…..jestliže žena je pana a poprvé se vyspí s nějakým mužem, je to tak silný zážitek pro ženu, že do konce života zůstane v morfogenetických polích otisk prvního muže. (Pozor i při znásilnění nepříjemný zážitek). Potom se rozejdou a žena si vezme jiného muže. Veškeré děti, které zplodí s jinými muži, je vždy dítě prvního muže. Psal jsem o tom před několika lety zajímavý článek a rozbor. Chování dětí k „nevlastnímu“ otci je potom vždy jiné a mnohdy si vůbec nerozumějí. Vyřešit problém u dítěte s nevlastním otcem však nemusí být problém, pokud žena ví, kdo byl první muž a ví kde se nachází. A nyní přichází další zajímavý faktor do hry. Vše se odehrává přes morfogenetická pole….

12:54

Napsal Svět kolem nás

Vědci objevili, že poměrně velká část žen má ve své krvi chromozomy Y. Je to velmi zajímavé, protože jak jistě víte, chromozom Y patří pouze mužům.

Takže dámy, co tam tyto chromozomy hledají? A odkud se tam vzaly? Původně se vědci domnívali, že pocházejí z těhotenství Zřejmá odpověď by byla, že pocházejí z těhotenství s mužskými potomky. Každá žena i po ukončení těhotenství totiž ve svém krevním oběhu nadále nosí buňky plodu.

Plodové buňky zůstávají v krvi ženy, ale i mnoha orgánech po zbytek jejího života. Dokonce i tehdy, když bylo těhotenství přerušeno nebo když došlo k potratu.

Uvedený jev má i svůj vědecký název – Mikrochimérismus, která je pojmenovaná podle řecké mytické postavě Chiméře. Chiméra byla oheň chrlícího netvorem, tvořená z lva, hada a kozy. Proto si vědci mysleli, že tímto je to vysvětleno – chromozomy jsou zbytky těhotenství. Jaká je ale situace u žen, které nikdy nebyly těhotné?

Studie nahlodala těhotenskou teorii Mikrochimérismus

Imunologové v Centru Freda Hutchinsona se v roce 2004 zavázali podrobit uvedenou teorii testu. chromozomy chromozomy Odebrali vzorky krve 120 ženám, které nikdy neporodily syny. Zjistili, že i přes uvedené skutečnosti, mělo 21% žen v krvi chromozomy Y.

Ženy byly následně kategorizovány do 4 skupin:

Skupina A: Ty, které měly pouze dcery

Skupina B: Ty, které měly jeden nebo více potratů

Skupina C: Ty, které podstoupily interrupci

Skupina D: Ty, které nikdy nebyly těhotné

Výskyt mužské mikrochimérie byl sice nejvyšší ve skupině C, ale vyskytoval se v každé skupině. Ve skupině A – 8%, skupině B – 22%, skupině C – 57% a skupině D – 10%.

Výsledky této studie potvrdily možný dopad těhotenství, včetně potratů a interrupcí. No odhalili i další příčinu – intimní styk. Znamená to, že dokonce i samotný intimní styk mezi mužem a ženou je potenciálním zdrojem přenosu mužských genů a DNA do orgánů a krevního oběhu ženy.

A to až do konce života!

Pokaždé, když se s někým vyspíte, část z něj bude s vámi již navěky

Považuji tento objev za něco opravdu fascinujícího. Jeden můj duševně zaměřený přítel mi jednou řekl, že pokaždé, když se s někým vyspíme, bereme si část toho druhého. Považovala jsem to za jakousi metaforu, že si necháváme část z jeho energie. Tento objev mě přinutil zamyslet se nad částí své minulosti.

Tato analogie najednou začala dávat smysl. Nejde jen o nějakou astrální energii, ale o vědou dokázaný fyzický přenos.

Idea, že jako ženy jsme schopné pobrat fyzickou DNA od mužů, se kterými spíme, byla pro mě oči otevírající informace. Věda dala intimnímu styku jako takovému zcela nový rozměr.

Jde takříkajíc o sakrální akt a takto bychom k němu měli i přistupovat.

Jaké z toho plyne ponaučení

Mnoho lidí zneužívá intimní styk a zapomíná na jeho skutečný účel a jak je důležitý. Vím, že mohu mluvit i za mnohé jiné ženy, protože i já sama jsem v minulosti k této činnosti přistupovala lehkovážně.

Důvody byly různé, ať už pocit chybějícího bezpečí nebo snahy o uspokojení muže neuvědomujíc si, jak nezodpovědné to bylo. Tehdy to vypadalo jen jako uspokojení pudů, být kompletně oddělena sama od sebe, tedy nic hrozného.

Teď, když už jsem starší, jsem víc napojena na svou duši. Uvědomuji si, že fyzické uspokojování pudů není něco, co by se mělo volně rozhazovat. Jde o posvátný akt vytvářející pouto mezi ženou a mužem, kteří se milují a záleží jim na sobě.

Smyslem toho článku není vyvolat v nikom pocit viny kvůli minulosti. Smyslem je poučit se z ní, využít to, co nás naučila a s tímto novým poznáním se pak posunout dopředu.

Jsem si jistá, že od teď se budete alespoň o trošku více zamýšlet nad tím, s kým skončíte v posteli.

Článek převzat z následujícího portálu.

Zdroj: electropiknik.cz

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.