Celá léta jsem zastáncem organické stravy za účelem dosažení dobrého zdraví, vyhnutí se mnohým zdravotním problémům a pomoci životnímu prostředí.

Volba organických potravin snižuje míru expozice pesticidům, herbicidům a nebezpečným geneticky modifikovaným potravinám (GMO), které obsahují téměř všechna neorganická jídla, a obvykle nejsou označena nálepkou.

[wp_ad_camp_2]

Kromě toho, že kupování organických potravin chrání životní prostředí a bojuje proti změně klimatu, přispívá také k dobrým podmínkám chovu zvířat, podporuje udržitelné zemědělství a zemědělce.

Nový, moc dobře zpracovaný dokumentární film „Tajné ingredience“ sleduje životy několika rodin, které mají podezření, že jejich zdravotní problémy jim způsobila konzumace ne-organické neboli ne-bio stravy.

[wp_ad_camp_2]

Proto mění svou stravu tak, aby neobsahovala geneticky upravené organismy (GMO) a nebezpečné chemikálie.

Zdokumentované dramatické vyléčení ze stavů, jako jsou chronická bolest, astma, onemocnění autistického spektra a problémy s plodností, je opravdu inspirativní a mělo by přesvědčit každého, aby konzumoval organickou/bio stravu.

Příběh jedné rodiny

Film „Tajné ingredience“ začíná příběhem Kathleen DiChiarové a její rodiny. Kathleen byla úspěšná triatlonistka, dokud se jednoho dne neprobudila s náhlou neuropatií.


Náš tip: Zahoďte brýle a zlepšete si zrak: Zjistěte, jak pečovat o své oči, zastavit postupné zhoršování zraku a udržet si skvělé videní do vysokého věku bez operace. Více informací zde


Po nevydařené operaci zůstala zcela paralyzována. Objevil se u ní syndrom chronické bolesti, syndrom dráždivého tračníku, fibromyalgie a myofasciální syndrom a její postižení bylo natolik silné, že přišla o svou práci.

[wp_ad_camp_2]

V téže době, kdy Kathleen bojovala s náhlým nástupem těchto stavů, její nejstaršímu synovi, Stephenovi, diagnostikovali pervazivní vývojovou poruchu (PDD) – neboli poruchu autistického spektra.

Tato porucha také zahrnovala poruchu senzorického zpracování, trávicí poruchu, jazykovou poruchu a selektivní mutismus.

Film zobrazuje aktivního malého kluka, který není schopen komunikovat a pro vyjádření svých myšlenek a přání musí ukazovat a chrčet.

[wp_ad_camp_2]

Druhý syn, Camden, který se narodil krátce poté, co první, měl také vážné zdravotní problémy.

Narodil se s tak silným astmatem, že si rodina musela pronajmout nebulizér – inhalační zařízení, které mění tekutý lék v jemňoučké kapičky – aby byla připravena na jeho časté záchvaty.

Camden měl silně nafouklé břicho, zácpu, změny nálad, dráždivost a vyrážky.

Další trápení rodiny vedlo k novému uvědomění

Trápení této rodiny pokračovalo dále. Třetí syn, Trevor, se narodil se silnými vyrážkami, ekzémem a alergiemi. Vyrážky a zánět za koleny byly tak silné, že často krvácely.

[wp_ad_camp_2]

Jako by nestačily její vlastní problémy a problémy jejích tří synu, chronické problémy se objevily i u jejího manžela, Stephena, kterému po čtyřicítce diagnostikovali benigní (nezhoubný) nádor prsu, zvaný gynekomastie.

Kathleen začala mít podezření, že rodina konzumuje něco, co přispívá k této pohromě chronických onemocnění. Kromě toho se jí vidělo marné vést zdravý životní styl, pokud ho podkopává škodlivá strava.

Také viděla, kolik dalších jejích známých zažívá podobné chronické zdravotní problémy, a to i přesto, že usilují o zdravý životní styl a jsou přesvědčeni o výživnosti své stravy.

[wp_ad_camp_2]

Rozhodla se proto prozkoumat možné příčiny mnoha zdravotních problémů své rodiny. Začala neúnavně studovat holistickou výživu, a nakonec se stala výživovou poradkyní a diagnostičkou.

Z důvodu vážného stavu svého nejstaršího syna se Kathleen zaměřila na biochemii související s autismem a způsob, jakým se v těle rozkládají chemické látky z potravin.

Vlastně říká, že autismus byl „jejím nejlepším učitelem o lidském systému a jeho interakci s jídlem“.

[wp_ad_camp_2]

Klíče k záhadě epidemie autismu

Dnes si téměř všichni uvědomují epidemii autismu. Když jsem byl před více než 30 lety na lékařské fakultě, autismus se vyskytoval v 1 případě na 10 000 obyvatel, zatímco dnes podle statistik vládní agentury CDC jím trpí 1 Američan z 59.

A Česká republika se k tomuto číslu přibližuje.

Z mého pohledu existuje hodně potenciálních, a někdy vzájemně působících faktorů, které přispívají k ohromujícímu nárůstu poruchy autistického spektra.

Patří mezi ně zejména:

  • vakcinační adjuvans, zejména když se zkombinují s genetickou predispozicí
  • mikrobiální toxiny, jako jsou plísně
  • prenatální nedostatek vitaminu D
  • a dokonce expozice elektromagnetickým polím (EMF) – jedna studie zjistila, že ženy, které byly během těhotenství vystaveny vysokým dávkám záření z mobilů a Wi-Fi, porodilo mnohem více autistických dětí.

Na vrcholu seznamu podezřelých faktorů mohou být GMO potraviny a zemědělské chemikálie používané na jejich pěstování, jako jsou glyfosát, pesticidy, fungicidy a umělá hnojiva – včetně chemických látek, které se ukrývají v kalech. Nyní se ve velkém množství používají při pěstování plodin.

[wp_ad_camp_2]

Článek v časopise BMJ z roku 2019 pod názvem „Prenatální a kojenecká expozice pesticidům prostředí a porucha autistického spektra u dětí: populační případová kontrolovaná studie“ potvrdila některé znepokojující souvislosti:

„Zjištění naznačují, že riziko poruchy autistického spektra u dětí se zvyšuje po prenatální (před narozením) expozici pesticidům z prostředí do 2000 metrů od bydliště matky během těhotenství, ve srovnání s potomstvem žen z téže zemědělské oblasti bez této expozice.

Tato expozice dítěte by také mohla zvyšovat riziko poruchy autistického spektra s komorbidním mentálním postižením.“

[wp_ad_camp_2]

Klíče k záhadě hormonálních stavů

U několika rodičů, kteří se objevují ve filmu „Utajené ingredience“ a trpí hormonální nerovnováhou, došlo k dramatickému zlepšení poté, co přešli na organickou stravu.

Mia zažila dva potraty, ale poté, co přešla na organickou stravu, porodila zdravé dítě.

Hormonální stavy, jaké zažívali lidé v dokumentárním filmu – gynekomastie, kterou trpěl Kathleenin manžel, a také dcera jedné ženy, jejíž ve věku osmi let narostla prsa – nejsou žádným překvapením, když se podíváme na to, jaké chemikálie se používají v neorganických potravinách.

[wp_ad_camp_2]

Článek z roku 2018 v časopise Food and Chemical Toxicologypotvrzuje souvislost rakoviny prsu s běžně používaným glyfosátem, známým pod názvem Roundup.

„Předchozí studie ukázaly, že glyfosát skrze receptory estrogenu podněcuje růst buněk rakoviny prsu. Současná studie zkoumala účinek glyfosátu na signální cestu estrogenu, účastnícího se indukce buněčného růstu cholangiokarcinomu (CHCC)…

Byly měřeny účinky glyfosátu na buněčný růst, buněčný cyklus a molekulární signální dráhy. Výsledky ukázaly, že buňky HuCCA-1 se projevily v estrogenovém receptoru alfa…

Údaje této studie naznačují, že glyfosát dokáže indukovat buněčný růst v ERα pozitivních CCA buňkách skrze signální dráhy negenomového estrogenového receptoru/ERK1 a 2.“

V roce 2018 časopis Clinical Nutrition ESPEN uvedl, že ve velkém používaný glyfosát utlumuje „aromatázu, která mění androgeny v estrogeny“.

[wp_ad_camp_2]

Dalším účinkem rušivého účinku glyfosátu na hormony je podle časopisu následující stav: „slabé androgeny a spotřebovávání estrogenu logicky vysvětlují asymetrii bílé hmoty a proces diskonexie u autismu“.

Řekněte NE glyfosátu (nejpoužívanějšímu herbicidu na světě)!

Možná jste moc mladí na to, abyste si pamatovali skandál kolem DDT, organochlorinového insekticidu, používaného u vysokého počtu plodin, dokud nevyšly najevo jeho smrtící účinky na zvířata a životní prostředí, což vedlo k jeho zákazu.

Glyfosát navržený tak, aby ho snášely geneticky modifikované organismy, je DDT naší éry. A když vyjdou najevo plné důsledky jeho toxicity, tak ho, doufám, zakážou taky.

Jak bylo uvedeno v dokumentárním filmu, chemické společnosti jako Monsanto (dnes již koupená firmou Bayer), dělají rostliny rezistentní vůči glyfosátu, aby ho mohli více prodávat.

[wp_ad_camp_2]

Glyfosát má souvislost s autismem, endokrinní poruchou a problémy s plodností, a také s trávicími problémy, alergiemi a dalšími problémy – mnohé z nich byly popsány ve filmu „Utajené ingredience“.

„Ohrožuje lidský mikrobiom,“ říká neurolog, Dr. David Perlmutter, „což může ovlivňovat mozek a náladu, imunitu a tělesnou hmotnost.“

„Glyfosát se používá tak nevybíravě,“ říká v dokumentárním filmu Jeffrey M. Smith, zakladatel Institutu pro odpovědnou technologii, „že je v rozporu se svým původním účelem.“

[wp_ad_camp_2]

„Nyní je 121 milionů hektarů rostlin odolných vůči herbicidům, což vede k dalšímu používání glyfosátu a jiných, ještě toxičtějších herbicidů,“ říká Smith.

Jak je uvedeno ve filmu, před samotnou sklizní se postřikují glyfosátem i plodiny, které nejsou geneticky modifikované, například pšenice, aby se vysušila, protože vysušená, mrtvá pšenice se méně opotřebovává kombajny a umožňuje rychlejší a větší sklizeň. Je strašné na to jen pomyslet. Více se o tom dočtete v tomto našem dřívějším článku.

Glyfosátem postřikují i úrody bavlny, což znamená, že jeho vlivu mohou být vystaveny i věci, jako jsou obvazy, či dokonce tampony.

[wp_ad_camp_2]

Glyfosát z těla odčerpává důležité živiny

Glyfosát z těla odčerpává důležité živiny a dělá je nedostupné, což by mohlo vysvětlovat jeho souvislost s tolika onemocněními. Článek z roku 2015 v časopise Surgical Neurology International uvádí:

„Často přehlíženou, ale důležitou živinou je mangan (Mn), který je potřebný v malých množstvích pro mnohé základní funkce v těle.

Nedávná studie o kravách krmených geneticky upraveným krmivem ošetřeným Roundupem® – Ready zjistila závažný pokles hladiny manganu v krvi. Bylo také prokázáno, že glyfosát, aktivní složka Roundupu®, výrazně snižuje hladinu manganu v rostlinách.

[wp_ad_camp_2]

My zde zkoumáme vliv manganu na fyziologii a jeho souvislost se střevní dysbiózou a neuropatologiemi, jako jsou autismus, Alzheimerova choroba, deprese, syndrom úzkosti, Parkinsonova choroba a prionová onemocnění.

Nedostatkem manganu lze vysvětlit nadměrnou expozici glutamátu v mozku v souvislosti s autismem, Alzheimerovou chorobou a dalšími neurologickými onemocněními.

Manganová superoxid dismutáza (SOD) chrání mitochondrie před oxidačním poškozením a dysfunkce mitochondrií je hlavním znakem autismu a Alzheimerovy choroby.

Na mangan spoléhá syntéza chondroitin sulfátu a jeho nedostatek vede k osteoporóze a osteomalacii. Kvůli antioxidační ochraně na manganu závisí laktobacily, které jsou z těla odčerpávány při autismu.

[wp_ad_camp_2]

Probiotika s laktobacily dokážou léčit úzkost, která je komorbiditou autismu a chronického únavového syndromu. Snížené množství střevních laktobacilů vede k nadměrnému růstu salmonely, která je vůči toxicitě glyfosátu rezistentní, a i zde hraje důležitou roli mangan.

Na manganu závisí pohyblivost spermií, což může částečně vysvětlovat zvýšenou míru neplodnosti a vrozených vad.“

Glyfosát: pravděpodobný karcinogen

V roce 2015 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (patřící pod Světovou zdravotnickou organizaci) překlasifikovala glyfosát na pravděpodobný lidský karcinogen a od té doby jsou neustále uváděna znepokojující zjištění.

Ale problém s přístupem ke skutečným nebezpečím je stejný, jak vidíme u farmaceutického průmyslu a ostatních vlivných průmyslových odvětví.

„Výzkum“ financují společnosti, které vyrábějí daný produkt, platí velké částky vědcům, aby obhajovali bezpečnost jejich produktů, a usvědčující výzkum je zatajován.

[wp_ad_camp_2]

Tímto způsobem nedávno popsal problém získat správný obraz o používaní glyfosátu časopis BMJ:

„V hodnoceních EFSA, Společného mítinku OSN o zbytkových pesticidech a americké Agentury pro ochranu životního prostředí, vyšla najevo utajovaná angažovanost průmyslu.

Lobování průmyslu bylo rozsáhlé a dobře zdokumentováno. Ačkoli je těžké to kvantifikovat, lobbing zřejmě ovlivnil výsledek některých těchto hodnocení a zpráv v médiích a představitele americké vlády vedl ke zpochybnění podpory programu LARC organizace WHO.“

[wp_ad_camp_2]

Šťastný konec pro rodinu DiChiarovců

Po šesti měsících konzumace organických (bio) potravin a odstranění všech pesticidů, chemických látek a GMO ze stravy, se zdravotní stav členů rodiny DiChiarovců výrazně zlepšil.

„V průběhu několika týdnů jsme zaznamenali významné změny a zlepšení všech symptomů u každého člena rodiny,“ řekla Kathleen o přechodu na organickou stravu.

„Ve srovnání s tím, jak dlouho jsme trpěli, to bylo v relativně krátkém čase,“ řekla. „Po šesti měsících všechny stavy a symptomy jednoduše zmizely. Považujeme se za výsledek lidského experimentu,“ dodala důrazně.

Zázračných výsledků po přechodu na organickou stravu dosáhly i jiné rodiny, které se objevily v dokumentu.

[wp_ad_camp_2]

Toxické jídlo je ale všude a ve skutečnosti je normou.

„Je těžké uvěřit, že jídlo, které tak dobře vypadá a tak dobře chutná, může být pro vás špatné,“ zamýšlí se Kathleen na konci filmu, přičemž dodává, že ačkoli je organické jídlo o něco dražší, stále je mnohem levnější než léčba chronických onemocnění.

Jedním z ponaučení tohoto skvělého dokumentárního filmu je, že spotřebitelé musí během nákupu potravin hledat ne jednu, ale dvě nálepky.

Nálepka, že se jedná o potravinu bez GMO, je samozřejmě důležitá, to však nemusí znamenat, že nebyla postříkána chemikáliemi. Aby si spotřebitelé mohli být jisti čistotou dané potraviny, musí mít i nálepku 100 % bio/organické.

Zdroj: articles.mercola.com, Zpracovala: Vylectese.cz

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.