Jsem přesvědčen, že ani jedna závažná, zásadní, lidská zkušenost i událost se nikdy trvale nevytratí v zapomnění, ale naopak přetrvává, nesmazatelně vepsána v našem kolektivním informačním poli, v našem kolektivním vědomí, ve vědomí každého z nás. Tím, co nás od této události odděluje, není pak čas, jak se, ve své mylné iluzi jeho vnímání, domníváme, nýbrž pouze vzdálenost na spirále jediného, věčného okamžiku.

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.