…..obyčejným lidem základní práva jsou jasná. Jenom politikům s vymytými mozky, kteří upravují zákony dle toho jak se cítí „bezpečni“ za svá jednání, nikoliv….

02:54

Právo na život je úzko späté aj s právom na sebaobranu, zachovanie života. V prípade ohrozenia života trestnou činnosťou je dôležité, aby bezúhonní občania mali legálnu možnosť držať a nosiť zbraň na ochranu svojej osoby, blízkych, či iných nevinných osôb a súkromného majetku

Ilustračná snímka

Momentálne je v medzirezortnom pripomienkovaní novela zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou chce Ministerstvo vnútra SR sťažiť prístup k legálnej držbe zbraní a teda aj legálnej sebaobrane. Vraj preto, že to vyžaduje európska smernica, ktorú ČR napadla na Súdnom dvore EÚ.

 

 

Centrum pre bioetickú reformu pripravilo hromadnú pripomienku k návrhu ministerstva, v ktorej navrhuje v siedmich bodoch posilnenie práv bezúhonných občanov na držbu zbrane a sebaobranu so zreteľom na historický fakt, že genocídam a krvavým diktatúram predchádzalo zamedzenie práva legálne vlastniť zbraň. Tiež vyzýva počkať na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ ohľadom smernice.

Do budúceho návrhu navrhuje napríklad zapracovať zásadu rovnosti. Podľa súčasne platného zákona je možné získať zbrojný preukaz iba na základe opodstatnenia, čo sa v praxi interpretuje ako potreba ochrany pri manipulácii s väčším obnosom hotovosti a je garantované len podnikateľom a štatutárom spoločností. Keďže každý občan môže byť v ohrození pre akýkoľvek dôvod, nemusí to byť len hotovosť, ale napr. aj rozmáhajúce sa domáce násilie, znásilnenia a pod., je na mieste, aby zákon umožnil nosenie zbrane aj konkrétne pre ženy, ktoré sú často obeťami spomínaného násilia. Ženu, staršieho, či slabšieho občana zbraň zrovnopravňuje voči útočníkovi.

 

 

Ďalšie zaujímavé návrhy napr. na legalizáciu tlmičov kvôli tehotným ženám v športových kluboch a zvieratám pri poľovačkách, či možnosť strieľať na vlastných pozemkoch čiastočnou reguláciou obcami, zrušenie potreby zbrojného preukazu pre zbrane kategórie C či zvýšenie osobnej ochrany pri účasti na verejných zhromaždeniach a priestranstvách ako prevencia tak terorizmu ako i nenávistne motivovaných zločinov spolu s dobrou argumentáciou možno nájsť na webstránke združenia.

Túto pripomienku treba podpísať do 19.12. 2018 (streda), kedy združenie odovzdá podpisy MV SR. Výhodou tejto petície je, že nie je potrebné sa zložito registrovať cez Slov-Lex portál, no zároveň je to aceptovaná forma pripomienkovania. Čím viac subjektov zastupujúcich verejnosť pripomienkuje legislatívne návrhy, tým väčšiu váhu má hlas verejnosti.

Zdroj  (1)

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...