Teraz je už jasné a viditeľné, ako svetovládne mocenské elity nastoľujúce totalitu nového svetového poriadku (globálneho fašizmu) vyhlásili hybridnú vojnu voči svojmu obyvateľstvu. Neustále stupňujú svoj teror cez propagáciu zvrátených satanistických ideológií, vymývanie mozgov a osprostievanie mládeže. Zámer je jasný – zdecimovať značnú časť populácie, paralyzovať, ohlupovať a zastrašovať davy. Systematicky Slovákov vytrhávať zo svojich koreňov, aby stratili svoju národnú, kresťanskú, kultúrnu a ľudskú identitu.

Epidémia koronavírusu slúži ako zámienka cez šírenie strachu nastoľovať fašistický genocídny teror. Na Slovensku, ako v pokusnom laboratóriu (ktosi) skúša, ako pomocou teroru strachu dostať pod kontrolu všetko obyvateľstvo a robiť s ním, čo sa im zachce. (Oni) sú zatiaľ úspešní. Ako občania sme, žiaľ, zlyhali, nechali sa zastrašiť, a tak na nás páchajú doteraz nevídaný a neslýchaný sociálny a zdravotný experiment. Excentrický psychopat vo funkcii, ako oddaný a zapredaný sluha cudzej mocnosti sa podujal na splnenie svojej misie, ktorou bol poverený – pomocou covid-teroru (testovacie a vakcinačné šialenstvo) pokoriť a zdecimovať slovenský národ. Ten neborák si možno stále neuvedomuje, že jeho tútori ho len využijú na nekalé, diabolské ciele a potom nechajú napospas neblahému koncu.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Obraz, keď si zastrašené obyvateľstvo chodí každý týždeň nechať šprtať do nosa nespoľahlivými tyčinkami a odoberať či darovať svoj genetický materiál, je obrazom ľahostajnosti a absencie sebalásky, sebaúcty a cti národa. Počty nakazených a mŕtvych neustále stúpajú.

Zlo možno neobmedzene triumfuje, avšak, je tu niečo, čo ho môže raz a navždy zastaviť. Príbeh Slovenska nebude príbehom pokorenej krajiny, pokiaľ tu bude čo i len jeden slobodný človek s hrdo vztýčenou hlavou. Slovensko je krajina spiacich hrdinov. Naša zem stále žije a žiť bude!

Preto sa vás pýtame:

Občania, dokedy chcete nechať páchať na sebe tento zločin proti ľudskosti, túto degradáciu vašej dôstojnosti? Kedy prestanete nechať so sebou zametať a umožňovať zločincom poškodzovať vaše zdravie, rozbíjať rodiny a brať vám budúcnosť? Kedy sa vzchopíte a poviete: Dosť! Stačilo!

Občania, blížni, dokedy si budete zúfať, čakať na overených politikov, aby vás milostivo zachránili? Dokedy budete veriť prázdnym rečiam, politickým rozprávkam a sľubom o lepšej budúcnosti?

Starého psa novým kúskom nenaučíš, hovorí slovenské príslovie.

Voláte po alternatíve. Zdravý rozum hovorí, že to je jediná šanca. Našťastie, tyčinky do nosa zatiaľ nevypustili rozum tým, ktorí o tejto možnosti hovoria. Túžia po nej viac ako po čomkoľvek inom. Je to naša záchrana. Je to cesta, po ktorej sa musíme vybrať, lebo doterajšie dramatické udalosti sa budú opakovať. Nedovoľme, aby moci bažná skupina zneužila frustráciu obyvateľstva. Mnohí z nich tu už boli. Zabudli ste?

Mnohí učitelia sa nechali zlomiť. Ich zlyhanie je prejavom degradácie nášho školstva. Akú generáciu mládeže takto vychovajú? Ako ju povedú k občianskej statočnosti, šľachetnosti, hrdosti na svoju rodinu a svoj národ, pravému vlastenectvu, tvorivosti a láske k Pravde?

Nielenže sme padli na samé dno, ale sme ho hlboko prerazili. Vidíme, že zločincov na čele štátu ani smrť mnohých z nás nezastaví. Práve naopak, pobáda k ešte väčšiemu stupňovaniu ich genocídneho teroru. Je to úloha, ktorú musia splniť.

Príde deň zúčtovania a zločinci sa budú zodpovedať za svoje zločiny proti ľudskosti. Takisto padne súčasný zločinný režim. Ale za cenu akých veľkých obetí? Za cenu vymierania nášho národa?

Pripravme sa na zlom, keď sa situácia zvráti v prospech pravdy, lásky a cti. Spoločne vykročme k budovaniu zvrchovaného Slovenska a sociálne spravodlivej spoločnosti.

 

[wp_ad_camp_2]

 

A preto:

Vyzývame vás, zodpovední a uvedomelí občania, pripojte sa k nám! Pripojte sa k sebe!

Pripojte sa k nášmu neformálnemu Hnutiu zvrchovaného a prosperujúceho Slovenska (HZaPS). Programový manifest https://longinus78.webnode.sk/manifest/ je ideovou a programovou politickou platformou spájajúcou roztrieštené pronárodne a prosociálne orientované sily, odborne zdatné osobnosti s vysokým morálnym kreditom, ktorým záleží na tom, aby sa Slovensko stalo zvrchovaným a prosperujúcim štátom. Nie je naším zámerom trieštiť pronárodnú scénu. Našou snahou a cieľom je ideovo a programovo vyzbrojiť tých, ktorým záleží na osude Slovenska a jeho budúcej prosperite, aby sa Manifestom inšpirovali a nazreli za horizont, k akým spoločným cieľom treba smerovať naše úsilie.

V Manifeste je stanovený strategický cieľ:

formovanie vyspelej slobodnej demokratickej spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom, ktorá vytvorí predpoklady pre primeraný materiálny blahobyt, tvorivú sebarealizáciu a neobmedzený duchovný rozvoj každého občana, ktorá na najvyšší piedestál vyzdvihne ľudskú morálku a dôstojnosť, vzájomnú spoluprácu a solidaritu. Spoločnosť môže prosperovať, len ak na jej čele stoja múdri, vzdelaní a šľachetní ľudia.

Manifest načrtáva transformačný proces, cez ktorý Slovensko zo súčasného stavu dospeje k slobodnej, sociálne spravodlivej a skutočne demokratickej spoločnosti. Pre oblasť ekonomiky je navrhnutá potreba vypracovať nadrezortný jednotný centrálny systém riadenia ekonomiky s uplatnením cieľového programového plánovania a riadenia pod vedením programového tímu, riadiaceho a koordinujúceho spoluprácu jednotlivých rezortov na dosiahnutie stanovených cieľov.

Podporte  hnutie HZaSP! Svoju slobodnú vôľu pripojiť sa k nám vyjadrite prostým súhlasom zaslaným na: obcaniasr(@)tutanota.com

Boli sme potešení, nadšení a milo prekvapení, koľkí z vás sa pripojili k našej Výzve premiérovi a členom vlády. Akoby ste už teraz boli súčasťou nášho spoločného hnutia, ktoré má potenciál ďalšieho rastu. Povzbudzuje nás, že sme spoločne s vami vytvorili veľkú reťaz, v ktorej sme sa všetci chytili za ruky, a zažali iskru nádeje rozhárajúcej sa do plameňa zapaľujúceho srdcia ľudí odhodlaných k zápasu o novú spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť. Naše hnutie je alternatíva, ktorú potrebuje nielen Slovensko, ale hlavne vy, naše deti, naša zem, naša voda a vzduch, ktoré nás držia pri živote s večným ohňom v srdci.

Výzva k spoločenským a politickým subjektom

Cudzie je nám plané politikárčenie a hranie sa na malom straníckom piesočku. Veľmi nás mrzí, ako je naša vlastenecká a pronárodná scéna rozdrobená. Naše hnutie je ideovou a programovou platformou vzájomného zjednocovania spoločných snáh.

Vyzývame vlastenecky, pronárodne a prosociálne orientované hnutia, združenia, inštitúcie, médiá, strany a osobnosti k spoločnému postupu pri odstraňovaní súčasného zločinného politického režimu a k formovaniu nášho spoločného cieľa akceptovateľného pre všetkých. Pristúpme konečne k hľadaniu ciest, ktoré nás do cieľa privedú. A naším spoločným cieľom je zvrchované a prosperujúce Slovensko!

Občania, vzchopme sa! Zoberme svoj osud do vlastných rúk!

Nám patrí naša krajina, naše telo a naša duša!

Programový manifest Hnutia zvrchovaného a prosperujúceho Slovenska je tu:

Zdroj: Longinus SR

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.