Dva články, ktoré popisujú situáciu na Slovensku.
PRENÁJOM STRECHY MOBILNÉMU OPERÁTOROVI ( 13.6.2016)

Reportáž RTVS – OBČAN ZA DVERAMI: (Ne)verejný záujem? (marec 2019)
…alebo Ako sa (ne)zbaviť mobilného operátora z vlastnej strechy

[wp_ad_camp_2]

V stručnosti ide v oboch článkoch o to, že občania v dobrej viere uzatvoria s mobilným operátorom zmluvu o prenájme svojej strechy napríklad na 10 rokov. Keď zmluva skončí, požiadajú mobilného operátora o odstránenie stožiara. Namiesto toho sa dozvedia, že vysielač sa stal komunikačnou infraštruktúrou prevádzkovanou „vo verejnom záujme“ a že teda mobilný operátor ju tam môže nechať napriek ukončenej nájomnej zmluve a dokonca napriek súdnym žalobám. Občania, hoci sú vlastníci bytovky, strácajú akékoľvek právo narábať so svojou strechou, navyše je na ich dom uvalené automaticky v katastri vecné bremeno. Jediný rozdiel oproti pôvodnej nájomnej zmluve je v tom, že po uplynutí zmluvy (alebo jej vypovedaní zo strany vlastníkov bytovky) môže mobilný operátor používať ich strechu zadarmo.

Reportáž RTVS (druhý link) ukazuje ukážkovú argumentačnú aroganciu mobilného operátora pri obhajovaní svojej praktiky.

Zdroj: 5, 9

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.