Kniha obsahuje také přijatá sdělení v rámci mimo-smyslového vnímání, o kterých mystici v rámci planety Země již hodně dávno věděli a které se týkají velmi významného duchovního poslání lidu Bohemie v nadcházejících časech. Pro příklad uvádíme úryvek z knihy:

„Vidíš, jak teče proud světla na Česko a Sloven­sko? Dívej se za světlem, které dopadá na zemi českou. Tam, kde uslyšíš tlukot, tam bije srdce této malé země. Toto srdce bije jako zvon, rozezní další a další zvony, bije pro celou Evropu, bije pro celý svět. Nyní se spoj se světlem a následuj ho do místa jeho dopadu. Z ostrova Bali teče silný proud světla do obou zemí. Ty však jsou ještě zahaleny šerem, přikry­ty tmavým mrakem. Pak se opar pozvolna rozpouští a je vidět zrcadla a z nich zlaté vlásečnice meridiánů, ve kterých proudí energie naprosto jiných nových kvalit. Tato energie se začíná šířit dál a skrze planetární meridiánovou síť je sycena celá Země. Vše staré se hroutí, pálí, uhelnatí a rozpadá na prach….

Mnoho lidí začne silně vzdo­rovat tomu, co se začne dít. Nebudou tomu věřit, „cha, cha, cha, to nelze změřit, co blbnete, v žádném případě nechceme, cha, cha, cha …“ Dalším lidem bude nastávající situace naprosto lhostejná. Budou natolik apatič­tí, že současný svět, ve kterém jsou nyní, budou chtít dožít v nezměněné podobě. Ale světlo působí na všechny. Pak je ale ještě velká skupina lidí, která dostane velice silnou inspiraci k provedení vlastní změny. Častokrát si budou tito lidé zadávat otázku, proč se tak rozhodli, proč to vlastně udělali. Budou pozorovat sami sebe a stále více se ptát, proč dělají kroky a rozhodnutí, které jsou naprosto odlišné od jejich dosavadního způsobu myšlení a uvažování.…

Kolem meridiánů se vytváří energetická duchovní mlha. Každá má odlišnou frekvenci záření. Je to přirozené. Je to proto, že každá v sobě nese jiné kvality inspirace, jež začnou individuálně působit na lidi. Ti pak intuitivně vyhledají příhodná místa se specifickou energií, která jim bude k vlastnímu prospěchu.

Práce, kterou jsi ukončil na Bali, má velký význam. Ty však v té nejvyš­ší pokoře a odevzdanosti můžeš sdělovat její obsah pouze těm, kdož bu­dou ochotni naslouchat….

Všichni čeští světci a legendární vládci začnou nabývat na stále vět­ším významu. Nikoliv jako persony, ale jejich duchovní vědění a posel­ství. Dbejte všichni lidé, abyste u těchto znova připomínaných informací vybírali pouze duchovní podstatu a nedali se ovlivnit a zmást údajnými historickými fakty, které vám předkládají dějepisci. Starodávná místa, o kterých je tolik psáno, nabydou na skutečném významu teprve tehdy, až se pročistí jejich aura. K jednomu z nejsilnějších pročištění dojde v samém srdci, tj. v Praze. Lvi na hradním nádvoří jsou velmi neklidní. Dráždí je současná atmosféra a zdejší prostředí. Za nějaký čas všichni ti, kdož nyní zemi škodí, před aurou lvů utečou. A pak …?

Já vidím ženu, která přichází v bílém rouchu, přichází z jihu Čech. Jde velmi pomalu, avšak rozhodným krokem. V jedné ruce drží liliový květ a v druhé misku s vodou. Dívá se upřeným zrakem do dáli, tam, kde na pahorku nad řekou sídlili otcové země. Za ní je vidět procesí lidí, kteří ji následují na kolenou. Obloha nad Hradčany je úžasně rozzářená. Žena vystupuje na okraj útesu, nabírá květinou vodu z misky, kropí a žehná zemi české. Vidím, jak toto požehnání se rozlévá i na zemi slovenskou. Tato žena nese jméno Michaela. Teprve v tomto okamžiku se stane to, že český národ ve spojení s národem slovenským bude hlavním vzorem a duchovním iniciátorem pro celý svět. Do té doby bude probíhat na Zemi velice intenzivní čištění….“

Knihu v pevné lakované vazbě formátu A5 o 262 stránkách vytištěnou na křídovém papíře a doplněnou barevnými fotografiemi včetně specifických map mystických míst je možno objednat na e-mailu: [email protected] za cenu 280 Kč bez poštovného.

Sponzorovaný článek

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.