Hillary (Rodham) Clintonová bude čelit stíhání ze spáchání vlastizrady již v říjnu.

Prezident Trump poslal jasný vzkaz ve svém projevu na Valném shromáždění OSN: „budoucnost nepatří globalistům“ a „moudří vůdci vždy dávají přednost dobru pro svůj vlastní lid a svou vlast.“

Netisknou se žádné nové peníze na záchranu bank.

Blížíme se ke konci fiat finančního systému.

[wp_ad_camp_2]

Návrat ke zlatého standardu a ekonomik zajištěných aktivy způsobí, že se fiat finanční systém zcela zhroutí.

Očekává se, že se Spojené státy příští měsíc (říjen) vrátí ke zlatému standardu.

Přechod na nový finanční systém bude dokončen do konce tohoto roku.

Přeložila tereza | Zdroj: 9

Autor článku se zříká odpovědnosti: Tento přehled současné situace ve světě je založený na informacích získaných z několika zdrojů, které mohou nebo nemusí být přesné nebo pravdivé.

Od našeho zdroje z vysokých míst máme potvrzené, že přechod na nový finanční systém začal 5.9. tohoto roku. 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.