[wp_ad_camp_1]

Vážení, normálne sa neviem dočkať, kedy to príde!

Doktor Štefan Harabin, oslávil tohto roku 60. narodeniny. Je nepochybne jednou z tých osobností Slovenskej republiky, na ktorú majú občania tohto štátu rôzne názory. Od tých lichotivých až po tie menej lichotivé.

Sudcovskú funkciu vykonáva Dr. Harabin od 1. januára 1983, kedy bol za sudcu zvolený. Od roku 1991 je sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pričom v rokoch 1998-2003 a 2009-2014 bol jeho predsedom. Tú krátku pauzu v „predsedovaní“ vyplňovalo jeho pôsobenie vo vláde Slovenskej republiky, kde bol v rokoch 2006 až 2009 ministrom spravodlivosti SR. Jeho pôsobenie vo vláde sprevádzali rôzne reformy, ale aj odvolania predsedov okresných, ale aj krajských súdov. Pohľady a názory naňho sú rozdielne a rôzne, ale v jednom sa stotožňujú:

JUDr. Harabin je špičkový právnik!

Podľa Ústavy SR a to konkrétne podľa článku 147 ods. 2

Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky môže sudcu odvolať,

  1. a) ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne vykonávať sudcovské povinnosti,
  2. b) ak dosiahol vek 65 rokov.

Vážení, po tom, ako sa Andrej Kiska vyjadril ohľadom návrhu generálneho prokurátora SR na zrušenie strany Kotleba – ĽS NS, pochybujem, že kalkuluje viac ako len jeden ťah dopredu! Prezident Kiska totiž veľmi rád využíva tento článok a odvoláva sudcov ako na bežiacom páse. Mňa by len zaujímalo, či mu niekto povedal, že Ústava SR má aj iné články, než len tento! Napríklad čl. 134, a to konkrétne ods. 2 prvá veta:

Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na dvanásť rokov prezident Slovenskej republiky.

Článok 147 je možnosť, ale článok 134 ods. 2 je POVINNOSŤ prezidenta SR! Neviem, ako vy, Vážení, ale ja som si nevšimla, že by si splnil svoju ÚSTAVNÚ POVINNOSŤ v tomto bode! Ešte stále totiž nevymenoval sudcov Ústavného súdu!

Hlavne, že má plné ústa výrokov ohľadne demokratickej spoločnosti a povinností! Pokrytectvo je niečo, čo fakt nemusím. Ale akceptujem voľbu, slobodnú, demokratickú voľbu hlavy štátu, a preto nikomu nič z jeho voličov nevyčítam! Nie, Vážení, tohto som JA nevolila!

No, ale vráťme sa k jeho obľúbenej činnosti: odvolávaniu sudcov.

Príde deň, keď bude mať doktor Harabin 65 rokov.

Už vážne nie je zaujímavé, ako JUDr. Harabin vyhráva jedno disciplinárne konanie za druhým! Nezmyselné, šikanózne a svojvoľné disciplinárne konania. Bože, ja som napísala nezmyselné, šikanózne a svojvoľné??? Veď to niekoho z niečoho obviňujem! Ale to nesmiem! Pôjdem a postavím sa do kúta za trest!!!

Lenže doktor Harabin vojde do miestnosti, kde sa disciplinárne konanie koná, je tam síce vyše 8 hodín, ale vyjde zakaždým ako víťaz. To už fakt stráca grády.

Samozrejme, že mi v tejto veci nie je jedno, čo takéto konanie stojí občanov SR. Nielenže sudca Harabin nemôže riešiť svoju agendu a rozhodovať spory, čiže robiť prácu, za ktorú je platený. Ale sa musím ešte aj pozerať na to, ako prídu traja sudcovia z rôznych kútov Slovenska, aby vytvorili disciplinárny senát! Prídu traja, ich veci doma stoja a to niekoľko dní! Musia sa totiž presunúť do Bratislavy, kde sa toto disciplinárne konanie vedie, potom zase z Bratislavy domov. To vyvoláva ďalšie prieťahy v konaní vo veciach, ktoré majú doma takpovediac „rozrobené“ a kde sami majú rozhodovať. Myslíte si, že sa nás to netýka? Kto podľa vás platí za to, ak sú preukázateľne prípady riešené dlho a súd, či už Ústavný alebo ten v Štrasburgu, prizná náhradu škody za prieťahy v konaní? Ten sudca? Alebo Súdna rada? Nie, Vážení, to my, lebo to platí Slovenská republika! Skúste si zodpovedať otázku, Vážení, kto vyvoláva tieto disciplinárne konania a hlavne PREČO!!!

Len na pripomenutie: kauza Cervanová! Toto konanie sa „vlieklo“ 26 rokov. Obe strany, jednak matka zavraždenej a jednak 7 obžalovaných, sa obrátilo na Ústavný súd SR kvôli prieťahom v konaní. Ústavný súd SR priznal obom stranám odškodné, pretože prieťahy v konaní sú porušením ľudských práv garantovaných nielen Ústavou SR, ale aj medzinárodnými dokumentami. V tomto prípade bolo pani Cervanovej priznaných 650.000,- vtedy ešte slovenských korún. Z obžalovaných jeden dostal primerané zadosťučinenie vo výške 500.000,- Sk a zvyšných 6 „len“ po 300.000,- Sk. Tak si to spočítajte! Vyšla vám suma 2.950.000,- Sk, Vážení? Tak ste počítali správne! Uhrádzalo sa VÁM to ľahko??? Platili ste to vy! Ale kľudne tú sumu vynásobte! Veď každý disciplinárny senát zaoberajúci sa „potrebným“ potrestaním JUDr. Harabina má troch členov, ktorí sú určite „nadšení“, že musia riešiť niečo, čo nie je ich prvoradou povinnosťou!

Ale vráťme sa k disciplinárnym konaniam vedeným proti doktorovi Harabinovi. Tieto ale už vážne nie sú zaujímavé! Žiadne napätie, žiaden zvrat, vždy ako víťaz.

Keď ho však prezident Kiska odvolá…… to bude iné kafe!!!!

Pretože človek, ktorý má toľko chuti do života, ako doktor Harabin, ktorému v žilách namiesto krvi kolujú paragrafy, tak keď si takýto človek zriadi ADVOKÁTSKU KANCELÁRIU, to bude doslova a do písmena zážitok! Bude to logický ťah z jeho strany, pretože človek, ktorý má toľko elánu, sa nezastaví, keď mu to povedia!

Každé jedno súdne pojednávanie je verejné! (Teda, pokým ho sudca nevyhlási za neverejné, ale to je možné len v niektorých špecifických prípadoch a sudca to musí odôvodniť). Na tabuli súdu v súdnej budove je rozpis súdnych pojednávaní. Podľa tohto rozpisu si budem brať dovolenku a budem chodiť na každé jedno súdne pojednávanie, kde bude JUDr. Harabin právnym zástupcom jednej zo strán, lebo to si zistím – hoci aj z jeho príspevkov na  youtube. To bude konečne niečo, čo si užijem! Ak by som mohla, tak by som si normálne do pojednávacej miestnosti nosila pukance a nápoj, ale to by ma asi sudca vedúci takéto pojednávanie vyrazil. Lenže aj bez týchto pukancov si budem pripadať ako v kine. Konečne si užijem silu, argumenty a mozog výnimočných schopností v akcii!

Takže pevne dúfam, že prezident Kiska, na ktorého po jeho vyjadrení ohľadom zrušenia strany Kotleba – ĽS NS už nemám slov, odvolá JUDr. Harabina, aby som si mohla užiť výnimočnosť kvalít JUDr. Harabina v súdnej sieni na inej, ako sudcovskej stoličke! S napätím budem sledovať, ako svojimi brilantnými schopnosťami a excelentnými vedomosťami práva bude privádzať protistranu do zúfalstva!

Pretože nepochybujem o tom, že „analytici“, ktorých platíme my, zo štátneho rozpočtu, namiesto toho, aby poskytovali pravdivé informácie, podsúvajú také, aké chce príjemca týchto správ mať! Blahoželám, to je naozaj „profesionálna“ úroveň! A dúfam, že to tak zostane aj najbližšie roky!

Nie aby niekomu napadlo rozmýšľať!!!! Pretože ak by niekto z tých „hore“ použil mozog, tak by prišiel na to, že Slovenská republika NIE JE LEN BRATISLAVA! A prieskum v hlavnom meste ešte nemusí korešpondovať s tým, čo si myslia Slováci na celom území republiky!

Takže tých „hore“ poprosím zostať na tomto stupni inteligencie ako sú teraz, aby rozhodovali ďalej presne tak „inteligentne“ ako doteraz! No, klesnúť môžu! A zas neviem, či je to pri ich úrovni možné, hoci sa veľmi snažia.

Takže, už aby mal doktor Harabin 65 rokov!

Ja sa na to tak teším!!!!

A vy, Vážení?

Judita L. 

[wp_ad_camp_1]

 

zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.