…..přistál nám do mejlíků příspěvek od skřítka vítka. Bez pravdy člověk nikdy lež nepozná a naopak. Zajímavě se doplňují.  No posuďte sami….
05:54

 

Žil jeden člověk a ten žil ve velké lži. Oklamán mnohem zkušenějšími a moudřejšími a neochráněn svými rodiči v rámci informační přípravy na život a oněm. Byl obelháván, okrádán, zabíjen, ubližován, provokován, zneužíván, zotročován a on to nechápal, neviděl, souhlasil s tím a v mnohém také on sám k tomu svým vlastním dílem se přičinil.
Ten člověk se probudil a prohlédl lež. Pochopil její základní pravidla, skutečné nástroje a technologie, jak skrze lež jsou ponížení, vysáváni, blokováni a zotročování lidé jako byl on. Ten člověk začal hledat pravdu.

[wp_ad_camp_2]

Ten člověk začal nalézat pravdu. Avšak při jejím užití nenalézal v sobě klid a mír a nad mnoha důsledky zůstával v rozpacích stát. Poté pochopil, že pravda, která je vidět, je zavirovaná jinou zákeřnou lží. Lží určenou pro lidi, kteří již začali hledat pravdu. Devět dílů pravdy a jeden díl vychytralé lži je toxický koktejl, který umožní nepochopit a nepoznat pravdu, nebo úspěšně zabrání jejímu užití v pravdě. Ten člověk začal pravdu lovit.

[wp_ad_camp_2]

Nejprve lovil pravdu hlavou. Přemýšlel a vybíral z dostupné pravdy pravdu a lež, třídil je a rozlišoval a tak se stále více dostával ke skutečné pravdě. Pravdou však bylo, že se mu stále nevedlo o mnoho lépe a nic se stále zásadně neměnilo. Pak ten člověk potkal člověka. Potkal jej a začal pravdu lovit srdcem.
Lovil pravdu srdcem a skrze své tělo dokázal záhy dobře rozlišit pravdu od lži, lež od pravdy, intriky od upřímnosti a dobré od zlého. Rozlišil a zvědomil si skutečnou pravdu z té předkládané svým srdcem. A tak člověk pochopil mnohé.

[wp_ad_camp_2]

Ten člověk viděl pravdu v tom, co mu promítali, slyšel pravdu v tom, co mu sdělovali a cítil pravdu v tom, čím se jej dotýkali. Měl skutečnou pravdu vylovenou z jejich díla, protože byla součástí jejich díla. Ten člověk začal s touto pravdou pracovat ve smyslu této pravdy, v duchu této pravdy a k cílům této pravdy.
Ten člověk za mnoho let práce s pravdou a pro tuto pravdu umřel a vůbec nic se nezměnilo… Pořád byla tma.

[wp_ad_camp_2]

Jednu pravdu ten člověk z jejich díla nikdy nevylovil. A to, že nejpodstatnější není obsah pravdy, ale její forma. Pravdou je, že války jsou zlé a toutéž pravdou je, že mír je krásný. Je to jiná forma téže pravdy. Svou energií, žitím a celým svým tvůrčím vědomím tvoříme a podporujeme materializaci vždy té formy pravdy, na kterou myslíme – kterou jsme vylovili. Kdo chce tvořit války, ať myslí na to (a tím podporuje), že války jsou zlé.  Kdo chce tvořit mír, ať myslí na to (a tím podporuje), že mír je krásný. Kdo bojuje proti válce, dostane příležitost v ní bojovat proti ní. Kdo si přeje mír, dostane příležitost v něm žít v míru.
Lidi netřeba ke zotročení vůbec obelhávat. Stačí jím říct celou pravdu jen ve vhodně nevhodné formě a směrovat tímto způsobem jejich tvůrčí myšlení k destruktivní tvorbě. Na co myslíme, o čem přemítáme, co nás trápí i těší – právě to podporujeme.

[wp_ad_camp_2]

Ten člověk znal téměř celou pravdu. Ale vylovil ji v jejich díle ve formě, která byla pro lidi připravena právě tak, aby ti, kteří již prohlédli celou lež,  stále žili a tvořili proti sobě samým a proti svému přesvědčení a proti svým přáním. Tento střípek pravdy mu unikl a bylo to, jako by mu unikla úplně celá.
A jiný člověk po něm se již přestal dívat na všechno, co mu ukazují, přestal poslouchat všechno, co mu sdělují a odháněl všechny jejich dotyky, aby je necítil. Ten člověk si přál světlo, myslel na světlo, žil světlo, jedl světlo a pil světlo, miloval světlo a byl světlem…. A najednou nastalo světlo….
Napsal skřítek

[wp_ad_camp_2]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.