;

Takzvaní „Deep State“ řídí prakticky všechno kromě vaší mysli – a i na tom pracují. Řídí hlavní média a jsou v procesu eliminace alternativních médií. Řídí vojenské vedení. Řídí Wall Street a banky. Řídí většinu vymáhacích mechanismů. Řídí pokročilou technologii. Na vše dohlížejí prostřednictvím systému, který nerespektuje a nenásleduje právní stát.

 

 

Lze je vymezit jako vojenské, zpravodajské a vládní úředníky, kteří se snaží tajně manipulovat vládní politiku a pracují „za fasádou“ ústavní americké vlády.

„Není to o velikosti psa v boji, ale o velikost boje ve psu.“

Tato axiom bude brzy ozkoušen ve Spojených státech. Ve kterékoli nadcházející revoluci budou Američané „přečísleni“ cizími vojsky, uměle inteligentními roboty a dalšími špičkovými technologiemi, jejichž cílem bude zničit povstání. S rusko-čínským ovládnutím základen na Středním východě, izolací amerických spojenců Putinovými superiorními strategiemi a nadto ještě i s rychle se rozpadající ekonomikou se „America“ brzy stane „Amerikou“.

Následujících tři části tohoto článku se budou podrobně věnovat tomu, že Amerika nemá šanci na to, aby přežila svůj obrovský dluh, blížící se válku a společenský chaos, který brzy vyčerpá tuto zemi.

Nadcházející trojdílná série americké demise

Jsme uprostřed vytváření třídílné série, která spojuje body a detaily spojené s blížícím se pádem Ameriky jako světové moci. V současné době je Amerika obětí třídílné strategie, která má zásadně změnit zemi. Tato strategie obsahuje následující plán: (1) strategie před zhroucením (např. imigrace atd.), (2) zničení americké armády v nadcházející válce a (3) strategie post-amerického kolapsu, po kterém jsou zcela podrobeni zbývající Američané.

Podle mého osobního odhadu a odhadu mnoha mých klíčových zdrojů neexistuje způsob, jak se vyhnout katastrofickému kolapsu Spojených států. Nicméně, dokonce i po zhroucení USA, zůstává pro americký lid ještě jedna volba, která by udržela americkou společnost naživu.

 

 

Jediná životaschopná volba Ameriky

Někteří z více než 300 důstojníků na velitelské úrovni, kteří byli propuštěni Obamou, soukromě informují média o aktuálním stavu věcí. Ale v média o nich mlčí. Čím to je? Ničím jiným než sebezáchovou – hlavním důvodem, proč tito bývalí vojenští velitelé nejsou mediálně zaznamenávání je to, že někteří z nich se podílejí na plánování partyzánské války proti okupačním silám, které jsou řízeny pod záštitou ministerstva vnitřní bezpečnosti USA. Jeden z mých zdrojů uvádí, že nadcházející občanská válka bude válkou partyzánskou a bude dlouhého trvání. Další bývalý generál mi řekl, že americký lid nemá na partyzánskou válku žaludek a že většina lidu bude stát jako ovce a bude poražena.

Tento článek se zabývá analýzou prostředků násilného odporu, dostupných americkému lidu, aby se postavil proti tyranskému převzetí vlády Spojených států amerických bankéři a jejich přisluhovači. Poslední část článku je napsána v duchu budoucím, kdy bude americká armáda poražena, naše ekonomika zhroucena a země obsazena zahraničními jednotkami OSN.

Proč musí být partyzánská válka

V americké armádě je celkem 1 455 375 aktivních zaměstnanců. Spojené státy mají více než 200 000 vojáků umístěných ve 144 zemích. Těchto 200 000 mužů a žen pravděpodobně nebude v příštím konfliktu faktorem, ale objektem ve vážném nebezpečí.

Neustále mi bývalí vojáci píšou na mé webové stránky, kde provolávají svou oddanost ústavě a slibuji zničení všech nepřátel, jak zahraničních, tak domácích. Nepochybuji o jejich odhodlání nebo odvaze, nicméně neexistuje 30 milionů válečných veteránů připravených bojovat technologickými prostředky a oplývajícími vojenskými organizačními schopnostmi, jak častokrát tvrdí. Je jen 1,8 milionu veteránů, kteří jsou mladší 35 let, což by byl stěžejní věk pro nějakou odporovou sílu. To znamená, že v nejlepším možném scénáři by se každý odpor, který mohou okupační síly nashromáždit skládal z přibližně 2,5 milionu mužů majících bojový výcvik v aktivním personálu a veteránů. Pouhá velikost armády, kterou by mohli Číňané, dodatečně ještě k ministerstvu vnitřní bezpečnosti a Rusům, shromáždit, by převýšila jakoukoli sílu, kterou by mohli Američané postavit na bojiště. A kdyby konfrontace přišla po rozbití elektrické rozvodné sítě, šance by byla ještě horší.

Jedinou volbou této země, pokud chce nadcházející okupaci a genocidnímu očištění odolat, bude učinit tuto válku válkou proti partyzánům.

Strany jsou vykresleny

Nadcházející občanskou válku bude tvořit současná státní správa, ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických, Číňané a Rusové versus americká armáda a americký lid.

Mohly by vojenské partyzánské jednotky uspět? Je Amerika vybavena pro partyzánskou válku?

Čtyři typy konfliktů

Vojenští stratégové identifikují čtyři úrovně konfliktu; (1) jaderná válka jako trumf všech konfliktů; 2) konvenční válčení; (3) partyzánská válka; a (4) terorismus.

Terorismus je nejméně preferovanou volbou jakékoliv povstalecké skupiny. Při terorismu není absolutní naděje na konečné vítězství, protože území není nikdy obsazeno. Z tohoto důvodu nikdo netouží po zapojení se do terorismu, pokud má životaschopnou alternativu – a americký lid má možnost se rozhodnout, jak dobře se vyzbrojí. Nicméně terorismus, který vyvstává z poražené partyzánské síly, je zřejmou možností, neboť by představoval nouzovou pozici amerických partyzánů, pokud by byli Američané poraženi.

Dovolte mi vyjasnit jednu věc – za těchto naléhavých okolností budou všichni účastníky první linie. Být ovcí přežití nezajistí – bude to znamenat jen to, že žitím ovčího života jako ovce zemřete. Většina Američanů bude cílem okupačních sil, neboť zpráva MIAC, která označila libertariány, konstitucionalisty, přívržence druhého dodatku, Ron Paulovi přívržence, veterány a nyní i křesťany za domácí teroristy. Dává trochu smysl, proč ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických učinilo tyto odvážné proklamace o tom, kdo je domácí terorista?

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA chápe a prokázalo své chápání těchto skutečností a také se připravuje na to, o čem jsem právě napsal v předchozím odstavci.

Může válka partyzánů uspět?

Partyzánská válka není v lidské historii ničím novým. Kmenová válka, jež tradičně staví jednu partyzánskou sílu proti druhé, je nejstarší formou boje. Nová „konvenční“ forma boje, která staví partyzány proti „konvenčním“ silám, je novější, vznikla v Mezopotámii před 5000 lety.

Dobrou zprávou pro budoucí americké bojovníky za svobodu je, že partyzánská válka se od roku 1945 stává úspěšnější, ale bohužel partyzánští bojovníci stále většinou prohrávají. Analýza minulých partyzánských válek odhaluje, že pouze 25 % partyzánských sil, ze 443 takových konfliktů od roku 1775, bylo úspěšných. Vláda vítězila v téměř 64 % konfliktů, přičemž zbývající konflikty skončily patem. Od konce druhé světové války se však procento úspěchu partyzánských sil zvýšilo na 39,6 %. To ale stále znamená, že vládní síly drží nadále převahu.

Když se Američané v nadcházejících letech zúčastní partyzánské války, mají méně než 40% šanci na úspěch.

 

 

Partyzánské války jsou zřídka krátké a v důsledku nejsou příznivé pro americkou kulturu a utváření psychologie kvůli americké kolektivní psychice zvyknuté a nastavené na okamžité uspokojení. Je to jako když Američané přepínají spínač na zdi – očekávají, že světlo se hned rozsvítí. Odloží Američané své nároky, stejně jako svůj zakořeněný lehký životní styl, a chopí se příležitosti?

Dále v článku jsou zkoumány psychologické prvky potřebné k tomu, aby se Američané do partyzánské války zapojili.

Úspěšná partyzánská válka

Vietnamská kultura se zevnějším centrem kontroly, ve které převažují lidé, u nichž je skupina důležitější než jednotlivec, představuje dokonalé nastavení mysli pro partyzánské bojovníky. To by se mohlo ukázat jako největší výzva amerických rebelů, protože partyzánská válka není něco, kvůli čemu by jeden rád překročil rychlost. Je to způsob života – velmi tvrdý způsob života plný bídy, extrémních obětí a nepopiratelných ztrát.

Úspěšní partyzánští vůdcové jako Lawrence z Arábie, Mao, Castro a Giap se všichni shodují, že existují tři fáze jakékoliv partyzánské války. Nicméně předtím, než se fáze mohou rozvinout, existují dva předpoklady, které musí být splněny.

První podmínka, která je předpokladem partyzánské války je založena na skutečnosti, že musí existovat rozhodující bitva o víru lidí jako celku. Globální investoři investovali miliardy dolarů, aby ovládli hlavní média. Na druhé straně jsou nezávislá média. Obě strany se snaží o ovládání systému víry v zemi.

U „soudu“ veřejného mínění se dnes utkávají dvě velmi odlišné ideologie. Na jedné straně jsou budoucí povstalci schopni odhalit ztrátu národní suverenity a občanských svobod při každé příležitosti, kterou dostanou. Naproti tomu nejvýznamnější globalizovaná média utrácejí miliardy dolarů, aby přesvědčila masy, že neexistují žádné takové věci jako konspirační teorie či teorie spiknutí, a že vláda i přes svou neschopnost miluje a chrání svůj lid. A globální média jsou v tomto vcelku účinná. Všimli jste si někdy, že když teoretizujete a mluvíte třeba o tom, co se stalo v Benghází, tak bez ohledu na to, jak dobří a důvěryhodní při tom jste, vaše publikum často reaguje slovy, že „jste jedním z těch konspirátorů.“ Fakta jsou zřídka napadena, protože jsou zkrátka přesná, ale myšlenka existence jakéhokoli druhu konspirace bývá tím, co je zpochybňováno už ze své podstaty. Tento druh naprogramování vycházející z médií je znamenitý a účinný. Kdo vyhrává tuto slovní válku? Porota tu schází, ale nezpochybnitelným závěrem je, že ideologická bitva nadcházejícího konfliktu je jasná.

Globalisté prodávají skutečnost, že jsou lidé kontrolováni pod záminkou, že je to proto, aby byli ochráněni (před hrozbou nás samotných). Oni zatím hledají šance a touží po svobodě.

Druhá podmínka, která musí být splněna před vkročením do partyzánské války, spočívá v tom, že se obě strany zúčastní závodů ve zbrojení. V reakci na hrozbu Obamovy vlády, spočívající v zabavení zbraní kvůli operacím pod falešnou vlajkou masakru Aurora Batmana a nyní v Oregonu, se Američané ocitli v horečnatém šílenství nakupování zbraní, které pokračuje dodnes. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických se zapletlo do vlastní mediální kampaně vysokým nárůstem počtu vlastních zbraní, jelikož nakoupilo 2,2 miliardy nábojů, aby vyjelo s 2700 novými obrněnými osobními vozy. A to není všechno. Federální vláda investovala do 30 000 dronů, robotů super-vojáků a technologií pro shromažďování informací, což je ohromující. A nezapomínejme na nezmíněné počty dostupných zahraničních vojáků, aby si podmanili americký lid. Druhá strana je připravena zamknout a naložit vše, co přichází. Bývalí členové armády čekají až se probudí spousta dalších Američanů, a až vědomě procitnou, spatří co se s jejich zemí stalo.

Nástroje útlaku

Strůjce Viet Cong odporu, Vo Nguyen Giap, jednou řekl, že válka proti Francouzům a později proti Američanům byla „válkou lidovou“. Těžištěm jsou vždy lidé. Toto není jen těžiště nepřítele, ale také těžiště vlastních sil. Lidská srdce a lidské mysli rozhodují o vítězi v jakékoliv „lidové válce“. Proto nebyla role nezávislých médií nikdy více rozhodující.

Vo Nugyen Giap

Giap prohlásil, že „válka za osvobození vietnamského lidu dokazuje, že tváří v tvář nepříteli jak mocnému, tak krutému, je vítězství možné pouze spojením celého lidu v pevný a široký celostátní sjednocený celek založený na dělnickém a rolnickém společenství“ (The Military Art of People’s War, str. 97-98).

„Užití strachu je klíčem k motivování lidí k boji.“ Generál Giap

Giap nám říká, že strach z utlačitele je silným spojencem. Informujte své sousedy o ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických a jejich 2,2 miliardách nábojů a 2700 obrněných osobních vozech, které získali před 10 lety. Mluvte o civilním pracovním programu pro odsouzené. Dejte lidem vědět, že mohou být vyhozeni na ulici bez řádného postupu v rámci zákona pro národní obranu. Promluvte se svými přáteli o detenčních táborech a autobusech Wackenhut, které vás tam v poutech odvezou. Zeptejte se svých sousedů, jak můžeme vyplatit 238 miliardy dolarů v rámci nefinancovaných mandátů nebo poskytnout kvadrilion „bail-outů“? Přimějte své přátele, aby uviděli ten bezprostředně se blížící kolaps měny.

Globalisté dokonce vynalezli další termín, který by doplňoval frázi „konspiračních teorií“. Tímto pojmem je „fear-monger“, v českém překladu by to byl šiřitel strachu. Pokud se člověk snaží upozornit veřejnost na nebezpečí, která před námi leží, je označen za šiřitele strachu. Nošení této nálepky jako čestného odznaku vám přinese strach o bankovní účet, důchod, hypotéku, občanské svobody, ba dokonce i holý život. Vyhlazení křesťanů a transhumanismu jsou skutečně otřesná a globalizovaní vůdcové okupace se otevřeně chlubí všemi těmito prvky jako nezbytnou součástí jejich agendy k vytvoření nového světového řádu. Tato debata o Novém světovém řádu není jen o svobodě a o druhu hospodářského a politického systému, který budeme mít, je o právu člověka přežít.

 

 

Je načase vyděsit naše spoluobčany, protože tyto hrozby jsou skutečné a pro většinu i život ohrožující. Skrytý strach a opakování zpráv jsou našimi nejlepšími kamarády, pokud jde o nasměrování veřejnosti na naši stranu. Následně, když začne aktivní část partyzánské války, budou mít vůdci revoluce podporu lidí. Neztrácejte však čas s tvrdým ovčím jádrem mezi námi. Nepotřebujeme, aby většina obyvatelstva vedla úspěšnou partyzánskou válku, jak bylo prokázáno během americké revoluce.

Giap byl brilantní, když svá slova pojal tak, aby démonizoval své nepřátele, a získal tak bližší podporu lidí. Všimněte si, že používá termín „lidová válka“. Lidé už odporují elitě proto, že vědí, že nejsou a nikdy nebudou její součástí.

Průměrní lidé si uvědomují, že zlaté pravidlo je založeno na těch, kteří zlato mají, a ti pravidla tvoří. Giap byl mistrem, když přeměnil závist na odpor a pak na nenávist. Lidé emotivně reagují dříve, než jednají. Proto musíme v nezávislých médiích i nadále přitahovat emoce lidu.

Zapamatujte si, že použití výrazu „lidé“ v sobě skýtá smysl kolektivní identity, která je zapotřebí v každé úspěšné revoluci. Proto, přátelé Američané, každé slovo, které vychází z vašich úst, musí hovořit o těchto problémech v kolektivu. Jedná se o třídní válku a je třeba, abyste vyslali do hlav lidí zprávu o tom, že vedoucí představitelé velkých korporací neplatí žádnou daň a až do června každého roku budete platit dluh této kriminální vládě.

Vyhrávání lidských myslí

Bývalý plukovník David Hackworth, vysoce vyznamenaný vietnamský válečný veterán, jednou řekl PBS (Veřejné zpravodajské službě), že velmi brzy věděl, že aby USA vyhrála vietnamskou válku, museli by zvítězit lidé. Francouzi udělali chybu v tom, že lidi ignorovali a Američani se dopustili chyby stejné. Viet Minh a později Viet Cong si získali srdce a mysli lidu, proto vyhráli každý partyzánský konflikt.

Hackworth to ve svém rozhovoru s PBS připodobnil v následující metafoře: „Partyzánská skupina je ryba a lidé jsou vodou. Pokud chcete zabít ryby, odstraňte vodu. Chcete-li zabít partyzána, odstraňte lidi, protože u nich najdou všeobecnou pomoc, lékařskou pomoc, pomohou zlikvidovat nástražné výbušniny, skýtají inteligenci a poskytují stopařské hlídky. Jsou mořem, ve kterém partyzáni plavou.“

Závěr

Tito „lidé“ by měli začít psát kampaně všem přátelům a příbuzným v armádě a zpráva by to měla být velmi otupená a velmi prostá: „Potřebujeme, abyste nás zachránili od bankéřů pod kontrolou Deep State, kteří unesli naši vládu.“ Nacisté říkávali, že kdyby člověk řekl dostatečně velkou lež, a říkal ji dostatečně často, bylo by jí uvěřeno. Totéž platí pro pravdu. Nezapomeňte, že velikost armády nepotřebujeme tak, jako potřebujeme jejich technologii.

Mohou Američané vyhrát partyzánskou válku proti „bankéřským“ okupačním jednotkám? To je stále otevřená otázka a odpověď na ni by měla být přeformulována na „má Amerika žaludek na to, aby bojovala v partyzánské válce proti bankéřským okupačním silám?“ To bude součástí příštího článku. Ten se bude také zabývat třemi hlavními strategiemi, které by Spojené státy srazily na kolena.

 

Překlad: jena, Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.