Americký Prezident donald trump vytvořil v těchto prezidentských volbách minimálně dva nové rekordy. Může však trump prostřednictvím soudních sporů ještě otočit volby a rozhodnout je ve svůj prospěch?

Věděli jste, že americký Prezident donald trump za současného stavu, bez ohledu na údajné volební podvody, vytvořil v těchto prezidentských volbách alespoň dva nové rekordy?

Pokud jsou aktuální výsledky sčítání správné, tj. i kdyby sčítání nebylo manipulováno a hlasovací automaty Dominion počítaly správně – získal donald trump v těchto volbách nejen více hlasů než kterýkoli jiný republikánský prezident v americké historii, ale také více hlasů než kterýkoli jiný úřadující prezident před ním.

Jak ukazují aktuální volební výsledky, získal Prezident trump více než 73 milionů hlasů. Tím nejen překonal každého republikánského prezidenta v historii, ale také překonal svůj vlastní rekord z voleb v roce 2016 – tehdy trump získal něco přes 62 milionů hlasů. Jedná se tedy o skutečný zisk nejméně 10 milionů hlasů nebo 8,5 %. Trump navíc získal více volebních hlasů než kterýkoliv jiný úřadující prezident před ním v historii USA.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Jedná se o naprosto úžasné číslo, zejména na pozadí předvolebních průzkumů médií a jejich zpravodajství. Tento výsledek jasně ukazuje, že američtí voliči do značné míry podporují trumpovu administrativu a tím to jen potvrzují. Jedno staré čínské přísloví říká: „Ten, kdo si získá srdce národa, získá celý svět“.

Jak je dobře známo, na vystoupeních předvolební kampaně Joa Bidena byla jen velmi nízká účast, a proto nepřekvapuje, že podle průzkumů asi 80 % trumpových voličů zpochybňuje legitimitu volebních výsledků.

Tři fronty trumpovy právní bitvy

V našem předchozím vysílání jsme již hovořili o sdělení trumpova právního týmu z večera 22. listopadu, že sidney powell není „ani členkou trupova právního týmu, ani osobní advokátkou Prezidenta trumpa.“ Toto oznámení způsobilo v médiích velké vlny. Již v minulé epizodě jsme vysvětlili, že se tímto nejedná o disent, ale spíše o strategické rozhodnutí. Tentokrát se podíváme na to, jaké by mohly být taktické důsledky separace powellové a trumpova právního týmu: Podle názoru mnoha hlasů bojuje Prezident trump ve své právní bitvě na třech různých frontách.

První fronta se skládá z žalob, které směřují proti jednotlivým podvodným konáním v jednotlivých federálních státech, ke kterým došlo během voleb. Druhý komplex spočívá v podání příslušné žaloby k Nejvyššímu soudu za volební podvod, který představuje porušení ústavy. Třetí oblast se týká zahraničního vměšování se do voleb USA, k čemuž patří volební systémy Dominion, Smartmatic a SCYTL stejně tak, jako server ve Frankfurtu nad Mohanem, který byl zabaven po volbách.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Zákon FISA a Foreign Intelligence Surveillance Court

V reakci na vyšetřování cizích zásahů do amerických voleb byl v roce 1978 po skandálu Watergate v USA přijat zvláštní zákon za prezidenta Richarda Nixona. Jedná se o zákon o sledování zahraničního zpravodajství, („Foreign Intelligence Surveillance Act“), zkráceně FISA.

Podle tohoto zákona je vláda USA povinna získat povolení soudu, pokud si vláda přeje z důvodu národní bezpečnosti provádět elektronický dohled na území USA – nebo pokud si chce najmout zahraniční tajnou službu, aby shromažďovala informace o nějaké osobě. Přičemž nehraje žádnou roli, zda se u pozorované osoby jedná o občana USA nebo ne.

Advokát Prezidenta trumpa, rudy giuliani, 15. listopadu řekl, že by mohl aktivovat FISA – act, aby mohl prošetřit zahraniční zasahování do voleb USA prostřednictvím manipulace pomocí volebního softwaru. Někteří si myslí, že z tohoto důvodu byla powell vyloučena z trumpova právního týmu.

Ve skutečnosti spočívá hlavní účel zákona FISA v omezení odposlechů státních tajných služeb. V souvislosti se zákonem FISA byl v roce 1978 oživen soudní dvůr, který má regulovat činnost zahraničních tajných služeb. Tzv. FISC nebo Foreign Intelligence Surveillance Court. Trumpova administrativa by nyní mohla požádat o schválení tento FISC, který by opravňoval ministerstvo spravedlnosti k provádění přímého elektronického sledování za účelem shromažďování důkazů.

Soud FISC má v USA velkou moc. Projednává přímo případy týkající se špionáže a národní bezpečnosti.

Výsledek jednání před tímto soudem by pak byl také konečným výsledkem případu. Pokud by tedy tomuto federálnímu soudu byly předloženy důkazy o cizím zasahování do volebního systému USA, došlo by k rychlému a účinnému právnímu postupu. Byl by to zásadní krok, který by mohl trumpův tým učinit.

Nyní se ozývají hlasy, které se domnívají, že se sidney powell připravuje na soud FISC místo právního týmu Prezidenta trumpa.

To znamená, že by powell mohla připravovat žalobu proti Dominionu a dalším údajně podvodným volebním systémům, která by se mohla překrývat s vyšetřováním ministerstva spravedlnosti USA a dalších příslušných oddělení.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Když je sidney powell oddělena od trumpova týmu, může nezávisle podat žalobu k FISA a trumpova administrativa může zase sama za sebe nezávisle na tom postupovat rychleji ve vlastních žalobách.

Finanční vztahy mezi sidney powell a týmem trumpa

Do této chvíle jsme analyzovali dvě oblasti žalob. Nyní se ještě podíváme na třetí bod, který se týká finančních vztahů mezi sidney powell a týmem trumpa. Dary, které shromažďuje trumpův tým na soudní spor, jsou považovány za politické dary, které jsou v USA omezeny zákonem. I částka, kterou je možné darovat je ohraničena.

Powell má osobní webovou stránku určenou pro dary „Defending the Republic.“ Tato stránka neobsahuje žádné logo trumpova týmu a také není s týmem jakkoliv propojená. To vedlo ke zmatku mezi dárci, protože už nevěděli, zda jejich peníze budou nebo nebudou prospěšné pro trumpův tým.

Na druhé straně je právní otázka a ta je nejdůležitější. Dary poskytnuté advokátce powellové jsou neziskové – jedná se tedy o dary, které lze poskytnout pouze neziskové organizaci. Tyto dary mohou být použity nezávisle na určité aktivity, nesmí být ale v žádném případě spojeny s týmem Prezidenta trumpa.

K tomu vložil syn generála flynna stanovisko na sociální síť Parler, ve kterém píše, že vyjádření trumpova týmu ve vztahu k powellové s největší pravděpodobností sloužilo k finanční jasnosti.

Po zvážení těchto interpretací lze tedy předpokládat, že právní tým donalda trumpa má dobré důvody učinit prohlášení o vztahu s powellovou.

Tím trump nepřímo získá ve svém soudním sporu více finanční podpory, a k tomu se powellová stává silnou externí pomocí trumpovu právnímu týmu. V tomto světle je prohlášení trumpových právníků spíše dobrou zprávou pro konzervativce!

 

[wp_ad_camp_2]

 

Je Dominion ve vztahu s komunistickou Čínou?

Nyní přistupme k novým indiciím, které vypovídají o tom, že poskytovatel volebních zařízení Dominion by mohl být ve vztahu s komunistickou Čínou. A sice subdoména Dominionu se nachází v Číně. Na twittrovém kanálu internetových výzkumníků a hackerů nazývaných 321C bylo uvedeno, že subdoména Dominionu je údajně v Číně, což by utvrdilo podezření, které vyjádřila advokátka sidney powell. 18. listopadu zveřejnil tento uživatel vysledování „Domain-Name Server Records“ domény Dominion s názvem dominionvotingSYSTEMS.com.

Uživatel zjistil, že se subdoména nachází ve městě Quanzhou v Číně. Nejen, že vysledoval subdoménu až na místo v Hongkongu s názvem Power Line Data Center. Webová stránka firmy používá zjednodušené čínské písmo, ne tradiční čínské znaky, které jsou běžně v Hongkongu používány. Domníváme se tedy, že se jedná o společnost, která je provozována v Hongkongu z čínské pevniny.

Ve svém posledním prohlášení uvedla také powell „Hongkong“ jako jedno z míst, ze kterého byly volby manipulovány. Je nepravděpodobné, že by se odvolávala na lidi z Hongkongu. Je mnohem pravděpodobnější, že tím myslela politické struktury komunistické strany Číny. Samotná CNN informovala v dokumentu ze srpna 2017, že volební systém Dominion vykazuje vážná slabá místa a je jednoduché ho hacknout.

Pět okresních soudů ve čtyřech klíčových státech dostanou konzervativního soudce

Podívejme se na stav šancí soudních řízení v USA. Zatímco předstupuje čím dál více svědků a jsou předkládána čestná prohlášení o volebních podvodech, jsou také některé z nejnovějších vývojů – ve vztahu k americkému právnímu systému – příznivé pro Prezidenta trumpa. Například, od založení federální jurisdikce v roce 1789 jsou přiděleni soudci Nejvyššího soudu USA do různých soudních okresů, aby vyřizovali naléhavé žádosti.

Minulý týden odhlasovalo devět soudců Nejvyššího soudu USA nová jmenování do příslušných okresních soudů. Od pátku převezmou soudní záležitosti svých přidělených okresních soudů, přičemž soudci pokryjí všech 13 soudních obvodů USA. Tato nová sestava je nyní příznivá pro trumpovu právní bitvu. Ve čtyřech ze šesti sporných států, ve kterých trumpův tým vede soudní procesy, jsou nyní odpovědní konzervativní soudci.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Michigan: Odpovědný výbor potvrzuje Joa Bidena za oficiálního vítěze

V pondělí 23. listopadu, přišla ale i zpráva, která nebyla zrovna pozitivní pro právní spor Prezidenta trumpa v Michiganu. Státní výbor Michiganu, který je odpovědný za potvrzení volebních výsledků, (State Board of Canvassers) potvrdil Joa Bidena oficiálně za vítěze v Michiganu a předal tím 16 hlasů volitelů federálního státu vedoucímu viceprezidentovi.

Čtyři osoby, dva demokraté a dva republikáni se zúčastnili obvyklého hlasování výboru.

Jeden z republikánů hlasoval po dohodě se dvěma dalšími demokraty s odůvodněním, že podle zákona federálního státu je povinen hlasovat podle aktuálních výsledků a že nemá žádné právo k přezkoumání nebo odložení hlasování.

Druhý republikán, Norm Shinkle, byl však toho názoru, že v Michiganu, a zvláště v největším městě státu Detroitu, bylo až příliš mnoho případů podvodu. Proto v tuto chvíli nechtěl potvrdit výsledky a rozhodl se zdržet hlasování.

Nakonec tedy odhlasoval Michigan 3:0, aby potvrdil Bidena za vítěze. Michigan je se svými 16 voliteli kritický pro výsledek voleb. Brzy by mohly další státy, které se nacházejí v právních sporech, potvrdit své výsledky. Mezi nimi Pensylvánie s 20 hlasy volitelů a Arizona s 11 hlasy volitelů, atd. Pokud se týmu Prezidenta trumpa nepodaří zabránit potvrzení volebních výsledků ještě před soudem, bude soudní spor velmi těžký.

Je možné ještě otočit výsledky voleb po jejich potvrzení ve státech?

Otázka zní: Pokud by tyto státy, stejně jako Michigan, potvrdily volební výsledky i přes předpoklad manipulace, měl by pak Prezident trump ještě nějakou šanci ve volbách zvítězit?

Teoreticky ano. Pro Prezidenta trumpa existuje ještě jedna cesta přes Nejvyšší soud. Soudci nejvyššího soudu by se mohli odvolat na ústavu, aby zpochybnili certifikaci výsledků v Michiganu. Ovšem pokud by toto Nejvyšší soud udělal, musel by zrušit celou řadu federálních zákonů různých úrovní, což by představovalo obrovskou výzvu.

Existují vedle Nejvyššího soudu ještě nějaké další možnosti?

Stále ještě je jedna možnost, senát by mohl zrušit certifikaci státu z nějakého rozumného důvodu. K tomu by si musela republikánská strana udržet většinu v příštím kongresu, což vypadá po výsledcích současného volebního boje do senátu dost slibně.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Pokud bude certifikace některého státu senátem zrušena a z toho důvodu dostatečný počet hlasů volitelů zneplatněna a ani Prezident trump ani Biden nedosáhnou hranice 270 hlasů volitelů pro prezidentský úřad, nastoupí nový scénář.

Takže i kdyby ostatní státy potvrdily volební výsledky, stále by to ještě neznamenalo, že šance na volební vítězství Prezidenta trumpa skončily. Ale tlak na trumpa způsobený touto situací a na veřejné mínění by se tím samozřejmě zvětšil.

Například po certifikaci Michiganu poslala General Services Administration (GSA) Spojených států dne 23.listopadu Bidenovi dopis, aby zahájil proces předávání, což může s tímto vývojem souviset.

Následkem toho mohou být Bidenovu týmu vydány k dispozici zdroje pro předání, včetně 6,3 milionů dolarů do 11. prosince a 1 milion dolarů k vytvoření nové administrativy.

GSA schvaluje předání úřadu Bidenovi; Trump to akceptuje, ale nevzdává se

Emily Murphy, administrátorka GSA, napsala dopis Bidenovi, ve kterém dala velmi zřetelně najevo, že GSA nerozhodla, že by Biden byl zvoleným prezidentem, protože na základě současných probíhajících právních sporů a kontroverzí kolem voleb nebyl žádný vítěz vyhlášen.

GSA nerozhoduje o výsledku voleb, nýbrž poskytuje zdroje a služby během přechodného procesu v souladu s ústavními a federálními požadavky.

„Jak víte, správce GSA nevolí ani nepotvrzuje vítěze prezidentských voleb. Místo toho je role administrátora GSA v rámci zákona velmi úzce vymezena: Poskytuje zdroje a služby v souvislosti s předáváním prezidentské moci…,“ tolik Murphy.

Vzhledem k tomu, že se Murphy dříve zdráhala dát Jou Bidenovi předávací zdroje k dispozici, napsala, že jí, jejím kolegům a její rodině bylo online, telefonicky a písemně vyhrožováno, „aby byla nucena se předčasně takto rozhodnout“.

Řekla, že svůj názor nezměnila ani pod tlakem, aby Bidena předčasně uznala za vítěze. Ale prezidentský předávací proces nyní musí dle zákona začít, takže jí nezbývá nic jiného, než ten dopis napsat a informovat Bidena o tom, že má zahájit předávání.

Murhy oznámila: „Obdežela jsem online, telefonicky a poštou vyhrůžky zaměřené na bezpečnost mou, mé rodiny, mých spolupracovníků, a dokonce mých domácích mazlíčků, aby mě donutili se takto předčasně rozhodnout“.

Prezident trump také twítoval v této věci. Chápal její situaci a poděkoval jí za její statečnost. Trump řekl, že také informoval svůj administrativní tým, aby v zájmu národa USA zahájil předávací proces s Bidetem. Řekl také však, že jeho právní spor stále pokračuje, že různé případy volebních podvodů jsou masivní a zopakoval, že je přesvědčen o tom, že zvítězí!

Rád bych poděkoval Emily Murphy z GSA za její neochvějné nasazení a její loajalitu vůči naší zemi. Byla šikanována, ohrožována a zneužita – a já nechci, aby se jí, její rodině nebo jejím kolegům z GSA něco takového dělo. Náš případ pokračuje, my budeme v tom dobrém pokračovat…“

Přeložila marki | Zdroj: The Epoch Times

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.