Harabin nie je jediný, komu táto maškaráda bola podozrivá….

Znepokojený člen okrskovej volebnej komisie Peter T. z obce Lazy pod Makytou (okres Púchov) podal kvôli prezidentských voľbám trestné oznámenie. Neznámych páchateľov totiž podozrieva z volebného podvodu prostredníctvom duplicitného hlasovania s využitím falošných, prípadne nezákonne získaných voličských preukazov. 

[wp_ad_camp_2]

V súvislosti s nedávnymi prezidentskými voľbami, ktorých definitívnou víťazkou sa stala Zuzana Čaputová, bolo podané trestného oznámenie, ktoré na Obvodnom oddelení Policajného zboru Púchov podal nespokojný člen okrskovej volebnej komisie z obce Lazy pod Makytou.

Oznamovateľ v ňom vyjadril podozrenie, že počas prezidentských volieb  mohlo dôjsť k opakovanému- duplicitnému hlasovaniu občanov  prostredníctvom viacerých falošných, prípadne nezákonne získaných voličských preukazov.

Celý text podaného trestného oznámenia:

Vec: Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda

V zmysle § 196 ods. 1 Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. týmto podávam trestné oznámenie na neznámych páchateľov pre podozrenie zo spáchania trestného činu Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda podľa § 351 /alebo iného trestného činu, ktorého znaky skutkovej podstaty mohli byť naplnené nižšie uvedeným konaním.

[wp_ad_camp_2]

Dňa 16. marca 2019, som ako člen okrskovej volebnej komisie v obci Lazy pod Makytou dozeral na priebeh prezidentských volieb, pričom vo volebnom obvode č. 2 došlo k  použitiu cca 76 volebných preukazov, respektíve pri porovnaní s obvyklými pomermi v obci oproti predchádzajúcim voľbám došlo k relatívne vysokému použitiu voličských preukazov. Celkový počet voličov bol 420. V druhom volebnom kole bola situácia podobná, na externé volebné preukazy hlasovalo 87 voličov z celkového počtu 331 voličov.

Následne som bol informovaný viacerými znepokojenými občanmi prostredníctvom telefónu, ale aj emailu a sociálnej siete facebook, že v niekoľkých volebných okrskoch v rámci celého územia SR dochádzalo k neprimerane vysokému hlasovaniu prostredníctvom voličských preukazov. Viacerí zo znepokojených občanov ma upozorňovali, že v niektorých prípadoch by počas jedného dňa mohlo dochádzať aj k opakovanému- duplicitnému hlasovaniu občanov v prezidentských volieb prostredníctvom viacerých falošných, prípadne nezákonne získaných voličských preukazov.

Dôkazy:

  • Print Screen obrazovky z doručeného emailu od jedného zo znepokojených obyvateľov.
  • Print Screen obrazovky zo sociálnej siete facebook, kde bolo uvedené podozrenie rovnako šírené.

Popritom som bol informovaný, že podobne záhadne vysoká účasť, prostredníctvom voličských preukazov bola zaznamenaná aj v obci Lysá pod Makytou, ako aj v niektorých volebných okrskoch v Bratislave.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, mám dôvodné podozrenie, že konaním neznámych páchateľov bol hrubým spôsobom marený výkon ústavných práv občanov Slovenskej republiky, čiže mohla byť naplnená skutková podstata trestného činu Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda podľa § 351.

Z tohto dôvodu príslušným orgánom činným v trestnom konaní navrhujem, aby v súčinnosti s obcami a mestami v rámci celého územia SR preverili, či v jednotlivých obciach a mestách nedošlo prostredníctvom falošných, prípadne nezákonne získaných voličských preukazov k opakovanému- duplicitnému hlasovaniu niektorých osôb v tohtoročných prezidentských voľbách.

Žiadam, aby bola celá vec riadne prešetrená a aby v prípade odhalenia bolo v tejto veci začaté trestné stíhanie voči páchateľom a zároveň, aby som bol písomne informovaný o výsledkoch Vášho vyšetrovania.

Zdroj: 9

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.