Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

Související zprávy

 • Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….
  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

 • Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21
  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

 • Vtip, co není vtipem
  Vtip, co není vtipem

  Vtip, co není vtipem

 • Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…
  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

UVNITŘ ČEHO JE PETER INSIDER? – OUTSIDER. DÍL 3

…..další pokračování které jsme Vám slíbili včera….

13:27

Zde najdete díl 1: https://tadesco.org/peter-insider-odhalen-video/

Zde najdete díl 2: https://tadesco.org/uvnitr-ceho-peter-insider-outsider-dil-2/

http://www.exopolitika.cz/uvnitr-ceho-je-peter-insider/4321

UVNITŘ ČEHO JE PETER INSIDER

Vskutku, KDO je Peter Insider? Hlas z pravidelných pořadů na Svobodném vysílači a ze studia Super Soldier Talk Jamse Rinka na YouTube. A webová stránka http://www.peter-insider.com, kde v samotném úvodu sám o sobě říká:

„Volám sa Peter. Narodil som sa v roku 1970 v malom okresnom mestečku Brezno v bývalom Československu. V roku 1988 som emigroval do zahraničia, kde žijem aj dodnes. Od roku 1988 pôsobím v oblasti špeciálneho vojenstva. Od roku 1990 som členom ACIO. Momentálne som riaditeľom 12. divízie zaoberajúcej sa pobytom mimozemšťanov, hybridov a crossbreadov na Zemi.“

[wp_ad_camp_2]

Podle této vstupní informace posluchač očekává hlas 47miletého muže, ale v pořadech zní hlas muže mnohem staršího, typovala bych cca 60-65tiletého. Z názvu jednoho z pořadů na YouTube pak vyplývá, že žije v Austrálii, což však je – ve světě skypů – jen těžko ověřitelná věc. Podle jím uvedeného roku lze vypočíst, že svou působnost u speciální vojenské organizace začal v 18ti letech. A již ve 20ti letech se stal členem ACIO, Advanced Contact Intelligent Organisation, volně přeloženo Organizace vyššího stupně pro kontakt s inteligentními formami, která je rozčleněna do divizí dle druhu výzkumu toho či onoho mimozemsko-pozemského aspektu. Dle jeho slov je momentálně hlavou 12. divize, která se zabývá pobytem mimozemšťanů, hybridů a crossbreadů na Zemi.

O ACIO hovoří ve zkratce jako o „Organizaci“ a udává, že kromě divizí v ní či s ní působí skupiny dohlížející a zodpovídající za zachování vesmírných principů, za určité sektory vesmíru, za mimozemskou a pozemskou činnost a mající ještě každá své další úkoly. Na svých stránkách pod záhlavím „Odhalení“ vytvořil „Abecedu záhadologie“, která má ozřejmit, co se skrývá pod názvy těchto skupin a co je jádrem jejich činnosti. Slovníček však obsahuje řadu dalších termínů, bez nichž se – dle mého názoru – Peterův posluchač či čtenář neobejde.

Jednou z těchto skupin je tzv. „SHORTLINE“ tj. Krátká spojka/linie zabývající se výrobou SUPERVOJÁKŮ, kteří původně měli sloužit lidem, ale od doby, kdy se jejich dodavatel – Monarch Solution Ltd – dostal do vlivu křížené rasy Nordiků, jsou tito terminátoři rozmístěni v ČR a na Slovensku s cílem sjednocení těchto republik a nastolení fašistického režimu, tj. s cílem praktikování tzv. nordické ideje.

[wp_ad_camp_2]

Již při poslechu tohoto „ÚVODU do pohádkového příběhu“ pod názvem „Odhalení“ je každý obyčejný smrtelník zcela zmaten a táže se, co to má znamenat. A to se ještě neseznámil s téměř nekonečnou řadou podrobností, které jsou, aby to nebylo tak jednoduché, útržkovitě roztroušeny v několika rozhovorech a promotány se zcela jinými tématy, jako jsou např. komentáře k událostem ve světě, správné stravování apod. Vzniká nepřehledno a posluchači jsou ochotni buď slepě věřit, že se zde, v naší realitě, něco takového opravdu děje, či se znechuceně od Petera Insidera, jakožto od nedůvěryhodného informátora, odvracejí. Ani jeden postoj však není, abych tak řekla, relevantní.

Na čem se asi všichni mohou shodnout je, že si tyto „fantazie“ tento „člověk-médium“ pod jménem Peter Insider nevymýšlí sám, nýbrž že existuje nějaký primární zdroj, který ho „inspiruje“. Naskýtá se otázka, s jakým záměrem a také proč se tyto inspirace projevují tak chaoticky? Proč se proplétá a překrývá tolik tematických linií? Přemýšlejíc nad touto hádankou, připustila jsem možnost, že k Peterovi promlouvá nikoliv jedna, ale spíše dvě či tři entity, které se vzájemně nedoplňují. Linie informací o skrytém dění ve světě je víceméně transparentní a najdeme v ní četná srozumitelná svědectví. Nejvíce „mlhy“ se pojí k tématu „Odhalení“ a tudíž supervojáků.

Povšimla jsem si, že Peter opakovaně zmiňuje společnost „Monarch Solutions Ltd“, kterou jsem nejprve považovala za skutečnou (a aby to už vůbec nebylo jednoduché, v naší realitě také různé společnosti s označením Monarch existují) a teprve později mi došlo, že se jedná o fiktivní společnost, vytvořenou pro akční videohru „Quantum break“. Kdo je obeznámen s touto hrou ví, že Monarch Solutions se specializuje na časové technologie cestovního ruchu, ale oficiálně pracuje na výzkumu fyziky – s důrazem na Chronon energie.

A další fiktivní společností, kterou Peter zmiňuje a dokonce dává do vztahu s Monarch Solutions, je „Umbrella Corporation“biochemická společnost z herní a filmové série „Resident Evil“. Ta ve svých obrovských podzemních laboratořích zvaných Úl provádí nezákonné a velmi nebezpečné pokusy na zvířatech a zkoumá vývoj biochemických a bioorganických zbraní.

Kdybych byla hráčem videoher asi by mi došlo již dříve, že to, co Peter dělá je, že vlastně diktuje SCÉNÁŘ PŘÍBĚHU k nové videohře, či sci-fi románu, či filmu, či TV seriálu.

Přikláním se k akční videohře z perspektivy třetí osoby, poněvadž se mi zdá, že Peter byl vytvořen pro proniknutí INSIDE, tj. do dějové linie hry a odtud i přiléhavé označení INSIDER. Domnívám se, že Peter opakovaně hovoří o Monarchu a Umbrelle proto, že v nové videohře by tyto, pravděpodobně, měly být převzaty z předchozích videoher tj. „Quantum break“ a „Resident Evil“, ale v novém příběhu by byly v područí již zmíněných Nordiků. Když tedy připustíme, že mám pravdu, pak zjistíme, že by se mohlo jednat o slušný námět – plný detailů a dokonce i s pečlivě vypracovaným slovníčkem – čekající na nějakého producenta, aby se ho chopil, ztvárnil a profitoval z něj. Jednotlivé střípky z Peterových nesourodých výpovědí pak do sebe docela dobře zapadají.

[wp_ad_camp_2]

Situace ve videohře by se mohla rozvíjet asi takto:

Mladý 18tiletý muž je jednoho dne unesen neznámými silami z městečka Brezno v bývalém Československu do jakéhosi místa, možná v Austrálii, kde ani lišky nedávají dobrou noc (slova Petra). Tam je podroben dvouletému tělesnému i duchovnímu výcviku. Postupně přechází na breathariánstvi. Breathariánkou je též jeho kočka. Nastupuje do ACIO, Organizace pro kontakt s mimozemskými civilizacemi. Dostává a plní různé úkoly a seznamuje se s prací Rady pěti, což je rada vyslanců pro náš vesmírný sektor, tj. do kterého spadá naše planeta, Skupiny Labyrint snažící se o zachování vesmírné rovnováhy a zaměstnávající vysoce inteligentní bytosti asistující při identifikaci mimozemských druhů i při zjišťování detailů o jednotlivých rasách, Číselné skupiny, organizace s rozdělením zodpovědnosti za segmenty nejen lidské, ale i MZ činnosti (vyřknuto upozornění, že některé rasy upřednostňuje a jiné potlačuje, provádí jakousi dělbu na nadlidi a podlidi), Krugerovy organizace snažící se o zachování naší reality a zlepšení poměrů v ní, a se SHORTLINE – Krátkou spojkou/linií, organizací zabývající se výrobou SUPERVOJÁKŮ.

Náš hrdina je svědkem četných zásahů těchto skupin ve smyslu pomoci jeho planetě Zemi, ať se již jedná o řešení krizových situací způsobených lidmi či katastrofických situací, zmiňuje např. odvrácení nárazu vesmírného objektu typu komety. Dostává také za úkol prostřednictvím médií informovat laickou veřejnost planety Země o existenci výše zmíněných skupin a jejich aktivitách a též připravovat populaci na přechod do 5. dimenze (pouze moje spekulace). Zde tedy dochází ke splynutí fikce s realitou. Sám má nejblíže ke skupině Labyrint, která sídlí v Bratislavě.

 

[wp_ad_camp_2]

V příběhu jsou ČR a Slovensko centrem světového dění. Křížená rasa Nordiků však zde usiluje o praktikování nordické ideje – o sjednocení těchto malých území a nastolení nacistického režimu. Za tímto účelem jsou na tato území transportováni supervojáci, cca 75.000 divizí, cca 1.000.000 na území Česka a cca 500.000 na území Slovenska. Jsou rozmisťováni v podzemních základnách, z nichž některé jsou zrekonstruované komplexy z 1. a 2. světové války, zatímco některé jsou vytvořeny způsobem zhmotnění – odhmotnění. Základny jsou napovrchu maskovány základnami detašovaných pracovišť vedení NATO. Do těchto materializovaných prostor jsou následně teleportováni a případně též zhmotněni i supervojáci, kteří, jako každý bio-technický mechanismus,- hybrid vypadající jako humanoid či terminátor, nepotřebují ani jíst, pít ani spát a nemají ani žádné jiné lidské potřeby. Jsou očipováni a jejich monočlánek vydrží neuvěřitelně dlouho. Dodavatelem těchto supervojáků je výše zmíněná Monarch Solutions, původně slušná společnost, která se však pod vlivem Nordiků stala organizací poslušnou a „zlou“…..

Na vývoji těchto vojáků se podílí Monarch s Umbrellou. Výroba probíhá ve fertilizačním centru v USA. Původní fertilizace žen je nahrazena funkcí královen-matek, jichž je po zeměkouli roztroušeno cca 7.300. Existují také supervojačky, které mají uměle vytvořený emocionální quocient. Oplodnění probíhá také v inkubátoru a plod se vyvíjí 9 dní. Poté roste 21 dní a dosáhne věku a vzezření 21 let. Jeho vývoj je ukončen, voják je dematerializován, uskladněn a dle potřeby teleportován. Pokud nemá velení, supervoják je neakceschopný. V našem příběhu se tedy skupina Labyrint stará o to, aby se k supervojákům na území ČR a Slovenska v žádném případě žádné velení nedostalo.

Mezitím světové elity, které si uvědomily svůj přibližující se zánik na zemi, usilují o své naklonování se a o přenesení se – někteří do jiné reality a někteří do jiné dimenze. Potřebují se tedy dostat přes portály, které jsou umístěné na Antarktidě. Problém je v tom, že klíče od těchto portálů mají Nordici a to ještě takové, které ne vždy zámky otevírají. Pro otevření musí být splněny určité podmínky z hlediska fyziky, pokud ne, portál se neotevře. Navíc Nordici chtějí využít celé situace ku svému obohacení a vybírat u těchto bran mýtné.

V příběhu se zřejmě budou objevovat konkrétní lidské, mimozemské, hybridní či supervojácké charaktery, ale o těch zatím na YouTubu nebyla řeč. Na stránkách Petera Insidera se objevily rozhovory – např s důstojníkem 8. divize Johnem Lynchem, taktéž původem z Československa, či se super vojačkou Faith Connors, která je běžkyní za korporaci Kruger Security Inc a hlavní protagonistkou herní série „Mirror’s Edge“, doladěno do hry – její manžel je Slovák. A dále s jedním z posunovačů času, supervojákem Jackem Joycem. Ten spolupracuje s korporací „Kruger Security Inc“ a sabotuje práci „Monarch Solutions Ltd“. Byl hlavním protagonistou hry „Quantum Break“.

[wp_ad_camp_2]

Můžeme se jenom těšit, že všichni tito protagonisté budou součástí velké show dějem soustředěné do Čech, Moravy a na Slovensko, a hlavně, že se produkce takovéhoto velkofilmu někdo v dohledné době ujme. Doufám, že další informace se objeví v příštích dílech Svobodného vysílání rádia Plzeň či u Jamse Rinka v jeho Super Soldier Talk. Lze také očekávat, že Peter Insider bude postupně doplňovat informace do svých stránek, jelikož četné kolonky a podkolonky tam zatím zejí prázdnotou.

Pokud se tedy jedná o takovýto velkorysý záměr a já doufám, že ano, velice mu fandím. Plně se totiž ztotožňuji s odpovědí čarodějníka Gandalfa na Peterových stránkách na následující otázku:

Co si myslíš o různých seriálech, filmech a videohrách, kde jsou kousek po kousku odhalované částečky pravdy? Je podle tebe takováto aktivita lidí správná, anebo spíše kontraproduktivní?

Myslím si, že se jedná o vynikající možnost, jak pěkně pomalu ukazovat masám lidí části pravdy, které se nakonec spojí v jednu úžasně velkou mozaiku v plnosti a dokonalosti. Vezměmež si jen např. takového „Pána prstenů“, „Supernatural“, anebo „Twillight (Upírské deníky)“, případně hru „Witcher (Čarodějník)“. Je v tom obrovská síla a já se klaním před tím, kolik informací se tam nachází. Podle mě je skvělý nápad to, že přicházejí takovéto druhy nevědomých channelingů do vědomí různých lidí, kteří jsou z nich potom schopní vytvořit i takováto zajímavá díla. Konec konců, jejich popularita mezi lidmi přeci jenom o něčem svědčí“.

Tomuto bodu rozumím tak, že ústy Gandalfa z Peterových stránek promlouvá určitá entita, jež se domnívá, že předloží-li pozemšťanovi své názory prostřednictvím populární filmové postavy, zvýší jeho zájem o osud planety v rámci vesmíru a též jeho chuť pokračovat v četbě či sledování filmu.

[wp_ad_camp_2]

Slovo závěrem

Na závěr se vrátím k informátorovi Peterovi Insiderovi a počáteční otázce, kdo to vlastně je. Táži se: může zde jít o nešťastníka, kterého entity tlačí ke svědectvím a on neví kdo je, co je, čí je? Či jde o obyčejného podvodníka zahrávajícího si s trpělivostí publika a vysmívajícího se lidské hlouposti? Nebo se vynořil nový Darryl Anka alias Peter Insider a Bashar č.II, ovšem trochu méně transparentní?

A vyvstávají další otázky, na něž hledám odpovědi. Zejména, proč musí být celá věc předkládána publiku jako by to byla skutečnost? Je snad taková konspirace dobrá pro přípravu lidstva na neobvyklé mimozemsko-pozemské situace? Má tajemno a nebezpečno přispět k probuzení lidské zvědavosti?

Proč název pořadu „Odhalení“? Snad proto, aby posluchač mohl odhalit, že se jedná o fikci? Je rozptýlenost a zamotanost informace záměrná, pojatá jako donucovací prostředek k tomu, aby lidé přemýšleli a hledali nové a nové souvislosti, – a tudíž si zachovali schopnost kritického myšlení?

Odpovědi na tyto otázky, jakož i další úvahy kolem Petera Insidera musím prozatím ponechat otevřené, jelikož Petrova sdělení na YouTube doposud pokračují a taktéž pokračuje výstavba jeho stránek. Informační proud tedy není uzavřen a můj článek je zatím pouze úvahou bez definitivního závěru. Věřím však, že zdaleka nejsem jediná, kdo o celé věci přemýšlí a že toto téma zůstane až do svého vyřešení aktuální. Zpětná vazba, komentář a/či diskusní příspěvek k tomuto článku jsou vítány.

Autor: PhDr. Jarmila Pomekáčová, 10. března 2017  – pro Exopolitika.cz

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/uvnitr-ceho-je-peter-insider/4321

Pokračování zítra.

[wp_ad_camp_2]
Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
6 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře