Co byste řekli tomu, kdyby zdravotnické instituce začaly podporovat ultrafialové záření při léčbě rakoviny nebo předepisovat pravidelné vystavování se slunečnímu záření s tím, že je životně důležité pro naše přežití? Inu takové způsoby léčby mají skutečně historický základ. Odhalil jsem jej během své desetileté cesty a vytvořil dokumentární film, který prozkoumává ztracené ozdravné stroje Nikoly Tesly. Tento článek pojednává o pozoruhodné léčivé síle ultrafialového světla.

Náš příběh začíná v Egyptě, kde hieroglyfem královské rodiny je včela medonosná. Král Achnaton (vládl přibližně v letech 1353 až 1336 před naším letopočtem) byl „kacířský faraon,“ který prohlásil, že existuje pouze jeden Bůh, okřídlený sluneční kotouč „Aten.“ Kamenné rytiny zobrazovaly jeho královskou rodinu, která vystavovala svá polonahá těla a své jídlo a nápoje slunci. A sestupující paprsky přiváděly symbol klíče života (nilského kříže) přímo k jejich očím. Po Achnatonově smrti bylo jeho učení o uctívání slunce potlačeno politickými autoritami, ale stále bylo sdíleno v podzemí starověkými tajnými společnostmi, které přetrvávají dodnes.

Dne 6. června 1884 dorazil z Budapešti do New Yorku nový srbský přistěhovalec. Byl jím mladý vynálezce Nikola Tesla, jehož úkolem bylo vytvořit čistě hydroelektrické generátory, které si představoval. Kromě toho, že byl vynálezcem, byl Tesla také fyzikem, vizionářem a strojním a elektrotechnickým inženýrem, který byl nejlépe znám svými příspěvky do disciplín týkajících se elektřiny a magnetismu. (Jeho práce tvořila základ moderních systémů střídavého proudu elektrické energie (AC), včetně vícefázových systémů rozvodů energie a střídavého motoru.)

 

[wp_ad_camp_2]

 

V roce 1901 vynalezl Tesla zařízení, které produkovalo ultrafialové světlo, jestliže bylo aktivováno cívkami ve „vysokofrekvenčním přístroji“, zařízení schopném vyrábět blesky. Někteří, kdo se obávali moci tohoto světla, ho nazývali „paprskem smrti.“ Přenosné zdravotnické zařízení založené na tomto přístroji zvané „Fialový paprsek“ („The Violet Ray“) bylo nakonec nabídnuto k prodeji veřejnosti.

V roce 1906 založil Tesla společnost Tesla Ozone Company a patentoval si stroj s ventilátorem, který protlačoval vzduch obloukovými cívkami ultrafialového světla. To působilo na ozonizaci vzduchu tak, že tím získal antiseptické vlastnosti, které se daly použít k ničení bakterií. Při filtrování přes olivový olej mohl být ozonizovaný vzduch vdechován a léčit tak plicní onemocnění. Jelikož dal tento proces oleji léčebné vlastnosti, byl zpřístupněn lékařům k léčbě kožních onemocnění. (Ediční poznámka: V současné době někteří místní zubaři prodávají ozonizovaný olivový olej k dezinfekci úst a prevenci (i léčbě) zubních infekcí. A některé kliniky jej používají k léčbě nemocí.)

Tesla, narozený 10. července 1856, se asi v polovině svého života stal vegetariánem a jedl většinou „obohacené“ ovesné vločky, mléko a med. Jeho značka elektro-medicíny se stala velmi populární a lékaři ji propagovali jako léčbu rakoviny a mnoha dalších nemocí (mnohem více než by se zde dalo zmínit).

Edgar Cayce (1877-1945), známý jako „spící prorok“ a otec holistické medicíny, ve svých zdravotních zprávách pravidelně propagoval ozon a zázračné léčivé síly Teslových fialových paprsků. „Fialový paprsek je vysokonapěťovým nízko-proudovým zdrojem statické elektřiny. Název zařízení vycházel z fialové barvy elektrického výboje, který během používání vyzařuje. Přístroj byl doporučen pro více než 900 hodnot napříč různými zdravotními problémy vyžadujících stimulaci nervového a oběhového systému.“ (www.edgarcayce.org)

 

[wp_ad_camp_2]

 

Léčivé síly ultrafialového záření

V roce 1890 prohlásil britský misionář jménem Theobald Palm, že spalování uhlí způsobuje, že děti trpí křivicí (rachitidou) – nemocí kostí. Věřil, že specifická léčivá část slunečního světla byla blokována znečištěním ovzduší z uhelného kouře a tento nedostatek slunečního světla vytvářel nedostatek vitamínu D potřebného ke stavbě zdravých kostí.

Nikola Tesla během své kariéry vytvořil neonová světla vyrobená z plynů, fosforů a skla, aby jimi mohly procházet různé barvy světelného spektra. Pochopil, že nejvíce léčivých účinků má neviditelná ultrafialová část. Toto UV spektrum bylo nakonec rozděleno na písmena podle frekvencí v délkách nanometrů. UVA, neboli blízké UV záření (315–400 nm), UVB, neboli střední UV záření (280-315 nm) a UVC, neboli daleké UV záření (180-280 nm).

Vzhledem k tomu, že sluneční ultrafialové světlo bylo volné (přes sluneční paprsky), UV propustné materiály zvané vita-sklo se ve 20. letech 20. století staly populárními pro výstavbu nemocnic, lázní a solárií. Byla plánována celá města skládající se ze „zdravotního skla“ a propagována jako „životně důležitá“ pro tvorbu vitaminu D k léčbě křivic a dalších nemocí.

UVA záření je to, co způsobuje opálení těla (a prochází běžným sklem). UVB obsahuje „životně důležité paprsky“ léčivých částí a UVC je filtrováno před proniknutím na zemský povrch přirozenou ozonovou vrstvou. Tesla pochopil, že odstraněním železa ve skle by jím pak mohly projít paprsky UVB. Umělé UVC záření Tesly vyžadovalo křemenné křišťálové sklo, které umožňovalo průchod všech UV světelných frekvencí.

 

[wp_ad_camp_2]

 

UV světlo pro zvýšení nálady: Když bylo zařízení Tesly pro umělé UVB záření poprvé uvedeno na trh, Tesla, spotřebitelé z chladných, zimních a tmavých zemí bývalého Sovětského svazu, Evropy a Severní Ameriky přijali tuto světelnou terapii, která mohla nasměrovat léčivé paprsky směrem k jejich tělům po celý rok. Špičkové německé továrny nakonec zvládly výrobu soláriových lůžek využívajících Teslovu technologii a dobře informovaní zákazníci brzy utvořili fronty, aby si je pořídili k léčení zimních depresí.

Cheryl St. James názorně předvádí použití Fialového paprsku

Fototerapie ultrafialovým zářením při kožních onemocněních: V roce 1903 získal Niels Ryberg Finsen Nobelovu cenu za svůj vynález léčby kožní tuberkulózy (lupus vulgaris) UV světlem. V dnešní době dermatologové po celém světě uznávají, že speciální frekvence UV záření zvaného úzkopásmové UVB (NB-UVB 311 nm) mohou léčit kožní onemocnění, jako je vitiligo, psoriáza, a dokonce i rakovinné nádory, jako jsou T-buněčné lymfomy lze léčit UV zářením.

Pozitivním vedlejším účinkem fototerapie UVB je tvorba vysokých hladin vitamínu D v krvi. Když je kůže vystavena UVB/C záření, vytváří se typ steroidního hormonu zvaný vitamin D, ale ve skutečnosti to vůbec není vitamín. Tento steroidní hormon působí na regulaci našeho endokrinního a imunitního systému, což zase pomáhá při zimních melancholiích a depresích.

Terapie ultrafialovým zářením a ozonem při léčbě virových onemocnění: UVC záření může působit jako dezinfekční prostředek, který zabraňuje bakteriím způsobovat infekce po chirurgickém zákroku nebo v otevřených ranách, které se nezhojí. Lékařské ozónové stroje nyní obsahují křemenný krystalový válec, který je vystaven nízkoteplotnímu korónovému výboji UV záření. Když se kyslík přenese přes krystal, přidá se třetí léčivá molekula (-O3).

Když je krev odebrána z těla a poté vystavena přímo UVC záření nebo smíchána s ozonem, poškozuje DNA virů a brání jejich replikaci. Když je tato krev znovu zavedena zpět do těla, oživuje imunitní systém. Bezpočet nemocí se takto stále léčí většinou v Rusku, na Kubě a na soukromých klinikách v německy mluvících zemích.

Potravinářský a farmaceutický průmysl si osvojil UV záření

Když profesor Harry Steenbock v roce 1924 pracoval na University of Wisconsin, objevil metodu přenosu léčivé síly UV záření do potravy a rychle si tento proces patentoval. Bylo to docela jednoduché – vystavit jídlo záření. Zjistil, že když je mléko vystaveno UVB / C světlu, získává dostatek vitamínu D k léčbě křivice a při tom za studena pasterizuje mléko.

V té době byla Wisconsinská univerzita držitelem ostře sledovaného patentu a účtovala vysoké licenční poplatky výrobcům potravin, jako je Quaker, za metodu používanou k „ozařování“ ovsa a dalších výrobků UV světlem. Zde certifikace „Fortified with Vitamin D“ nabyla právní účinnosti.

Zatímco potravinářské společnosti propagovaly své výrobky pod heslem „obohaceno vitamínem D,“ aby přilákaly spotřebitele ke koupi, farmaceutický průmysl se rozhodl stejným UV procesem vyrábět tablety. Vypěstovali námelovou plíseň, vystavili ji UV záření, a tím se z ní stal vitamín D2 pro vegetariány. Olej z ovčí kůže obsahuje podobné vlastnosti steroidních hormonů jako má lidská kůže a při zpracování na lanolin a vystavení UV záření vytváří vitamin D3.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Během druhé světové války byla Univerzita ve Wisconsinu pověřena vytvořením super antibiotické pilulky schopné léčit armádu. Od dob Římanů byl modrý sýr považován za potravu na prodloužení života. Nejcennější bylo penicilium zavedené do syrového ovčího mléka a poté pěstované v jeskyních ve francouzském Roquefortu.

Když vědci vystavili stopy penicilia UVC světlu skrze křemenné krystalové okno, jeho DNA byla změněna a mohla vytvořit super kmen silného penicilinu. Na trh přišla úplně nová oblast patentovaných farmaceutických léčiv, které používaly UV záření k aktivaci svého léku.

Svět začíná mít nedostatek vitamínu D

Zařízení pro UV záření používané Bobem Connollym (filmař) a Magdou Havasovou (přeživší rakovinu prsu) se nazývá SolRx E-Series, model E720M (Master) a E720A (Add-on)

Krátké vystavení přirozenému a umělému UVB záření způsobí erytém – zarudnutí kůže. Kůže však není spálená; zarudnutí je způsobeno tím, že krev stoupá na povrch a shromažďuje vitamín D aktivovaný UVB, který cirkuluje tělem. Zdravá kůže by měla být růžová, ale ne bolestivá na dotek. (Pokud je bolestivá, říká se tomu spálení od slunce – hlavní bod sváru, který v populaci vyvolal nedostatek vitaminu D.) „Vitální“ frekvence, která umožňuje léčení, může také uškodit. Stejně jako u léků, i pro fototerapii je důležité předepisování správné dávky.

V zájmu zjevné ochrany jednotlivců před spálením od slunce vyvinuly kosmetické společnosti pleťové krémy obsahující chemikálie, které blokují UVB, a přesto umožňují vstřebávání UVA paprsků do pokožky. Toto zamezovalo spálení, ale též zablokovalo přirozený proces tvorby vitamínu D / hormonu v kůži.

Kosmetické a farmaceutické společnosti se potom spojily, aby varovaly veřejnost před možným poškozením sluncem a umělým UV zářením (jako bývá v soláriích). Šíří dezinformace široko daleko v řadě bodů: 1) Jediným způsobem, jak bezpečně strávit léto na slunci, je používat opalovací krém. 2) Používání UVB / C záření by mělo být povoleno pouze dermatologům. 3) Zakázat používání Teslova fialového paprsku jako zdravotnického prostředku. 4) Z respiračních onemocnění vinit ozon obsažený ve smogu. 5) Upevňovat skutečnost, že UV záření poškozuje DNA a nezmiňovat se o tom, že tento proces také léčí nemoci.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Nejsilnější signál byl vyslán na internetu populárnímu lékaři Josephu Mercolovi. V roce 2015 dostal pokutu 5 milionů dolarů za prodej UVB solárií na svých webových stránkách a za prohlášení o těchto zařízeních, že v zimě zvýší hladinu vitamínu D, což by pomohlo ochránit člověka před rakovinou.

Epidemiologové znovu objevili, že některé nemoci rostou úměrně tomu, čím dále člověk žije od rovníku. Tesla si pro své pokusy s elektřinou vybral Colorado Springs kvůli vysoké nadmořské výšce a hojnosti UVB v atmosféře. V současnosti je nejzdravějším americkým městem město Boulder v Coloradu.

Sezóna chřipky obvykle trvá od října až do května. Pokud žijete v Kanadě, toto časové období se kryje s dobou, kdy chybí životně důležité UVB paprsky, protože slunce je nízko nad obzorem a atmosféra ho filtruje. I v létě se UVB paprsky většinou dostávají na Zem mezi 11. až 14. hodinou za jasného dne, a to je přesně ten čas, kdy nám bylo řečeno, že se máme vyhnout slunci!

Pro tadesco přeložila Jena

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.