadu Sovětského svazu. Mezi lety 1992 a 1994 klesla délka života u mužů téměř o 5 let, o což se postaral vedle sebevražednosti především excesivní konsum alkoholu. Také hospodářská krize ve východní Asii v roce 1997 přetížila mnoho lidí.

Jedna studie odhaduje, že jen v samotném Japonsku, Jižní Korei a Hongkongu došlo k více než 10.000 sebevražd více než obvykle. V roce 2009, na vrcholu poslední finanční a hospodářské krize, se zvýšil počet sebevražd v 54 sledovaných zemích o 3,3 procenta, jak uvádí studie v britském plátku pro lékaře. To odpovídá nárůstu přibližně 5.000 sebevražd.

To, že právě ti, co nám prokazatelně lhali o údajné pandemii a způsobili obrovské škody, chtějí zachránit lidstvo pomocí očkovacích látek, je naprosto nedůvěryhodné. Zkušený právník a odpůrce očkování Robert Kennedy Jr. v pěti minutách vysvětluje, proč jsou očkování tak nebezpečná.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Závěr: Jak je známo, každá akce vyvolá reakci. Podvod s koronavirem je každopádně strašlivým zločinem proti lidskosti s nedozírnými následky, jejichž rozsah je v současném okamžiku ještě stále nepředvídatelný. Současně se ale probouzí tolik lidí, jako nikdy předtím. Nabízí nám to jedinečnou příležitost, abychom toto šílenství ukončili. Když zůstaneme vytrvalí a budeme sebevědomě rozvíjet svou bohem obdařenou svobodu, kontrolní systém se zhroutí.

Bizarní nové zjevení: Nahý císař – očkování odhaleno

Názory na očkování jsou kontroverzní, ale fakta jsou jasná. V MSM se fakta co nejvíce ignorují a na sociálních médiích se systematicky odstraňují kritici očkování. Zkušený lékař Dieter Mauch vyjasňuje všechny diskuse ve své poslední práci a nabízí prověřená řešení z praxe. „Nahý císař – očkování odhaleno“ je odpovídajícím způsobem zdokumentován a vychází z mnohaletých odborných zkušeností.

Mauch objasňuje falešný předpoklad, že by byly v minulosti epidemie vymýceny pomocí očkovacích látek. Dále dokumentuje všechny vedlejší účinky, které mohou nastat při očkování a ukazuje efektivní alternativu k očkování.

Zvláště důležitá je část, ve které je vysvětleno, jak je možné se před očkováním legálně ochránit. I zákony o očkování mají mezery a ten, kdo je zná, se už nemusí obávat očkovací povinnosti. Vzdělávací rámec také poskytuje důležité formulační pomůcky, takže můžete požádat lékaře, aby vám vydal potvrzení, ve kterém je uvedeno, že vy nebo vaše děti nesmíte být ze zdravotních důvodů očkováni.

Pro tadesco přelořila Marki | Zdroj: legitim.ch

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.