Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v tomto článku vám ocituji několik odstavců z velmi zajímavé knihy s názvem: Tajné společnosti – válka svobodných zednářů. Knihu napsal německý autor Jan Udo Holey, známý spíše pod pseudonymem Jan van Helsing. Kniha je psaná formou rozhovoru se svobodným zednářem vysokého stupně.

Řekl jste, že ilumináti a jiné mocné rodiny vlastní podzemní města. Chrání je to před morfogenetickými poli? 

Vlastně by se ani nemuseli chránit, protože jsou to jejich postoje a přesvědčení. Vnucují lidstvu svůj obraz světa. Svět ovšem zatím není připraven tento program přijmout.

Co to je za program? 

Tento program či programy jsou v zásadě velmi jednoduché. Když chcete ovlivňovat nebo uklidnit lidi, opatříte je určitými chemickými látkami.

Jak to vypadá v praxi? 

Chcete-li zklidnit nebo manipulovat velkou masu lidí, použijete na to drogy. Jednou z nejúčinnějších je fluor – je to jed. Jestliže přivedete lidi k tomu, aby si sním každé ráno čistili zuby nebo používali fluorizovanou sůl – dokonce i kojenci, kteří ještě žádné zuby nemají, ale dostávají fluorové tabletky – pak jste na nejlepší cestě. Fluor se běžně užívá od rána do večera a lidé si při tom myslí, kdovíco „dobrého“ pro své tělo nedělají. Přitom je pomalu, ale jistě otravují. Druhá věc je sledování a kontrola lidí: je faktem, že si na to člověk zvykl a nevnímá to jako nenormální. Běžný občan nakupuje skoro vždy s platební kartou, neboť je to pohodlné, moderní a je to fajn – je to životní styl. Tak se vytvářejí postoje a přesvědčení. Za vším je však plán, nejde o přirozený vývoj společnosti. Manipulace lidí je zcela vědomá, protože je naviguje určitým směrem.

Jakým směrem? 

Aby lidé milovali nový světový řád (NWO). O to jde. Před čtyřmi desetiletími bychom se tomu bránili, dnes je však naprosto běžné, že platíme kreditní kartou. Je to vymývání mozků v praxi! Lidé jsou tak nevědomí, nedisciplinovaní, sobečtí a hloupí, že ilumináti nemají nejmenší zábrany je sledovat, a dokonce masově zabíjet. Lidstvo za nic nestojí. To je názor těch nahoře a já si to myslím také.

To, že většina lidí jsou ignoranti, si myslím také, ale jen kvůli tomu bych nebyl chladnokrevný a vypočítavý – jako např. Henry Kissinger, který na bilderbergské konferenci ve francouzském Evianu v r. 1992 prohlásil: „Dnes by se Američané bouřili, kdyby vojska OSN vstoupila do Los Angeles a chtěla tam zavádět pořádek. Ale zítra za to budou vděční! Platí to zejména tehdy, když se jim řekne, že je ohrožen jejich život, nehledě na to, zda je tato informace skutečná, nebo je to součást propagandy. Všichni lidé na světě pak budou žadonit, aby se vládci světa tohoto zla zbavili. Všichni totiž mají hrůzu z neznáma. Postavíte-li před ně tento scénář, budou si chtít udržet svůj blahobyt a za to jsou ochotni vzdát se i osobních práv.“ 

Lidé si vůbec neuvědomují, jak moc už jsou na systému závislí. Přicházíme o svou přirozenou svobodu čili o možnost postarat se sami o sebe. Kdysi chodil člověk do lesa, znal různé byliny i rostliny a nehrozila mu smrt hladem. Dnes jsme závislí na nepřirozené stravě a plodinách z jiných zemí, a ne přímo z našeho regionu, takže se už ani nedovedeme živit plody rostoucími ve volné přírodě – ztratili jsme schopnost takto žít. Rozhodující je přitom to, že tuto závislost akceptujeme, a ještě se přitom cítíme i dobře! Nový světový řád, závislost a kontrola, na tom vůbec nemusí být nic špatného, mohou pracovat ve prospěch lidstva, což je také jejich úkolem. Ale přesto je to jakýsi druh otroctví , protože dělá z lidí nesoběstačné jedince neschopné žít přírozeně.

Jak si máme představit globální vládu, tento nový světový řád?

Když s otevřenýma očima a s jasnou myslí pozorujete současnou situaci ve světě, zjistíte, že nový světový řád už je vlastně zaveden. Většina lidí to však ještě nepoznala a i v budoucnu se bude řídit podle starých zvyků a vzorců chování. Npvý světový řád se ukládá do postojů a přesvědčení lidí, až nakonec sami uvěří tomu, že je to jejich vlastní vnímání světa a že se sami rozhodli žít tak, jak žijí. V budoucnu tento přesvědčovací proces urychlí další události. Součástí systému nového světového řádu je téměř úplná kontrola lidí. V každodenním životě a dění musí být člověk nanejvýš pozorný a ve stavu bdělosti, aby si těchto kontrolních mechanismů vůbec všiml nebo je vnímal. Dokonce i lidé, kteří se na tvorbě tohoto systému podílejí, často netuší, že jsou také součástí programu. I společnost se změní. Všechno dosavadní bude zničeno, rozbito a korunou chaosu bude nový světový řád – pokud se tak už nestalo. V některých oblastech života a společnosti se už pevně usadil, aniž by si toho lidé všimli.

Velmi zajímavá je v této souvisloti přednáška doktora Richarda Daye, bývalého ředitele Společnosti pro plánování rodičovství sponzorované rodinou Rockefellerů. Přednesl ji na setkání amerických dětských lékařů v Pittsburgu v březnu 1969. Popsal v ní nový globální systém, jenž už je prý zaveden a bude mít za následek postupnou proměnu lidstva. Chtěl, aby se osmdesát shromážděných lékařů na tento fakt připravilo. V době přednášky byl profesorem dětského lékařství na uviverzitě v New Yorku a současně nositelem vysokých zednářských stupňů. Varoval posluchače před plánem světové elity zavést světovou diktaturu a jednotné světové náboženství. Vyzval je, aby si nepsali žádné poznámky a vypnuli všechna nahrávací zařízení. Než začal, zmínil, že dříve musel mlčet, ale nyní – v roce 1969 (!) – už o tajném plánu prý může svobodně mluvit, neboť vše je připravené a nikdo to už nezastaví. Zemřel roku 1989.

V několika heslech svým posluchačům vysvětlil, co je v budoucnu čeká:

 • snížení počtu obyvatel Země
 • povolenky k rození dětí
 • nové pojetí sexu
 • sex bez reprodukce
 • kdekoliv dostupná ochrana
 • sexuální osvěta mládeže jako nástroj světové vlády
 • podpora potratů jako nástroj snížení počtu obyvatel Země
 • podpora homosexuality
 • nové technologie reprodukce bez pohlavního spojení
 • zánik rodiny
 • ulehčení umírání a zavedení „pilulky smrti“
 • omezení přístupu k bezplatné zdravotní péči, a tím vyloučení starších lidí ze systému
 • přísně kontrolovaný přístup k lékům
 • zrušení soukromých lékařů
 • úmyslně se zkomplikuje diagnostika nových nevyléčitelných nemocí
 • potlačování léčby rakoviny
 • vyvolávání srdčních infarktů
 • kratší doba vzdělání z důvodu urychlenípubery a dospívání
 • sloučení náboženství
 • zánik starých náboženství
 • přeměna textu Bible manipulovanou revizí klíčových slov
 • školní docházka jako nástroj indoktrinace ( tj. úsilí zaměřené k slepému a odevzdanému přijetí určitého učení názorů či postojů, které nepřipouští diskuzi ani kritiku)
 • prodloužení času stráveného ve škole, bějem nějž se ale děti nic nového neučí
 • kontrola přístupu k informacím
 • školy jako centrum obce
 • odstranění jistých knih z knihoven
 • změny zákonů, jež vyvolají sociální a morální chaos
 • podpora užívání drog
 • podpora spotřeby alkoholu
 • omezení svobody pohybu
 • větší počet věznic
 • využívání nemocnic jako vězeňských zařízení
 • nulová psychologická a fyzická jistota
 • kriminalita jako nástroj k ovládání společnosti
 • omezení vlivu USA v oblasti průmyslu
 • přesuny národů a ekonomií
 • vytržení sociálních kořenů
 • podpora sportu za účelem přestavby společnosti
 • sex a násilí jako soušást zábavních programů
 • implantování mikročipů
 • kontrola potravin
 • manipulace počasí
 • ovládání a kontrola lidí
 • zkreslování ekonomických dat a poznatků
 • terorismus za účelem větší kontroly
 • televize sledující svého diváka
 • zrušení soukromého vlastnictví
 • nastolení totalitárního globálního systému

Zdroj: JAN VAN HELSING, Tajné společnosti – válka svobodných zednářů. ANCH BOOKS, 2013, 1. vydání

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.