Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování
  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

  Novozélandskému whistleblowerovi hrozí 7 let vězení za odhalení masových úmrtí na očkování

 • Starý finanční systém dosáhl svého konce
  Starý finanční systém dosáhl svého konce

  Starý finanční systém dosáhl svého konce

 • Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin
  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

  Lichtenštejnský kníže Constantin zemřel ve věku 51 let z neznámých příčin

 • Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji
  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

  Polsko se připojilo ke globální koalici pro jadernou energii, která vznikla v Dubaji

Související zprávy

 • Prezident USA, papež, anglický král a japonský císař jsou na odpis
  Prezident USA, papež, anglický král a japonský císař jsou na odpis

  Prezident USA, papež, anglický král a japonský císař jsou na odpis

 • JAG chytá další úředníci CDC
  JAG chytá další úředníci CDC

  JAG chytá další úředníci CDC

 • Putin nechal popravit lékaře „bílých plic“
  Putin nechal popravit lékaře „bílých plic“

  Putin nechal popravit lékaře „bílých plic“

 • Námořní pěchota při zatýkání zabila úředníka CDC
  Námořní pěchota při zatýkání zabila úředníka CDC

  Námořní pěchota při zatýkání zabila úředníka CDC

Vojenský tribunál odsoudil generálního ředitele společnosti Moderna Stéphana Bancela

Po celé Evropě začínají postupně vojenské tribunály. Jak jste se mohli dočíst ve švýcarských novinách ZDE, je žalována za své zločiny také největší švýcarská společnost SWISSMEDIC, která nedělala před zavedením očkování testy vakcín proti COVID19 a způsobila smrt a poškození zdraví statisícům občanů. Bylo odvysíláno jak ve švýcarské tak v německé veřejnoprávní televizi.

***** **** ***** ****

Pondělí 14.11. 2022

Sbor generálních soudců amerického námořnictva a Úřad vojenských komisí měly problém najít tři nestranné členy poroty, kteří by vyslechli důkazy proti generálnímu řediteli společnosti Moderna Stéphanu Bancelovi, protože každý z vyslýchaných znal někoho, komu vakcína zničila život – nebo ho zabila. Po týdenním hledání vybral JAG tři až dva důstojníky námořní pěchoty a kapitánku námořnictva, kteří projevili vůči Bancelovi nejmenší zášť. Přesto shledali Bancela vinným z vraždy pět minut poté, co viceadmirál Darse E. Crandall předložil případ JAGu a požádal komisi, aby Bancelovi uložila trest odpovídající škodám, které jeho vakcíny způsobily světu.

Možná právě tenor farmaceutického magnáta během úvodní řeči udával tón tribunálu. Bancel na svou obhajobu odsoudil tribunál jako „nezákonný zločinný soud“ a vyhýbaje se očnímu kontaktu s porotou samolibě prohlásil, že vakcína Covid společnosti Moderna je klinicky bezpečná a účinná a že nemůže být činěn odpovědným za „náhodná zranění nebo úmrtí“, protože mu americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) udělil imunitu před trestním stíháním v záležitostech týkajících se výrobků této společnosti.

„Podívejte se, kde jste,“ řekl mu viceadmirál Crandall. „Opravdu si myslíte, že se zodpovídáme úřadu FDA?“

„Připadá vám to bezpečné a účinné?“ pokračoval. Promítl na velkou televizi obraz mrtvého vojáka, který spěchal na očkování po nařízení ministra obrany Lloyda Austina, aby se všichni vojáci nechali očkovat, jinak jim hrozí disciplinární trest. Vojákovi praskly oči jako propíchnutý balonek a poté zemřel na zástavu srdce.

„Stalo se to 29 hodin poté, co dostal první injekci,“ řekl viceadmirál Crandall. „Bylo mu 19 let, byl zdravý a fit a připravený sloužit své zemi. Vaše vakcína ho o to všechno připravila.“

Poté ukázal kopie vojákova lékařského posudku a výsledků Army Combat Fitness Test (ACFT); voják obstál na výbornou, získal 580 z maximálních 600 bodů, což svědčí o jeho vynikajícím zdravotním stavu.

Bancel s výrazným francouzským přízvukem důrazně namítl: „To nic nedokazuje. Kolik vakcín dáváte svým vojákům, když narukují? Znám odpověď – šest. Jak můžete říct, že mu jedna z nich neublížila? Možná měl nějaký základní zdravotní problém, který váš screening nezachytil. A neviděli jsme žádný důkaz, že by se u někoho projevily závažné vedlejší účinky po podání pouze jednoho očkování…“

„To znamená, že máte podstatné důkazy o vedlejších účincích po následném očkování, o které jste se ani vy, ani Moderna veřejně nepodělili,“ přerušil ho viceadmirál Crandall.

„Prosím, nevkládejte mi slova do úst. Nic takového jsem neřekl,“ řekl Bancel. „Svůj případ stavíte na smrti jednoho amerického vojáka. To je skutečně řečeno.“

„Jen se rozehřívám, zatčený Bancele,“ utrousil viceadmirál Crandall.

V rukou držel svazek papíru, na němž se podle jeho slov nacházela jména 70 vojáků, kteří buď zemřeli, nebo byli zraněni tak, že nebyli schopni služby v ozbrojených silách do 14 dnů od prvního nebo druhého očkování Modernou. U mnoha z nich se objevila myokarditida a hypertenze čtvrtého stupně. Někteří onemocněli nevyléčitelnou mozkovou obrnou. Jeden z nich ztratil veškerý průtok krve do dolních končetin a byly mu amputovány nohy. Hrstka z nich nyní žije s chronickými neuropatiemi. Třicet dva lidí zemřelo.

Požádal komisi, aby si dokumenty prohlédla, a pokračoval ve slovním ubíjení Bancela.

„Kdybychom měli čas, zatčený Bancele, mohla by tato komise přezkoumat důkazy, které vás obviňují z tisíců a tisíců a tisíců případů zabití z nedbalosti, všech civilních obětí, ale na to nemáme čas. Máme jiné starosti. Dovolte mi položit vám otázku: Proč, zatčený Bancele, nejste očkován?“

Viceadmirál Crandall řekl, že Bancelovi krátce po příjezdu na Guantánamo odebrala zdravotní sestra námořnictva krev. Krev byla zavedena na kartu obsahující fúzní proteiny, které detekují protilátky na Covid-19.

Předvolal na lavici svědků kapitána Richarda G. Zebera, ředitele americké námořní nemocnice v Guantánamu, který do protokolu uvedl své jméno, hodnost a pověření. Kapitán Zeber je držitelem bakalářského titulu v oboru biologie a titulu doktora optometrie. Mezi jeho osobní vyznamenání patří Legion of Merit, Defence Meritorious Service Medal, Meritorious Service Medal, Navy Commendation, Navy Achievement a Good Conduct medaile.

Při výčtu jeho úspěchů Bancel náhle vyskočil na nohy a vykřikl: „Tenhle člověk je oční lékař. Není to virolog ani imunolog. Je nekompetentní vyjadřovat se k vakcíně.“

„Můžete se krotit, zadržený Bancel, nebo to uděláme za vás,“ varoval ho viceadmirál Crandall.

„Kapitáne Zebere, nebo chcete-li doktore, můžete s jistotou říct, že tady pan Bancel se nikdy nenechal očkovat proti Covidu?“

Lékař odpověděl, že žádný test není stoprocentně průkazný, ale že si je na 98 % jistý, že Bancel není očkovaný, a to na základě nepřítomnosti protilátek v jeho krvi.

„Jsem z toho zmatený, zatčený Bancele, a možná mi pomůžete; pokud je vaše věda tak neomylná, pokud je vaše vakcína tak bezpečná a účinná, že jste ji doporučil desítkám milionů lidí po celém světě, jak je možné, že jste ji, pane, sám nepodstoupil?“ pronesl Viceadmirál Crandall.

„Na tuto otázku neodpovím,“ řekl Bancel neomaleně.

„Dobrá,“ odpověděl viceadmirál Crandall a obrátil pozornost ke kapitánu Zeberovi. „Doktore Zebere, prošel jste si důkladně lékařské zprávy, které tu dnes byly předloženy?“ „Ano,“ odpověděl.

Kapitán Zeber odpověděl kladně.

„Doktore Zebere, když se zaměříme pouze na dnes uvedené případy úmrtí, jaká je podle vašeho odborného názoru pravděpodobnost, že 32 vojáků, mužů a žen, ve věku 18-25 let, zemře během dvou týdnů po očkování, přičemž ke všem úmrtím dojde během 90 dnů?“ Zeptal se ho viceadmirál Crandall.

„Je to statisticky nepravděpodobné,“ odpověděl kapitán Zeber. „Máte větší šanci vyhrát v Powerballu, být zasažen bleskem nebo sežrán žralokem než být svědkem této tragédie. Když vezmete v úvahu nejen úmrtí, ale i zranění, je pravděpodobnost, že by tolik vojáků onemocnělo nebo zahynulo, kdyby si nevzali vakcínu, několik set milionů ku jedné,“ vysvětlil kapitán Zeber.

„A můžete na základě svého hodnocení dospět k nějakému závěru?“ položil otázku Viceadmirál Crandall.

„Mohu. Že existuje jednoznačná příčinná souvislost mezi vakcínou a úmrtím. Velikost krevních sraženin nalezených u zesnulých je taková, jakou lékařská věda dosud neviděla,“ řekl kapitán Zeber.

Viceadmirál Crandall svědka omluvil a poté před komisí tvrdil, že Bancel jako generální ředitel společnosti Moderna musel mít plné znalosti o škodlivých účincích injekce proti sraženinám, ale tyto údaje zatajil, aby maximalizoval zisky. Díky Covid injekci společnosti Moderna se Bancel stal multimiliardářem.

„Upřímně doufám, že je neutratíte,“ řekl Bancelovi viceadmirál Crandall.

Porota vynesla verdikt a uznala Bancela odpovědným za úmrtí a zranění a navrhla, aby byl jako odškodnění za své zločiny proti lidskosti popraven oběšením.

Když se dozvěděl rozhodnutí poroty, rozzuřený Bancel vstal ze svého místa a začal třást spoutanými zápěstími ve vzduchu. „Jak to můžete udělat? Jsem přece obchodník. Mám dvě děti…“

„Doufejme, že jste je nenechal očkovat,“ vložil se do hovoru viceadmirál Crandall. „Tato komise se odročuje.“

Bancel má být oběšen 18. listopadu v GITMO.

Zdroj: realrawnews.com

vybral a přeložil carsten

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
13 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře