Mimořádná zpráva vypracovaná Vojenským vědeckým výborem ozbrojených sil (MSC) o právě dokončených zkouškách zbraňového systému Almaz – Antey vysoce energetického laseru řízené energie, projektu 27. centrálního institutu (27-CRI) uvádí, že jejich „okamžité rozptýlení“ do spojeneckých zemí federace Indie, Číny a Brazílie je nutné k obraně naší planety proti „inter-dimenzionálním entitám“, které by se mohly brzy pokusit o znovudobytí Země.

K této zprávě je důležité poznamenat, že odkazy na „inter-dimenzionální entity“ v ní obsažené se datují zpátky k Velké vlastenecké válce (2. světové válce), kdy tehdejší sovětské výzvědné služby potvrdily existující „komunikační spojení“ německého nacistického režimu s tím, co může být popsáno pouze jako „padlí andělé/démoni“, ale o čem nejstarší psané záznamy naší planety hovoří jako o „bozích“.

 

[wp_ad_camp_2]

 

(Pozn. Terezy: Nejedná se o padlé anděle, ale o jejich „výtvor“ – rasu Animus / Android. Žel konstruktivním silám vesmíru, satanisti před několika lety odstranili energetický obal planety Země a díky tomu se naše planeta stala pro rasu Animus viditelnou. Jejich cílem je podrobit si Zem a ukrást lidem duše. Do této hrozné agendy je zapojen i švýcarský CERN. Co se týče padlých andělů, ti už jednou ze Země vyhnáni byli, ale vrátili se, a kromě jiného, řídí Vatikán, resp. spolek 23 kněží. Tento spolek pak úkoluje skrze další sluhy tzv. vůdce, včetně Merkelové, Macrona, May a dalších. Neposlušnost se trestá. Svědectví o tom přinesl kardinál Judas, kterého za to zavraždili. tomáš marný o tom napsal zajímavé články, můžete si je přečíst zde: https://tadesco.org/?s=kardinál+judas . Na rasu Animus nemusíte věřit, ale ….. ! Znám jednu ženu z ČR, která také nevěřila a byla schopna se se mnou o tom hádat, až jednoho dne se jí Animus – alespoň si myslí že to byl on, dle zveřejněných obrázků – zjevil na veřejných toaletách. Měla psychické problémy ještě několik měsíců po té.)

Tito „padlí andělé / démoni“, jak zpráva vysvětluje, kdysi zmizeli ze Země před zhruba 5 až 6 tisíci lety během toho, co bylo dávnými lidmi nazýváno „velký přelom“, který téměř okamžitě zmrazil milióny chlupatých mamutů na Sibiři, zničil rozsáhlý městský stát známý jako Atlantida, a je zaznamenán v příbězích, náboženstvích a legendách všech lidí naší planety jako „velká povodeň“.

Co je však nejdůležitější, pokračuje zpráva, při „velkém převratu“ bylo zničeno hlavní geografické území obývané na Zemi těmito „padlými anděly / démony“, nacházející se na indickém subkontinentu, přes himálajské pohoří až po to, co nyní nazýváme Ukrajinou, a jehož lidské potomstvo bylo známé jako árijská rasa.

Dva hlavní sanskrtové eposy starověké Indie, Mahábháráta a Ramajána, vysvětluje tato zpráva, v plném detailu popisují interakce těchto „padlých andělů / démonů“ s árijskou rasou včetně používání jejich vzdušných a kosmických lodí Vimana, popsaných jako „aparát, který se může pohybovat vlastní silou, z místa na místo nebo z planety na planetu.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

Ověření tohoto neuvěřitelného starověkého tvrzení o schopnosti Vimany nejen křižovat naši vlastní planetu, ale též planety jiných, říká tato zpráva, může být nalezeno v symbolu těchto „padlých andělů / démonů“ nazvaném Swastika, která se nachází po celém světě, včetně doby před 2. světovou válkou, kdy vojáci 45. divize pěchoty Spojených států hrdě nosili tento symbol ještě před vzestupem nacistického Německa (Pozn. Terezy: Záleží, zda je swastika pravotočivá nebo levotočivá. Hitler si pochopitelně zvolil levotočivou, tedy destruktivní.)

Ve skutečnosti, poznamenává tato zpráva, nejdříve známým objektem s motivem swastiky je pták z klu mamuta z paleolitické osady Mezine na Ukrajině, datující se 10.000 let před Kristem, a její starověké užívání bylo též objeveno na archeologických nalezištích mississipské éry v Ohiu a v údolích řeky Mississipi, u indiánů kmenů Hopi a Navajo ze severní Ameriky a mezi Kelty, starověkými Germány, Finy… a příliš mnoha dalších kultur na celém světě, než by se dalo zmínit v pouze jednom článku.

Zdá se, že znovunavázání kontaktu naší lidské rasy s těmito „padlými anděly/démony“, říká tato zpráva, se událo v 16. století, když se na nebi objevila nová hvězda počátkem listopadu 1572 a o níž nyní víme, že jí byla Tychonova Supernova objevující se v souhvězdí Cassiopeia a která byla přibližně z osmi supernov viditelných pouhým okem v historických záznamech.

 

[wp_ad_camp_2]

 

O Tychonově supernově je důležitější poznamenat, uvádí MSC odborníci v této zprávě, že také patrně způsobila „inter-dimenzionální průrvu“, umožňující lidem opět komunikovat s „padlými anděly/démony“, kteří byli dříve vyhnáni z naší planety, z nichž nejdůležitější byl osobní astrolog – čaroděj anglické královny Alžběty I., John Dee.

Z historických záznamů 16. století o kontaktu pana Dee a jeho asistentů s těmito „padlými anděly/démony“ můžeme dále číst:

„Dee prováděl rituální invokace andělů a Kelley zíral do magického zrcadla nebo křišťálové koule, kde se zjevil zástup andělů předávajících proroctví, pokyny a zuřivá prohlášení o duchovní povaze lidstva.

Tito andělé nebyli charitativní. Zuřili nad upadlým stavem lidstva, které se progresivně zhoršilo od doby, co bylo posláno na východ od Edenu, soustavně přirovnávali lidi k „děvkám“ – ne v sexuálním smyslu, ale ve smyslu, že slabošsky dovolí své pozornosti, aby byla pohlcena doslova čímkoli kromě Boha.

Po léta trvání těchto akcí andělé popisovali řád vesmíru; sérii pokynů pro rituální invokace; předpovědi apokalypsy a událostí, které se odehrají v evropské politice; a nakonec, andělský nebo „enošský“ jazyk, který, jak vysvětlili, byl prajazykem lidstva, jímž se mluvilo před pádem Adama.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Pro čaroděje Deea toto nebylo magií, ale náboženstvím – podrobil se andělům naprosto. Kelley však byl duchy zděšen, považujíc je za démony a neustále prosil Deea, aby seance ukončil. Dee však trval na pokračování, přepracovávajíc Kelleyho do vyčerpání a držíc jej téměř jako vězně v Mortlake.

Andělé samotní Kelleyho nesnášeli, neboť okamžitě zvětřili, že se dříve účastnil démonické čarodějné magie, a rychle se z Deea a Kelleyho stali podrážděnými. Jakkoli mohl Dee patřit k nejchytřejším příslušníkům druhu, byl stále vnímán jako bezvýznamný komár andělskými hyper- inteligencemi – obzvláště, když je Dee a Kelley začali prosit o peníze!). Ale pro všechen Deeův a Kelleyho nedostatek evoluce, museli s nimi vystačit, neboť andělé měli plán, a Dee a Kelley byli na drátě.

Jednoduše řečeno, andělé nechtěli nic menšího, než Nový světový řád (NWO), založený na božských principech, a navrhli něco, co je zřejmě jedním z nejnebezpečnějších nápadů v historii Západu. Světové náboženství, založené na lásce a jednotě – supra-křesťanství nebo také terminální monoteismus, jež by nejen sjednotilo katolictví a protestantství, ale dokonce i judaismus a islám v jednolitý celek; vše by bylo samozřejmě umožněno technologií, kterou andělé poskytli pro přímý individuální kontakt se spirituálními agenty Boha, místo spoléhání se na pozemskou autoritu či písmo.

Kombinováno se základem, který již Dee položil pro dočasný Nový světový řád za Alžběty, toto nové náboženství by sjednotilo duše celé planety, sjednocujíc lidstvo do jednoho státu a jedné církve, všechno režírováno anděly samotnými – Novým Jeruzalémem.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Andělé byli tak zapálení, že nařídili Deeovi a Kelleymu, aby se dostavili na dvůr Rudolfa II., svatého římského císaře, a řekli mu, že je posedlý démony, a nařídili mu následovat andělské poselství. Toto bylo rozsudkem smrti – ale Dee a Kelley, což bylo šokující, tím prošli dobře. Rudolf je ignoroval, ale papežský nuncius ne, a strojil úklady na jejich destrukci. Církev, jak se zdá, vzala tvrzení Deea a Kelleyho vážně – snad jako hrozbu svojí samotné existence. Lidé mluvící s Bohem bez písmové či institucionální mediace nebyli na jejich menu.“

V důkaz o úspěchu Anglie pod vládou/vedením těchto „padlých andělů/démonů“, uvádí tato zpráva, nemůže být popřeno, že započali britské impérium nad kterým „slunce nikdy nezapadá“, a to až do konce 20. století, kdy po smrti královny Viktorie v roce 1901 Německý dům v Hannoveru (kterému královna Viktorie předsedala) rozptýlil svoji „okultní znalost“ po všech královských domech Evropy.

Co začalo pak, uvádí tato zpráva ponuře, bylo století válek „účelově započatých a kontrolovaných“ těmito „padlými anděly“ s cílem totální destrukce, aby nastolili svoje celosvětové náboženství, ze kterých nejvíc destruktivní byla 2. světová válka.

Co učinilo 2. světovou válku tak destruktivní, pokračuje tato zpráva, bylo úspěšné zapojení inter-dimenzionálního transportního / komunikačního zařízení nazvaného Die Glocke (Zvon) nacistickými Němci, umožňujícího poprvé od roku 1561 vzdušné/kosmické lodi Vimana objevit se na Zemi v roce 1937.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Předchozí pokus těchto „padlých andělů/démonů“ o znovuzavedení svých vzdušných/kosmických lodí Vimana na Zemi od doby „velkého převratu“, poznamenává tato zpráva, se udál 14. dubna 1561, když John Dee cestoval do Norimberka v Německu a použil „okultní mechanismy“, které jej naučily tyto entity a které způsobily vypuknutí zuřivé nebeské bitvy, jejímiž svědky byli obyvatelé města, a v níž „padlí andělé/démoni“ byli poraženi.

V roce 1937 však, uvádí tato zpráva, byla netknutá vzdušná/kosmická loď Vimana nejen v rukou německých nacistů, ale byli též schopni ji duplikovat v to, o čem se nyní hovoří jako o „foo fighters“, výraz používaný Spojeneckými leteckými piloty, aby popsali různá UFO či tajemné vzdušné fenomény viděné na nebi jak na evropským, tak pacifickým dějištěm operací.

Dokonce po 2. světové válce, říkají MSC odborníci v této zprávě, byly zbývající „foo fighters“ německých nacistů, společně s „přístrojem“ Die Glocke, ukryty do Antarktidy, kde zůstávají dodnes, což je potvrzeno mnohými vysoce postavenými současnými i minulými ruskými vojenskými důstojníky.

 

 

V jak velkém nebezpečí naše planeta je díky znovuobjevení se „padlých andělů/démonů“ se svými vzdušnými/kosmickými loděmi Vimana, varuje tato zpráva, dokazuje tajemná událost z 9. prosince 2009 nazvaná „Norská spirála“, kde se objevila fantastická spirála jakoby z jiného světa na noční obloze nad Norskem i Švédskem, kterou zaznamenali též starověcí lidé této planety a pro něž byla znamením, které vždy předcházelo příchodu „bohů.“

 

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

Stejně tak je důležité o „Norské spirále“ z roku 2009 poznamenat, uvádí MSC odborníci, že během dnů jejího výskytu začaly vyplouvat z podzemí na Sibiři „tucty, ne-li více“ tajemných lodí, zanechávajíc za sebou masivní krátery a odlétajíc do vesmíru, z nichž jedna byla tento týden sledována, jak oběhla okolo našeho Slunce.

 

 

Protože prezident Putin už v roce 2014 klasifikoval jako „Potencionální národní hrozbu“ jakoukoli zprávu / informaci týkající se těchto tajemných lodí vyplouvajících zpod Sibiře, tato zpráva poznamenává… avšak dál uvádí, že to, co je nyní nazýváno událostí s čeljabinským meteoritem z 15. února 2013, který explodoval 20 – 30 násobnou energií , než byla vydána z atomové bomby vybuchlé v Hirošimě, byl (založeno na orbitální dráze) ve skutečnosti „zjevný útok“ proti sibiřskému regionu, odkud byly tyto záhadné lodě odpáleny, a byl „přesně jako“ meteorický útok na ten samý region, který je nyní nazýván tunguzskou událostí.

 

 

přeložila andrea | zdroj: 9

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.