Politické uspořádání lidstva se od počátku jeho vzniku vyvíjelo samovolně, nekoordinovaně, neřízeně. To se v poslední době postupně začíná měnit v závislosti na rychlosti vývoje vědy a techniky. Současný stav politického uspořádání lidstva je bohužel takový, že veškeré základní politické dění ve světě je skrytě plánované a řízené. Plánuje a řídí ho globální finanční elita, které v privilegovaném postavení skrytě plánuje a řídí politické dění tak, aby se upevňovala její moc a zvyšovaly její zisky.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství, toto poselství vyslala Světovému ekonomickému fóru nezisková organizace OXFAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného loni na světě.
Podle aktuální studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina lidstva dohromady.
Skrytí vládci lidstva ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali, v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Jejich hlavní cíl, který je realizován především prostřednictvím médií, je zaměstnat mysl lidí (čímkoliv) natolik, aby neměli čas dopídit se pravdy o tom, kdo a jak ovládá svět ke svému prospěchu. Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek apod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skrytých vládců lidstva, kterými jsou lidé s největšími majetky, což jsou tzv. „lidé velkých peněz.“

[wp_ad_camp_2]

 

Globální finanční elita, t.j. „lidé velkých peněz,“ vládnou lidstvu pomocí zákonů, které se zdokonalují jejich vlivem tak, aby se současný stav politického uspořádání lidstva v podstatě neměnil. Přípravy na válku, války, vývoj a výroba zbraní, zbrojení, vojenské základny, vojensko-průmyslové komplexy atd.  jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Uvedená hra těmto lidem vynáší astronomické příjmy,  přičemž je těmto lidem  zcela lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.

Odehrává se boj s nedohlednými důsledky na celosvětové úrovni. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší planety – v sázce je přežití lidstva po případné světové jaderné válce, ničení životního prostředí v důsledku globálního oteplování,  sociální záležitosti a řešení mnoha dalších závažných globálních problémů.
Každý, kdo věří v demokracii, by měl pochopit celou šíři a závažnost této výzvy. Řešení všech současných závažných globálních problémů světa je relativně velmi jednoduché. Jeho podstata spočívá v tom, že se urychlí vývoj politického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevenou vůlí lidstva.

[wp_ad_camp_2]

 

OKOLNOSTI PŘÍZNIVÉ URYCHLENÍ VÝVOJE POLITICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ LIDSTVA
1. Asi 1/3 lidí na světě má možnost spolu prakticky kdykoliv komunikovat s velkou mírou spolehlivosti a přesnosti přenášených informací.
2. Migrace obyvatelstva rok od roku narůstá. Narodit se v jedné zemi, ve druhé studovat, do třetí se přestěhovat za prací a do čtvrté za účelem dožití v důchodu, je už normální.
3. Především mladí lidé v rámci internetových sociálních sítí začínají hromadně mezinárodně komunikovat.
4. Na mezinárodní jazykovou gramotnost se klade skoro všude stále větší důraz.
5. V současnosti se umí cca 5 % lidí bezprostředně domluvit v rámci cca 2/3 světa.
6. Kvalita automatického překladu psaného i mluveného slova se soustavně zdokonaluje.
7. Možnost cestovat se usnadňuje.
8. Množství, kvalita a rozmanitost celosvětově používaných komunikačních prostředků roste.
9. Úroveň vzdělání, vědy, výzkumu i vývoje se zvyšuje stále větším tempem v technicky vyspělé části světa.
10. Stejným tempem, kterým se vyvíjí úroveň výroby a spotřeby vyspělé časti světa, se zvětšuje rozdíl v kvalitě života lidí v jeho vyspělé a zaostalé části.

[wp_ad_camp_2]

 

OKOLNOSTI NEPŘÍZNIVÉ URYCHLENÍ VÝVOJE POLITICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ LIDSTVA
1. Schopnosti z globálního hlediska lokálních politiků používat velmi dovedně demagogii pro realizaci jejich zájmů mají mimořádně vysokou úroveň.
2. Vyžaduje mnohem větší práci a úsilí něco spojit, složit, sestavit nebo vytvořit, než něco rozbít, zničit nebo rozložit.
3. Setrvačnost stereotypů jednání, postupů a postojů.
4. Tradice jsou jednoznačně nepříznivou položkou. Zůstávat u tradičně zaběhnutých schémat důsledně není možné v žádné době, v současnosti je to ve většině případů postoj, který může být označen slovem „zhoubný“.
5. Největším mínusem je existence lidí velkých peněz . Tento mínus předčí všechny již uvedené, i ty mínusy, které by měly následovat a které už uvádět nebudu, protože ten poslední je tak velký v porovnání s předcházejícími, že se mi zdá rozumnější odhady jejich vzájemných poměrů neuvádět.

[wp_ad_camp_2]

NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU URYCHLENÍ VÝVOJE POLITICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ LIDSTVA
Podstata řešení problému vzniku globální demokratické mocenské organizace spravující svět může být
jednoduchá.
K nastolení globální demokratické mocenské organizace, která umožní řešit mírovou cestou všechny globální problémy lidstva, je možné využít  např. osvědčenou formu politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě bude určitě stát za to. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.
Napsal Ing. Miloslav Dědek, dne 8.9.2019
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.