Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu
  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

  Putin nařídil ruské armádě navýšit počet vojáků o 170 000 na celkových 1,32 milionu

 • Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti
  Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti

  Obchodnice s lidmi se odvolala proti rozsudku smrti

 • Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné
  Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné

  Všechny země NATO souhlasí, že přijetí Ukrajiny do Aliance je prozatím nemožné

 • Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká
  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

  Profesor se slzami v očích vypráví, co svět ještě čeká

Související zprávy

 • Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….
  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

 • Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21
  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

 • Vtip, co není vtipem
  Vtip, co není vtipem

  Vtip, co není vtipem

 • Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…
  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

V Německu přibývá lidí, kteří neuznávají vlastní stát. Všemu je ale jinak….

Patří mezi ně milovníci alternativních výkladů historie i vyznavači konspiračních teorií. Jsou přesvědčení, že Německo vzniklé po druhé světové válce není skutečné Německo, a rádi by znovu nastolili říši nebo hledají inspiraci pro svůj vlastní stát ve starověku.

Úřady po celém Německu se v posledních letech zabývají takzvanými „občany říše“ či „samosprávci“. A jejich počet neustále stoupá. Zatímco v roce 2016 jich v Berlíně bylo aktivních jen asi 400, nyní mezi ně patří bezmála 700 osob. Z drtivé většiny se jedná o muže.

 

[wp_ad_camp_2]

„Občany říše“ spojuje odmítání současného Německa jako legitimního státu, včetně jeho zákonů, volených zástupců a bezpečnostních složek. Řadí se k nim nejen pravicoví extremisté.

Někteří z nich věří v nezbytnost pokračování takzvané Německé říše. Takto označený stát existoval od sjednocení země v druhé polovině 19. století až do pádu diktatury Adolfa Hitlera v roce 1945 a zahrnoval rozsáhlá území, která dnes patří například Polsku.

Další kategorií jsou takzvaní „samosprávci“, kteří jsou přesvědčení, že jsou občany vlastních států nebo království. Zdůvodňují to často alternativními výklady dějin nebo různými konspiračními teoriemi a na „svém“ území si vyvěšují vlajky a znaky. Odvolávají se přitom na Organizaci spojených národů, která údajně všem takové právo přiznává.

I proto obě skupiny odmítají respektovat německou ústavu, platit daně a pokuty. Místo občanských průkazů si vyrábí vlastní „osobní“ kartičky, o jejichž uznání pak usilují u místních úřadů. Žádostí posílali členové hnutí tolik, že se německé bezpečnostní složky nakonec rozhodly vydat manuál, jak se s nimi vypořádávat.

"Spolková republika není Německo," hlásá transparent na setkání "občanů říše" v Drážďanech.
„Spolková republika není Německo,“ hlásá transparent na setkání „občanů říše“ v Drážďanech.

[wp_ad_camp_2]

Sjednocené německé národy a kmeny

Není to ale jediný problém, který členové hnutí představují. Jak vyplývá z informací spolkové vlády, osoby oficiálně řazené do této kategorie sice nikoho neusmrtily, v roce 2016 se ale pokusily hned ve dvou případech zastřelit příslušníky policie. Jedním z pachatelů byl 42letý „samosprávce“ údajného státu Ur, pojmenovaného po starověkém sumerském vzoru.

V Berlíně a spolkových zemích Braniborsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko pak policie provedla razii v bytech uskupení s názvem Sjednocené německé národy a kmeny. Ti měli údajně vyhrožovat jednomu ze zemských ministrů vnitra, pokud nepropustí z vězení popírače holokaustu.

Podle údajů celoněmeckého ministerstva vnitra z letošního června se v zemi s ideologií „říšských občanů“ nebo „samosprávců“ ztotožňuje asi 19 tisíc lidí, z nich necelá tisícovka patří k pravicově extremistické scéně, zhruba 500 jich je legálně ozbrojených. Obecně ale příslušnost k hnutí popírajícímu existenci vlastního státu řadí tyto lidi mezi „nespolehlivé“ pro držení zbraní, stovkám dalších už proto úřady povolení odebraly.

Ministerstvo také upozorňuje, že nárůst v číslech může být zčásti způsoben větší pozorností, kterou podobným uskupením bezpečnostní služby v posledních letech věnují. Statistika se proto podle nich pravděpodobně ještě změní. I proto zatím není jasné, kolik z takto smýšlejících lidí by bylo odhodláno páchat násilí. Podle spolkové vlády v letošním prvním pololetí se obě skupiny uchýlily k takzvaně politicky motivované kriminalitě celkem 75krát, z toho devět činů bylo násilných.

 

[wp_ad_camp_2]

Tradiční německý prostor

Zcela prokazatelné pravicově extremistické pozadí mají naopak takzvané občanské hlídky, které v posledních týdnech hlídají v centru německé metropole, stejně jako v oblastech s větším podílem přistěhovalců.

Muže oblečené v červených reflexních vestách organizuje Národní demokratická strana (NPD) v rámci vlastního projektu „Vytvořte ochranné zóny“. Německy se nazývá Schafft Schutzzone se zkratkou SS, stejnou, jako měly nacistické polovojenské jednotky.

Sebastian Schmidtke, místopředseda berlínské stranické organizace, ale inspiraci nacismem popírá. „Hodně se po příchodu cizinců změnilo. To je bohužel realita. A nemůžete před ní zavírat oči,“ řekl v reportáži pro server Deutsche Welle. Na svých stránkách se NPD zavazuje převzít „odpovědnost za přežití a pokračování německého národa v jeho tradičním středoevropském životním prostoru.“

 

[wp_ad_camp_2]

Podle úřadů ale kriminalita v hlavním městě i jinde v Německu klesá, zatímco policistů v ulicích je nejvíce za poslední desetiletí. Hlídky, jako je ta organizovaná NPD, tak mají podle spolkové vlády potenciál přerůst v politicky motivovaný terorismus namířený proti neněmecky vypadajícímu obyvatelstvu.

Zdroj: 1

Redaktorka Truchlá předvedla klasický přístup médií hlavního proudu (MHP) a ani na sekundu nepřipustila, že věci se mohou mít jinak, než jak tvrdí vláda. Redaktorka se v problematice evidentně nevyzná a v článku uvádí jen systémově komfortní pohled. Je taky typické pro MHP dělat z lidí, kteří se rozhodli bránit své rodiny a majetek před nájezdem černých pololidí, extrémisty. Z alternativních pohledů na věc dělají konspirační teorie, i když se jedná o těžkou skutečnost. No, co byste jiného čekali od systému, vlády a sračkometů, které samozřejmě současný systém (matrix) podporují. Jelikož je všemu jinak, tak i s Německem je tomu jinak.

Německo je umělé slovo vytvořené kolem roku 1945. Státy neexistují, existují pouze obchodní společnosti (chcete-li korporace) a jejich správci. Stejně jako ČR, SR, tak i Německo je obchodní společnost. Muži a ženy zhruba před 200 lety vložili své hodnoty do trustu – svěřili je do poručenské správy. Mezitím se však vystřídalo několik správců. Svého času jim byl Vilém II., pak došlo ke vzpouře a nastoupilo obchodní vedení Výmarská republika. Proti Výmarské republice pak provedl puč Hitler (otec současné kancléřky Angely Merkel) a toho o něco později svrhli spojenci, kteří zde ustavili nucenou správu. Spolková republika Německo není nic jiného než nucená poručenská správa, do níž muži a ženy ze střední Evropy vložili své hodnoty. SRN muži a ženy vůbec nezajímají. Nucená správa vytváří právnické osoby, které prokazují svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem, čímž se vytváří právní spojení mezi osobou a mužem / ženou.

[wp_ad_camp_2]

Spojenci, takzvaní váleční vítězové – to vše bylo jen obrovský obchodní model. Jelikož je Německo obchodní společnost, vede jakési podvojné účetnictví. Ale dochází zde k falšování účetní bilance v podvojném účetnictví (kolaterálu) a jejímu „přikrášlování,“ protože SRN je na mizině. Ostatně na mizině byla vždy. Můžeme zde hovořit o skrytém státním bankrotu v podvojném účetnictví. Tato informace se udržuje v nejpřísnějším utajení, a přesto o tom vlastně každý ví. To, že SRN bude i příští rok hospodařit se „státním“ rozpočtem bez schodku, je dalším účetním podvodem.

SRN nikdy nic neměla, ona je pouze správcem hodnot můžů a žen. Obchodní společnost SRN má základní kapitál ve výši pouhých 22.500 euro, ale vykazuje bilanci ve výši 1,6 bilionu euro!! Tento trik se děje pomocí jiné firmy, tou je Finanční agentura Spolková republika Německo, s.r.o. (Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH), která s pomocí bank generuje veškerou likviditu a je nadřízena Spolkové bance (= Bundesbank).

Jelikož „státy“ jsou v podstatě obchodní společnosti, pak zá-kony nejsou nic jiného než obchodní podmínky dané obchodní společnosti na daném kartelovém území. Tedy zá-kony SRN slouží pouze k tomu, aby upravily podmínky a pravidla používání osob univtř kartelového území Spolková republika Německo, jinak jsou k ničemu.

Obchodní právo firem, které se nazývají státy, představuje UCC = Uniform Commercial Code (Jednotný obchodní zákoník). V právém slova smyslu nejde o zákon, ale o obchodní pravidla, která jsou platná pro ty, kdo je používá. Podle UCC lze obchodovat se vším, KROMĚ svobodné vůle.

[wp_ad_camp_2]

Také je nutno zdůraznit, že Německo nemá ústavu, ale Základní zákon. A jelikož je Německo v podstatě firma, tak prostřednictvím obchodního práva UCC byl také paralyzován i tento Základní zákon (tzv. ústava), poněvadž v tomto právním konstruktu stále platí obchodní právo, a nikoliv Základní zákon / ústava.

Všichni muži a všechny ženy (pozor – nikoliv občani ani osoby) mají od Stvořitele stejná práva a jen Stvořitel sám může naše práva zrušit nebo omezit. Jestliže se muži a ženy svobodně rozhodnou vzdát se části svých apodiktických (a tedy absolutních a nezcizitelných) práv ve prospěch společenství, nazýváme tuto smlouvu ústava.

Němci jsou fakticky bez občanství, poněvadž Spolková republika Německo neexistuje, je to jenom konstrukt. Druhá světová válka byla jen porušením příměří prví světové války, a proto se Němci nachází ještě v císařství, což však Angela Merkel chce utajit, neboť má v úmyslu rozpustit SRN v Evropské unii. Licence na německé kartelové území byla uzavřena na 99 let, Vilém II. ji v roce 1918 prodloužil, v roce 2017 podle toho měla vypršet.

Německo není u OSN zapsáno jako „Federal Republic of Germany“ (Spolková republika Německo), nýbrž jako „Germany“ (Německo). Protože SRN je nevládní organizace (NGO).

Všechny organizace a takzvané státy, které jsou členy OSN, musí předložit pojistný dokument. V Dokumentu předloženém Německem je údajně jako rok založení státu uveden letopočet 1933, a nikoliv 1949.

[wp_ad_camp_2]

Pokud se nás ptáte, kdo má na této planětě skutečnou moc, pak je to ten, kdo ručí jako poslední a na konci prohlásí: „Vyrovnávám to.“ A to jsou momentálně pojišťovny, nikoliv banky.

Umění zotročovat nespočívá ve stavbě dobrých věznic, nýbrž v tom, jak zprostředkovat otrokům pocit, že jsou svobodní.

Sepsala tereza | Hlavní zdroj: kniha Whistleblower, autoři: Jan van Helsing, Stefan Erdman, čes. vyd. 2018

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
15 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře