Co se stane, když vícegenerační globální válka podvracení a infiltrace dosáhne svého konce? Na tuto otázku není snadné odpovědět, protože tím, jak je postavená, nemáme přístup k nedávnému a relevantnímu historickému precedentu. Protože nic nemůže zastavit to, co přichází, na to také nikdo nemusí být připraven. Zastávám názor, že to, co se rychle blíží, je totálním resetem všeho.

Obraz, který se pro mnohé z nás utváří, je osvobozením celého lidstva od staletého otroctví – duševního, finančního, kulturního, technologického i duchovního. Že otroctví mysli, které je prvním na seznamu, je figurální: konečná forma otroctví je taková, kde otroci věří, že jsou svobodní. Tato forma podvodu byla v Británii prosazena zákonem Cestui Que Vie z roku 1666, který po záměrné společenské sabotáži účinně zbavil obyvatele vrozených práv Common Law (anglosaského práva).

Jádrem tohoto moderního emancipačního hnutí je americký lid, který nakrátko unikl tyranské evropské bankovní aristokracii. V roce 1871 Britská koruna, pracující v tajném spojenectví s Vatikánem, anektovala Spojené státy a vrátila jim status kolonie. To bylo vyvoláno potřebou dluhového financování po občanské válce a bylo toho dosaženo vybudováním paralelního dvojnického státu.

Nová korporátní vláda a ústava byla zřízena jako „Washington DC“, neodpovědný a nezákonný extrateritoriální městský stát. Za tímto podvodem nejvyššího řádu byla čirá zrada Kongresu. Jednalo se o nesprávné uplatňování námořního práva na pevninu a pozdější sekuritizaci lidí prostřednictvím zdanění. Otroctví tedy neskončilo občanskou válkou; bylo potají rozšířeno na všechny, ale prodávalo se jako osvobození od plantážnických řetězců.

 

[wp_ad_camp_2]

 

„Učinit Ameriku opět velkou“ je ve skutečnosti o zvrácení této dluhy řízené společnosti z roku 1871 a obnovení suverenity amerického lidu. Jakmile celý svět pochopí jejich relativní dluh a status daňového otroka, je nevyhnutelné, že i oni budou požadovat stejnou svobodu a prosperitu. První funkční období Donalda Trumpa bylo návnadou, která měla zatáhnout tuto nezákonnou a nelegitimní formu bankovní vlády do pasti.

Čínská komunistická strana řídí moderní totalitní otrokářskou společnost jménem globalistických centrálních bankéřů (kteří mají své vlastní vnitřní frakce a mocenské boje). Maoistická forma tyranie vyvolala extrémní chudobu, a zatímco tato je ekonomicky produktivní, neproduktivní otroci jsou zbyteční. Je testovacím prostorem pro prototypy totálních sledovacích a kontrolních technologií, jako je sociální bodování. Čína se snaží zmocnit USA jako globálního hegemona prostřednictvím získávání zdrojů včetně nerostů, technologií, dělníků a nakonec i půdy.

Druhý dodatek ústavy, jako ochrana svobody slova a tím i disidentství, činí z Američanů lidi, které je nejtěžší dobýt. „Zavrženíhodní“ Američané jsou poslední baštou skutečné lidské svobody. „Práva“ a „svobody“, které si všichni ostatní „užívají“, jsou ve skutečnosti státem zaručená privilegia, která lze odstranit, jak dnes dokazují očkovací pasy a rozšířená cenzura. Jediný způsob, jak se vzepřít policejnímu státu, je, že policie bude poražena lidmi.

Volby v roce 2020 byly pokusem několika aktérů v čele s KS Číny (CCP), kteří se společně snažili ukončit Trumpem vedenou vzpouru proti globalismu, ukrást tyto střelné zbraně (nebo vyvolat občanskou válku) a vnutit tento neofeudalismus americkému lidu v plné síle. Byl to dějinný zlom, v mnoha ohledech dokonce významnější než volby v roce 2016, v nichž „si nikdy nemysleli, že by prohrála“ a byli lapeni bez plánu B.

Tento pokus o „nationjacking“ byl dosažen pomocí více metod, ale dvě vynikají. První je použití biologické zbraně CCP, kdy média překrývala výslednou pandemii, aby zamaskovala nekonečné vydávání falešných papírových poštovních hlasovacích lístků. Druhým je hackování voleb prostřednictvím elektronických hlasovacích zařízení. Existují celé knihy o „barevných revolucích“ a volebních podvodech, ale mým úkolem není reprodukovat jejich vědomosti. Konečným výsledkem by zkrátka bylo zhroucení Západu a všech svobod, kterých si užíváme.

Dobrou zprávou je, že vojenská operace, využívající Donalda Trumpa jako své lákadlo, byla úspěšná. Pokus o znovudobytí Ameriky a jejího lidu selhal. Zdá se, že byl uplatněn Staffordův zákon a armáda a FEMA (federální agentura pro zvládání krize) jsou nyní plně pod kontrolou. Druhá americká republika byla obnovena a zkrachovalý stát Washington DC korporace uchvácen a zničen.

Nyní můžeme vidět „Q“ probouzení veřejnosti a obcházení médií v jejich správném kontextu, kterým je vojenský manuál Zákona války. To je přímo uvedeno v symbolech a náznacích Q, ale trvalo tři roky, než začalo být využíváno a začalo fungovat. „Washington DC“ nikdy nebyl státem, a proto dnes tvoří nepřátelskou mocnost (řízenou KS Číny a dalšími), kterou však okupuje americká armáda. „Show Biden“ pokračuje, aby vylákala všechny špatné herce a spáče, kteří falešně věří, že Joe Biden „vyhrál“ a jim to s volebním podvodem prošlo.

V důsledku toho se všichni setkají se svou zkázou.

Tato neschopnost znovu dobýt Ameriku znamená zhroucení tajné vlády benátského (také známého jako fénický a babylonský) mafiánského bankovního systému, jejich egyptského otroctví a všeho, co se jimi na oplátku živilo. (To je nad mé platové zařazení, ale pro „elitu“ jsou lidé směsí masa z buše, laboratorních krys a otroků. Slovu „pedovore“ bych si přál, abych nerozuměl.) Pro srozumitelnost, rozhodně neexistuje žádné židy vedené spiknutí! Nicméně Izrael je významným hráčem a USS Liberty se pod falešnou vlajkou chystá dokončit kruh. Nicméně konečným výsledkem pro všechny lidi je šalom.

Povaha podvratné a infiltrační války, na rozdíl od podmanění prostřednictvím invaze, je jako rakovina, která infikuje každý orgán občanské společnosti a parazituje na něm. Jak zní slavný výrok JFK: „Je to systém, který povolal obrovské lidské a materiální zdroje do stavby pevně sestaveného a vysoce výkonného stroje, který kombinuje vojenské, diplomatické, zpravodajské, hospodářské, vědecké a politické operace.” Události posledního roku ukázaly, že akademická obec, orgány činné v trestním řízení, soudy, média a medicína jsou hluboce zkorumpované.

Čekají na nás rozbouřené vody, neboť politický reset a obnova Americké republiky s sebou přináší dominový efekt ve všech těchto oblastech. Korupční rakovina musí být odstraněna, aniž by byl zabit její hostitel. Prvním viditelným krokem je přeměna Washingtonu DC zpět na prostý Washington a konec „federální“ značkové korporátní vlády, jak ji známe. Když se budete pozorně dívat, uvidíte, že právě teď „zaplavujeme bažinu“, poněvadž veškerá podzemní infrastruktura Washingtonu je očištěna od zla.

Totalita nás ostříhala velmi na krátko a my jsme se mezitím ocitli v probíhající špinavé globální válce „čtvrté generace“, což je de facto WW3, třetí světová. Je „neomezená“, což znamená, že v ní neexistuje žádný formální rozdíl mezi vojenskými a civilními bojovými operacemi. Její provádění nemá žádné fyzické ani morální hranice. Zahrnuje jak biologické, tak informační zbraně, přičemž tyto konkrétně pracují v alianci na prosazování Covid propagandy strachu. To opět vysvětluje potřebu operace vojenské rozvědky Q pro vytvoření digitální domobrany vyzbrojené laptopy, která by vzdorovala a odpovídala útokem. Tajná a tichá válka je tu skutečností a skončí, jakmile si ji všichni uvědomí.

Jako náš společný nepřítel je Komunistická strana Číny jen agentem většího a mnohem hříšnějšího programu. Zjistil jsem, že mnohé z naší historie je podvodné a „hackované“. Zjistil jsem, že to, co mě učili ve škole nebo v televizních dokumentech, je často překroucení reality. Naše časové linie byly rozvráceny, celé národy zmizely (jako Tartárie), historie území byla smazána (jako například historie Antarktidy nebo Grónska) a civilizace byly ignorovány (jako například védská v Indii). „Svět, jak ho běžně známe“, vylučuje rozsáhlou infrastrukturu v hlubokých podzemních vojenských základnách (DUMB) a na mořském dně, a stejně tak obrovský Tajný vesmírný program mimo planetu.

Průměrný člověk se utápí v extrémní nevědomosti esoteriky; nejhorším případem je být „vzdělaný“ a „přehnaně sebevědomý“ zároveň, poněvadž patříte k exoterické „znalostní elitě“. Pro mě je nejzajímavější, že stopy hlubokých změn jsou vidět všude okolo a data jsou v tomto širokém prostoru dostupná pro všechny. Vezměte si probíhající finanční a ekonomický reset. Viděli jsme 16 bilionů dolarů aktiv nalitých do kryptografické technologie XRP a ISO 20022 (elektronická výměna dat mezi finančními institucemi.) se rozjela, aby obešla centrální bankovnictví. „Znovuzískávání“ zlata a fixace stříbra předpokládají nové „duhové“ ne-fiat měny kryté drahými kovy.

Přesto si blízcí technologičtí společníci pracující na kryptoprojektech jako Cardano/ADA nemusí být vědomi konečného cíle svého úsilí a toho, jak zapadají do širšího kontextu. Povaha rozčlenění totiž znamená, že mohou odmítnout skutečný účel své vlastní práce jako „konspirační teorii“! Takový je svět, ve kterém jsme žili, kde systémy utajení existovaly v boji a konfliktu. Veřejné odhalení těchto tajemství ukončí moc tajných společností a vyvolá politický reset.

Nejde jen o finance a politiku, které čeká totální reset. Byli jsme využiti mnoha jinými cestami a každá z nich čelí resetu. Energetický reset nás přesouvá od petrochemie k vysílací energii založené na Tesle (ze země i vesmíru). Reset komunikace vyžaduje odstranění média Mockingbird a také nový zabezpečený prostorový Quantum Internet pro distribuci obsahu. Wellness reset vidí zánik Rockefellerovy medicíny, založené také na toxických petrochemikáliích, a její nahrazení kombinací jednoduché světelné a elektrické terapie a postupně až k extrémně sofistikované technologii „medbeds“.

Poslední z nich je zejména aktuální prostřednictvím koronavirové pseudopandemie. Současná „sickcare“ (péče o to, abychom byli nemocní) podněcuje sladění zisků s celoživotními neduhy. Potlačení symptomů je odměněno, léčba nikoliv. Vakcíny mRNA do tohoto vzorce zapadají a jsou věrohodně obviňovány z toho, že jsou biologickou zbraní, jejímž účelem je vylidňování. Dávejte pozor na potlačení své přirozené nespecifické imunity a vyzbrojení se proti nebezpečí cytokinových bouří!

Potenciálně čelíme číhající megakrizi „AIDS 2.0“ kvůli selhání orgánů, demenci a smrti těch, kteří se vydali touto cestou genové terapie. Naopak můžeme také očekávat revoluci v délce života těch, kteří dovedou projít bez úhony těmito riskantními časy. Volte si cestu pečlivě a moudře.

„Úplné vynulování všeho“ je proces, nikoli událost. Například nucené nasazení vakcín v jejich „experimentální“ fázi znamená, že nemohou být povinné, což odstraňuje schopnost globalistů donutit kohokoli, aby je užil. A to zase znamená, že strašlivé důsledky nelze svádět jen na „nové varianty virů“ a rozdmýchávat další strach. Vzhledem k tomu, že někteří z nich tyto výrobky neužívají a přesto (či právě proto) nejsou nemocní, je až příliš zřejmé, že jsou nebezpečné. Reset medicíny si vyžádá nějaký čas.

Navzdory tomu se zdá, že dochází ke spuštění náhlého a masivního geopolitického posunu. Donald Trump kdysi tweetoval: „Postupujte pomalu, opatrně – a pak udeřte jako nejrychlejší zvíře na planetě!”. Pokud máme věřit varovným signálům, mohl by takový úder zahrnovat zničení přehrady Tři soutěsky a ukončení vlády Komunistické strany Číny. To by v průběhu zabilo mnoho lidí, ale zastavilo globální koronavirovou genocidu a program vylidňování „vakcínou“.

Takový útok by také zničil důlní infrastrukturu bitcoinů pod přehradou a neregulované měny používané ke zločinům, jako je obchodování s lidmi. Stejné vesmírné zbraně „Rods from God“ mohou zbourat satanské památky po celém světě, což symbolizuje změnu globálního řádu. Přesné kybernetické zbraně se přitom mohou zaměřit na kritické globalistické korporace a příjmové toky. Takový úder by vyústil jednak v globální stanné právo, a tak i v masové probuzení do existence války.

Spookdom je ze své podstaty neproniknutelný a já pracuji pouze s open source inteligencí.

Nemám žádnou křišťálovou kouli a žádné zasvěcené kontakty. Zdánlivá občanská válka svobodných zednářů – a nejistota a zmatek, které přináší – znamená, že nejsem v pozici, abych viděl celé bojiště. Berte to jako syntézu jedné osoby; není to ani shrnutí organizace nebo soukromé zpravodajské služby. Nicméně se zdá jasné, že probíhá proces mega kolapsu, megareformy a megaobnovy.

„Velké probuzení“ je jen jednou částí tohoto „úplného vynulování všeho“. Nemohu znát jeho rozsah ani časový rozvrh. Důvěryhodné zdroje mě varovaly, že „příroda přichází“. Dávalo by smysl, aby si tajné společnosti uvědomovaly cykly kataklyzmat, včetně těch, které přicházejí z vesmíru. Můžeme ztratit spoustu životů, včetně těch, které milujeme. V sázce je přežití lidstva jako celku. A neexistuje způsob, jak to celé přelít cukrovou polevou.

Moje práce z posledních tří let dokumentující projekt Q mi říká, že na případu pracují ti „nejlepší z nejlepších“. Generál Flynn nepřímo potvrdil, že skutečným prezidentem je Donald Trump (se stejnými „dvěma předsednictvími“, jako se to stalo v éře občanské války). Také znovu účinně a veřejně podpořil projekt Q schválením jeho mantry „WWG1WGA“. Armáda na Twitteru dodává „důkazy Q“ po tuctech. Existují racionální důvody domnívat se, že lidstvo jde správným směrem, jakkoli je boj velký a náročný.

Pohybujeme se také velmi blízko některých významných historických dat se zajímavou minulostí:

16. dubna – Prezident Lincoln podepsal zákon o kompenzované emancipaci, který ukončil otroctví.

17. dubna – Prezident Kennedy vedl invazi do Zátoky sviní.

19. dubna – George Washington vedl 1. americkou revoluci. Je také Den vlastenců oslavující Lexington a Concord.

20. dubna – 150. výročí anglického zákona (Act of England) z roku 1871.

Nemohu předpovědět přesný zvuk smrtonosného rachotu při pádu systému moci staré gardy. Překvapivé útoky obou stran jsou… no, překvapivé. Pokud musíme snášet falešnou holografickou invazi mimozemšťanů jako rozptýlení, tak budiž! Zachovejte odvahu: přichází nová kultura a nová společnost pro novou Zemi, máme-li věřit „předpovědím“. Tato divoká jízda má benevolentní a pokojnou „odvrácenou stranu“. Například technologie jako editace CRISPR a genové terapie mRNA mohou být stejně tak použity k vypnutí vlastností, které pohánějí psychopatii a lidské utrpení. Lidstvo může rozkvést, když bude osvobozeno od vrozené chamtivosti.

Co se v totálním resetu nezmění, je pólová hvězda láskyplné laskavosti: „Dobro vítězí“, protože obýváme vesmír, jehož fyzika hledá spojení přes doplňování. To, že tento proces vykořenění zla je „biblický“, není jen metaforou: své kořeny sleduje prostřednictvím našich „rodinných svárů“ jako druhu až k našemu původu. Nacházíme se v situaci „fialového ptakopyska“ – bez jakékoli zkušené „černé labutě“ – takže čím je moudrost starodávnější, tím je pravděpodobnější, že bude platit a mít nějakou hodnotu.

To nejlepší teprve přijde, ale abychom k tomu došli, budeme možná muset projít i tím nejhorším. Buďte zodpovědní sami za sebe; nechť si ostatní zvolí svou vlastní cestu. Heslem je péče o sebe, soucit a sebeúcta.

Věřte si.

Získejte zpět svou suverenitu.

Požadujte svobodu.

Vítejte v totálním Resetu Všeho.

Pro tadesco přeložila jena | Zdroj: https://www.martingeddes.com/the-total-reset-of-everything/

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.