V uplynulých letech zaznamenali zoologové a biologové pozoruhodné evoluční změny, které se odehrávaly v živočišné říši. Někteří dokonce pozorují posuny ve vědomí zvířat, neboť se rozličné druhy učí nové schopnosti a využívají nové dovednosti, které nikdy předtím ve volné přírodě nebyly viděny. Mohlo by to být důsledkem toho, že se tato zvířata přizpůsobují světu s největším lidským vlivem, jaký lidstvo kdy mělo.

Velká zvěř byla v posledních desetiletích zpustošena lovem a nedovoleným pytláctvím zvířat. V některých částech Afriky se nyní sloni „přizpůsobují“ této nesmyslné porážce a rodí se bez vlastností, které z nich činí cíle.

 

[wp_ad_camp_2]

V Mosambiku byla během 16 let dlouhé občanské války, která začala na konci sedmdesátých let, až v devadesáti procentech regionů poražena sloní populace kvůli jejich klům, které jim byly vysekány a prodány za účelem financování tohoto lidského konfliktu.

Tragédie takového významu může zanechat stopu v evoluci tohoto druhu. Zoologové se nyní shodují na tom, že až 30 % slonů se nyní rodí bez klů, protože sloni bez klů, nebo s menšími kly, nejsou cílem pytláků.

Někteří odborníci si tedy nyní kladou otázku, zda jsme svědky evoluce, která se nám odehrává přímo před našima očima.

Studentka doktorského studia Dominique Gonçalvesová, ekoložka a konzervativní bioložka z univerzity v Kentu, která studuje populaci, uvedla: „Dnešní populace slonů z většiny pochází ze slonů, kteří přežili válku, v níž pro jejich kly podléhali těžkému pytláctví.“

„Klíčovým vysvětlením je, že v národním parku Gorongosa byli sloni bez klů těmi, kteří se vyhnuli pytláctví během občanské války, a proto tuto vlastnost předali mnoha svým potomkům.“

 

[wp_ad_camp_2]

„Mohli bychom mluvit o odstranění některých genů z jejich populace.“

V podstatě tedy narůstá počet slonů v této oblasti, kteří jsou potomky slonů bez klů, nebo slonů s menšími kly, což dokazuje moc, níž mohou lidé působit na volně žijící živočichy. Je zřejmé, že tato adaptace jim může pomoci vyhnout se vyhynutí, neboť ilegální pytláctví je stále rozšířené. Navzdory tomu, že některé země mají snahu zastavit obchod se slonovinou, zůstáváme každoročně svědky tragédií, kdy jsou sloni a nosorožci hromadně zabíjeni, a poté jsou jim kly vysekány z hlav.

Ekologové zdůrazňují, že následky pytláctví daleko přesahují ztráty jednotlivých zvířat.

„Výskyt slonů bez klů je v Addo Elephant National Park v Jihoafrické republice skutečně pozoruhodný a podtrhuje skutečnost, že vysoká míra pytláctví může způsobit víc, než pouze odstranit některé jedince z populace,“ řekl Ryan Long, behaviorální ekolog z University of Idaho pro National Geographic.

Výzkumníci také popsali vznikající „kulturu agrese“, která se projevuje u sloních samic, což naznačuje, že se chováním coby druh rovněž snaží přizpůsobit a přežít v nepřátelském prostředí.

pro tadesco přeložila Jena | zdroj: 9

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.